Vilken uppsägningstid gäller under provanställning?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 16 november 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Vilken uppsägningstid gäller under provanställning? Gäller samma regler för din provanställning som för en tillsvidareanställning? I den här artikeln reder vi ut hur uppsägningstiden ser ut för dig som provanställd.

Allmänt om provanställning

Väldigt många anställningar börjar med en provanställning. Det ger möjlighet för både arbetsgivaren och arbetstagaren att ”prova på” varandra. Arbetsgivaren får tillfälle att under en viss tid bedöma arbetstagaren i den faktiska arbetsmiljön och om arbetstagaren är lämplig för befattningen. Som arbetstagare får du möjlighet att prova på arbetsuppgifterna och samtidigt uppleva arbetsmiljön och arbetsplatsen.
Även om en provanställning kan vara bra för båda parter är det i praktiken främst arbetsgivaren som har ett intresse av en provanställning.

Arbetsgivaren kan lämna besked om att provanställningen ska ta slut och inte övergå till en tillsvidareanställning senast vid prövotidens utgång. Arbetstagaren har dock rätt till två veckors uppsägningstid och arbetsgivaren är skyldig att betala skadestånd om denne säger upp den anställde senare än två veckor innan provanställningen tar slut.

Målet med en provanställning ska alltid vara att det efter maximalt sex månader ska finnas möjlighet till en tillsvidareanställning. Provanställningen är alltså en form av visstidsanställning.

Hur ser reglerna ut för uppsägning under provanställning?

En provanställning är en väldigt osäker form av anställning. Under provanställningen kan nämligen arbetsgivaren avbryta eller avsluta anställningen utan att egentligen ange några som helst skäl till sitt beslut. Detta är den stora skillnaden jämfört med en tillsvidareanställning. Vid en tillsvidareanställning måste arbetsgivaren kunna ange sakliga skäl för att säga upp dig som arbetstagare.

Även om arbetsgivaren kan säga upp dig med omedelbar verkan och utan skäl, brukar det vara kutym att arbetsgivaren ger den anställde åtminstone två veckors uppsägningstid för att på så sätt hinna ordna med ersättning, den så kallade arbetslöshetsersättningen, eller a-kassan. Detta gäller även om arbetsgivaren inte har för avsikt att förlänga anställningen efter prövotidens slut.

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen är det i regel en månad som gäller vid uppsägning från arbetsgivarens sida.

För dig som arbetstagare gäller att om inget annat avtalats har du rätt att avbryta anställningen, säga upp dig och i princip lämna samma dag. Det skiljer mellan avtalsområdena om det krävs skriftligt besked eller inte för att avbryta en provanställning. Även om det inte står i ditt anställningsavtal att du ska lämna en skriftlig uppsägning rekommenderas du ändå göra detta. Här behöver du inte ange skäl till varför du vill avbryta din provanställning, men du behöver ange ditt namn och datum samt vilken tjänst det gäller.

Finns det kollektivavtal är det, precis som i fallet för arbetsgivaren, detta avtal som gäller. Då kan din egen uppsägningstid som provanställd vara en månad.

Utforska fler artiklar