Starta ett nytt jobb

Hur man hanterar konstruktiv kritik på jobbet

Att hantera kritik kan vara svårt, och det gäller även konstruktiv kritik. Men det här är väldigt värdefullt att kunna förhålla sig till på rätt sätt. Hur påverkad man blir av konstruktiv kritik varierar ganska mycket beroende på omständigheter, exempelvis hur kritiken framförs, men även i vilket sammanhang och av vem. Att kunna hantera kritik är dock viktigt om du vill bli en bra lagspelare och kunna utvecklas på ett effektivt sätt, och därför är det viktigt att du lägger ner lite extra tid på detta.

Lär dig att hantera konstruktiv kritik

Det är oerhört viktigt att du lär dig att hantera konstruktiv kritik. Den kommer hjälpa dig att växa, och se till att du gör färre misstag i framtiden. Vi vet dock att det ibland kan vara ganska svårt att acceptera kritiken, speciellt om den kommer från en person som vi tycker har mindre kunskap eller erfarenhet än vi själva. Det värsta du kan göra är att gå i försvarsposition och bli förnedrad, arg eller nedstämd. Det här är dock ett alldeles för vanligt beteende ute i samhället, något vi alla till viss del är skyldiga till.

Det är betydligt bättre att omfamna kritiken och se den som en gåva. Personen som ger dig kritik, gör det med allra största sannolikhet inte för att skada dig. Syftet har i stället varit att hjälpa dig, företaget, gruppen eller liknande. Trots detta är det väldigt lätt att ta det för personligt, och den risken är extra stor när kritiken kommer från någon man inte gillar eller har bra kontakt med.

Det finns dock en hel del saker du bör tänka på när du tar emot konstruktiv kritik. Om du lyckas omfamna dessa aspekter och implementera dem i ditt liv, kommer du att kunna utvecklas på ett betydligt bättre sätt än om du inte är villig att ta emot kritiken på ett objektivt och korrekt sätt.

5 saker du bör tänka på när du får konstruktiv kritik

Tänk på följande saker när du får konstruktiv kritik:

Personen vill inget illa

Personen som ger dig konstruktiv kritik vill dig inget illa. Det första steget för att acceptera kritiken är att verkligen känna till och förstå detta. Det kanske känns som att personen förnedrar dig eller försöker få dig att må dåligt, men så är självklart inte fallet.

Om det exempelvis är en chef eller överordnad som säger åt dig att göra arbetet på ett visst sätt i jämförelse med vad du tidigare har gjort, är det absolut inget personligt, och personen vill dig inget illa. De vill helt enkelt förbättra arbetsplatsen, processen och det arbete du utför.

Om du accepterar detta och verkligen förstår motivet bakom den konstruktiva kritiken, kommer du istället att omfamna den. Det är svårt att hitta sina egna brister, vilket innebär att du istället borde vara tacksam för att någon pekar ut dem åt dig. Vi människor har dock i regel ganska svårt att acceptera kritik från andra människor, vilket gör att det är förståeligt om du inte riktigt välkomnar den konstruktiva kritiken med öppna armar. Du har dock mycket att vinna på att lägga om ditt tankesätt, vilket är anledningen till att du bör jobba på det.

Det är inte personligt

Det är absolut inte personligt när du får konstruktiv kritik, åtminstone inte i de flesta fall. Även om det är det, behöver du inte uppfatta det som det. Se kritik som en möjlighet att växa och förbättras.

Vi vet att det kan kännas väldigt personligt när någon påpekar något som du gör fel, men hade du inte själv gjort precis samma sak? Det är bara för att hjälpa dig och för att förbättra det du gör, och det är därför som du borde omfamna konstruktiv kritik med öppna armar.

Du får möjlighet att växa

Tack vare bra och konstruktiv kritik får du möjlighet att växa. Därför är det viktigt att du omfamnar informationen och förstår att den är till din fördel.

Ta del av informationen och försök att vara så objektiv som möjligt. På så sätt kan du klura ut vilka delar som är sanna och inte. Dela gärna med dig av kritiken till en tredje part, så att du kan få ytterligare input angående vilken information som är sann och inte.

Du kan undvika problem och misstag i framtiden

Anledningen till att du får konstruktiv kritik är att du har gjort något fel, åtminstone i betraktarens öga. Det här är en gåva, och du bör absolut se det som en. Du får nu en möjlighet att rätta till misstag som du förmodligen inte ens visste existerade.

