21 tips för jobbintervjun: Så gör du ett gott intryck

Av Indeeds redaktionsteam

31 december 2020

Du har en jobbintervju inbokad – grattis! Nu är det dags för förberedelser och vi har tipsen du behöver. Nedan ger vi en översikt över hur du lyckas med intervjun, samt ett detaljerat resonemang kring varje punkt.

Tips för tiden före intervjun

Ta dig tid till följande dagarna före intervjun:

1. Börja med att ta reda på mer om företaget och dina intervjuare. Genom att ha koll på den viktigaste informationen om företaget kan du känna dig säker när du kommer till intervjun. Använd företagets webbplats, inlägg i sociala medier och de senaste pressmeddelandena för att få kunskap om företagets mål och hur din bakgrund gör att du passar för jobbet.

2. Öva på svaren på vanliga intervjufrågor. Förbered ditt svar på den vanliga frågan: ”Berätta om dig själv och varför du är intresserad av den här rollen på vårt företag?” Målet är att du snabbt ska kunna förmedla vem du är och vilket värde du kan tillföra företaget och rollen. Det blir din personliga presentation. Läs vår guide
125 vanliga intervjufrågor och svar (med tips).

Tips: Du bör vara förberedd på att diskutera dina löneförväntningar när du kommer till intervjun. Om du är osäker på vilket löneanspråk som är lämpligt kan du läsa om lönetrender på Indeed.

3. Läs jobbeskrivningen flera gånger. Skriv gärna ut den och stryk under specifika kompetenser som arbetsgivaren letar efter. Fundera på exempel från tidigare och ditt nuvarande jobb som stämmer överens med kraven.

4. Använd STAR-metoden för att svara på frågor. Förbered dig på frågan om tillfällen då du använde en specifik kompetens och använd STAR-metoden för att berätta med en tydlig situation, uppgift, åtgärd och resultat (Situation, Task, Action, Result).

5. Ta hjälp av en vän för att öva på att svara på frågor. Att säga svaren högt är ett otroligt effektivt sätt att förbereda sig. Säg dem till dig själv eller be en vän hjälpa dig att gå igenom frågor och svar. Du kommer att märka att du blir säkrare när du blir van vid att uttala orden.

6. Förbered en lista med referenser. Dina intervjuare kanske vill att du skickar en lista med referenser före eller efter intervjun. Genom att förbereda en referenslista i förväg kan du snabbt slutföra det här steget så att du kommer vidare i rekryteringsprocessen.

7. Förbered exempel på arbete som du utfört. Under intervjun kommer du sannolikt att få frågor om specifika arbetsinsatser som du har gjort med koppling till tjänsten. Efter att ha gått igenom jobbeskrivningen kan du tänka på sådant du har gjort på tidigare jobb, i föreningar eller volontäruppdrag som visar att du har erfarenhet av och har lyckats med arbetet de kräver.

8. Förbered smarta frågor till dina intervjuare. Intervjuer är tvåvägskommunikation. Arbetsgivare förväntar sig att du ställer frågor: de vill veta att du verkligen funderar över hur det skulle vara att jobba på företaget. Här följer några frågor som du kan överväga att ställa till dina intervjuare:

  • Kan ni berätta om några ansvarsområden som ingår i det dagliga jobbet?

  • Hur skulle ni beskriva egenskaperna hos en person som skulle lyckas i den här rollen?

  • Hur skulle mina prestationer mätas om jag skulle få den här tjänsten? Hur ofta?

  • Vilka avdelningar jobbar det här teamet med regelbundet?

  • Hur brukar dessa avdelningar samarbeta?

  • Hur ser processen ut?

  • Vilka utmaningar står rollen inför just nu?

Tips för själva intervjun

När du är klar med förberedelserna kan du använda dessa tips inför själva intervjudagen:

9. Planera kvällen före intervjun hur du ska vara klädd. Om du pratar med en rekryterare före intervjun kan du fråga om klädkoden på arbetsplatsen och välja klädsel därefter. Om du inte har någon att fråga kan du göra research om företaget för att ta reda på vad som är lämpligt.

