20 yrken där det är lätt att få jobb

Uppdaterat 16 september 2023

Det kan vara svårt att veta inom vilka yrken det kommer att finnas jobb i framtiden. När man ska välja utbildning kan det vara bra att ha koll på inom vilka yrken chanserna är störst att få jobb inom den närmaste tiden. Vi har listat 20 yrken där det kommer att vara lätt att få anställning i framtiden.

Utforska jobb på Indeed
Deltidsjobb
Visa fler jobb på Indeed

Arbetsmarknaden inom de närmaste åren

Arbetsmarknaden ser överlag ljus ut de närmaste åren. Arbetsförmedlingens prognos visar att det finns goda chanser att få jobb inom många olika yrken. Framför allt inom yrken där det krävs en utbildning, såväl yrkesutbildning från gymnasiet som högskoleutbildning.

Allt fler arbetsgivare har ökat kraven på utbildning. Arbetsförmedlingens prognos visar att det kommer att fattas över 100 000 personer med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar inom ett par år.

Enligt prognosen kommer konkurrensen vara lägst inom flera olika vårdyrken. Det har länge varit brist på utbildad personal och många kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Cirka 55 procent av de 100 000 kommer behövas inom yrken som förskolelärare, lärare, psykolog och inom hälso- och sjukvård. Det är en stor utmaning framförallt för den offentliga sektorn, men stor fördel för de som är nyutexaminerade inom dessa yrken.

Arbetsmarknaden ser även ljus ut för it-specialister, tekniker och civilingenjörer. Det kommer även att finnas en hel del arbete inom bygg och anläggning för till exempel snickare, betongarbetare, murare och elektriker.

10 yrken där det är lätt att få jobb med högskoleexamen

Här kan du läsa om 10 olika yrken med krav på högskoleexamen där det finns goda chanser att få jobb.

Barnmorska

Funderar du på att bli barnmorska? Då har du goda chanser att få jobb direkt efter din utbildning. Som barnmorska kan du arbeta på förlossnings- och BB-avdelningar, på barnmorskemottagningar, mödravårdscentraler och amningsmottagningar. Du kan även arbeta på ungdomsmottagningar, gynekologiska vårdavdelningar, infertilitetsmottagningar, klimakteriemottagningar och ultraljudsmottagningar.

För att jobba som barnmorska krävs det att du har utbildat dig till barnmorska. Innan du väljer att vidareutbilda dig till barnmorska vill du kanske veta mer om vad en barnmorska gör och vad en barnmorska tjänar.

Civilingenjör

Civilingenjörer kan arbeta inom många olika områden. Civilingenjör är ingen yrkestitel, utan en titel på en person som har en civilingenjörsexamen. Framtiden för civilingenjörer ser ljus ut och det kommer att vara lätt att få jobb inom de närmaste åren. Du utbildar dig till civilingenjör på högskola eller universitet.

Innan du utbildar dig till civilingenjör kan det vara bra att veta vad du kan arbeta med.

Läs mer: Vad gör en civilingenjör?

Förskollärare

Förskollärare kan arbeta på förskola, i förskoleklass eller på öppna förskolor. Du får arbeta med barn upp till sju år. Som förskollärare arbetar du med barnens pedagogiska utveckling, lärande och kreativitet genom lek, samtal och sång. Arbetet som förskollärare är väldigt varierande och arbetslaget kan bestå av barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Tillsammans arbetar ni utifrån skolverkets läroplan för förskolan, i barngrupper och individuellt med varje enskilt barn.

För att jobba som lärare på förskola krävs det att du är utbildad till förskollärare. Är du nyfiken på yrket som förskollärare?

Läs mer:

 • Vad gör en förskollärare?

 • Vad en förskollärare tjänar och vad som påverkar lönen

Lärare

Lärare arbetar med att undervisa och utveckla barn, ungdomar och vuxna. Som lärare kan du arbeta i förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Att jobba som lärare är både självständigt och varierande. Du har frihet att själv lägga upp undervisningen inom ramarna för läroplanen. I Sverige krävs det att du har en lärarlegitimation för att kunna få en tillsvidareanställning som lärare.

För att få en lärarlegitimation måste du utbilda dig till lärare för grundskolan eller utbilda dig till gymnasielärare. Det är bara utbildade lärare som får arbeta som mentorer och sätta betyg. Med en lärarutbildning som grund har du många möjligheter att ta dig in på arbetsmarknaden.

Läkare och tandläkare

Både läkare och tandläkare kommer att ha goda möjligheter att få jobb inom de närmaste åren. För att få praktisera som läkare måste du utbilda dig till läkare. Detsamma gäller för tandläkare.

