Hitta ett jobb

Vad gör en landskapsarkitekt och hur blir man en?

Allt du behöver veta för att bli landskapsarkitekt

Har du funderat på vem som står för utformandet av trädgårdar och parker, och vem som planerar torg och grönområden? Kanske är du själv nyfiken på att skapa utomhusmiljöer som relaterar till stadens kultur. I arkitektsläktet är det landskapsarkitekten som ansvarar för allt det här, och vi hjälper dig hitta den information du kan behöva om landskapsarkitektur är ditt kall.

Vad gör en landskapsarkitekt?

En landskapsarkitekt sysslar kort sagt med utformandet av utomhusmiljöer. Medan till exempel byggnadsarkitekten ägnar sig åt att designa hus och lokaler, är det landskapsarkitektens jobb att planera själva utemiljöerna – från naturreservat till parkeringsplatser. Yrket är därmed varierat, och uppdragen täcker ett stort omfång av inriktningar med olika uppgifter. När landskapsarkitekten ritar behöver denne främst ta hänsyn till tre saker.

 • Ekonomi: Planerna behöver så klart vara finansiellt görbara, och du har alltid en budget att förhålla dig till.
 • Ekologi: Att sträva efter ett hållbart samhälle är en självklar uppgift för den som formar utomhusmiljöer. Och arkitekten behöver förhålla sig till de rådande förutsättningarna i naturen för att främja det aktuella samhället.
 • Kultur: Områden som torg, trädgårdar och parker fungerar både som en vacker upplevelse, och en reflektion av samhället de tillhör. Den konstnärliga aspekten av landskapsarkitektens arbete är alltså lika viktig som de andra aspekterna.

Vägen genom studierna

Som med alla arkitektyrken räknar arbetsgivare med att landskapsarkitekten har en högskoleexamen. Det är en femårig utbildning på 300 högskolepoäng, och sammanlagt 120 studenter blir antagna per år i Sverige. Den kandidatexamen du får efter tre år kan räcka till att få jobb, men du anses inte vara färdig förrän du har läst alla poäng.

Välj först lärosäte

Om du tidigt har bestämt dig för att gå den här vägen kan du redan på gymnasiet välja en förberedande inriktning. Den naturvetenskapliga linjen är passande för de ämnen som krävs för att bli antagen till programmet. Vad gäller examen är det Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som erbjuder programmet. Det ligger i Ultuna i Uppsala, och har även en filial i Alnarp, som ligger mellan Lund och Malmö. Oavsett vilket av de två instituten du väljer kommer resultatet efter den genomförda utbildningen vara samma magisterexamen.

Välj därefter inriktning

Efter att de första tre åren av utbildningen är färdiga kommer du som student få välja vilken del av yrket du vill fokusera på. Då rollen innefattar ett brett kompetensområde kommer du att få välja fördjupande kurser, och då kan det bland annat röra sig om:

 • Design
 • Planering
 • Management
 • Miljöpsykologi
 • Historia
 • Biotop- och vegetationsgestaltning

Du kan antingen välja en mer specialiserad väg, eller att lära dig mer allmänna kunskaper. Den senare delen av utbildningen – de sista två åren – innehåller en obligatorisk praktikperiod på 10 veckor där du får möjlighet att komma in i yrkeslivet. Studenter har också som alternativ att göra de sista två åren utomlands, på universitet i Europa och Nordamerika.

Potentiella arbetsplatser

Som färdigutbildad landskapsarkitekt kan du arbeta inom flera roller, och dina tjänster efterfrågas på olika arbetsplatser. Arbetsgivare är ofta på jakt efter projektledare och utredare inom fältet. På Indeed kan du hitta både nationella och internationella annonser som efterfrågar landskapsarkitekter.

Arbeta privat

Majoriteten av landskapsarkitekter i Sverige driver antingen eget företag eller är anställda hos privata konsultfirmor. Arbetsuppgifterna varierar från kund till kund.

Offentlig sektor

I och med att kommunen är direkt kopplad till dess utomhusmiljöer är det många färdigutbildade som söker sig hit. Det finns också möjligheter att jobba regionalt, statligt och på länsstyrelser.

Lärande

Precis som med alla akademiska områden krävs det någon som forskar och lär ut ämnet. Efter att man tagit sin magisterexamen går det bra att fördjupa sig i aspekter av fältet, och jobba på akademisk nivå.

Utomlandsarbete

Även om du förväntas ha en examen, är det inte krav på någon särskild licens för att jobba som landskapsarkitekt. För internationellt arbete gäller varierande regler, men dina chanser att få jobb är större om du undersöker vad som gäller där du vill jobba. Glöm inte att kolla om din utbildning är kvalificerad för arbete i landet du är intresserad av.

Viktiga färdigheter

Landskapsarkitektens roll är fundamental för ett trivsamt samhälle, och likaså för städernas attraktion och tillväxt. Uppdraget kan sammanfattas med att skapa en god levnadsmiljö – och en god levnadsmiljö är resultatet av en lång rad faktorer. Det är därför inte konstigt att utbildningen är så pass bred, gällande kompetenser och expertisområden, och att yrkesrollerna sedan kan skifta mellan allt från planering till förvaltning.

