Ledarskap i kris: hur man är en bra ledare under en kris

Av Indeeds redaktionsteam

23 juli 2021

Att vidta lämpliga steg under en kris som COVID-19-pandemin lugnar medarbetarna och stärker deras moral i en prövande tid. Produktiviteten och lojaliteten hos medarbetarna ökar om ledningen visar att den bryr sig om hälsa och säkerhet.

I den här artikeln kommer vi att utforska hur du kan leda ditt team under den aktuella krisen och vi tar också upp sådant som är viktigt när den är över.

Varför är det viktigt med ledarskap under en kris?

Kriser leder till osäkerhet. I sitt sökande efter svar på frågorna som människor har om COVID-19 exponeras de för stora mängder information som ofta ändras och inte alltid stämmer. I sådana tider söker sig människor till ledare som utstrålar stabilitet, äkthet och uppmuntran. Bra ledare arbetar med öppen och regelbunden kommunikation som lugnar och informerar medarbetare i tider då vardagen rubbas.

Leda i en krissituation

Här följer några steg som du kan vidta för att leda mer effektivt under COVID-19-pandemin:

1. Var positiv men realistisk

Många företag anpassar sig till den ekonomiska störning som pandemin har lett till men att ha en positiv inställning till förändringar innebär att du föregår med gott exempel. Teamet jobbar troligen mer effektivt hemifrån om det märks att ledningen inte har panik.

Genom att dessutom låta bli att oroa dig över sådant som du inte rår över blir det lättare att hålla dig lugn. Om du håller huvudet kallt kan du anpassa din företagsstrategi proaktivt till det förändrade ekonomiska landskapet och fatta informerade och intelligenta beslut.

2. Förlita dig på pålitlig information

Det är viktigt att hjälpa teamet att skilja känslor från fakta för att behålla lugnet under en kris. Hämta information från pålitliga källor som Folkhälsomyndigheten och dela med dig av informationen via intranät eller regelbundna e-postmeddelanden och videokonferenser. Förklara hur officiella rekommendationer är tillämpliga för företaget, medarbetarnas arbete och verksamheten.

Det är även viktigt att tydligt och regelbundet skicka ut viktig information från företagets ledning. Företaget kan förändras på flera sätt, och om du är transparent och konsekvent i din kommunikation kan det lindra oron kring dessa ändringar.

3. Kommunicera genom lämpliga kanaler

All mänsklig kontakt är viktig under social distansering så fundera på om du ska skicka uppdateringar genom chatt varje dag, skicka ut veckomeddelanden med e-post och ordna videosamtal varannan vecka eller en gång i månaden där du lämnar viktig information och svar på medarbetarnas frågor ”ansikte mot ansikte”. Genom att repetera och betona information genom en mängd olika kanaler regelbundet ser du till att alla kan de korrekta procedurerna för hur verksamheten och produktiviteten ska upprätthållas.

4. Betona förberedelse

Kommunicera planen för hur företaget ska fungera under krisen. Du kanske har valt att minska eller avbryta affärsresor, uppmuntra alla som inte mår bra att jobba hemifrån eller stänga kontoret och låta alla medarbetare jobba på distans. Om teamet inte behöver jobba på plats kommunicerar du strategierna som kommer att implementeras för att se till alla känner sig trygga. Det kan innebära att flytta isär skrivbord, minska antalet personer i ett rum och att regelbundet rengöra föremål, ytor och hårdtrafikerade områden.

Om du behöver förändra din affärsplan på grund av att myndigheter stänger ner, ska du vara transparent med ditt team och förmedla ditt svar tydligt och konsekvent så att de blir mer trygga med jobbsituationen.

5. Var närvarande och tillgänglig

Under en kris är det extra viktigt att ledningen är närvarande och tillgänglig för att vägleda medarbetarna. Om du ansvarar för att leda företaget kanske inte alla känner sig trygga med att kontakta dig om de inte tidigare haft kontakt med dig. Betona din tillgänglighet genom att uppmuntra medarbetare att kontakta dig via e-post eller onlinemeddelanden eller boka tid under kontorstid så att du kan besvara deras frågor via videokonferens i realtid.

Som teamets ledare kan det vara bra att ha ett kort möte med teamet för att se till att de vet allt som behöver utföras den dagen och att de har det som krävs för att genomföra det. Glöm inte att reservera tid för enskilda samtal så att medarbetarna även kan få personlig uppmärksamhet och vägledning.

6. Skapa samhörighet

Det är inte bara möjligt utan nödvändigt att stärka samhörigheten under en kris. Utöver att kommunicera hur företaget kommer att fungera under krisen ska du även fokusera på hur den kommer att påverka teamets välbefinnande. Skapa tillfällen till samarbete och firande med teamet, och uppmuntra dem att kontakta varandra direkt för att göra detsamma. Se till att medarbetarna vet vilka resurser som finns tillgängliga för att hjälpa dem att hantera de starka känslor som en kris som denna kan medföra.

7. Begär feedback

Be att teamet ger dig feedback om hur de mår under krisen och vad du kan göra för att de ska känna att de får stöd. Dina frågor kan handla om allt från logistik (som ”hur kan vi som företag förbättra den tekniska supporten?”) till känslor (”vad kan vi göra för att göra det lättare för dig att arbeta samtidigt som du tar hand om familjen?”). Även om du inte kan svara på alla frågor visar ditt intresse att du bryr dig om dem som människor, och inte enbart för det de producerar.

8. Utvärdera dina policyer

Fundera på att se över dina policyer för resor, distansarbete, normala arbetstider och sjukfrånvaro. Det kan vara bra att ändra företagets regler för att uppfylla myndighetsrekommendationer och hantera teamets känslomässiga behov. Ditt team kommer att minnas hur du prioriterade deras fysiska, mentala och emotionella välbefinnande och det kommer att inspirera till lojalitet.

9. Avsätt resurser för framtida kriser

När COVID-19-krisen är över kommer trycket att minska och du kommer att ha möjlighet att utvärdera hur policyer och system fungerar i både framgång och motgång. Fundera på tekniska lösningar som ger enhetlig flerkanalskommunikation. Utforska utbildningsprogram som lär medarbetarna tekniker för återhämtning så att de är förberedda på och kan hantera framtida utmaningar. Introducera regelbundna eller teamfokuserade övningar både personligen och virtuellt så att banden mellan dig och medarbetarna stärks.

Utforska fler artiklar