Hitta ett jobb

Vad gör en COO? Ansvar, kompetens och lön

Operativa chefer, Chief Operations Officers, är en viktig del av varje växande företag. Utan dem skulle det vara svårt att expandera ett företag, och säkerställa dess framgång. Vad gör då en COO som är så viktigt för företaget?

Vad gör en COO?

COO:er hjälper till att driva ett företag genom att se till att den dagliga verksamheten löper smidigt. De måste hålla sig uppdaterade om allt som händer på alla avdelningar, så att de kan granska och förbättra företagets resultat.

Ofta ingår COO:er också i styrelsen. I dessa fall har de inflytande över hur företaget som helhet ska drivas, och vilka mål det ska sträva efter att uppnå.

Vad betyder COO?

COO är engelska och står för Chief Operations Officer, på svenska ”operativ chef” eller ”verksamhetschef”. Det här är en av de många så kallade C-suite-positioner som är vanliga i företag.

Ibland kallar företagen denna befattning för ”Operations Director”, ”Vice President of Operations” eller liknande varianter. Dessa befattningar är oftast desamma, men de kan innebära något olika hierarkiska positioner och ansvarsområden.

7 ansvarsområden som operativa chefer har

Att vara operativ chef är ingen enkel uppgift. Dessa yrkesverksamma personer har många ansvarsområden som de måste ta hand om varje dag.

1. Utvärdera arbetet på flera avdelningar

Operativa chefer granskar regelbundet det arbete som utförs av alla avdelningar i ett företag. De strävar efter att förstå vad varje team gör, vilka deras starka sidor är, och vilka utmaningar de kan möta.

2. Öka produktiviteten i företaget

När COO:er förstår hur varje team arbetar, kan de börja genomföra förändringar för att öka produktiviteten. Deras mål är trots allt att skapa förutsättningar för att företaget ska bli framgångsrikt, och ökad produktivitet är ett viktigt steg i den riktningen.

COO:n kan till exempel organisera brainstormingmöten med kreativa team som kämpar för att övervinna ett hinder.

3. Granska budgetar och utgifter

COO:n kan också ha ett nära samarbete med CFO:n (Chief Financial Officer) för att se till att företaget följer sin budget. Om det finns områden där företaget förlorar pengar, måste COO:n hitta ett sätt att täcka upp för förlusterna.

4. Sätta upp mål för hela företaget

Vanligtvis sätter styrelsen och styrelsens VD (verkställande direktör) under året upp ett antal mål för företaget.

Sedan måste COO:n komma med en genomförbar men ambitiös plan för att genomföra de förändringar som krävs för att företaget ska kunna uppnå dessa mål – samtidigt som varumärket alltid ska vara lojalt mot sitt uppdrag och sina värderingar.

5. Överväga möjligheter till expansion och investeringar

COO:er måste känna till företagets marknad, produkter och konkurrenter mycket väl. Så snart en expansionsmöjlighet dyker upp, måste de snabbt utarbeta en plan för att se till att företaget får den först.

Till exempel kan COO:n i ett teknikföretag inse att en sammanslagning med en konkurrent i en annan del av världen skulle vara lukrativ för båda företagen. Genom denna allians kunde teknikföretaget ta sig in på en marknad som hittills inte hade utforskats. COO:n kan sedan utarbeta planer för att förverkliga denna expansionsidé, och lägga fram dessa planer för styrelsen.

6. Hålla VD:n uppdaterad

Den operativa chefen arbetar mycket nära VD:n. Det är COO:ns uppgift att hålla VD:n (och ordföranden, om de inte är samma person) uppdaterad om företagets dagliga verksamhet.

Om VD:n har en affärsidé som han eller hon vill utforska, är det upp till COO:n att genomföra den på ett effektivt sätt.

7. Stöd i insamlingsarbetet

Slutligen hjälper COO:er också sitt företag att samla in pengar när det behövs. Även om VD:n är den person som är mest känd av kunderna och allmänheten, spelar COO:n ändå en viktig roll när det gäller att säkra investeringar för företaget.

5 färdigheter som varje COO behöver för att bli framgångsrik

Som du kan se har COO:er mycket att göra. För att göra ett bra jobb måste de behärska dessa fem ovärderliga färdigheter.

1. Starka analytiska färdigheter

Operativa chefer är starkt beroende av data för att fatta kloka beslut och genomföra sina planer. De behöver därför ha utmärkta analytiska färdigheter.

En bra COO måste till exempel känna sig bekväm med siffror och med att hitta trender i datamängder.

2. Utmärkt ledarskapsförmåga

COO:er måste etablera sig som respekterade ledare i företaget. Det kan de göra genom att främja en positiv arbetsplats, lyssna uppmärksamt på de människor de arbetar med, och erbjuda meningsfulla lösningar på deras problem.

3. God kommunikationsförmåga

Stark kommunikationsförmåga är ett måste för varje COO. De måste uttrycka sig tydligt för att säkerställa att det inte uppstår några (kostsamma) missförstånd. Detta är särskilt viktigt i multinationella företag där yrkesverksamma med många olika kulturella bakgrunder arbetar.

4. Problemlösningsförmåga

Företag står inför många olika problem varje år, och behöver någon som är tillräckligt kreativ för att lösa dem. COO:er förväntas tänka utanför boxen, så att de kan komma på smarta sätt att ta sig förbi dessa hinder.

5. Flexibilitet och anpassningsförmåga

Eftersom COO:er arbetar i så pass intensiva och stressiga miljöer, måste de kunna övervinna alla hinder som de stöter på. De måste vara motståndskraftiga, uthålliga och villiga att hålla jämna steg med sin snabba omgivning.