Förutom en akademisk examen, och de professionella kunskaper som medföljer en sådan, finns det flera personliga egenskaper som kan vara lämpliga att träna på om man vill bli framgångsrik i den här typen av yrke.

Ett sinne för design

Först och främst är det bra att ha ett sinne för design. Den konstnärliga biten är som sagt en betydande del av skapandet av det trivsamma samhället. Att ha ett personligt intresse för det estetiska är en stor fördel, då miljöerna som skapas behöver vara visuellt tillfredsställande.

En villighet att lyssna

En lyhörd landskapsarkitekt kan absorbera informationen för att på ett bra sätt kunna reflektera samhället och dess invånare i planeringen. Att kunna vara uppmärksam på, och ha förståelse för kulturen och känslan i en stad, är mer eller mindre obligatoriskt för att människor ska känna sig representerade i sin omgivning. Olika samhällen föder dessutom olika kulturer. För en konsult gäller det också att kunna förstå sina kunders specifika önskemål.

Problemlösning

Man kan inte alltid ha perfekta förutsättningar, och en förmåga och vilja att ta sig an problem och utmaningar kan snabbt komma till användning. Att skapa något vackert som samtidigt är funktionellt är alltid en utmaning, och det är inte ovanligt att de geografiska premisserna motarbetar det ändamålet.

Att fatta beslut

Som landskapsarkitekt är det ofta dig folk vänder sig till för beslut och bedömningar av situationer. Det är därför en nödvändighet att du har tro på dig själv och dina egna resonemang. Att kunna tänka kritiskt och utvärdera olika möjligheter förbättrar förmågan att fatta välgrundade och välplanerade beslut. Att kunna låta bli att vela för mycket är över huvud taget en värdefull egenskap, både personligt och professionellt.

Vara öppensinnad

Att förbättras innebär att man är villig att förändras. Som människor har vi vår så kallade kognitiva bias, som innebär att vi tror på det vi vill ska vara sant – vilket inte sällan är den slutsats vi kunnat dra själva. Genom att vara mottaglig för kritik, och kunna välkomna idéer som strider mot vad du vet sedan tidigare, kan du snabbt bli bättre på både samarbete och personlig utveckling.

Det är naturligtvis så att det finns många personlighetsdrag och förmågor som är användbara i olika situationer. Och när det kommer till att faktiskt få ett jobb, värdesätter arbetsgivare olika egenskaper hos sina anställda och överväger flera faktorer. Att försöka förmedla egenskaper som de ovan nämnda kan vara en bra start. Om du är osäker på hur du ska skriva ett CV som framhåller dina positiva egenskaper kan du läsa vår guide här.

Annat som är bra att veta

Ju mer research du gör innan du bestämmer dig, desto bättre. Följande saker kan också vara intressanta att ha koll på:

 • År 2019 var snittlönen för landskapsarkitekter i åldrarna 25–34 år i Sverige 36 200 kronor, och 44 450 kronor för åldrarna 35 och uppåt. Informationen är hämtad ur SCB:s databas och snittet gäller över samtliga sektorer. Arbetsmarknaden anses vara stabil, och det finns ungefär lika många landskapsarkitekter som det finns jobb.
 • För den som är intresserad av att jobba som arkitekt, men inte specifikt med utomhusmiljöer finns utbildningar som planeringsarkitekt, inredningsarkitekt och byggnadsarkitekt. Samtliga utbildningar är femåriga, och yrkena har gemensamt att skapa trivsamma miljöer för människor.
 • Det finns gott om universitet i resten av världen som erbjuder utbildningar inom landskapsarkitektur, om inget av de svenska alternativen tilltalar dig, eller om du helt enkelt inte kommer in. Informationen på nätet kan vara till god nytta om du till exempel vill bläddra bland universitet för att hitta det som passar dig. Vad som gäller för utlandsstudier varierar baserat på saker som region och plats. Information om vilka regler som gäller för studier inom EU finns här.

Det absolut viktigaste att ha i åtanke när du ska besluta dig för yrkesbana är att du väljer att ägna dig åt det som tilltalar dig, och som du själv tror att du kommer tycka om att jobba med så länge som möjligt. Självklart är detta en fördel om du vill bli bra på det du gör – men det gäller framför allt om du vill vara lycklig med tillvaron. Med det sagt är inte alla beslut definitiva, och du kan alltid byta bana och testa något nytt.

* Observera att inga av de företag som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Relaterat

Se mer 

Vad gör en COO? Ansvar, kompetens och lön

Ett framgångsrikt företag behöver en stark ledare. Men medan VD:n får mycket beröm och uppmärksamhet, finns en position som ofta glöms bort. Så vad gör en COO?

Vad gör en audionom?

Vill du utbilda dig till audionom men vet inte riktigt vad som ingår i arbetsuppgifterna? Här kan du läsa mer om yrket samt vilken utbildning som krävs.