Positiva egenskaper som arbetsgivare älskar och letar efter

Av Indeeds redaktionsteam

Uppdaterat 16 juli 2021

Publicerat 6 maj 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Arbetsgivare tittar på många olika saker när de utför intervjuer och rekryterar ny personal. Utbildning och tidigare erfarenheter är oerhört viktiga poster, men de letar självklart även efter en hel del egenskaper och personlighetsdrag. Att du är lojal är viktigt, men även att du är ansvarsfull och kan arbeta bra i grupp. Vilka typer av egenskaper som är viktiga varierar ganska mycket mellan olika arbetsgivare. Men det finns även ganska många egenskaper som är universella, och gäller för de allra flesta arbetsgivare.

Ju fler positiva egenskaper du har, desto större chans har du att få det jobb du söker. Därför kan det vara en bra idé att titta lite närmare på vilka egenskaper du förmedlar.

15 positiva egenskaper för ett perfekt CV

Följande positiva egenskaper är exempel på saker som de flesta arbetsgivare letar efter.

1. Arbetsmoral

Det här är tveklöst en av de viktigaste positiva egenskaperna du kan ha när det gäller arbetslivet, vilket är anledningen till att vi har valt att lägga den som nummer ett på den här listan (resterande punkter har dock ingen särskild ordning). Att vara villig att utföra arbetet även under de tråkiga perioderna är något som arbetsgivare ser som väldigt positivt.

Att visa att du har en hög arbetsmoral är därmed något som är av yttersta vikt när du söker det jobb du vill ha. Du kan inte betona det nog, och det bör absolut vara en central del i din ansökan och process.

2. Disciplin

Att ha disciplin är viktigt, inte minst på arbetsplatsen. Det här är en aspekt som arbetsgivare uppskattar väldigt mycket eftersom det är en indikator på att du kommer fullfölja dina arbetsuppgifter.

Att ha disciplin betyder att du kommer att komma i tid till arbetet, och utföra dina uppgifter på rätt sätt och inom den tidsram som har satts upp. Det betyder även att du inte faller för de frestelser om genvägar som kan uppenbara sig, samt att du under en längre tid är villig att utföra dina arbetsuppgifter utan klagomål.

3. Lojalitet

Lojalitet är en viktig aspekt som ofta förbises, men är något som uppskattas oerhört mycket av de flesta arbetsgivare. Det är inte särskilt konstigt med tanke på att många företag behandlar känsliga uppgifter, både internt och externt, och därmed är det viktigt att de kan lita på att du inte delar med dig av dessa uppgifter till andra parter.

Att vara lojal innebär också att du tar upp dina meningsskiljaktigheter med din chef istället för att byta arbetsgivare. På så sätt kan ni bygga upp en långsiktig relation som bygger på förtroende för varandra, vilket blir betydligt trevligare för båda parter.

4. Ambition

De flesta arbetsgivare vill ha ambitiösa medarbetare, som är glada över att komma till jobbet. Ambitiösa människor tenderar ofta att utföra jobbet med mer entusiasm, vilket gör att resultatet ofta blir bättre.

Ambition gör även stämningen bättre, samt leder ofta till smarta och nya lösningar som gynnar företaget som helhet. Därför är det viktigt att du förmedlar att du är ambitiös när du söker ett jobb som du vill ha. Du kan exempelvis förklara vad dina mål är, och vad du kan göra för företaget.

5. Tålmodig

Är du tålmodig? Bra, det är något som nästan alla arbetsgivare letar efter. Att vara tålmodig är oerhört viktigt, och arbetsgivaren vet hur viktigt detta är när de anställer ny personal. Ibland kan vissa projekt vara knepiga att lösa, eller dra ut på tiden rejält, och då kan tålamod vara en väldigt värdefull egenskap.

När du söker ett jobb kan du med fördel berätta om ett exempel som visar att du är tålmodig. Bidra gärna med konkreta exempel från tidigare erfarenheter.

6. Integritet

Det här är något som ALLA arbetsgivare letar efter. Det finns ingen arbetsgivare som inte vill att deras personal ska ha integritet, vilket inte är särskilt konstigt. Vem vill ha anställda utan moral och etik? Det är som upplagt för katastrof.

Det är därmed väldigt viktigt att du förmedlar att du har integritet. Du behöver inte göra detta aktivt, utan du bör istället fokusera på att inte göra saker som bryter din integritet, moral eller etik. Det betyder att du inte bara måste fokusera på vad du ska göra, utan även på vad du inte ska göra.

7. Ärlighet

Att vara ärlig är väldigt sammankopplat med att ha integritet. Men att alltid vara ärlig är något som alla arbetsgivare uppskattar. Det finns ingen anledning till att vara oärlig eller ljuga, så det kan vara en bra vana att börja tillämpa detta i ditt liv, om du inte redan är ärlig hela tiden.

