Vad innebär provanställning?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 3 december 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Vad är provanställning? Här får du reda på vad en sådan anställningsform innebär, så att du kan gå in i anställningsförhållanden med öppna ögon och undvika överraskningar. I den här artikeln går vi igenom provanställning vad gäller både form och innehåll. Särskilt tittar vi på:

 • Provanställning i lag och avtal

 • Provanställning till nytta och skydd för både dig och arbetsgivaren

 • Provanställning i praktiken

Vad är provanställning?

En provanställning är en tidsbegränsad anställning som syftar till att låta någon prova ett arbete inför en fast anställning. Oavsett om du precis blivit erbjuden en provanställning eller förbereder dig för framtiden, får du ett bättre utgångsläge genom att ha kunskap om hur en provanställning fungerar.

Provanställning i lag och avtal

Sverige har ett relativt utbyggt regelverk till skydd för anställda, främst genom lagen om anställningsskydd. Skyddet gör det dock också mer riskabelt för en arbetsgivare inför anställning – vore det inte för möjligheten till provanställning så skulle man riskera dyra felrekryteringar.

Provanställning inom lagens ram

Utrymmet för provanställning ges genom Lag (1982:80) om anställningsskydd, som förkortas LAS. I den här artikeln kommer vi inte i detalj att beröra dess regler utan bara övergripande ta upp de principer som rör just provanställning (främst paragraferna 2, 6 och 31). Vi rekommenderar att du själv ögnar igenom lagen i sin helhet, för jämte provanställning reglerar den även andra anställningar och anställningstryggheten generellt – detta är bra att ha koll på oavsett vilken anställningsform du har eller kommer att ha framöver.

Några av lagens hållpunkter kring provanställning:

 • Tidsbegränsad anställning: Lagen klargör att provanställning är en tidsbegränsad anställning på högst sex månader.

 • Arbetsgivaren måste ge skriftlig information: Arbetsgivaren ska inom en månad från tidpunkten då jobbet börjar ge skriftlig information till arbetstagaren om anställningsformen (i detta fall provanställning) och dess villkor, inklusive prövotidens längd.

 • Meddelandeplikt för att hindra fast anställning: Vill inte arbetsgivaren att provanställningen automatiskt går över i fast anställning måste denne senast sista prövodagen meddela den provanställde detta.

 • Två veckors förvarning: Vill arbetsgivaren avbryta provanställningen i förväg måste denne meddela detta (varsla om uppsägning) minst två veckor i förväg.

 • Överläggning med fackförbund: Är den anställde fackmedlem så ska även facket meddelas om uppsägning, och arbetsgivaren är dessutom skyldig att överlägga med facket och den anställde.

Kom ihåg att du själv ansvarar för att följa och förstå relevanta regler i gällande lagar och avtal, oavsett vad som står i en artikel som denna eller i annan information.

Provanställning inom kollektivavtalets ram

Lagen lägger så att säga den lägsta ribban för skyddet för dig som anställd, men lämnar också utrymme för parterna att avtala om ett högre skydd. Därför kan kollektivavtal som gäller för anställningen till exempel fastställa att uppsägningstiden är längre än två veckor (en månad är vanligt).

Står du inför en ny anställning som kommer att omfattas av kollektivavtal bör du alltid läsa igenom avtalet och dess villkor – inte minst för att se om det finns regler som rör provanställning.

Provanställning inom anställningsavtalets ram

Även om LAS och kollektivavtal ligger till grund för de väsentliga delarna av din provanställning så kan det finnas utrymme för dig och arbetsgivaren att ytterligare anpassa anställningsavtalet, så länge det inte upphäver eller inskränker de rättigheter du har enligt lag.

Provanställning i praktiken

Utöver de juridiska formaliteterna i början och slutet av en provanställning så har anställningen förstås också en praktisk sida, och den ska vi titta närmare på härnäst.

Poängen med att pröva

Syftet med en provanställning är att den ska leda till en fast anställning – det är bara då man får använda sig av provanställning. En fast anställning är ett stort åtagande för en arbetsgivare i Sverige, och därför är det viktigt att innan dess se hur du klarar av arbetsuppgifterna, hur du samarbetar med eventuella kollegor och hur du som person passar in på arbetsplatsen.

Även för din egen del är provanställning en möjlighet att pröva på jobbet, utan att du förbinder dig på samma sätt som vid en fast anställning. Båda parter har nämligen möjlighet att, med två eller flera veckors frist, avsluta anställningen utan att behöva ange en förklaring. Det enda ni behöver göra är att tacka för det korta samarbetet och önska varandra lycka till.

Inställningen här spelar roll – som provanställd behöver du vara beredd på att det inte blir någon fortsatt anställning, och att du kanske inte ens får veta varför. Samtidigt vinner du på att visa dig från din bästa sida under hela prövoperioden, och att hålla dig informerad om hur du ligger till när det gäller en möjlig fast anställning.

