SMARTA mål: Definition och exempel

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 7 januari 2021

Att sätta upp mål är ett bra sätt att göra den karriär du vill. När du har satt upp mål och skapat en tydlig färdplan för hur du når dit, blir det lättare att avgöra hur du ska använda din tid och dina resurser för att göra framsteg. Utan mål kan det vara svårt att säga hur du får ett visst jobb, en befordran eller andra delmål som du vill uppnå.

När du sätter upp ett mål för dig själv ska du ta med varje steg som krävs för att lyckas. Till din hjälp kan du använda konceptet med SMARTA mål. Nedan följer några tips och exempel som hjälper dig med din målsättning.

Vad är SMARTA mål?

SMART är en akronym som står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Relevant och Tidsbundet. Varje del av konceptet med SMARTA mål samverkar för att skapa ett mål som är noggrant planerat, tydligt och spårbart.

Kanske har du tidigare satt upp mål som varit svåra att uppnå eftersom de varit för vaga, för ambitiösa eller dåligt formulerade. Att arbeta mot ett mål som är dåligt utformat kan kännas skrämmande och ouppnåeligt. Att skapa SMARTA mål kan hjälpa till att lösa dessa problem. Oavsett om du sätter upp personliga eller professionella mål kan du använda konceptet med SMARTA mål för att lägga grunden till framgång.

Nedan visar vi hur du kan förvandla målet ”Jag vill ha en ledningstjänst” till ett SMART mål.

S = Specifikt

Var så tydlig och konkret som möjligt med vad du vill uppnå. Ju smalare ditt mål är, desto mer förstår du de steg som krävs för att uppnå det.

Exempel: ”Jag vill ha en tjänst där jag leder ett utvecklingsteam på ett nystartat IT-företag”.

M = Mätbart

Vilka bevis visar att du gör framsteg mot ditt mål? Om ditt mål till exempel är att få en tjänst där du leder ett utvecklingsteam på ett nystartat IT-företag, kan du mäta framstegen med hjälp av antalet ledningstjänster du har sökt och antalet intervjuer du har genomfört. Genom att sätta upp delmål längs vägen får du möjlighet att omvärdera och korrigera färdplanen efter behov. Kom ihåg att belöna dig själv på små men meningsfulla sätt när du uppnår dina delmål.

Exempel: ”Jag kommer att söka tre lediga tjänster som chef för ett utvecklingsteam på ett nystartat IT-företag”.

A = Accepterat

Har du satt upp ett uppnåeligt mål? Att sätta upp mål som du rimligen kan uppnå inom en viss tidsram hjälper dig att hålla dig motiverad och fokuserad. Om vi tar exemplet ovan, att få ett jobb där du leder ett utvecklingsteam, behöver du känna till vilka meriter, erfarenheter och kompetenser som krävs för att få en ledande position. Innan du börjar arbeta mot ett mål ska du avgöra om det är något du kan uppnå nu eller om det finns ytterligare förberedande steg du ska ta för att bli bättre förberedd.

Exempel: ”Jag kommer att uppdatera mitt CV med relevanta kvalifikationer så att jag kan söka tre lediga tjänster som chef för ett utvecklingsteam på ett nystartat IT-företag”.

R = Relevant

När du sätter upp mål för dig själv ska du fundera över om de är relevanta eller inte. Alla dina mål ska vara anpassade till dina värderingar och större, långsiktiga mål. Om ett mål inte bidrar till din bredare målsättning kanske du ska fundera igen. Fråga dig själv varför målet är viktigt för dig, hur det kommer att hjälpa dig och hur det kommer att bidra till dina långsiktiga mål.

Exempel: ”För att uppnå mitt mål att få en ledningstjänst ska jag att uppdatera mitt CV med relevanta kvalifikationer så att jag kan söka tre lediga tjänster som chef för ett utvecklingsteam på ett nystartat IT-företag”.

T = Tidsbundet

Hur lång tid tar det att uppnå målet? Ett slutdatum kan hjälpa till att motivera dig och hjälpa dig att prioritera. Om ditt mål till exempel är att bli befordrad till en högre tjänst, kan du ge dig själv sex månader. Om du inte har uppnått ditt mål inom den tidsramen ska du ta dig tid att fundera över varför. Din tidsram kan ha varit orealistisk, du kan ha stött på oväntade hinder eller också kan ditt mål ha varit ouppnåeligt.
Exempel: ”För att uppnå mitt mål att ha en ledningstjänst kommer jag att uppdatera mitt CV med relevanta kvalifikationer så att jag kan söka tre lediga tjänster som chef för ett utvecklingsteam på ett nystartat IT-företag den här veckan”.

Varför ska jag använda SMARTA mål?

Med hjälp av konceptet med SMARTA mål kan du sätta upp gränser och ange de steg du behöver ta, vilka resurser som krävs för att nå dit och delmål som visar att du gör framsteg på vägen. Med SMARTA mål är chansen större att du når ditt mål på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Här är några exempel på hur SMARTA mål kan vara till nytta:

 • Anna vill byta yrke från kundsupport till design …

 • Lars vet att hans mål är att bli säljchef men han vet inte var han ska börja …

 • Tanja vill jobba inom hälsovård men har ingen branscherfarenhet …

Exempel på SMARTA mål

Här är två exempel på SMARTA mål:

Exempel 1

Jag vill få jobb som matematiklärare på gymnasiet inom tre månader efter avslutad examen från lärarhögskolan.

 • Specifikt: Målet att bli matematiklärare på gymnasiet är väldefinierat.

 • Mätbart: Framgång kan mätas med antalet ansökningar, intervjuer och jobberbjudanden.

 • Accepterat: Målsättaren har rätt examen för jobbet.

 • Relevant: Målsättaren planerar att få ett jobb inom utbildningssektorn efter att ha tagit en lärarexamen.

 • Tidsbundet: Målsättaren har satt upp en deadline om att målet ska nås inom tre månader efter examen.

Exempel 2

Jag vill bli befordrad till senior kundservicerepresentant genom att fullgöra den nödvändiga utbildningen på tre månader och söka tjänsten i slutet av nästa kvartal.

 • Specifikt: Målsättaren har tydligt satt upp målet att bli befordrad till senior kundservicerepresentant.

 • Mätbart: Framgången kan mätas genom att fullgöra utbildningen, lämna in ansökan och bli befordrad.

 • Accepterat: Målsättaren kommer att fullgöra den utbildning som krävs för att bli befordrad.

 • Relevant: Målsättaren planerar att ansöka om befordran efter avslutad utbildning.

 • Tidsbundet: Målsättaren har satt en deadline för målet i slutet av nästa kvartal.

Att sätta upp SMARTA mål kan hjälpa dig att gå framåt i din karriär och uppnå den framgång du vill ha. Även om dina mål kan vara utmanande kan du med hjälp av konceptet med SMARTA mål organisera processen och ge den en struktur innan du börjar.

Utforska fler artiklar