Vad är en projektanställning?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 16 november 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Vad innebär det att vara projektanställd? Med alla olika anställningsformer som finns idag kan det vara svårt att veta vad som är vad. I den här artikeln reder vi ut begreppet projektanställning och vad det kan ha för betydelse för dig som anställd.

Projektanställning

En projektanställning är en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt och utgör en tillåten anställningsform enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Projektanställning innebär, precis som det låter, att du är anställd inom ramen för ett projekt. När projektet är slut tar ditt anställningskontrakt också slut. Det finns inga tidsangivelser för hur länge du kan ha din projektanställning. Den kan vara ett par månader eller ett par år. Här är det dock viktigt att komma ihåg vilka regler som gäller.

Från projektanställning till tillsvidareanställning

Lagen om anställningsskydd (LAS) säger att en allmän visstidsanställning automatiskt ska övergå i en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Projektanställning ingår i vad som kallas visstidsanställning, men är egentligen inte en juridiskt fastslagen anställningsform, även om den förekommer väldigt ofta. Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning. Det kan röra sig om vikariat eller säsongsanställning. Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som löper i högst två år.

Även om provanställningsperioden inför en tillsvidareanställning är en slags visstidsanställning, är det viktigt att veta att du inte kan ha en provanställning på en tidsbegränsad anställning. Att vara timanställd är samma sak som att ha en visstidsanställning, men du får lönen betald per timme i stället för i form av en månadslön.

Om du blir arbetslös

Har du rätt att erhålla arbetslöshetsersättning, a-kassa, om du blir arbetslös efter en projektanställning? Svaret är ja, förutsatt att du uppfyller kraven för ersättning.

För att du ska ha rätt till ersättning från a-kassa vid projektanställning eller visstidsanställning gäller det att du uppfyller de vanliga kraven för a-kassa. Bland annat finns det ett villkor som säger att du måste ha arbetat en viss tid innan du har rätt till ersättning, även kallat arbetsvillkor.

Om du är ny på arbetsmarknaden och bara har varit med i en a-kassa kortare tid än 12 månader har du inte rätt till den inkomstrelaterade ersättningen, utan endast en grundersättning. Detta beror på kravet om kvalifikationstid. Grundersättningen är väldigt låg och det kan vara svårt att klara sig ekonomiskt under tiden som arbetslös. Det är därför en bra idé att vara medlem i en a-kassa. Här har du även möjlighet till en extra inkomstförsäkring som gör att du kommer upp i 80 procent av din tidigare inkomst.

Anställningsformer

Det är viktigt att känna till att det faktiskt bara finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning.

Deltidsanställning hör vi även ofta, men det innebär bara att du jobbar mindre än heltid och säger inget om din anställningsform. Du kan jobba deltid både som fast anställd och som visstidsanställd. Det är viktigt att det framgår av ditt anställningsavtal vad som gäller.

Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tills vidare. Det innebär i praktiken att en anställning alltid är en tillsvidareanställning om inget annat har avtalats.

Mer om anställningsavtal

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns det regler som säger att alla anställda har rätt att få veta sina anställningsvillkor. Bland annat har du rätt att få skriftlig information om villkor som är av betydelse för ditt anställningsavtal. Informationen innefattar:

 • arbetsgivarens och den anställdes namn och adress

 • dag när du börjar

 • arbetsplats (om det inte finns någon ska det framgå)

 • yrkestitel och arbetsuppgifter

 • anställningsform

 • uppsägningstid

 • lön och när den betalas ut

 • förmåner

 • normal arbetstid

 • antal semesterdagar

 • om det finns kollektivavtal

Tänk på att ...

Det är viktigt att vara tydlig med vad som gäller inför en anställning och det är alltid att föredra att ha ett skriftligt anställningsavtal innan du börjar på det nya jobbet – då har du bättre möjligheter att påverka villkoren!

Utforska fler artiklar