Hur många dagar i rad får man jobba – vad säger lagen?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 20 april 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Hur många dagar i rad får man jobba? Arbetstid regleras i arbetstidslagen. Arbetstidslagen är sådan att den kan förhandlas bort med kollektivavtal. Om du väljer att göra det så är det alltså reglerna i det avtalet som gäller framför arbetstidslagen. Låt oss ändå se vad lagen säger.

Veckovila i arbetstidslagen

I arbetstidslagen står det att under varje vecka (sjudagarsperiod) ska det finnas 36 sammanhängande timmar av vila. Men när vilan ska inträffa står det inget om. Det betyder att du kan jobba från onsdag vecka ett till torsdag vecka två, alltså sju dagar i rad, och hävda att du började veckan med att vila måndag och tisdag.

Det finns kollektivavtal där den sammanhängande vilan har kortats ned till 24 timmar. Det betyder att om du är ledig måndag kan du jobba tisdag till söndag (1 dag vila, sex dagar arbete) och sen fortsätta jobba måndag till lördag för att ha söndag ledig (sex dagar arbete, 1 dag vila). I det här exemplet kan du således jobba 12 dagar i rad.

Det finns även regler för nattarbete, dygnsvila och jour. Men i dessa fall handlar det mer om antalet timmar man arbetar och inte hur många dagar i rad man får jobba. Exakt vad som gäller för ditt jobb ska alltid stå i ditt anställningsavtal.

Undantag

Det finns undantag för varje regel. Ett sådant är människor som arbetar inom sjöfart. Där är det lagligt att jobba 31 dagar i rad. Om du jobbar 31 dagar i rad så ska du även få 31 dagars ledighet i rad. Det är inte ovanligt att sjöbefäl jobbar sex månader och är lediga i sex månader.

Historiskt perspektiv

I mitten av 1800-talet lades en motion till Sveriges riksdag om att begränsa arbetsdagen till 12 timmar. Den gick dock inte igenom. Hoppa fram några decennier till 1919. Då beslutades det att arbetare skulle ha en åtta timmars arbetsdag, åtta timmar till vila och åtta timmar till fritid. På den tiden var arbetsveckan måndag till lördag. Barn som gick i skolan gick där samma dagar. Arbetstiden och antalet dagar i rad man kunde jobba kortades successivt ned och 1973 hade så gott som alla i Sverige en arbetsvecka på 40 timmar och fem dagars arbete i rad. Det vanligaste är fortfarande att man jobbar måndag till fredag men har helgen ledig.

Vikten av vila

Varför har man lagstadgat hur många dagar i rad man får jobba? Av den enkla anledningen att kroppen behöver vila. Om den inte får återhämtning, gör den ett sämre jobb och över tid blir det påfrestande, stressigt och kroppen blir sjuk.

Stress

Stress i små doser kan vara bra, det håller oss alerta och fokuserade på det vi ska göra. Idag är forskare, läkare och psykiatriker överens om att långvarig stress är hälsovådligt både för kroppen och för vår mentala hälsa. Ett sinne som inte får varva ner blir till slut överbelastat. Som en följd av detta kan det hända att man blir glömsk, får svårt att fokusera, upplever hjärntrötthet och i värsta fall blir utbränd.

Semester

Betald semester är något vi har av just den anledningen: att vi ska vila upp oss, göra något annat ett tag än att jobba och ladda våra batterier. Hela meningen med semester är just att varva ner, tänka på andra saker än jobb och att ta det lugnt. Det är vanligt att människor med ett ansvarsfullt yrke kan ha svårt att varva ner på semestern. Att ha det stressigt på jobbet och känna att tiden inte räcker till gör att en del människor känner sig tvungna att jobba lite extra antingen på semestern eller på sin fritid.

Balans mellan jobb och fritid

I dagens samhälle där vi människor konstant är uppkopplade mot ett trådlöst nätverk kan det vara svårare att dra en tydlig gräns mellan jobb och fritid. Om du har en mobiltelefon som du fått från jobbet förväntas du närmast läsa av dina mejl trots att din arbetstid är över för dagen. Det står ofta inte utskrivet i ditt anställningskontrakt men en del upplever att det finns en outtalad överenskommelse om att hela tiden ha koll på mejlen.

Det är inte ovanligt att du jobbar fem dagar i rad och är ledig två dagar men att du under den tiden svarar på mejl eller jobbar lite extra en timma eller två. Det betyder att du jobbar fler än fem dagar i rad även om du inte jobbar en hel dag. Din hjärna får inte koppla bort helt från jobbet och du får alltså inte den vila och återhämtning som du behöver och har rätt till.

Din chef är ansvarig

Arbetstider och vila är ett samspel och du bör själv vara uppmärksam på om du har arbetat för mycket och haft för kort tid på dig för återhämtning. Prata då med din närmaste chef för att se hur ni tillsammans kan komma fram till en bättre lösning. Det är han eller hon som har ansvaret för att se till att lagen följs och att du inte jobbar för många dagar i rad.

Hur ser framtiden ut?

I dagens uppkopplade samhälle kan arbetstidslagen behöva uppdateras. Gränsen mellan arbete och privatliv är tunnare än tidigare. Och det är tack vare tekniken. Tekniken är bra, för den tillåter oss att vara mer flexibla med var och hur vi jobbar, men den ställer även krav på användaren att själv kunna dra tydliga gränser – att se till att man får ordentligt med vila och att man inte jobbar för många dagar i rad.

De lagar vi har nu stiftades 1978, och så här nästan 45 år senare kan det vara på sin tid att uppdatera dessa. Inte minst med tanke på hur mycket tekniken har utvecklats de senaste 40 åren. Kanske är det dags för en ny motion till Sveriges riksdag?

Utforska fler artiklar