Oavsett om du är jobbsökare eller arbetsgivare är vi här för att skydda dina personuppgifter under din Indeed-resa.

Bild av en kvinna med headset vid sin bärbara dator.

Läs mer om de rutiner och funktioner som gör din upplevelse så säker som möjligt.

Privata CV:n

Jobbsökare kan göra sina CV:n privata så att de endast kan ses av arbetsgivare som de kontaktar.

Notifieringar om misstänkt inloggning

Användare kan uppmanas att ange en verifieringskod när en misstänkt inloggning identifieras.

Regelbundna systembedömningar

Vi utför regelbundet sårbarhetsbedömningar av våra system och nätverk och vi har utvecklat ett Bug Bounty-program som proaktivt uppmanar – och belönar – tredje part att identifiera säkerhetsrisker på vår webbplats. Läs mer om det här programmet.

Informationssäkerhet

Indeed avser att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk och ändring av personuppgifter som ligger inom ramen för Indeeds kontroll. Ingen metod för överföring via internet, eller metod för elektronisk lagring, är dock 100 % säker. Utöver detta bör du observera att e-post, meddelanden som skickas via webbläsaren och andra liknande former av kommunikation med andra användare inte är krypterad. Detta innebär att vi, trots att vi arbetar för att skydda din information, inte kan garantera dess säkerhet.

För mer information, se vår sekretesspolicy.

Vi uppmanar alla våra användare att vara försiktiga och proaktivt skydda sig mot säkerhetshot och bedrägerier. Nedan kan du läsa om hur du på ett enkelt sätt kan ta kontrollen över dina personuppgifter.

Skapa ett bättre lösenord

Använd ett starkt och unikt lösenord för ditt Indeed-konto.

Återställ ditt lösenord

Om du tror att någon har fått obehörig åtkomst till ditt konto ska du ändra lösenord.

Sök efter problem och uppdatera programvaran ofta

Kör antivirusprogram och håll enhetens operativsystem och programvara uppdaterade.

Hängsle och livrem

Med tvåstegsautentisering (kallas även 2FA) kan du konfigurera en extra säkerhetsnivå (eller säkerhetsfaktor) för dina konton, utöver lösenordet. Det involverar vanligtvis något som du kan bevisa att du äger och styr över, t.ex. en telefon eller ett e-postkonto. Genom att du lägger till ytterligare ett steg vid autentiseringen av din identitet blir det svårare för en angripare att komma åt dina data. Det minskar risken för bedrägerier, dataförlust och identitetsstöld avsevärt.

Så här kan du göra.

  • Arbetsgivare: Aktivera “tvåstegsautentisering” för ditt Indeed för arbetsgivare-konto.
  • Jobbsökare och arbetsgivare: Konfigurera 2FA för känsliga konton utanför Indeed (som bankkonton och e-postkonton), om det alternativet finns.

Kontakta oss

Om du har frågor om säkerhet kan du gå till support.indeed.com.

Nätfiske är en typ av bedrägeri som används för att lura slutanvändare att avslöja känslig information. Bedragare framställer sig ofta som riktiga företag för att stjäla ekonomisk information eller autentiseringsuppgifter för konton.

Vanliga tecken på nätfiske

Okänd avsändare

Indeed-relaterade e-postmeddelanden kommer endast från @indeed.com eller @indeedemail.com. Var försiktig om du får e-postmeddelanden från ett företag eller en kandidat som du inte har kontaktat.

Hotande eller brådskande

Ett påstående om att ditt konto kommer att spärras om du inte svarar.

För bra för att vara sant

Uppmaning om att du ska göra anspråk på lotterivinster eller ett stort arv.

Innehåller oväntade bilagor

Fakturor, ovanliga filtyper eller dokument som uppmanar dig att aktivera makron.

Länkar till en misstänkt webbplats

Webbplatsen ser konstig ut eller använder en snarlik domän, som Lndeed.com eller ind33d.com.

Vad du kan göra

Kontakta företaget

Om du misstänker att någon på ett bedrägligt sätt utger sig för att vara ett legitimt företag ska du använda en tillförlitlig kommunikationskanal, som ett telefonnummer som anges på företagets webbplats, för att kontakta företaget direkt.y.

Var försiktig med bilagor

Undvik att öppna oväntade bilagor, framförallt sådana som har ovanliga filnamnstillägg (t.ex. .zip, .jar, .js).

Använd säkerhetsverktyg

Aktivera och uppdatera regelbundet antivirusprogram, brandväggar och säkerhetskorrigeringar.

Håll personuppgifter för dig själv

Skicka inte känslig information, som bankkontonummer eller kortnummer, via e-post eller direktmeddelanden.

Jobbsökare kan bli måltavlor för bedragare som utger sig för att vara potentiella arbetsgivare och som ofta efterfrågar personuppgifter via e-post. Läs mer om de rutiner och funktioner som gör vår webbplats så säker som möjligt.

Vanliga bedrägerier

Distansarbete

Bedragare kan begära pengar för ett ”startpaket” för arbete från hemmet eller skicka en check med en uppmaning om att du ska skicka tillbaka en del av pengarna via en banköverföring.

Skattebedrägeri

Falska arbetsgivare kan be om gamla skattedeklarationer eller andra skatteuppgifter. Lämna aldrig ut personlig eller ekonomisk information via e-post.

Vad du kan göra

Intervjuprocessen

Var försiktig med arbetsgivare som erbjuder dig ett jobb utan en intervju eller en formell ansökningsprocess.

Skicka inga pengar

Betala aldrig i förväg för ett jobb eller ett ”startpaket”.

Överför inga ”extra” eller ”oavsiktliga” betalningar till arbetsgivaren. Kontakta din bank för att få hjälp.

Lämna inte ut dina personuppgifter

Lämna aldrig ut någon personlig eller ekonomisk information via e-post.

Det finns ett par sätt att rapportera upptäckta sårbarheter.

Bug Bounty Program

Indeed har sedan 2014 haft ett Bug Bounty Program som proaktivt uppmanar – och belönar – tredje part för att identifiera säkerhetsrisker. Vi bjuder in alla säkerhetsforskare att vara med och delta i vårt framgångsrika program.

Läs mer om vårt Bug Bounty Program.

Vulnerability Disclosure Program

Säkerhetsforskare, branschpartner, leverantörer, kunder och konsulter som har identifierat säkerhetsrisker och vill dela med sig av denna information ”i god grannsämja” uppmuntras att göra det genom vårt Vulnerability Disclosure Program.

Läs mer om vårt Vulnerability Disclosure Program.

Observera att informationen ovan inte är uttömmande, och att den endast är avsedd att användas som allmänna riktlinjer. Det räcker inte att bara följa de här stegen för att vi ska kunna garantera ditt kontos säkerhet.