Tillsammans kan vi besegra detta: Indeeds reaktion på COVID-19

27.04.2020

Tillsammans kan vi besegra detta: Indeeds reaktion på COVID-19

En utmaning som coronaviruset har ingen föregångare i moderna tider. Vem trodde för bara två veckor sedan att vi alla skulle vara där vi är nu, med stängda gränser, tomma centrum och många människor som inte vet vad som kommer att hända med deras jobb och företag?

Saker ändrar sig hela tiden, och hur länge situationen kommer att fortgå vet vi inte. De dagliga rutinerna för företag, myndigheter och utbildningar har alla blivit påverkade. Det finns inga tidigare händelser eller modeller som man kan använda som underlag för beslut. Och allteftersom coronaviruset sprider sig, innebär det utmaningar för alla.

Helt klart är det bara tillsammans, som samhälle, som vi kan hitta lösningar och bekämpa det effektivt. I det här inlägget ska jag berätta om några av de åtgärder som vi har vidtagit på Indeed, och hur vi kan lära oss av varandra medan vi fattar de beslut som behövs för att hålla livet och arbetet igång medan vi hittar sätt att bekämpa pandemin. Mer än någonsin krävs det att alla bidrar

Övergång till hundraprocentigt distansarbete

Vi vidtog de första åtgärderna 7 februari, ett antal timmar efter att vi blev informerade om att en anställd i Singapore fått reda på att någon i familjen kanske blivit exponerad för coronaviruset. Vi vidtog alla försiktighetsåtgärder och stängde våra två Singapore-kontor och bad alla Singapore-baserade anställda att jobba hemifrån fram till den 24:e februari. Vi gav också information om vilka symtom man ska hålla utkik efter och upprättade en e-postadress för kommunikation.

I takt med att situationen förvärrades vidtog vi fler åtgärder. Eftersom vi är ett globalt företag och risken att exponeras för COVID-19 växer när människor rör sig mellan våra olika kontor, bad vi först specifika anställda att arbeta hemifrån, begränsade affärsresandet och ställde in alla evenemang organiserade av Indeed inom den närmaste framtiden. Därefter fick anställda i Sydney och Dublin instruktioner om att jobba hemifrån. Den 3 mars, när coronaviruset hade börjat sprida sig över jordklotet, tog vi ett stort steg. Vi skickade e-postmeddelanden till samtliga 10 000 anställda och bad dem att jobba hemifrån.

Det var ett svårt beslut att fatta. Vi hade inga bekräftade fall av COVID-19 bland personalen, och insåg att det skulle bli en utmaning för många team och individer som inte var vana vid att jobba hemifrån. Det krävde också att vi kunde fatta snabba beslut i komplexa frågor, för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet och ge support till både jobbsökare och arbetsgivare.

Vi trodde ändå på att det var rätt sak att göra: våra anställdas hälsa och säkerhet var den drivande faktorn bakom alla beslut vi tog om COVID-19. Och därefter har många andra företag gjort som vi och låtit anställda jobba hemifrån. Faktum är att fler människor jobbar på distans den här veckan än någonsin tidigare. Tillsammans genomför vi ett experiment med det här arbetssättet i enormt stor skala.

Så stödjer vi anställda under den här perioden

Precis som alla andra håller vi fortfarande på att lära oss att bedriva verksamhet i den här nya situationen. Vi upptäckte omedelbart att vi behövde hitta lösningar på frågor som vi aldrig ställts inför förut. Hur skulle vi till exempel omforma våra IT-supporttjänster med personliga möten till ett fullständigt virtuellt system på väldigt kort tid? Hur kunde vi säkerställa att vi hade den infrastruktur på plats som krävs för att ge support till det ökande antalet virtuella möten? Och sedan fanns det andra frågor av enklare men ändå viktig karaktär, som vem som ska kolla posten när vi inte är på plats?

Under tiden har vi fått rutiner på plats för att ge support till vår personal. De innefattar regelbundna, öppna och transparenta e-postuppdateringar om COVID-19 och att ge anställda åtkomst till vårt stödprogram för anställda ifall de känner sig oroliga eller isolerade och behöver få prata med någon om sin upplevelse. Nyligen har vi också börjat erbjuda oss att ersätta våra anställda för utgifter som behövs för att skapa en bekväm arbetsplats i hemmet.

Samtidigt som Indeed tar sig an de här utmaningarna kommer vi att dela med oss av resurser i våra kanaler för att hjälpa jobbsökare att hitta jobb och arbetsgivare att fortsätta rekrytera. Vi kommer att dela med oss av många fler resurser och uppdateringar om våra egna erfarenheter i förhoppningen att de kan vara användbara för andra företag. Vi kommer säkerligen att begå misstag längs vägen, men det viktiga är att vi lär oss av dem. I tider som dessa kan vi alla lära oss av varandra.

Alla letar efter lösningar, oavsett jobb och bransch

Vi är givetvis mycket medvetna om att vi som teknikföretag har det lättare än många andra att fortsätta fungera i en helt uppkopplad arbetsmiljö.

I tider som denna, då vi ser hur alla gemensamt försöker hitta sätt att fortsätta producera och ge stöd till varandra, blir vi påminda om de stora perspektiven: hur nära sammankopplade vi är, hur mycket vi är beroende av varandra och att framgången för det stora kollektivet är beroende av många enskildas insatser. Tillsammans kan vi besegra det här, och det kommer vi att göra.

Paul Wolfe, Personalchef på Indeed.

Klar för att komma igång?

Lägg upp ett jobb

*Informationen är avsedd som en hjälp till användarna av Indeeds webbplats. Vi vill understryka att vi inte ger några råd om rekryteringar eller i juridiska ärenden. Vi ansvarar inte heller för innehållet i jobbeskrivningarna och utfärdar inga garantier om eventuella resultat från användning av informationen.