Intervjufråga: ”Vilka är dina starka och svaga sidor?”

Av Indeeds redaktionsteam

31 december 2020

Under något steg av intervjuprocessen kommer du kanske att bli uppmanad att beskriva dina starka och svaga sidor. Många jobbkandidater är osäkra på hur de ska hantera den här frågan. Om du sätter in den i rätt sammanhang blir det lättare för dig att ge rekryterande chefer ett uppriktigt och genomtänkt svar, som både lyfter fram din självinsikt och ditt yrkeskunnande.

Ett bra sätt att använda tiden fram till intervjun är att förbereda sig på den här frågan. Du kanske inte får en direkt fråga om dina starka och svaga sidor, men genom att skissa på ett svar på den här vanliga frågan kommer du också att kunna ge en både ärlig och intresseväckande beskrivning av vad du tillför och hur du vill fortsätta att växa framöver. När du är klar över de här samtalspunkterna, kan du också svara på många vanliga intervjufrågor med större självförtroende.

I avsnitten nedan ger vi exempel både på svar och på starka respektive svaga sidor, samt tips på hur du förbereder dig.

Relaterat: Intervjufråga: ”Berätta om dig själv” (tips och exempel på svar)

”Vilka är dina största svagheter?” – exempel på svar

Du kan bli tillfrågad om dina starka och svaga sidor med en enda fråga, eller så ställer intervjuaren två separata frågor. Om du blir tillfrågad om starka och svaga sidor samtidigt tar du upp dina svaga sidor först så att du kan avsluta i positiv anda.

När du tar upp dina svaga sidor ska du använda dig av exempel som är relaterade till antingen kompetenser/vanor eller egenskaper. Du kanske vill välja vilka du ska fokusera på utifrån vilken typ av jobb du blir intervjuad för. Det kan till exempel vara mycket relevant att diskutera en viss kompetens eller vana för tekniskt inriktade tjänster. Om det gäller en roll inom försäljning eller kundservice kan intervjuaren vara mer intresserad av att höra om dina egenskaper. Men det finns inget givet rätt eller fel. Läs jobbeskrivningen igen och se om du kan hitta ledtrådar till vad som betyder mest för den specifika rollen.

Det finns en enkel formel för ditt svar: ta upp din svaga sida först. Därefter ger du mer sammanhang och ett specifikt exempel eller en berättelse om hur det här draget har uppstått i arbetslivet. Det är ett sammanhang som hjälper potentiella arbetsgivare att förstå hur långt du har kommit när det gäller självinsikt och hur engagerad du är i din professionella utveckling. I svarsexemplen nedan anges den svaga sidan först, följt av en beskrivning av sammanhanget i kursiv stil:

Exempel 1 på svag sida: självkritisk

”Jag kan vara för självkritisk. Ett mönster som jag har lagt märke till under min karriär är att jag ofta känner att jag kunde ha gjort mer, även om jag objektivt sett gjorde bra ifrån mig. Tidigare under min karriär gjorde det att jag kände mig utmattad och negativ. En lösning som jag har använt mig av under de senaste tre åren är att arbeta aktivt med att ta pauser och fira mina framgångar. Det har inte bara hjälpt mig till bättre självkänsla, utan jag uppskattar också mitt team och andra stödsystem på ett helt nytt sätt.”

Exempel 2 på svag sida: saknar självförtroende

”Jag är en blyg person. Under gymnasietiden och mina första år i arbetslivet hindrade det mig från att prata offentligt. När jag var med i en arbetsgrupp som inte klarade sina strategiska mål två kvartal i rad, kände jag att jag var skyldig både teamet och mig själv att berätta öppet om mina idéer. Jag gick en improvisationskurs, det var kul och det hjälpte mig jättemycket med att komma över min blyghet. Jag fick lära mig den praktiska sidan av att leda diskussioner och fånga in olika perspektiv. Nu är det jag som i gruppsammanhang inleder samtal med dem som är tysta. Jag vet precis hur det känns, och många har mycket att säga när de väl kommer igång.”

Exempel 3 på svag sida: svårt att ställa frågor

”Jag tror gärna att jag kan lösa alla problem på egen hand. Det fungerar bra i en del situationer, men i många fall vet jag att jag behöver andras hjälp för att hantera saker som ligger utanför min kontroll. Vid ett tillfälle förra året var jag huvudansvarig för ett kundevent med en väldigt dynamisk agenda. Det var inte förrän efteråt som jag insåg hur nära det var att allt gick fel. Jag försökte hantera allt, från strategisk nivå ned till de minsta detaljerna, till och med bordsplaceringen. Jag tänkte mycket på det efteråt. Därefter har jag jobbat mycket med att tänka igenom vilka personer eller grupper som kan hjälpa till innan jag fördjupar mig i problemlösningen.”

Exempel 4 på svag sida: saknar erfarenhet

”Jag har inte satt mig in i den senaste versionen av [infoga namn på en icke-kritisk mjukvara]. Jag har istället fokuserat på [infoga namn på mjukvara som du föredrar] eftersom användarorienterad design har blivit ett av mina stora intressen. I mina senaste jobb är det här jag har lagt mest tid på lärande och utveckling.”

