Vad är skiftarbete och vilka är hälsoriskerna?

Av Indeeds redaktionsteam

Uppdaterat 19 september 2022 | Publicerat 4 maj 2022

Uppdaterat 19 september 2022

Publicerat 4 maj 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Det är många i Sverige som har skiftarbete. I och med att vårt samhälle blir alltmer aktivt under hela dygnet, ökar också behovet av skiftarbete. Funderar du på att ha ett skiftarbete och arbeta oregelbundna tider, är det bra att veta vilka för- och nackdelar det finns.

I den här artikeln får du läsa om vad skiftarbete är och vilka typer av skift och scheman det finns. Du får veta i vilka branscher det är vanligt med skiftarbete och vilka för- och nackdelar samt hälsorisker det finns. Du får också tips på hur du kan motverka de hälsorisker som skiftarbete medför.

Vad menas med skiftarbete?

Skiftarbete är när du har arbetspass under olika timmar på dygnet enligt ett fastställt schema. Olika arbetslag jobbar och tar över efter varandra så att ett företag eller en organisation kan vara verksamt 24 timmar om dygnet. Nära två miljoner svenskar hade schemalagda arbetspass på andra tider än dagtid under 2018.

Hur mycket du får arbeta per dygn, vecka och år regleras av arbetstidslagen. Lagen reglerar dock inte när på dygnet eller i veckan du arbetar, utan i dessa fall brukar i stället kollektivavtal gälla. Villkoren enligt de fackliga avtalen kan vara gynnsamma när det gäller skiftarbete, till exempel att din arbetsvecka är kortare.

Vilka typer av skift finns det?

De flesta svenskar arbetar under kontorstid, det vill säga 8 timmars arbete någon gång mellan klockan 07.00 och 19.00 måndag till fredag. En ordinarie arbetsvecka omfattar 40 timmar.

När man talar om skiftarbete innebär det att man i stället jobbar under olika tider på dygnet och i veckan. De exakta tiderna varierar beroende på arbetsgivare och/eller kollektivavtal. Vanliga skift som förekommer är:

 • Dagtid: Du arbetar ditt pass under dagtid.

 • Förmiddagspass: Du börjar ditt pass på förmiddagen.

 • Eftermiddagspass: Ditt pass börjar på eftermiddagen.

 • Kvällspass: Ditt pass kan börja runt klockan 14.00 och fortsätta till klockan 22.00.

 • Nattpass: Som nattarbete räknas att du jobbar minst tre timmar mellan klockan 22.00 och klockan 06.00 följande morgon. Arbetar du mellan midnatt och fem på morgonen måste du ha ett kollektivavtal som reglerar hur långt ditt nattpass ska vara. Enligt lagen får ditt nattpass inte vara längre än åtta timmar under varje 24-timmarsperiod, beräknat på fyra månader. Men det finns undantag som regleras i kollektivavtalen.

 • Delade arbetspass: Med delade pass menas att du utför dina arbetsuppgifter under två separata skift samma dag. Du kan exempelvis arbeta mellan klockan 08.00 och 12.00 och sedan ha fyra timmars paus för att arbeta igen från klockan 16.00 till 20.00.

Du förväntas arbeta dina pass både på veckodagar såväl som helger och helgdagar enligt schema. Schemat ser olika ut beroende på arbetsgivare och kollektivavtal.

Vilka typer av scheman finns det?

När du jobbar skift finns det många olika sätt att lägga schemat, och de olika schemana har olika benämningar. Några vanliga typer är:

 • 3-3-modellen: Du arbetar tre dagar i sträck och är sedan ledig tre dagar, oavsett om det är vardag eller helg.

 • Önskeschema: Du ger dina önskemål till schemaläggaren och de försöker lägga schema enligt både dina önskemål och verksamhetens behov.

 • Tvättstugemodellen: Liknar önskeschema, men personalen får själva lägga in önskat schemat i datorn.

 • 2-/3-/4-/5-skiftsmodellen: Du arbetar i två, tre, fyra eller fem lag och turas om att arbeta de skift som finns på din arbetsplats. Har du exempelvis ett 3-skift kan du arbeta förmiddagar vecka ett, eftermiddagar vecka två och natt vecka tre. Sedan börjar rotationen av de olika arbetsskiften om från början.

 • Intermittent skift: Man kan även ha 2-/3-/4-/5-skiftsmodellen som intermittent skift. Det innebär att du är ledig alla helger och storhelger.

 • Kontinuerligt skift: Detta är 2-/3-/4-/5-skiftsmodellen som rullar på även under helger och storhelger.

Hur ska man lägga upp schemat?

Jobbar du oregelbundna arbetstider finns det inget perfekt schema, men det finns vissa faktorer som kan göra det hälsosammare att arbeta på det här sättet enligt forskning från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Här är några saker att tänka på:

 • Undvik att ha många långa arbetspass efter varandra.

 • Undvik arbetspass på 12 timmar eller längre.

 • Begränsa antalet nattpass i följd till mellan tre och fem stycken.

 • Se till att ha en viloperiod på minst 11 timmar mellan passen.

 • Ha lediga dagar i schemat.

 • Undvik pass som börjar innan klockan 07.00.

 • Arbeta inte mer än fem dagar i rad.

 • Använd scheman som roterar medsols, dvs. förmiddag, eftermiddag, natt.

 • Ha ett så regelbundet schema som möjligt.

