Karriärutveckling

Skriva ett rekommendationsbrev (med exempel)

Vad är ett rekommendationsbrev?

Ett rekommendationsbrev är ett dokument som du kan bli ombedd att skriva åt någon som söker jobb, praktik, en utbildningsplats, en chefstjänst eller ett volontäruppdrag. Syftet med rekommendationsbrevet är att bekräfta det arbetsgivaren redan vet om den sökande och besvara eventuella frågor som återstår om den sökandes prestationer eller arbetsvanor.

En ärlig rekommendation ger mottagaren en personlig redogörelse för dina erfarenheter av den sökande. Du bör därför ha åtminstone viss kunskap om hur kandidaten handlar och presterar i en arbetsmiljö. Tänk på följande innan du tackar ja till en rekommendationsförfrågan:

  • Har du arbetat med eller observerat den sökande direkt?
  • Har du kännedom om relevanta styrkor och färdigheter som du kan ge din personliga syn på?
  • Har du konkreta exempel på personens arbete?
  • Kan du ge positiv feedback om den här personen?

Det är viktigt att fundera på om du kan skriva ett bra rekommendationsbrev innan du tackar ja till en sådan förfrågan. Om du inte har tillräckligt med erfarenhet av eller positiva saker att säga om den sökande, bör du snabbt och respektfullt berätta att du inte kan tacka ja. Då har personen gott om tid att hitta en annan lösning.

Format för rekommendationsbrev: vad ska du ta upp

Rekommendationsbrevet ska innehålla fem punkter:

  1. En kort introduktion där du talar om vem du är, ditt förhållande till den sökande och dina personliga erfarenheter eller kunskaper.

  2. En översikt över den sökandes styrkor som du har upplevt dem och i den mån de är relaterade till mottagaren.

  3. Något personligt där du beskriver en till två egenskaper hos den sökande.

  4. En slutkommentar där du sammanfattar varför den person du rekommenderar skulle passa bra för jobbet.

  5. Underskrift med ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Om du inte har fått kandidatens uppdaterade CV samt jobbeskrivningen, kan du be att få dem så att du är väl förberedd på att skriva rekommendationen. Med hjälp av CV:t kan du sätta dig in i kandidatens erfarenheter och prestationer.

Genom att gå igenom jobbeskrivningen förstår du vad arbetsgivaren letar efter hos en kandidat. Använd beskrivningen när du bestämmer vad du ska ta med från CV:t och dina personliga erfarenheter av att arbeta med personen.

Mall för rekommendationsbrev

Oavsett om du skriver ett rekommendationsbrev för studenter eller yrkesverksamma ska brevet vara uppbyggt på liknande sätt. Du ska ha med en kort introduktion, den sökandes bakgrund och erfarenhet, något personligt och en slutkommentar. Använd följande mall för rekommendationsbrev som inspiration när du skriver ditt eget.

Till den det berör:

Det är ett nöje att få rekommendera [sökandens namn] till [tjänst på företag eller antagning till institution].

Mitt namn är [ditt namn] och jag är [din befattning][institution eller företag]. Jag har [antal] års erfarenhet av att arbeta inom [din bransch eller din akademiska inriktning] och har sett många unga yrkesverksamma komma och gå. [Sökandens namn] sticker ut från mängden på ett unikt sätt.

Under vår tid tillsammans visade [sökandens namn] prov på många talanger inom [kompetens, egenskap, erfarenhet, klass, osv.]. Första gången vi träffades blev jag omedelbart imponerad av [sökandens namn] men under den tid som vi arbetade tillsammans utklassade hon sina kollegor när det gäller kunskap om [nyckelfråga].

[Ta med något personligt där du utvecklar nyckelkompetenser, egenskap, erfarenhet].

Det är inte bara hennes tekniska kompetens som imponerar på mig. Det var ett nöje att arbeta med [sökandens namn] tack vare hennes otroligt positiva inställning och [positiv egenskap]. Hennes [positiv egenskap] och [positiv egenskap] behövdes och värderades, inte bara av mig själv, utan även av hennes kollegor som ofta förlitade sig på hennes förmåga.