Ärlighet är dock extra viktigt på arbetsplatsen, inte minst i kontakten med kunder. Om du inte är ärlig mot kunderna kan du ge företaget problem. Därför är det oerhört viktigt för arbetsgivaren att du hela tiden är ärlig. Ärligheten bör självklart även vara ett faktum på den interna arbetsplatsen, inte bara gentemot kunder.

8. Flexibilitet

Flexibilitet är något som verkligen uppskattas. Det kan exempelvis vara att du är villig att temporärt byta arbetsuppgifter, anamma några ovanliga arbetstider, eller arbeta med externa konsulter. Oavsett vad flexibiliteten betyder, är det något som uppskattas väldigt mycket på de flesta arbetsplatser.

Att betona din flexibilitet i ditt CV, personliga brev eller på intervjun kan därmed vara en väldigt bra idé. Precis som vanligt bör du ta med exempel som beskriver tidigare flexibilitet, och exemplen ska självklart vara så relevanta som möjligt för det jobb du söker.

9. Hjälpsamhet

Att vara villig att hjälpa kunder och kollegor värderas högt på arbetsplatsen. Det här är alltid viktigt, men det är ännu viktigare på arbetsplatser med sociala möten med kunder, exempelvis restauranger, och på arbetsplatser där du arbetar i grupp tillsammans med andra kollegor. För dessa jobb kommer arbetsgivaren att lägga stor vikt vid hur hjälpsam du är, samt hur duktig du är på att hantera människor och även jobba i grupp.

Om du söker dessa jobb är det därmed viktigt att du fokuserar mycket på detta i de dokument du skickar in till företaget, men även under arbetsintervjun.

10. Ödmjukhet

Ödmjukhet är en positiv egenskap, som även kan balanseras med en stor dos självförtroende. Det är dock en fin linje innan självförtroende blir arrogans, en linje du absolut inte vill korsa. Arbetsgivare ser hellre för mycket ödmjukhet än för mycket självförtroende, vilket gör att det kan vara en bra idé att satsa lite extra mycket på ödmjukhet.

11. Samarbetsvillig

Att kunna samarbeta är bland det viktigaste som finns på arbetsplatser. Arbetsgivare söker nästan bara samarbetsvilliga personer, vilket inte är särskilt konstigt med tanke på att arbetet stagnerar om inte medarbetarna är villiga att samarbeta med varandra för att uppnå gemensamma mål.

Det här är något du alltid bör poängtera när du söker jobb, och här är det oerhört viktigt att du bidrar med tidigare erfarenheter och exempel, som gärna är så relevanta som möjligt för det jobb du söker.

12. Kommunikationsfärdigheter

Att kunna kommunicera på ett bra och informationsrikt sätt är a och o på arbetsplatsen. Därför är det något som de allra flesta arbetsgivare aktivt letar efter under rekryteringsprocessen.

Det här är självklart viktigt på alla arbetsplatser eftersom det förekommer en hel del intern kommunikation, men är det extra viktigt på arbetsplatser där mycket kundkontakt förekommer. Att kunna förmedla budskap på rätt sätt är viktigt, annars riskerar företaget att kunderna blir arga eller inte riktigt förstår vad som händer.

Om du inte tycker att kommunikation är din starka sida, är det något du bör jobba på. Det ökar inte bara dina chanser att lyckas inom arbetslivet, utan det förbättrar även ditt liv som helhet.

13. Ivrig att lära dig nya saker

Att vara villig att lära sig nya saker är positivt på alla plan, inte minst på arbetsplatsen. De flesta företag utvecklas i rasande takt, vilket gör att arbetsgivare letar efter personer som gärna lär sig nya saker under arbetstidens gång.

Förmedla detta på bästa möjliga sätt, och se till att du självklart omfamnar alla nya aspekter av ditt jobb med glädje och iver. Det blir inte bara betydligt bättre för arbetsplatsen, utan det blir även väldigt mycket roligare för dig.

14. Problemlösande

Problemlösning är väldigt viktigt på de flesta arbetsplatser. I dagens samhälle där mycket drivs av tekniska lösningar, är det ännu viktigare än tidigare att komma på nya och spännande lösningar som tar företaget i rätt riktning. Det uppstår vanligtvis många olika typer av problem under en arbetsvecka, vilket gör att arbetsgivare letar efter problemlösande personer som älskar att komma på nya spännande och smarta lösningar.

Om du inte har lätt för problemlösning eller av någon anledning inte tycker om det, bör du fokusera på att förbättra denna egenskap. Detta eftersom det är något som de flesta arbetsgivare älskar.

15. Redo för nya utmaningar

Tycker du om att anta nya utmaningar? Visa det för arbetsgivaren! De älskar när deras medarbetare är villiga att ta sig an nya utmaningar. Det betyder att företaget kan växa, men även att du kan växa med dem.

Här kan du med fördel bidra med konkreta exempel på att du är villig och ser fram emot nya utmaningar och uppgifter.

Utforska fler artiklar