Det här innebär att du nu har verktygen du behöver för att kunna undvika samma misstag och problem i framtiden. Du kan även be den som ger dig kritik om tips på vad du kan göra istället. Vanligtvis har personen även idéer på vad du kan göra för att förbättra situationen. Du kan även be om hjälp från tredje part, exempelvis en pålitlig kollega, familjemedlem eller vän.

Ha ett öppet sinne

Det är viktigt att du har ett öppet sinne när du tar emot konstruktiv kritik, annars kommer du inte kunna ta till dig den värdefulla information som motparten levererar. Försök att stänga av dina känslor så mycket som möjligt. Att tänka att personen pratar om någon annan kan hjälpa.

Även om du inte håller med om den kritik som personen levererar, kan det vara en bra idé att fundera lite extra på den. Ibland kan det vara svårt att inse sina egna brister, och därför är yttre kritik väldigt värdefull.

7 smarta saker att göra efter att du har fått konstruktiv kritik

Följande saker kan vara smarta att göra efter att du har fått konstruktiv kritik:

Säg tack

Alltför många blir defensiva när de får konstruktiv kritik, vilket är helt fel. Det är viktigt att du tackar och tar emot konstruktiv kritik med öppna armar. Det här gör att människor blir villiga att fortsätta hjälpa dig, vilket ju är precis vad konstruktiv kritik är för något. Om du väljer motsatt riktning och blir defensiv eller inte visar uppskattning för kritiken, kommer du att få svårt att utvecklas på samma sätt.

Använd informationen för att göra förbättringar

Den information du får när någon ger dig konstruktiv kritik är oerhört värdefull, även om den inte stämmer till fullo, eller om du inte håller med. Här får du möjlighet att få respons på vad du gör fel, samt att du får information om hur ditt arbete eller liknande framstår för din omgivning.

Analysera informationen

Du bör inte lita på all kritik du får. Du måste analysera informationen, gärna tillsammans med en tredje part, annars kan det vara svårt att få reda på vad som faktiskt stämmer och inte. Därför kan det vara en bra idé att skriva ner kritiken, och sedan be om en tredje persons åsikt. På så sätt får du tillförlitlig information som du kan använda för att göra förbättringar.

Var objektiv

Att vara objektiv är väldigt viktigt när du tar emot konstruktiv kritik. Försök att lyssna på kritiken utan att blanda in dina känslor. På så sätt får du en överblick över vad som stämmer, vad som inte stämmer, samt vad du bör göra åt det. Att kunna vara objektiv när man tar emot konstruktiv kritik är oerhört värdefullt, och kommer göra att din utveckling skjuter i höjden rejält.

Ha en öppen diskussion

Du måste vara villig att diskutera med den som ger dig kritik. Ta inte bara emot kritiken utan att fråga varför personen tycker så. Om du inte håller med kan du även bestrida det som sägs, samt försöka att förmedla din synpunkt och på så sätt få reda på vad som är sant. Det är viktigt att du inte går i försvarsposition och får en negativ inställning. Säg gärna att du förstår vad de menar, att du inte tar illa upp, men att du inte håller med. På så sätt kan ni ha en konstruktiv konversation som leder till förbättringar.

Se framåt

Om du har fått konstruktiv kritik för ditt beteende eller prestation, kan det vara lätt att gå i fällan att börja älta det du har gjort. Försök att bli av med detta beteende och tankesätt så snabbt som möjligt. Ju snabbare du kan börja blicka framåt, desto snabbare kan du förändra dig till det bättre. Det kan vara värdefullt att blicka tillbaka till viss del, men bara för att se vad du gjorde för fel, och för att se hur långt du har kommit.

Be om hjälp

Att be om hjälp att hantera den kritik du har fått kan vara en väldigt bra idé. Du kan exempelvis be om hjälp med att analysera och tyda kritiken, för att ta reda på vad som stämmer och inte. Men du kan även be om hjälp med att börja tillämpa nya metoder, lösningar och beteenden för att korrigera för de brister som motparten har upptäckt. Du kan be om hjälp direkt från personen som ger dig kritik, men även av en pålitlig tredje part som du vet är villig att hjälpa dig.

Relaterat

Se mer 

Sjukanmälan sig från jobbet - värdefulla tips om när och hur du ska sjukanmäla dig

Att sjukanmäla sig - det finns många olika tillfällen då du bör sjukanmäla dig. Här får du även tips på hur du sjukanmäler dig, samt vad du bör undvika.

Första dagen på jobbet - 10 tips på hur du gör ett gott första intryck

Det är viktigt att göra ett bra intryck första dagen på jobbet. Med våra 10 tips kommer du att skapa ett riktigt bra intryck, samtidigt som du har roligt!