10. Ta med kopior på ditt CV, anteckningsblock och penna. Ta med minst fem kopior på ditt utskrivna CV på rent papper om det blir flera intervjuare. Markera specifika prestationer på din kopia som du enkelt kan hänvisa till och diskutera. Ta med en penna och ett litet anteckningsblock. Var förberedd på att anteckna, men inte i din smartphone eller någon annan digital enhet. Skriv ned information så att du kan hänvisa till uppgifterna i ditt uppföljningsmeddelande där du tackar för intervjun. Se till att behålla ögonkontakten så mycket som möjligt.

11. Planera ditt schema så att du kan komma 10–15 minuter i förväg. Bestäm hur du ska ta dig till platsen för intervjun så att du kan vara säker på att komma i tid. Överväg att prova att åka dit en gång innan. Ha en reservplan om du åker med kollektivtrafik, om det skulle bli förseningar eller inställda avgångar.

Tips: När du kommer lite tidigt kan du använda de extra minuterna till att observera dynamiken på arbetsplatsen.

12. Gör ett gott första intryck. Glöm inte de små detaljerna som att putsa skorna, klippa och rengöra naglarna och se till att det inte finns hål, fläckar, hår från husdjur eller lösa trådar på dina kläder. Tänk på att inte visa osäkerhet med ditt kroppsspråk och le ofta.

13. Behandla alla med respekt. Detta gäller även människor du träffar på vägen dit och på parkeringen, säkerhetspersonal och receptionspersonal. Behandla alla du inte känner som om de var den rekryterande chefen. Även om de inte är det kan din potentiella arbetsgivare komma att be dem om feedback.

14. Träna på ett gott uppförande och kroppsspråk. Träna så att ditt kroppsspråk är säkert och öppet från det ögonblick du kommer in i byggnaden. Sträck på dig när du sitter eller står och sänk axlarna. Ta ett djupt andetag före intervjun och andas ut sakta för att bli lugn och känna dig trygg i dig själv. Intervjuaren kommer att börja med att räcka fram handen. Ställ dig upp, se personen i ögonen och le. Ett bra handslag är fast men inte så hårt att det klämmer ihop den andras fingrar.

15. Få deras förtroende genom att vara autentisk och positiv. När du är äkta under intervjusamtalet kan arbetsgivare enkelt få kontakt med dig. En positiv utstrålning och ett piggt kroppsspråk gör att intervjun känns lättsam och konstruktiv.

16. Svara ärligt på frågorna du får. Det kan kännas frestande att brodera ut dina kompetenser och prestationer, men intervjuare tycker det är uppfriskande och hederligt med ärlighet. Fokusera på dina viktigaste styrkor och på varför din bakgrund gör dig unikt kvalificerad för tjänsten.

17. Koppla dina svar till dina kompetenser och prestationer. Oavsett vilken fråga du svarar på, är det viktigt att du kopplar din bakgrund till jobbet genom att ge exempel på lösningar och resultat som du har åstadkommit. Ta varje tillfälle att nämna kraven i jobbeskrivningen.

18. Se till att svara kort och koncist. Din tid med varje intervjuare är begränsad så undvik att svamla. Genom att du övar på dina svar i förväg blir det lättare att vara fokuserad.

19. Uttryck dig inte negativt om tidigare arbetsgivare. Företag vill rekrytera problemlösare som klarar tuffa situationer. Om du inte trivs på ditt nuvarande jobb kan du fokusera på vad du har lärt dig av erfarenheten och vad du vill göra härnäst.

Tips för tiden efter intervjun

När intervjun är klar bör du göra följande för att öka dina chanser att gå vidare:

20. Fråga om nästa steg. Efter intervjun är det lämpligt att fråga intervjuaren, den rekryterande chefen eller rekryteraren vad som kommer att hända därnäst. Antagligen blir det ett uppföljningsmeddelande via e-post med resultaten från din intervju, ytterligare krav, till exempel en bedömningsuppgift eller lista med referenser, eller en andra intervju.

21. Skicka ett personligt tackbrev efter intervjun. Be alla du pratar med under intervjuprocessen om ett visitkort så att du kan följa upp individuellt med separata tack-meddelanden. Om du gjorde intervjun på morgonen skickar du uppföljningsmeddelanden samma dag. Om du gjorde intervjun på eftermiddagen räcker det med nästa morgon. Se till att varje meddelande sticker ut genom att använda anteckningarna du gjorde under respektive samtal.