Kan du ta tjänstledigt för att jobba på ett annat jobb?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 2 juni 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Är det möjligt att vara tjänstledig för ett annat jobb? Det vill säga ha kvar sin anställning men prova att jobba någon annanstans? Svaret är att det varierar, och i den här artikeln ska vi förklara närmare vad som gäller och beskriva de olika villkoren.

Redo för nya utmaningar?

Har du någon gång funderat på att det vore kul att pröva något annat jobb men inte vågat säga upp dig? Beroende på var du jobbar och vad som står i ditt anställningsavtal så kan du ha rätt till att vara tjänstledig för att prova ett annat jobb. I ditt anställningsavtal står vad som gäller för dig, men det kan även finnas beskrivet i ett kollektivavtal eller företagets egen policy.

Vad innebär det att vara tjänstledig?

Att vara tjänstledig betyder att du har kvar din anställning men att du är ledig utan lön. Det vanligaste är att man är tjänstledig för att studera eller för att jobba på ett annat jobb. Men du kan även vara tjänstledig för vård av sjuk närstående. Det är upp till arbetsgivaren att bevilja tjänstledigheten och i alla fall utom ett så behöver de inte göra det enligt lagen. Undantaget är om du har en statlig tillsvidareanställning.

Statligt anställd

Om du jobbar statligt har du en unik möjlighet att behålla din trygga anställning samtidigt som du provar dina vingar och ser om en annan tjänst passar dig bättre. Jobbar du inom staten och har haft en fast anställning i minst ett år (din provanställning räknas in) så har du rätt att beviljas tjänstledighet för ett annat jobb i upp till två år. Den nya anställningen måste vare en provanställning eller en visstidsanställning. Du har rätt att få tjänstledigt för att prova att jobba hos en annan statlig myndighet. Om du i stället väljer att gå till en provanställning inom den privata sektorn är det ingen rättighet att få tjänstledigt. Men det är oftast möjligt.

Privat sektor

Här finns det ingen laglig grund att ge dig tjänstledigt för ett annat jobb. Men det är inte ovanligt att arbetsgivare går med på att ge dig tjänstledigt för att provjobba på ett annat jobb under sex månader. Är du en värdefull medarbetare eller har en särskilt eftertraktad kompetens har du möjlighet att förhandla med din arbetsgivare.

Olika avtal

Om du har rätt att vara tjänstledig eller inte för att prova ett annat jobb regleras i ditt anställningsavtal, genom kollektivavtal eller i företagets egen policy.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är det som du och din arbetsgivare kommer överens om. Här står alltifrån din yrkestitel, vilken lön du har, när den betalas ut, vilka tider du arbetar, hur många dagar semester du har, vilka som är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden och mycket mer. Bland annat rätten till att få eller ansöka om tjänstledighet för att jobba på ett annat jobb.

Läs mer: Anställningsavtal: Vad innehåller de?

Kollektivavtal

Kollektivavtalet är ett avtal som gäller en stor grupp yrkesverksamma. Då har fackförbund och arbetsgivare förhandlat fram vissa villkor för hela gruppen. Till stora yrkesgrupper räknas vårdpersonal, lärare, byggnadsarbetare, yrkeschaufförer och butikspersonal för att nämna några. I kollektivavtalet står det om minimilön, arbetstid, övertidsersättning och mer övergripande villkor. Villkor gällande tjänstledighet kan vara reglerade i kollektivavtalet men inte alltid.

Företagets policy

Alla företag är olika och ger sina anställda olika förutsättningar. Trots att företag i privat sektor inte måste bevilja tjänstledighet för att jobba på ett annat jobb, så är det många som tillåter det. Det visar goodwill från företagets sida och är ett bra sätt att ge en livlina till de anställda.

Tjänstledighet i allmänhet

Du kan få vara tjänstledig från ditt jobb av flera olika anledningar. En av dessa är om du har en sjuk nära anhörig som du måste vårda. Du har rätt att vara tjänstledig i sammanlagt 100 dagar för detta, och villkoret är att det måste vara en mycket svårt sjuk person du vårdar. Den här typen av tjänstledighet gör att arbetsgivaren inte har rätt att säga upp dig om du utnyttjar den.

Läs mer: Hur fungerar tjänstledighet?

Egen verksamhet

Om du har varit anställd i mer än sex månader har du rätt att vara tjänstledig i sex månader för att prova på att driva egen verksamhet. Du kan då starta ett eget företag, men du får inte konkurrera med din arbetsgivare. Den här typen av tjänstledighet är begränsad till endast sex månader.

Tjänstledig för studier

Du har rätt till tjänstledighet för studier. För att ha rätt till detta måste du ha varit anställd i minst sex månader eller sammanlagt tolv månader under en tvåårsperiod. Det här gäller officiella utbildningar, inte självstudier, och du får då tjänstledigt så länge som det tar att slutföra dina studier. Om du studerar på halvtid så får du vara tjänstledig på halvtid.

Om du ska studera behöver du prata med din arbetsgivare. Du har rätt att få tjänstledigt, men din arbetsgivare har även rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader ifall det skulle behövas. Ett tips är att prata med din arbetsgivare innan du söker in på en utbildning. Du vill inte behöva bli godkänd att börja på en utbildning för att sen behöva tacka nej till din plats, för att din arbetsgivare skjuter upp tjänstledigheten.

Om du kommer tillbaka till din arbetsplats efter dina studier har du rätt till samma eller en likvärdig tjänst som du hade innan.

Läs mer: Utbildning som garanterar jobb

Summering

Jobbar du inom offentlig sektor, det vill säga stat, kommun och region så har du rätt att vara tjänstledig för att provjobba på en annan arbetsplats inom samma sektor. Du ska ha varit fast anställd i minst sex månader innan du ansöker om tjänstledigheten. Du kan vara tjänstledig för annat jobb i upp till två år.

Jobbar du inom privat sektor så finns det ingen lag som säger att din arbetsgivare måste bevilja dig tjänstledighet för annat jobb. Men det förekommer att företag är välvilliga och ändå beviljar sina anställda tjänstledigheten.

I allmänhet har du rätt att vara tjänstledig för att studera eller för att vårda en svårt sjuk anhörig. Du måste uppfylla kravet på att ha varit anställd i minst sex månader. Vid studier bör du ta i beaktning att din arbetsgivare har möjlighet att skjuta upp tjänstledigheten i sex månader.

Utforska fler artiklar