Hur blir man en bra chef? 10 tips för dig som är ny som chef

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 20 april 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

De flesta av oss har någon gång haft en dålig chef. När du är ny som chef är du kanske rädd att du ska bli en av dem. Du vill vara med och få verksamheten att växa, ta större ansvar och leda dina medarbetare. Men hur kan du göra det på ett bra sätt?

I den här artikeln får du 10 tips om hur du kan utveckla din kompetens som ny chef. Du får förslag på hur du ska klargöra ditt uppdrag, utveckla ett autentiskt ledarskap och hur du kan lära känna dina medarbetare. Du får också tips på hur du kommer över rädslan för att göra misstag och hur du växer in i rollen som chef. Till sist får du ett bonustips om hur du ska gå tillväga om du har blivit befordrad till chef.

10 tips för dig som är ny som chef

Dessa 10 tips kan hjälpa dig under den första tiden i den nya chefsrollen.

1. Få klarhet kring ditt uppdrag som chef

När du börjar jobba som ny chef är det viktigt att du har en tydlig uppdragsbeskrivning från din egen chef och ledningen. Det kommer att underlätta ditt arbete, hjälper dig att prioritera och gör dig mer effektiv. Om du inte redan har ett detaljerat uppdrag, ha ett samtal med din chef för att diskutera både företagets och dina förväntningar.

Under samtalet kan du bland annat klargöra:

 • vilka mål företaget har på kort och lång sikt

 • vilka mål som har högst prioritet och är viktigast

 • vilka uppgifter och ansvarsområden du har

 • vilka beslut du får fatta och hur du ska rapportera dem

 • vilka befogenheter och resurser du har för att utföra ditt jobb

 • vilken hjälp du behöver.

2. Vad är viktigt för dig?

Det är inte bara chefens och företagets förväntningar du måste tänka på. Reflektera också över vad som är viktigt för dig och vilken typ av ledare du vill vara. Skriv ner dina tankar kring frågor som:

 • Vad är mitt mål som chef?

 • Vad vill jag uppnå?

 • Vad är viktigt för mig?

 • Vad tycker jag om att göra?

 • Vad tycker jag inte om att göra?

 • Vad är jag bra på?

 • Vad är jag mindre bra på?

 • Vad behöver jag för att kunna utföra jobbet?

 • Vilken hjälp kan jag behöva?

Dessa frågor kan hjälpa dig att hitta din egen autentiska ledarskapsstil och hitta dig själv som chef.

3. Lär känna dina medarbetare

Nästa steg för dig som chef är att lära känna dina medarbetare och hur gruppdynamiken i olika arbetslag fungerar. Det är också en chans för dem att lära känna dig, men det är inte något som går fort.

Ett enkelt sätt att börja lära känna dina kollegor är att personligen presentera dig för varje medarbetare på din första dag. Säg ”hej”, berätta lite om dig själv och ställ några enkla frågor. Börja bygg förtroende, var personlig och inte för ytlig.

Efter den initiala introduktionen kan du sätta dig ner och föra individuella samtal. Ditt mål är att ta reda på:

 • vilka dina medarbetare är

 • vilken roll de spelar i företaget

 • vilka styrkor och färdigheter de har

 • vilka svagheter de har och behöver utveckla

 • vilken typ av hjälp och support de behöver

 • vad som driver dem

 • hur de samarbetar med sina kollegor

 • vilka förväntningar de har på dig.

Du kommer att ha många samtal, så tänk på att föra anteckningar!

När du lärt känna dina medarbetare och hur gruppdynamiken ser ut på företaget, kan du tydliggöra dina förväntningar, mål, rutiner och ansvarsområden för dina medarbetare. För att bryta oönskade mönster i teamet kan du också utföra teambuildingövningar.

4. Utnyttja fördelarna med att vara ny

Det finns mycket att lära sig när man är ny på ett företag. Det finns en fördel med det som du kan utnyttja. Det är nämligen en chans för dig att ställa frågor och vara nyfiken. Frågor som verkar uppenbara för dina medarbetare, eller även till och med för dig, kan ge dig mycket nyttig information om personalen, arbetssätt och system.

5. Lyssna på dina nya kollegor

Att ställa frågor och vara nyfiken är bara en del av din uppgift. Lyssna aktivt på dina kollegors svar och vad de säger. Ta hänsyn till deras åsikter, även om du kanske inte håller med. Visa att du värderar deras synpunkter.