Exempel 5 på svag sida: skjuter upp

”Jag har alltid varit en sådan som skjuter upp saker. Jag tänkte att det inte var så farligt eftersom stressen bara drabbade mig själv. Men när jag arbetade för företaget XYZ för några år sedan, deltog jag i ett projekt där jag kunde se hur min vana att skjuta upp allt till sista minuten skapade stress för alla andra i gruppen. Det blev en väckarklocka för mig. Jag började göra upp scheman för dagen med punkter som gruppen kunde se, och detta hjälpte mig att bryta vanan. Det var svårt i början men den här processen förändrade verkligen både mitt sätt att arbeta och min inställning.”

Exempel 6 på svag sida: perfektionist

”Jag har en perfektionistisk sida och kan bli alltför upptagen av detaljer i ett projekt så att det blir ont om tid. I början av min karriär, när jag arbetade för företaget ABC, hände det att jag höll på att missa deadline. Jag satt så länge med detaljerna att min chef hann bli stressad över att inte få in mina delar i tid. Jag fick lära mig läxan den hårda vägen, men det var också bra. Numera tänker jag alltid på hur det jag gör påverkar både teamet och ledningen. Jag har hittat balansen mellan att sträva efter det perfekta jämfört med att göra ett mycket bra arbete och i tid.”

Exempel 7 på svag sida: svårigheter inom ett visst kunskapsområde

”Matematik var inte mitt bästa ämne i skolan. Ärligt talat förstod jag nog inte som elev vilken nytta jag skulle ha av det som vuxen. Efter några år ute i arbetslivet insåg jag dock att jag ville jobba mer med analyser. Först visste jag inte var jag skulle börja, men jag hittade några gratis onlinekurser där jag kunde fräscha upp de viktigaste grundkunskaperna. I mitt senaste jobb har den här nya tryggheten hjälpt mig att sätta upp egna mål och följa upp dem. Att komma över matteskräcken som jag kände när jag var yngre har varit extremt nyttigt för min självkänsla.”

Du måste förstås anpassa exemplen ovan efter dina egna svaga sidor och hur du gör för att kompensera för och åtgärda dem.

Lista med exempel på svaga sidor

Vi har alla våra svaga sidor men vill sällan erkänna dem. Därför är det bäst att börja med ett ärligt svar, och sedan bygga upp ditt resonemang därifrån. Välj något som en rekryterande chef inte anser vara en väsentlig egenskap eller kompetens för tjänsten och egenskaper som du aktivt arbetar med att förbättra.

Några exempel på svaga sidor:

 • Oorganiserad

 • Självkritisk/känslig

 • Perfektionism (observera att detta kan vara en styrka i många roller, så se till att ha ett exempel på varför perfektionism kan vara ett problem så att du visar att du har funderat på den här egenskapen ordentligt)

 • Blyg/inte van vid att tala offentligt

 • Tävlingsinriktad (observera att detta precis som perfektionism också kan vara en styrka)

 • Begränsad erfarenhet inom en icke-väsentlig kompetens (i synnerhet om detta tydligt framgår av ditt CV)

 • Inte bra på att delegera

 • Tar på sig för mycket ansvar

 • Inte detaljorienterad/alltför detaljorienterad

 • Inte villig att ta risker

 • Alltför fokuserad/ofokuserad

”Vilka är dina största styrkor?” – exempel på svar

Det är förvånansvärt svårt för många att prata om sina starka sidor under en intervju. Det kan vara svårt att hitta den rätta balansen mellan ödmjukhet och behovet av att visa självförtroende. Precis som för de svaga sidorna kan du välja mellan färdigheter/vanor och egenskaper. Använd jobbeskrivningen som vägledning när du väljer ut dina starka sidor. Följ samma formel för styrka + sammanhang och berättelse. När du sätter dina starka sidor i ett sammanhang tar du upp specifika egenskaper som gör dig kvalificerad för jobbet och får dig att sticka ut bland kandidaterna.

Här följer några exempel:

Exempel 1 på stark sida: ledarskapskompetens

”Jag har alltid varit en naturlig ledare. Med över 10 års erfarenhet från ekonomi och försäljning har jag överträffat mina nyckeltal varje kvartal och blivit befordrad två gånger under de senaste fem åren. När jag ser tillbaka på dessa framgångar vet jag att jag inte skulle ha uppnått dem om jag inte hade skapat och fått leda team med individer med skilda erfarenheter och stor kompetens. Jag är stolt över min förmåga att få grupper med olika funktioner att dra åt samma håll. Jag har finslipat min ledarskapskompetens genom 360-granskningar och uppriktiga diskussioner med teamet, och jag vill gärna få tillfälle att utveckla den ytterligare i min nästa roll.”

Exempel 2 på stark sida: samarbetsförmåga

”Jag är mycket samarbetsinriktad och har alltid föredragit att arbeta i grupp. Projektteamen som jag har lett har innehållit olika slags människor som blir motiverade av olika kreativa uppgifter. Produktiviteten hos mitt nuvarande team har ökat med 15 procent sedan jag började, och bibehållandet av personal ökade med 25 procent under tre år.”