Några saker att tänka på inför, under och efter provanställning

Låt säga att allt flyter på – du gör ditt bästa, är lyhörd för synpunkter och tiden går fram till dagen då prövotiden är slut (och du inte har blivit varslad om uppsägning under den tiden), då blir du fast anställd.

Här kommer några saker du bör tänka på under processens gång:

Har du redan en anställning?

Om du redan har en anställning kan du undersöka möjligheten till tjänstledighet under tiden du provar ett annat jobb. På så vis behåller du en trygghet ifall provanställningen inte leder vidare. Leder den däremot vidare så ska du inte glömma bort din gamla arbetsgivare – säg upp dig i god ordning.

Möjlighet att omförhandla lönen inför fast anställning

Du kan komma att erbjudas en så kallad provanställningslön. Detta är normalt en lägre lön än marknadslönen för den tjänst du sökt, och det är upp till dig om du vill acceptera denna lön (och kollektivavtal kan innehålla fastställda miniminivåer för den). Tanken bakom detta är att arbetsgivaren antagligen inte kommer ha full nytta av dig första tiden – innan du lärt dig nog för att jobba självständigt och hålla produktionstempo så gör du eventuellt inte skäl för en marknadsmässig lön. Arbetsgivaren behöver dessutom troligtvis viga en del av någon annan anställds arbetstid till att handleda dig.

Accepterar du en lägre lön under provanställningen ska du se till att anställningsavtalet nämner att lönen ska omförhandlas i samband med övergången till fast anställning. För om en provanställning automatiskt går över i fast anställning (vilket är det vanliga om provanställningen går bra) och ett omförhandlingsvillkor inte finns med i avtalet, fortsätter du med samma lön som du hade under provanställningen.

Söka jobb under tiden man har en provanställning?

Provanställning ger ingen direkt trygghet eftersom den lätt kan upphöra. Vill du minska risken för att plötsligt stå med ett uppsägningsbesked utan att ha några andra möjligheter kan det vara smart att fortsätta söka jobb under provanställningen. Se bara till att jobbsökandet inte stör dina chanser till fast anställning på ditt nuvarande arbete.

När provanställningen har övergått i fast anställning

Om du började med provanställningslön ska du komma ihåg att omförhandla lönen för den fasta anställningen – det är mycket möjligt att du själv måste ta initiativet till ett lönesamtal. I övrigt är det bara att gratulera till jobbet!

Om du vill avbryta provanställningen

Hur uppsägningen ska gå till bör stå i ditt anställningsavtal, alternativt i kollektivavtalet. Om det inte nämns något i avtalen är det LAS som gäller, som egentligen bara fastställer att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig – för arbetstagaren finns inte samma krav. För att slippa hamna i diskussioner längre fram om huruvida du faktiskt sagt upp dig rekommenderas dock att du säger upp dig skriftligen.

Undrar du något kring uppsägning rent allmänt? Då kan du läsa artikeln Uppsägningsbesked: hur och när ska jag avgå från mitt jobb?

Om du blir uppsagd och är medlem i facket

De gällande reglerna ger dig rätt att tillsammans med facket överlägga med arbetsgivaren angående din uppsägning. Detta betyder inte att du har rätt att behålla jobbet, men det ger möjligheten att lägga korten på bordet och inte lämna något oklart innan anställningen eventuellt upphör.

Det skulle till exempel kunna vara så att arbetsgivaren säger upp dig på grund av ett missförstånd. Eftersom arbetsgivaren inte är skyldig att ange skälen till uppsägning av en provanställning, kanske ni aldrig får möjlighet att sätta fingret på missförståndet och rätta till det om en överläggning med arbetsgivaren inte sker.

Efter uppsagd provanställning

Om provanställningen inte leder dig vidare till en fast anställning, var det då bara förlorad tid? Troligtvis inte – du kan fortfarande ta med dig bra saker från din tid som provanställd:

 • Ny arbetslivserfarenhet: Du har med dig ny arbetslivserfarenhet, och oavsett om den var positiv eller negativ så kan den ge dig lite perspektiv på dig själv och din framtid i arbetslivet. Behöver du fila på din framtoning? Eller kan en annan typ av jobb passa dig bättre?

 • Råd som hjälper dig vidare: Även om du inte passade för just den här tjänsten eller på den här arbetsplatsen kan du be arbetsgivaren om feedback och råd gällande roller och arbetsplatser som du kanske skulle passa bättre för.

 • Berättigar för ersättning och förmåner: Provanställningen berättigar dig för olika trygghetssystem, som A-kassa, sjukpenning och föräldrapenning samt ger pensionspoäng.

Att bli bortvald svider förstås, särskilt om du under en längre tid har gjort ditt bästa och hoppats på att få fortsätta jobba på arbetsplatsen. Förlusten av ett jobb kan kännas trist, men du får inte glömma bort alla vinster i form av erfarenheter, självinsikter och idéer som du kan ta med dig till ett nytt, och kanske bättre, jobb.

Utforska fler artiklar