Behovet av läkare och framför allt specialistläkare är stort och kommer att öka. Även tandläkare har en ljus framtid på arbetsmarknaden. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser är det för få tandläkare som examineras för att kunna möta efterfrågan de närmaste åren. Det kommer alltså att finnas goda möjligheter att få arbete som läkare, specialistläkare och tandläkare. Även tandhygienister kommer att ha goda möjligheter att få jobb.

Sjuksköterska

Det råder stor brist på sjuksköterskor i större delen av landet, trots att antalet utbildade sjuksköterskor har ökat. Både utbildade sjuksköterskor och utbildade undersköterskor kommer ha mycket goda möjligheter att få jobb i framtiden. Är du nyfiken på att veta mer om rollen som sjuksköterska?

Läs mer:

 • Vad gör en sjuksköterska?

 • Hur mycket tjänar en sjuksköterska och vad påverkar lönen

Systemutvecklare och mjukvaruutvecklare

Under de närmaste åren kommer det att finnas goda möjligheter att få jobb om du är utbildad systemutvecklare eller mjukvaruutvecklare. Det skiljer lite mellan de olika yrkesrollerna både när det gäller utbildning och vad man faktiskt arbetar med.

Som mjukvaruutvecklare arbetar du med att ta fram och utveckla appar, spel, informationssystem och programvaror. Som systemutvecklare arbetar du med att utveckla och ta fram nya it-system. Du är med under hela utvecklingsprocessen från analys och design till programmering, test och dokumentation.

Läs mer: Vad gör en systemutvecklare?

Socialsekreterare

Som socialsekreterare har du goda möjligheter att få arbete efter din utbildning. För att bli socialsekreterare krävs det att du är utbildad socionom. Socionomer har en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika områden. Är du nyfiken på vad yrket som socialsekreterare innebär?

Läs mer:

 • Vad gör en socialsekreterare: arbetsuppgifter och arbetsplatser

 • Socialsekreterare lön: hur mycket tjänar en socialsekreterare?

Optiker

Som optiker har du goda möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning. Det råder generellt sett låg konkurrens om jobben. Efterfrågan på optiker kommer vara fortsatt hög både i storstäderna och på mindre orter. Enligt Sacos rapport om jobb i framtiden kan det till och med vara enklare att få arbete som optiker på mindre orter.

Läs mer:

 • Hur blir man optiker?

 • Vad har en optiker i lön och var finns jobben?

Psykolog

Under den senaste tiden har bristen på psykologer i regionerna ökat. Ökad psykisk ohälsa och konsekvenserna av samhällsutmaningar som till exempel covid-19 har lett till ett ökat behov av psykologer. Under de senaste åren har även vård och behandling via digitala vårdgivare och efterfrågan på nätpsykologer ökat. Som utbildad psykolog kommer du ha goda möjligheter att få jobb inom de närmaste åren.

10 yrken där det är lätt att få jobb med annan utbildning

Här listar vi 10 olika yrken där det finns goda chanser att få jobb med andra utbildningsnivåer.

Anläggningsarbetare

Framtiden för anläggningsarbetare spås vara mycket god. Som anläggningsarbetare utför du olika typer av markarbeten. Som anläggningsarbetare kan du arbeta med alltifrån att anlägga parker till att anlägga vägar och järnvägar. Det är ett väldigt varierande yrke och ingen arbetsplats är den andra lik. För att arbeta som anläggningsarbetare krävs relevant utbildning.

Lästips: Anläggningsarbetare lön - så mycket tjänar man.

Betongarbetare

Framtiden för dig som vill arbeta som betongarbetare ser ljus ut och det råder låg konkurrens om jobben. Som betongarbetare arbetar du med gjutning och armering för till exempel broar, husgrunder och golv. Allt eftersom infrastrukturen förändras och det byggs flera bostäder kommer efterfrågan på betongarbetare att öka. Här kan du läsa mer om du är intresserad av att veta vad en betongarbetare gör.

Bilmekaniker

Som bilmekaniker arbetar du med fordon och arbetsmaskiner. Du får analysera, göra felsökningar, reparera och utföra underhåll och service på olika fordon. Framtiden för bilmekaniker ser bra ut och konkurrensen om jobben väntas vara låg inom de närmaste åren. Är du intresserad av att arbeta med bilar? Då kanske du vill veta mer om vad en bilmekaniker gör och vad en bilmekaniker tjänar.

Bussförare

Bussförare är ett serviceyrke där du möter många olika människor under en arbetsdag. Som bussförare kan du arbeta på kommunala, regionala eller privatägda busstrafikföretag. Efterfrågan på bussförare väntas öka under de närmaste åren. Nyfiken på yrket som bussförare? Läs mer om vad en bussförare har i lön.