Att ställa frågor och lyssna kan hjälpa dig att se lösningar på problem som finns på din avdelning. Du kommer att få en bra helhetsbild av hur företaget fungerar. Som bonus kommer du att göra ett bra intryck hos dina nya kollegor och börja bygga upp förtroendet.

6. Väx in i rollen som chef

När du är ny som chef kanske du har många idéer om vad du vill göra. Det är självklart att du vill göra förändringar och visa resultat, men ha inte för bråttom. Det finns mycket du måste lära dig och du kan inte göra allt på en gång. Rusa inte in i stora beslut.

Fokusera i stället på att göra det viktigaste först och att göra det rätt. Tänk på ditt teams behov och hur de kan uppleva de förändringar du vill införa. Se till att kommunicera med dina medarbetare så att de är med och hjälper dig i din vision.

Se dessutom till att fira era gemensamma framgångar!

7. Våga fatta beslut

Det kan vara svårt att fatta beslut när du fortfarande samlar information och lär dig om företaget och dess kultur. Du behöver inte börja med stora beslut. Fokusera i stället på att sätta igång med små och enkla förändringar. Det är viktigt att du känner dig trygg i dina beslut, men du måste också börja någonstans.

8. Våga göra misstag

När du börjar fatta beslut är det också helt i sin ordning att ändra sig, och fatta ett helt annat beslut. Det visar på bra ledarskap och att du tänker på dina medarbetare och företagets bästa. Att vara ödmjuk vid sådana tillfällen, lära sig av dem och omvärdera situationen är en styrka.

Som ny chef har du inte heller all information och du kan inte vara förberedd på allt. Att göra fel och att ta fel beslut är bara mänskligt. Var ärlig mot dina medarbetare, visa dig sårbar och be om hjälp. På så sätt bygger du förtroende och kan lära dig av dina misstag.

9. Delegera

Det finns alltid mycket att göra på jobbet och då är det viktigt att kunna säga ”nej”, att kunna prioritera vad som är viktigt och att delegera.

Som chef behöver du inte kunna och veta allt. Det är mycket viktigare att du har god självinsikt om dina starka och svaga sidor. Uppgifter som du inte är bra på stjäl din tid – delegera dem till en medarbetare i stället. Det spar dig tid, visar att du har tillit och bygger förtroende hos dina medarbetare.

10. Tro på dig själv och ta hjälp

En chefsroll kommer med många nya utmaningar. Det är en spännande tid, men när något går fel – och det kommer det att göra – kan du komma att känna dig osäker. Kom då ihåg att du fick jobbet av en anledning. Din chef och ledningen tror på dig och vet att du kan hantera problem som uppstår.

I situationer där du känner dig osäker kan det även kännas väldigt ensamt. Då är det viktigt att du har någon att prata och bolla idéer med. Det kan vara en annan chef, en mentor, handledare eller coach. Att ha någon att prata med kan få dig att känna dig stöttad och ger dig tid att tänka igenom saker och skapa en handlingsplan. Det finns också många olika ledarskapskurser som kan hjälpa dig att känna dig mer säker i ditt jobb som chef.

Bonustips för dig som blivit befordrad till chef

För dig som blivit befordrad till chef och ska leda tidigare kollegor, kan omställningen bli extra svår och tuff att hantera. Din relation till dina medarbetare kommer att förändras, men det betyder inte att ni inte kommer kunna fortsätta er vänskap. Era samtal kanske måste byta fokus. Det kommer finnas många saker du inte kommer kunna prata med dem om. Då kan det vara bra att hitta en ny gemenskap med kollegor på din chefsnivå, där ni kan byta erfarenheter.

Det enskilda samtalet med dina yrkeskamrater kan också komma att bli jobbigt, men det är viktigt för att du ska kunna ha ett fortsatt bra förhållande. Tänk på att aktivt lyssna på deras problem och förväntningar. Det var inte så länge sedan du var i samma sits, så visa att du förstår och har empati. Ta reda på vad de behöver och få klarhet i vilken kompetens de har, men var inte rädd att ställa krav på dem och förklara vilka förväntningar du har.

Att vara chef är ett utmanande jobb som handlar om att hitta balans mellan företaget, dina medarbetare och ditt privata liv. Vi hoppas de här tipsen hjälper dig som ny chef. Lycka till!

Lästips: Hur hanterar man en dålig chef?

Utforska fler artiklar