Jag är övertygad om att [sökandens namn] skulle passa perfekt på [institutionen/företaget]. Hon kommer inte bara att bidra med de kompetenser och erfarenheter du letar efter hos en sökande utan hon kommer också snabbt att bli en tillgång och hjälpa [institutionen/företaget] att utvecklas.

Om du vill veta mer eller ha konkreta exempel går det bra att kontakta mig på [kontaktuppgifter]. Eftersom ett rekommendationsbrev troligen bara ger en ögonblicksbild av hennes talanger och prestationer, beskriver jag gärna den tid jag arbetade med henne mer ingående.

Vänliga hälsningar

[Ditt namn, företag och din befattning]

Exempel på rekommendationsbrev

Rekommendationsbrev kan se ut på många olika sätt. Här är ett konkret exempel på hur ett brev kan se ut för en arbetssökande med användning av ovanstående ramverk.

Till den det berör:

Det är ett nöje att rekommendera Anna Larsson till tjänsten som dataanalytiker på L&Q International.

Mitt namn är Robert Karlsson och jag är regionchef på Mountain View Unlimited. Jag har 15 års erfarenhet av att arbeta som statistiker och kundtjänstspecialist och har sett många unga yrkesverksamma komma och gå. Anna Larsson sticker ut från mängden på ett unikt sätt.

Under vår tid tillsammans visade Anna prov på många talanger inom tekniska tillämpningar, som ArcGIS, R-kodning, Python och flera andra datavisualiseringsverktyg. Första gången vi träffades blev jag omedelbart imponerad av Anna och hennes tekniska kompetens, och under den tid som vi arbetade tillsammans utklassade hon sina kollegor när det gäller kunskap om dataanalys och branschverktyg.

Min första erfarenhet av Annas anpassningsförmåga kom strax efter att hon anställdes. Förra året hade vi en kund som skickade data i Excel som behövde omfattande rensning. Annas erfarenhet av Excel var då begränsad, men hon jobbade övertid för att lära sig att rensa data i Excel med hjälp av inbyggda funktioner. Inom en vecka formaterades kundens data ordentligt så att de kunde analyseras och visualiseras effektivt. Anna hanterade även datavisualiseringen med skicklighet och kunden kunde inte nog berömma slutresultatet.

Det är inte bara hennes tekniska kompetens som imponerar på mig. Det var ett nöje att arbeta med Anna tack vare hennes otroligt positiva inställning och iver att hålla deadlines. Hennes entusiasm och kompetens inom teambuilding behövdes och värderades, inte bara av mig själv, utan även av hennes kollegor som ofta förlitade sig på hennes förmåga.

Jag är övertygad om att Anna skulle passa perfekt på L&Q International. Hon kommer inte bara att bidra med de kompetenser och erfarenheter du letar efter hos en sökande, utan hon kommer också snabbt att bli en tillgång och hjälpa L&Q International att utvecklas.

Om du vill veta mer eller ha konkreta exempel går det bra att kontakta mig på 08-12 34 56 eller via e-post på rkarlsson@mvunlimited.com. Eftersom ett rekommendationsbrev troligen bara ger en ögonblicksbild av hennes talanger och prestationer, beskriver jag gärna den tid jag arbetade med henne mer ingående.

Vänliga hälsningar

Robert Karlsson
Regionchef
Mountain View Unlimited

Relaterat

Se mer 

SMARTA mål: Definition och exempel

Läs mer om SMARTA mål och hur de kan hjälpa dig att uppnå framgång i din karriär.

Vanliga frågor: Hur långt i förväg ska jag säga upp mig när jag byter jobb?

När du vill säga upp dig och söka nya jobb ska du meddela din nuvarande arbetsplats om detta. Behåll en god relation till arbetsgivaren genom att säga upp dig i god tid.