Elektriker

Som elektriker jobbar du med alltifrån kabeldragning i nya och gamla fastigheter, felsökningar, reparationer och tekniska beskrivningar av elinstallationer. Det är ett varierande och rörligt arbete som kan utföras i olika miljöer som kontor, industrier eller privatbostäder. För att kunna praktisera yrket elektriker krävs det att du är utbildad till elektriker. Innan du utbildar dig kanske du vill veta vad en elektriker tjänar. Framtiden för elektriker ser bra ut och konkurrensen om jobben väntas vara liten under de närmaste åren.

Kock

Som kock kan du arbeta på exempelvis storkök på servicehem, i personalrestauranger eller på restauranger. Att arbeta som kock är ett varierande yrke där du får förbereda och tillaga måltider. Arbetet som kock kan se olika ut beroende på om du arbetar på en mindre restaurang eller om du jobbar i ett storkök. För att arbeta som kock krävs det att du har rätt utbildning. Framtidsprognosen för kockyrket ser god ut och konkurrensen för dig som vill arbeta som kock väntas vara liten inom de närmaste fem åren.

Är du intresserad av yrket som kock och vill skicka in ansökan så tycker vi att du ska läsa de här tipsen på hur du skriver personligt brev som kock.

Lastbilschaufför

Att jobba som lastbilschaufför innebär att du arbetar med transport av alltifrån byggmaterial och bränsle till livsmedel och möbler och levande djur. I arbetet ingår även lastning och lossning av gods. Det är ett självständigt och varierande yrke som kräver ansvar, planering och organisation. Framtiden som lastbilschaufför ser mycket bra ut och konkurrensen om jobben väntas vara låg under de närmaste åren. Är du nyfiken på yrket som lastbilschaufför? Läs mer om jobbet och hur du blir lastbilschaufför.

Relaterad artikel: Hur mycket tjänar en lastbilschaufför?

Murare

Murare är ett av de äldsta yrkena i byggsektorn. Förr i tiden arbetade muraren med att både rita och bygga hus, men i dag är det ett mer specialiserat yrke. De vanligaste arbetsmomenten är att mura väggar av block eller tegel samt att putsa. Även plattsättning av väggar och golv med kakel kan förekomma.

Du kan även arbeta med utsmyckningar av gips som till exempel takrosetter eller dekorativa taklister och stuckaturer. Det är ett avancerat arbete som kräver noggrannhet och precision. Framtiden för dig som vill arbeta som murare ser god ut och det finns stora chanser att få arbete direkt efter utbildningen. Här hittar du information om utbildning till murare.

Lästips:

 • Vad gör en murare?

 • Så blir du plattsättare i vuxen ålder

 • Utbildning plattsättare.

Målare

Att arbeta som målare är ett väldigt varierande yrke och arbetsmomenten kan variera från dag till dag. Som målare arbetar du både inomhus och utomhus. Du får jobba med alltifrån underarbete som spackling och slipning, till grundmålning, målning och tapetsering. Du får även arbeta med dekoration, marmorering och lasering. Det är ett kreativt och praktiskt yrke där du får jobba nära andra hantverkare, inredare och arkitekter. Arbetsmarknaden för målare är stabil och konkurrensen bland jobben väntas vara liten inom de närmaste åren. Läs mer om yrket som målare och vad en målare tjänar.

Snickare

Att arbeta som snickare är väldigt varierande. Snickare och träarbetare är den största yrkesgruppen inom byggbranschen. Snickare arbetar med alltifrån nybyggnation till ombyggnation och renovering av både bostäder och lokaler. Yrket som snickare passar dig som är händig, kreativ och som gillar fysiskt arbete. Du kan utbilda dig till snickare genom att gå bygg och anläggning på gymnasiet och sedan gå som lärling under två år. Arbetsmarknaden för dig som vill arbeta som snickare ser mycket bra ut och konkurrensen om jobben väntas vara liten. För att hjälpa dig på vägen har vi den här artikeln om hur du skriver ett personligt brev som snickare.

Lästips: Hur mycket tjänar en snickare?

Observera att inga av de företag, institutioner eller organisationer som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Dela
Utforska nya jobbmöjligheter på IndeedHitta jobb

Utforska fler artiklar

 • Vad är en skräddare: arbetsuppgifter och inriktningar
 • En guide till att jobba i Italien
 • 10 yrken du kan jobba med inom marknadsföring
 • Hur blir man spelutvecklare och vilka utbildningar finns?
 • Hur blir man astronaut?
 • Vad gör en murare?
 • Jobba som ordningsvakt – en guide
 • En restaurangchefs arbetsuppgifter – en viktig funktion i restaurangbranschen
 • Jobb inom sjöfart: vanliga jobb och förutsättningar
 • Hur blir man polis?
 • Mäklarassistent – jobb och karriär i en fartfylld, social och professionell miljö
 • Vad är en volontär och vilka är fördelarna med volontärarbete?