Vilotider vid skiftarbete

Något som är viktigt för skiftarbetare att veta är att lagen anger att du ska ha 11 timmars dygnsvila under en period på 24 timmar. Då ska tiden mellan midnatt och klockan 05.00 ingå. Undantag kan göras men sådana regleras ofta i kollektivavtal.

Enligt lag ska du ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under sju dagar. Det kallas veckovila och ledigheten kan placeras omväxlande i början eller i slutet av din vecka. Tiden kan också sammanföras för att ge dig 72 timmars ledighet. Som arbetstagare måste du ta ledigheten.

I vilka branscher används skiftarbete?

Det finns många olika branscher där skiftarbete förekommer. Några exempel är:

 • Sjukvård, t.ex. sjuksköterskor

 • Hemvård, t.ex. hemtjänst

 • Handel, t.ex. affärsbiträden

 • Livsmedelsindustrin

 • Förare, t.ex. lastbil, bil, taxi, buss

 • Metall- och pappersarbetare

 • Maskinoperatörer

 • Räddningstjänst

 • Poliser, väktare, vakter

 • Operatörer

 • Montörer

 • Hotell- och restaurangbranschen

För- och nackdelar med skiftarbete

Vissa tycker om att ha skiftarbete, och för andra är det mer påfrestande. Det finns både för- och nackdelar med skiftarbete man kan se på det på olika sätt utifrån personliga omständigheter och preferenser.

Fördelar

Några exempel på fördelar är:

 • Kortare arbetsvecka: Många som har skiftarbete har kollektivavtal vari längden på arbetsveckan regleras. Har du schemalagda arbetspass och arbetar mycket på natten, är det möjligt att din sammanlagda arbetsvecka är kortare än 40 timmar.

 • OB-tillägg: Är dina pass förlagda till obekväma tider har facken ofta avtalat ett tillägg för att du arbetar dessa tider, som kvällar, nätter, helger och storhelger. Då får du ett så kallat OB-tillägg utöver din grundlön.

 • Flexibelt: Skiftarbete är ofta flexibelt och ibland kan du byta dina skift med medarbetare. Det kan också ge dig mer ledig tid under veckodagar så att du kan ägna dig åt annat än jobbet.

Nackdelar

Några exempel på nackdelar är:

 • Oregelbundna arbetstider: Har du oregelbundna arbetstider kan det vara svårt att planera. Att delta i organiserade fritidsaktiviteter som kurser och liknande kan vara knepigt om du inte vill missa några lektioner. Ditt sociala liv kan också lida, då det är möjligt att du arbetar när andra har middagsbjudning eller fest. Det kan också vara svårt att skaffa barnpassning om du måste jobba kväll eller natt. Oregelbundna arbetstider kan även skapa konflikter i hemmet och att du missar dina barns aktiviteter.

 • Hälsorisker: Att inte ha regelbundna arbetstider samt att jobba kväll och natt kan påverka din hälsa negativt.

Vilka hälsorisker medför skiftarbete?

Den forskning från Stressforskningsinstitutet som vi nämnt tidigare i artikeln har visat att skiftarbete kan påverka ens hälsa negativt. Att arbeta oregelbundna tider går mot kroppens naturliga dygnsrytm och kan bland annat framkalla cancer, missfall och andra hälsoproblem som depression, hjärt- och kärlsjukdomar, tarm- och magproblem, diabetes och övervikt.

Skiftarbete ökar också sjukfrånvaron och risken för arbetsskador. Även olyckor i arbetet kan ske i större utsträckning på grund av sömnbrist, och om skiften är långa blir olycksrisken ännu större.

Kvinnor påverkas mer negativt av skiftarbete än män, särskilt när det gäller sömn. Det är oklart varför detta är fallet och forskning pågår just nu för att undersöka orsakerna. En teori är att män generellt sett har mer tid att återhämta sig, medan kvinnor tar hand om hemmet och familjen i större utsträckning.

Tips på hur du kan motverka hälsoriskerna

Forskningen från Stressforskningsinstitutet visar att du kan motverka de hälsorisker som följer av skiftarbete. Här är fem tips för att jobba skift och samtidigt ha hälsan i behåll:

 1. Ha tillräckligt med tid för återhämtning: Enligt lagen ska du ha en återhämtningsperiod på minst 11 timmar, men i verkligheten funkar det inte alltid. Se då till att du har en sovstrategi som ger dig oavbruten sömn i ett mörkt, svalt och tyst rum. Ta en tupplur på 10 till 20 minuter innan nattpasset och ha på dig solglasögon när du går av passet på morgonen för att undvika solljus och hjälpa sömnen.

 2. Sluta röka: Forskning har visat att många som arbetar skift börjar röka mer, och det påverkar din hälsa negativt.

 3. Ät rätt: Förutom att du har en hälsosam kost där du undviker snabbmat och socker, gäller det även att ha regelbundna mattider och hålla sig till dem så gott det går. Undvik att äta mellan midnatt och klockan sex på morgonen. Ha också koll på hur du reagerar på kaffe – vissa personer kan dricka kaffe precis innan de går och lägger sig, medan det hos andra påverkar sömnen negativt.

 4. Var aktiv: Att vara fysiskt aktiv hjälper dig att hålla dig frisk, vare sig du arbetar skift eller inte. Motion är viktigt när du arbetar skift.

 5. Var med och lägg ditt schema: Ny forskning har visat att om du är delaktig i att lägga ditt schema minskar det stress och är bättre för dig.

Dessa tips hjälper dig att hålla dig frisk samtidigt som du kan dra nytta av de fördelar som följer av att jobba skift.

Observera att inga av de företag, institutioner eller organisationer som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Utforska fler artiklar