Arbetsmiljön för operativa chefer

COO:er arbetar i mycket snabba och stressiga miljöer. De måste ofta arbeta mer än åtta timmar per dag flera dagar i veckan, för att klara av att hålla snäva tidsfrister.

Eftersom de måste uppfylla så många förväntningar, kan många COO:er dessutom ha svårt att varva ner efter en lång dag på kontoret. Att hitta den idealiska balansen mellan arbete och privatliv kan vara svårt, men det är viktigt för den här yrkesutövaren.

VD jämfört med COO

Den operativa chefen rapporterar till VD:n, som är dess direkta överordnade. I många företag tar COO:n över när VD:n inte är tillgänglig. Det är därför som många kallar COO:n för ”den andre befälhavaren”.

COO jämfört med CFO

Medan CFO:n sköter företagets ekonomiska sida, arbetar COO:n med alla avdelningar i företaget. COO:n har alltså fler uppgifter som måste skötas, och mer ansvar.

Hierarkiskt sett befinner sig COO:n några steg över CFO:n på företagets stege.

Vilken utbildningsbakgrund har COO:er?

Det finns inga fastställda utbildningskrav för operativa chefer, men de flesta yrkesverksamma på den här positionen har minst en kandidatexamen. Många COO:er har affärsrelaterade examina, till exempel en kandidatexamen i ekonomi eller management. Andra har mycket specialiserade företagsekonomiska examina. De är inriktade på en mängd områden som de måste behärska för att kunna utföra sina jobb, till exempel marknadsföring och entreprenörskap.

Det är dock viktigt att betona att vissa företag, särskilt mindre företag och nystartade företag, kan vara villiga att överväga COO-sökande som inte har någon affärsutbildning. Många arbetsgivare anställer gärna kandidater som har dokumenterad erfarenhet av jämförbara ledarroller.

Kurser och certifieringar som COO:er kan söka

Yrkesverksamma som aldrig har tagit en företagsexamen kan på sätt och vis komma ikapp, genom att gå kurser och söka yrkescertifieringar på sin fritid.

Det amerikanska C-Suite Institute har en kurs som blivande COO:er kan gå för att få de färdigheter som är nödvändiga för detta krävande jobb. Euromoney erbjuder också en jämförbar kurs.

Hur mycket pengar tjänar COO:er?

Den genomsnittliga grundlönen för operativa chefer i USA är motsvarande en miljon svenska kronor per år. COO:er får där dessutom finansiella bonusar på upp till motsvarande 200 000 svenska kronor per år.

Dessutom får de flesta (om än inte alla) COO:er också förmåner från sin arbetsplats – inklusive tillgång till omfattande hälsovårdsplaner, betald sjukledighet, betald ledighet, möjligheter till pensionsinvesteringar och aktieoptioner.

3 tips som hjälper dig att bli en operativ chef

Om jobbet som COO låter lockande för dig, kan du börja arbeta för att uppnå den positionen redan i dag. De här tre tipsen hjälper dig att nå dit.

1. Utveckla dina färdigheter

Det första du behöver göra är att utveckla de färdigheter som varje COO bör ha, som vi räknade upp tidigare. Du kan till exempel delta i seminarier eller webbseminarier där du lär dig hur du kan bli en effektivare kommunikatör. Tillämpa sedan det du har lärt dig i ditt nuvarande arbete och din vardag.

När du ansöker om en tjänst som COO kan du ta med dessa färdigheter i ditt CV och öka dina chanser att bli övervägd för rollen.

2. Ta på dig ledarskapsroller

COO:er måste vara bekväma med att leda både små och stora team. Om du vill bli operativ chef bör du alltså börja arbeta med dina ledarskapsfärdigheter redan i dag, och tillämpa dem i ditt arbetsliv.

Börja i liten skala. Du kan till exempel erbjuda dina medarbetare vägledning när de känner att de har kört fast eller är omotiverade inför en viss uppgift. Du kan också föreslå ett litet projekt för ditt företag, och ta en ledande roll i genomförandet av projektet. När du känner dig trygg med dina ledarskapsförmågor, kan du sedan be om en befordran. Det är på detta sätt som många COO:er uppnår sin position: de arbetar sig uppåt i företaget och på företagsstegen, tills de uppnår C-Suite-status.

3. Nätverk

Nätverk är viktigt för alla yrkesverksamma som vill göra karriär, och blivande COO:er är inget undantag. Att skapa kontakter med COO:er som du beundrar är ett utmärkt sätt att inspireras, förstå hur en COO tillämpar sina färdigheter i det dagliga arbetslivet, och eventuellt hitta jobbmöjligheter som du annars inte skulle ha fått kännedom om. Möjligheter till nätverkssamarbete finns det lyckligtvis gott om.

Du kan idag hitta dussintals nätverksmöten online, många av dem helt gratis. Du kan också välja en gammaldags (men lika effektiv) metod och delta personligen i webbseminarier och yrkesmässiga event där COO:er ska tala. När ditt nätverk blir större, kan du lättare se dig själv i rollen som VD för ett företag.

* Observera att inga av de företag som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Relaterat

Se mer 

Vad gör en audionom?

Vill du utbilda dig till audionom men vet inte riktigt vad som ingår i arbetsuppgifterna? Här kan du läsa mer om yrket samt vilken utbildning som krävs.

Vad gör en landskapsarkitekt och hur blir man en?

En guide till vad en landskapsarkitekt är och gör. Artikeln innehåller information om studievägar och annan vägledning för den som är nyfiken på yrket.