Hoppa till huvudinnehåll
Lägg upp ditt CV - Det tar bara några sekunder

Jobb som matchar specialpedagog i Solna

Sortera efter: -
43 jobb

Populära sökningar

biträdande rektor

Job Post Details

Specialpedagog/Speciallärare - job post

Svedenskolan Bergshamra
Solna
Skapa ett Indeed-konto innan du fortsätter till företagets webbplats.

Ort

Solna

Förmåner
Hämtad från den fullständiga jobbeskrivningen

  • Friskvårdsbidrag

Fullständig jobbeskrivning

Svedenskolan Bergshamra är en fristående skola för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Här finns grundskola, anpassad grundskola och fritidshem samt korttidstillsyn genom LSS. Med kompetenta och engagerade pedagoger baserar vi utbildningen på varje elevs förmågor och förutsättningar. Svedenskolan drivs av Utvecklingspedagogik Sverige AB. Utvecklingspedagogik bedriver utbildnings- och omsorgsverksamhet som ger ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet, ständig utveckling och individfokus.

Tjänsten som specialpedagog alt. speciallärare är en del av vårt specialpedagogteam, som utgör en viktig del av vårt tvärprofessionellt starka elevhälsoteam. Spec.ped teamet leds av bitr. rektor med specialpedagogutbildning, och teamet har nära samarbete med skolledning och övriga medarbetare. Uppdraget går ut på att tillföra specialpedagogisk kunskap med extra fokus inom autismområdet och medverka till att verksamheten arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet är att genomföra pedagogiska anpassningar utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar. Anpassningarna ska ge eleverna som grupp en strukturerad och välfungerande skoldag och som individer bästa möjligheterna att nå målen optimalt - vi jobbar aktivt i att forma en autismvänlig skola.

I uppdraget ingår att strukturerat arbeta med kartläggningar och utredningar, arbete med elever individuellt och i grupp, samt handledning/vägledning till lärare, klasslag och olika pedagogiska grupperingar för skolan och fritidsverksamheten. Utifrån individuella elevers behov samarbetar man i externa nätverk och med föräldrar.

En viktig del av uppdraget är också att hantera dokumentation och skriva ansökningar om tilläggsbelopp, en grundläggande förutsättning för elever med behov av extraordinära stödinsatser i form av små undervisningsgrupper och hög personaltäthet.

Vi söker kompetens riktad mot såväl grundskolan som till anpassade grundskolan och diagnoser i kombination med autism.

Du kommer att rapportera direkt till rektor som närmaste chef.

Din bakgrund

Du har en lärarlegitimation med behörighet för grundskolan alt. anpassade grundskolan. Du har därtill examen som specialpedagog eller speciallärare samt dokumenterade kunskaper inom autism. Du har erfarenhet av en övergripande och handledande yrkesroll samt erfarenhet av att arbeta med personer med autismspektrumtillstånd. Utöver det har du även erfarenhet av att upprätta åtgärdsprogram, utredning av en elevs behov av särskilt stöd, ansökan om tilläggsbelopp. Du innehar kompetens i arbetet med anpassningar och särskilt stöd.

Du är insatt i gällande lagar och styrdokument.

Du har datorvana och goda kunskaper i Microsoft Officepaketet samt god förmåga att kunna uttrycka dig i både tal och skrift.


Välkomna kompetenser är erfarenhet av elever med behov av särskilt stöd i resursskola och/eller elever med IF.

Dina egenskaper

För att trivas och lyckas i uppdraget tror vi att du är strukturerad, lyhörd, förtroendeingivande och du har god förmåga att uttrycka dig gentemot såväl elever och föräldrar som professionellt i samverkan med andra aktörer kring eleven. Din grundsyn präglas av att du ser möjligheter och du har ett positivt förhållningssätt till människor. Du är duktig på att samarbeta och genom din förmåga att lyssna in andra skapar du förtroende och goda relationer.

Vi erbjuder dig

Ett arbete som utförs tillsammans med positiva och engagerade kollegor där stort fokus och engagemang ligger på våra elever. En arbetsplats som präglas av en välkomnande atmosfär där idéer och tankar tas tillvara.

Mer information

Tillsvidare med 6 månader provtjänstgöring

Individuell lön.

Tillträde terminsstart ht24 2024-08-08 eller enligt överenskommelse.

Vi tillämpar kollektivavtal.

Vi erbjuder friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår förmånsportal.

Frågor besvaras av rektor Gun Zettersten Lind, tel 010-140 12 31


Vi erbjuder dig
  • En attraktiv arbetsgivare som ser medarbetarens kompetens som viktig för fortsatt utveckling
  • Ett arbete där de vi är till för, elever och brukare, alltid är i fokus
  • Ett företag med hög kvalitet som kännetecknas av ständig utveckling
  • En arbetsplats med trygg och välkomnande atmosfär med aktiva och kompetenta kollegor
  • En arbetsmiljö som är tillåtande, utmanade och kreativ
  • Friskvårdsbidrag och andra erbjudanden via vår förmånsportal.
  • Vi tillämpar individuell lönesättning
  • Vi har kollektivavtal

Ett arbete som utförs tillsammans med positiva och engagerade kollegor där stort fokus och engagemang ligger på våra elever. En arbetsplats som präglas av en välkomnande atmosfär där idéer och tankar tas tillvara.

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Välkommen med din ansökan!

Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.
Låt arbetsgivare hitta digLadda upp ditt CV