Intervjufråga: ”Berätta om dig själv” (tips och exempel på svar)

Av Indeeds redaktionsteam

Uppdaterat 22 juli 2021 | Publicerat 7 januari 2021

Uppdaterat 22 juli 2021

Publicerat 7 januari 2021

Det är vanligt med öppna frågor som ”Berätta om dig själv” i början av intervjuer, ansikte mot ansikte eller via video, som ett sätt att få igång samtalet. Andra exempel är ”Kan du gå igenom ditt CV med oss”, ”Berätta något om dig själv som inte står i CV:t” och ”Hur skulle du beskriva dig själv?”. Det är naturligt att den här typen av frågor gör dig osäker: de är tvetydiga och det kan vara svårt att identifiera vad intervjuaren egentligen vill veta. Men det finns en möjlighet för dig i den tvetydigheten. Intervjuaren låter dig välja hur du ska svara.

I den här artikeln får du tips på vad du ska undvika i ditt svar, hur du ska lägga upp ditt svar och hur du kommer igång. I slutet av artikeln finns dessutom ett detaljerat exempel på ett tänkbart svar på frågan ”Berätta om dig själv”.

Planera ditt svar

Det kan vara svårt att komma igång och snickra ihop ett svar även på vanliga frågor. Som en hjälp när du funderar på hur du ska lägga upp ditt svar följer här några frågor som du kan öva på:

 • Vilka kvaliteter gör att du passar bra för den här tjänsten?
  Tänk på vad som får dig att sticka ut som sökande till den här rollen. Det kanske är din långa erfarenhet eller en mycket meriterande specialisering, utbildning eller teknisk kompetens. Läs igenom jobbeskrivningen noggrant och notera på vilka sätt du överträffar kraven.

 • Varför är du intresserad av rollen?
  Fundera på varför du tycker att den här rollen är spännande, hur den passar in i dina långsiktiga karriärmål och varför du tycker att det är rätt steg för dig.

 • Varför är du intresserad av företaget eller branschen?
  Efter din research kring företaget och branschen bör du ha en tydligare bild av uppdraget, målen och trenderna som påverkar branschen. Stämmer dessa överens med de professionella mål som du har satt upp för dig själv? Vad gillar och respekterar du när det gäller företaget i stort? Vad tycker du är spännande när det gäller branschens framtid? När du börjar sätta ihop din berättelse bör du knyta samman dina professionella mål, företagets framtidsvision och de branschtrender som du känner är särskilt viktiga.

 • Vilka positiva drag eller egenskaper har du som du kommer att ha nytta av i rollen?
  Har till exempel dina vänner eller kollegor beskrivit dig som särskilt ordningsam? Nyfiken? Företagsam? Generös? Fundera över hur du har tänkt på dig själv genom åren och hur andra har uppfattat dig. Tänk sedan på om du kan ge några exempel på när du nyligen visat prov på den typiska egenskapen.

Så svarar du på frågan ”Berätta om dig själv”

Ditt svar på frågan ”Berätta om dig själv” kan ange tonen för resten av intervjun. När du övar på ditt svar ska du rent generellt presentera en intressant historia om dig själv som du kan berätta på mindre än två minuter. Gör följande när du svarar:

1. Nämn tidigare erfarenheter och dokumenterade framgångar som går att koppla till tjänsten.
Börja med att läsa jobbeskrivningen en gång till. Notera de nödvändiga kompetenser som du har och identifiera aktuella berättelser som visar prov på dessa. Det bästa är om du väljer från yrkesmässiga erfarenheter den senaste tiden, men volontärarbete kan också passa in i det du berättar och samtidigt visa att du har ett samhällsengagemang.

2. Fundera över hur ditt nuvarande jobb är kopplat till jobbet som du ansöker till.
Gäller det en högre befattning? Berätta i så fall hur du tar mer ansvar på din nuvarande tjänst. Om du ska göra en förflyttning i sidled till en roll med andra kompetenser kan du beskriva hur de kompetenser du har nu kan omvandlas på den nya tjänsten.

3. Fokusera på styrkor och förmågor som du kan illustrera med exempel.
När du börjar skriva ditt manus till varje exempel bör du om möjligt fokusera på detaljer och resultat som går att kvantifiera. Det är till exempel inte lika effektivt att påstå att du ”förbättrade kundtjänsten” som att berätta att du ”ökade kundtjänstens svarsfrekvens med 10–15 % per kvartal”. Om du inte har exakt information kan du göra en realistisk uppskattning.