Exempel 3 på stark sida: social kompetens

”Jag är en empatisk person som är bra på att få kontakt med människor och lyssna. Ett tillfälle som jag kommer ihåg var tidigare i år när jag satt i ett supportsamtal med en kund vars avtal hade upphört. Om serviceavtalet skulle återupptas, hade det medfört en rejäl avgiftshöjning för kunden. Hon var givetvis upprörd och kände sig låst eftersom hon inte kunde vara utan bilförsäkring för sig och familjen. Det blev snabbt klart att vi inte kunde möta hennes behov, men jag ville att hon skulle lämna oss med ett positivt intryck av vår service. Jag pratade om några andra alternativ, och gav till och med tips på andra aktörer som kanske kunde erbjuda en lägre avgift så att hon skulle slippa ett glapp i täckningen. När jag fick feedback från det samtalet nämnde hon speciellt att hon skulle fortsätta att rekommendera våra tjänster till andra. Under min karriär inom kundtjänst har jag haft många sådana komplexa situationer där kunden ändå behåller en positiv känsla.”

Exempel 4 på stark sida: teknisk kompetens (programvara)

”Jag är helt uppslukad av den senaste versionen av [infoga namnet på en ny programvara]. Jag började undersöka alla funktionerna direkt efter att den släpptes. Jag känner stor entusiasm inför att få använda mig av det jag tycker är roligt och kan i den här tjänsten, och att få tänja på gränserna för vad som är möjligt att göra med det här programmet på ert företag.”

Exempel 5 på stark sida: teknisk kompetens (skrivförmåga)

”Jag är mycket bra på att skriva. Jag har arbetat som copywriter i åtta år inom flera branscher, och jag är mån om att både vara kreativ och prestera på hög nivå i mitt arbete. Jag har lärt mig att hitta rätt balans mellan kreativitet och analysförmåga, och jag brinner för att visa att bra skrivande även kan ge goda ekonomiska resultat, både när det gäller annonsering och i övrigt.”

Exempel 6 på stark sida: uthållighet

”Jag är både grundlig och ihärdig. När jag arbetar med ett projekt har jag koll på alla detaljerna. Eftersom jag förstår alla komponenter som ingår, kan jag sålla ut det väsentliga och se till att det prioriteras så att vi håller deadline. Det här är något som jag ofta ser återspeglas i feedback från mina kollegor och chefer.”

Exempel 7 på stark sida: organisationsförmåga

”Jag missar aldrig en deadline. Jag är väldigt välorganiserad, och använder mig av min naturliga förmåga att organisera både människor och projekt i alla aspekter av mitt arbete. Under mina sju år som projektledare har jag bara varit med om en enda försenad produktlansering. I ljuset av den erfarenheten, som inträffade för tre år sedan, lärde jag mig en viktig läxa om avvägningar. Jag lade mycket tid på att uppfylla ett visst designbehov, och det gjorde att allt annat fick stå tillbaka. Jag skulle inte vilja vara utan den här erfarenheten och jag förstår hur viktigt det är att informera intressenterna om problem som uppstår.”

Precis som med exemplen på svaga sidor måste du anpassa dina val av starka sidor och svar efter din erfarenhet och dina kompetenser*). När du skriver ditt manus har du också nytta av följande tips:

 • Räkna inte upp många och vaga starka sidor. Koncentrera dig på en eller två viktiga egenskaper som är direkt kopplade till rollen och förtydliga dem med specifika och relevanta exempel.

 • Skämta inte.

 • Var inte arrogant, överdriv inte dina starka sidor eller ljug om dina förmågor.

 • Du ska inte heller vara alltför ödmjuk eller underskatta dig själv.

Lista med exempel på starka sidor

Om du inte är säker på vad som är dina starka sidor kan du be en vän eller kollega att berätta vad de ser som dina bästa egenskaper. Titta också på skriftlig feedback som du har fått vid tidigare tillfällen från kollegor eller chefer.

Några exempel på starka sidor:

 • Handlingsinriktad/företagsam

 • Uppmärksam/detaljorienterad

 • Samarbetsinriktad

 • Engagerad/dedikerad

 • Kreativ

 • Beslutsam

 • Disciplinerad/fokuserad

 • Empatisk

 • Entusiastisk/passionerad/driftig

 • Flexibel/mångsidig

 • Ärlig

 • Innovativ

 • Tålmodig

 • Respektfull

Kom ihåg följande viktiga punkter när du förbereder ditt svar på intervjufrågan ”Vilka är dina starka och svaga sidor?”:

 • Se till att dina starka sidor har stöd i jobbeskrivningen och gör att du sticker ut som kandidat

 • Var inte alltför ödmjuk

 • Ge konkreta svar

Det här är ofta en av de mest fruktade intervjufrågorna men när du tar dig tid att förbereda ett genomtänkt svar kan du skapa en unik berättelse om vem du är och vart du är på väg. När du förbereder dina svar ska du försöka vända svaga sidor till utmaningar som du har tagit dig an och starka sidor till orsaken till att du passar för jobbet.