Karriärutveckling

Vanliga frågor: Hur långt i förväg ska jag säga upp mig när jag byter jobb?

När du säger upp dig skriver du en avskedsansökan som du lämnar in till din chef. Om du lämnar in din ansökan rimligt långt i förväg får chefen tillräckligt med tid på sig att organisera arbetsflöden och arbetsuppgifter innan du slutar. I den här artikeln diskuterar vi vad uppsägningstid är och hur lång tid i förväg du måste säga till när du vill säga upp dig.

Vad är uppsägningstid?

Uppsägningstid är den tid du ska jobba kvar på företaget efter att du har lämnat in din avskedsansökan. Hur lång uppsägningstid du har anges vanligtvis i anställningsavtalet, och den varierar oftast mellan en till tre månader.

Varför måste jag säga upp mig i god tid?

Rekrytering kan ta tid, särskilt inom specialiserade områden. Tänk på hur lång tid företagets rekryteringsprocess är när du bestämmer hur långt i förväg du tänker meddela din uppsägning. Personalavdelningen kommer att behöva behandla din avskedsansökan, skapa en arbetsbeskrivning för att hitta en efterträdare och få rekryteringsbudgeten godkänd. Den här processen går ofta igenom flera interna kontrollpunkter innan tjänsten annonseras. Allt detta tar tid. Förutom att respektera företagets tid finns det flera skäl att säga upp sig i god tid:

  1. För att behålla en positiv relation till arbetsgivaren: Oavsett om du har haft tjänsten i några månader eller några år är det bra att sluta på ett positivt sätt. När du söker jobb i framtiden kan du behöva rekommendationer från din nuvarande arbetsgivare. Om du säger upp dig i god tid är det troligare att din tidigare arbetsgivare talar positivt om din tid på företaget.

  2. Så att företaget kan ordna med din efterträdare utan störningar i sitt arbetsflöde: Genom att säga upp dig i god tid kan alla team som du har arbetat med planera för din frånvaro. Du ger dem tillräckligt med tid att ordna med din efterträdare eller eventuella luckor i arbetsflödet.

  3. Du kan ha gått med på ett avtal eller villkor: Du kan ha undertecknat ett avtal eller gått med på speciella anställningsvillkor när du anställdes. I anställningsvillkoren anges ofta en viss uppsägningstid.

Ibland bestämmer sig företag för att omorganisera sin verksamhetsstruktur efter din avskedsansökan. De kan ha tyckt att dina arbetsuppgifter kan ordnas så att de passar flera tjänster.

Bestämma längden på uppsägningstiden

Det finns många variabler som spelar in i hur lång uppsägningstid du har. Ta hjälp av följande när du fattar ditt beslut:

1. Undertecknade du ett avtal när du anställdes?

Om du undertecknade ett avtal kan det innehålla uppgifter om din uppsägningstid. När du ska säga upp dig kan det vara bra att först kontrollera anställningsavtalet och använda det som en vägledning innan du planerar dina nästa steg.

2. Hur länge har du haft tjänsten eller arbetat på företaget?

Det är brukligt att berätta för arbetsgivaren minst en månad i förväg om du har varit anställd i högst ett år.

Meddela gärna två månader i förväg, även om du bara har varit anställd i några månader. Detta ger arbetsgivaren tid att ordna med en efterträdare. Meddela minst två månader i förväg om du har varit anställd i mer än två år.

Det är inte ovanligt att behöva meddela tre månader i förväg om du har arbetat länge på företaget.

3. Ska du ta ut semester eller ska kollegor på din avdelning göra det?

Om du ska ta ut semesterdagar är det sjyst att tala om för din arbetsgivare att du inte kommer att fortsätta att arbeta för företaget efter semestern. Notera att det är upp till arbetsgivaren att bestämma om du ska beviljas ledighet.

4. Har du en tjänst som innebär att du slutför projekt i nära samarbete med andra kollegor?

Tänk på att arbetsgivaren kan behöva mer tid på sig om du vet att några av dina kollegor snart ska ta ut semester eller föräldraledighet. Om flera är borta från kontoret samtidigt blir det luckor i arbetsflödet och projekten blir inte klara i tid.

5. Är du mitt uppe i ett stort projekt på företaget?

Uppsägningstidens längd beror också på ditt återstående arbete. Tänk på hur lång tid det tar att utbilda och överlämna ett oavslutat arbete till en kollega eller nyanställd. Du kanske arbetar med ett stort projekt och har unika kunskaper eller kompetenser som krävs i projektet.

6. Ska du säga upp dig i slutet av räkenskapsåret?

Många företag grundar sin planering på räkenskapsåret, till exempel för att avgöra när projekt ska avslutas och nya mål ska sättas upp för nästa år. Ta hänsyn till räkenskapsåret när du lämnar in din avskedsansökan.

7. Varför säger du upp dig och vilka är dina karriärmål?

Fundera på om du säger upp dig på grund av ett annat jobb som du redan har fått, för att prova något nytt som entreprenör eller ta lite ledigt från jobbet. Dina karriärmål kan hjälpa dig att bestämma när du ska meddela din uppsägning.

8. Vilken uppsägningstid anges i dina anställningsvillkor?

Kontrollera vilken uppsägningstid du har enligt ditt anställningsavtal. Se till att du granskar allt du har gått med på i pappersformat innan du lämnar in din avskedsansökan.

Så meddelar du arbetsgivaren att du vill säga upp dig

Meddela din uppsägning på ett professionellt sätt genom att be om ett möte och lämna in ett formellt brev till din chef. Företag kan vilja arkivera din avskedsansökan för sin egen personaldokumentation och om du behöver referenser i framtiden.

Följ de här tipsen för att skriva en professionell avskedsansökan:

  1. Fatta dig kort.

  2. Ange varför du slutar och när din sista arbetsdag kommer att vara.

  3. Ta bara med positiva skäl till att du slutar. Du vill behålla en positiv relation till arbetsgivaren efter att du har slutat.

  4. Tacka arbetsgivaren för din tid på företaget och erbjud hjälp med eventuella överlämningar.

Exempel på avskedsansökan:

[Chefens namn]
[Arbetsplats]
[Företagsadress]

[Datum]

Hej [chefens namn]!

Jag vill härmed säga upp mig från min tjänst som [tjänst][företagsnamn] från och med den [sista arbetsdag]. Jag tackar för möjligheten att arbeta på [avdelning]. Det har varit fantastiskt roligt att arbeta med detta team och utvecklas inom [bransch]. Under min tid här har jag fått nya kunskaper och utvecklats professionellt.

Jag hjälper gärna till med överlämningsprocessen eller utbildning av min efterträdare fram till [sista arbetsdag].

Tack för att du förstår mitt beslut att lämna företaget och fullfölja [uppsägningsskäl]. Jag önskar er alla fortsatt lycka till.

Vänliga hälsningar

[Ditt namn]

Relaterat

Se mer 

SMARTA mål: Definition och exempel

Läs mer om SMARTA mål och hur de kan hjälpa dig att uppnå framgång i din karriär.

Skriva ett rekommendationsbrev (med exempel)

I ett rekommendationsbrev ska du framhäva positiva egenskaper hos den person du rekommenderar med hjälp av bra och personliga exempel.