Det kan vara din nuvarande eller tidigare arbetsgivare
Skulle du rekommendera en vän att arbeta på företaget?
Tycker du att du får en rimlig lön på företaget?
Känner du att din lön på företaget är tillräcklig i förhållande till levnadskostnaderna i ditt område?
Hur skulle du vilja beskriva arbetskulturen på företaget?
Välj alla som är tillämpliga:
Betygsätt din helhetsupplevelse av intervjun på företaget.
Betygsätt svårighetsgraden för din arbetsintervju på företaget.
Hur lång tid tog det från det att intervjuprocessen på företaget startade tills du fick ett jobberbjudande?
Några dagar
Någon vecka
Ungefär två veckor
Ungefär en månad
Mer än en månad
Vilken klädsel skulle du rekommendera för en intervju på företaget?
Välj alla som är tillämpliga:
Vilken typ av intervjuaktiviteter hade du på företaget?
Välj alla som är tillämpliga:
Fortsätt