4. Lyft fram din personlighet för att bryta isen.
Eftersom intervjufrågan ”Berätta om dig själv” handlar om att lära känna dig bättre, är det en bra idé att visa din intervjuare lite av din personlighet men utan personliga detaljer. Du kanske kort vill nämna hobbyer som visar på ett intellektuellt intresse och/eller ett samhällsengagemang (t.ex. läsning, musik, en idrottsförening eller volontärarbete) eller sådana som ställer krav på personlig disciplin och prestationer (t.ex. att du lär dig något nytt eller tränar inför halvmaraton). Du kan gärna prata om personliga intressen när du avrundar ditt svar men behåll den professionella tonen.

Exempelsvar på frågan ”Berätta om dig själv”

Ibland kan det vara användbart att se ett exempel, även om varje persons svar på frågan ”Berätta om dig själv” kommer att vara unikt. Nedan följer ett kort manus som visar hur den här frågan kan användas för att lyfta fram en persons styrkor och tidigare resultat på bara två minuter:

”Jag började min karriär som chef inom detaljhandeln, men för några år sedan gick jag över till hälso- och sjukvårdssektorn. Jag har alltid varit bra på att få människor att samarbeta och dra åt samma håll. Min erfarenhet av att leda team och driva butiker på ett framgångsrikt sätt fick mig att fundera på administration, och under de senaste fyra åren har jag skapat en karriär som erfaren hälsoadministratör.”

“I min nuvarande roll på sjukhuset XYZ har jag lagt stor vikt vid att administrationen ska vara effektiv, i synnerhet eftersom det har så stor påverkan på patienterna. Jag sätter upp och övervakar mål kopplade till avdelningens budget och patientvolym. Förra året jobbade jag med vår IT-avdelning för att införa ett kommunikationssystem för schemaläggning, så att vi kunde se till att alla avdelningar alltid hade tillräcklig bemanning. Med vår nya onlineportal för schemaläggning ökade vi kommunikationseffektiviteten med 20 %. Jag hade regelbundna möten med läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal för att hålla mig uppdaterad om aktuella frågor. I min roll hanterar jag också sjukhusets marknadsföring och annonsering. Jag har verkligen trivts med den delen av mitt arbete och jag är särskilt intresserad av att ta med mig erfarenheten jag har skaffat mig och mitt engagemang för effektivitet till teamet på ABC Hälsa. När jag inte jobbar läser jag mycket och älskar att vandra. På helgerna kan man hitta mig i den lokala bokhandeln eller på någon vandringsled.”

I grund och botten handlar frågan ”Berätta om dig själv” om vad du vill att intervjuaren ska komma ihåg om dig. Genom att svara på ett bra sätt på öppningsfrågan kan du göra ett gott första intryck och utforma resten av intervjun till din fördel.

Vad du bör göra och inte göra när du svarar på frågan ”Berätta om dig själv” under en intervju

Som sammanfattning följer här en lista med bra sätt att besvara den här vanliga intervjufrågan, samt sådant som du bör undvika.

Gör detta ...

 • Koppla dina personliga styrkor till praktiska exempel.

 • Fokusera på detaljer och resultat som du kan kvantifiera.

 • Undvik att sammanfatta ditt CV ord för ord.

 • Nämn tidigare erfarenheter och dokumenterad framgång.

 • Visa hur dina nuvarande ansvarsområden stämmer överens med rollen.

 • Undvik att nämna personlig information som gäller ditt civilstånd, barn och politiska eller religiösa övertygelser.

 • Låt din personlighet lysa fram.

 • Ha inte för bråttom med att fördjupa dig i samtal om rollen och företaget.

 • Koppla dina kompetenser till jobbeskrivningen.

 • Nämn hobbyer, intellektuell utveckling och samhällsengagemang i korthet.

 • Skriv ned ett exempelsvar och öva på det.

Gör inte detta ...

 • Ta upp mycket personlig information som civilstånd, barn, politisk och religiös tillhörighet osv. Det kan vara känsliga ämnen som är till din nackdel som kandidat. Dessutom ska inte sådana uppgifter ligga till grund för arbetsgivarens beslut om din förmåga att utföra jobbet.

 • Räkna upp ett antal, vagt definierade styrkor utan att ge exempel. Välj istället ut två eller tre av dina egenskaper, och ge exempel på var och en av dem med en kort genomtänkt berättelse som stöds av din arbetslivserfarenhet.

 • Sammanfatta ditt CV ord för ord. Diskutera istället de viktigaste punkterna som är relevanta för tjänsten.

 • Fördjupa dig i resonemang om vad du vill ha ut av rollen och hur du kan ha nytta av företaget. Spara den typen av ämnen till de sista stegen av intervjuprocessen när de har bestämt sig för att du är rätt kandidat och du har större tyngd.

Utforska fler artiklar