Hitta ett jobb

Vad gör en audionom?

När någon har tinnitus kan han eller hon gå till en audionom. Vägen till yrket går genom en medicinsk utbildning, och audionomens arbetsområden är både omfattande och avancerade.

En audionom använder teknik för att upptäcka och åtgärda hörsel- och balansproblem. De tar emot patienter i alla åldrar, från nyfödda till äldre, och får ofta agera problemlösare som jobbar för att ge patienterna ett så normalt och innehållsrikt liv som möjligt.

Hur termerna skiljer sig åt

En öronläkare (även kallad öron-, näs- och halsläkare) är en specialistläkare som diagnostiserar och botar hälsoproblem rörande öron, näsa och hals. Öronläkare kan skriva ut mediciner för att behandla dessa problem, och de kan också vara kirurger. En audiolog är antingen en läkare eller en audionom som har specialutbildat sig ytterligare inom audiologin, alltså läran om hörseln. Som audiolog kan man vara verksam som forskare och lärare inom högre studier.

Audionomer är däremot inte läkare. De är utbildad sjukvårdspersonal som arbetar med att diagnostisera och habilitera/rehabilitera patienter med hörselproblem. En audionom kan ofta hjälpa personer med lättare hörselproblem, men ibland måste de hänvisa till en öron-näsa-hals-specialist. Beroende på vilken typ av hörselrubbning eller -problem det handlar om kan olika specialister behöva kopplas in.

Dagliga uppgifter och ansvarsområden

Audionomer gör många olika saker i sin vardag. Här är några av de uppgifter som dessa yrkespersoner utför.

Testning av patientens hörsel

När en patient kommer in på en klinik är det första en audionom gör att testa hörseln. Patienten går in i ett ljudisolerat rum och sätter på sig hörlurar som är anslutna till en speciell apparat som avger ljud med olika frekvenser. Därefter ställer audionomerna en rad frågor till patienterna. Beroende på svaren diagnostiserar audionomen sedan patientens nivå av hörselnedsättning, om det finns någon.

Kontroll av den allmänna auditiva hälsan

Audionomer kan också utföra årliga kontroller av patientens hörselhälsa. De kan använda det test vi just nämnde eller göra en fysisk undersökning av patientens öron. Om de hittar något fel kan de sedan ta itu med problemet tidigt. Denna typ av förebyggande medicin är särskilt viktig för musiker och äldre, två grupper som är särskilt sårbara för hörselproblem.

Anpassning av hörapparater

Hörapparater är mer komplicerade än vad de flesta tror. De måste anpassas och programmeras för att uppfylla patientens behov. Annars är de inte så effektiva som de borde vara.

Det är audionomerna som ansvarar för att anpassa hjälpmedel. De bokar flera möten under några veckor för att se till att patienten anpassar sig väl till hörapparaten. De gör sedan de nödvändiga ändringarna.

Rehabilitering och utbildning

En annan viktig del av en audionoms vardag är att utbilda sina patienter i hörselhälsa. De kan till exempel råda tonåringar att inte lyssna på hög musik flera timmar i rad, och rekommendera att musiker skaffar hörselskydd för att förhindra att de förlorar hörseln i förtid, då musiker kan utsättas för höga ljud under lång tid som en del av sitt arbete.

Dessutom kan de hjälpa personer som nyligen förlorat sin hörsel att vänja sig vid sitt nya tillstånd. Dessa patienter måste lära sig att navigera i livet utan att höra mycket (om ens något), vilket inte är en enkel uppgift. Audionomer finns där för att se till att de behåller så mycket livskvalitet som möjligt.

Studera yrsel och balansproblem

Audionomer fokuserar inte bara på hörseln. De fokuserar också på yrsel och balansproblem, eftersom dessa saker ofta är kopplade till örat och neurologisk hälsa.

Om en patient ofta tappar balansen kommer audionomer att undersöka problemet så att de kan gå till botten med det. När de förstår vad som orsakar yrsel och obalans kan de behandla det.

5 färdigheter som alla audionomer bör ha

Audionomer behöver ha fallenhet för och behärska några områden.

1. Kommunikationsförmåga

En audionom behöver vara pedagogisk för att kunna förklara diagnoser, tillstånd och liknande för patienterna. Det är här kommunikationsförmåga kommer in i bilden och är till stor nytta.

Audionomer måste kunna förklara medicinska problem på ett enkelt sätt oavsett vilken ålder eller bakgrund patienten har. Hörselnedsättningar kan drabba alla och långt ifrån alla är insatta i den terminologi som gäller för just hörselområdet.

2. Tålamod

All hälso- och sjukvårdspersonal måste kunna behålla lugnet i alla situationer och audionomer är inget undantag. Eftersom de har att göra med människor (ofta äldre) som har förlorat delar av sin hörsel, och inte sällan fått en sämre livskvalitet, kan det ta tid att nå personen och förklara att det finns hjälpmedel att tillgå. En patient kan ha mängder av frågor som audionomen får besvara och förklara.

3. Empati och förståelse

På samma sätt måste audionomer vara empatiska mot sina patienter och deras familjer. De personer som söker hjälp befinner sig ofta i en känslig situation – hörselnedsättning är svårt för alla – och kan behöva mycket förståelse och stöttning.

4. Erfarenhet i kombination med utbildning

En audionom använder sin erfarenhet och yrkesutbildning för att ställa en diagnos. Ibland kan det vara svårt att ställa en diagnos gällande patientens hörselbekymmer. Det enda sättet att komma fram till en diagnos är genom att ställa många frågor och ibland även sådana som patienten kan uppleva som lite obekväma.

5. Problemlösningsförmåga

Hörselproblem är komplexa och kan kräva avancerade lösningar. En bra audionom måste därför vara en utmärkt problemlösare. Ibland tar det tid att hitta lösningar på auditiva problem, vilket är ett exempel på när audionomen kan behöva ta hjälp av andra specialister, som en öronläkare. Det är viktigt att de kan erbjuda en lösning som förbättrar patientens livskvalitet.

Utbildningskrav för audionomer

En audionom måste ha en medicine kandidatexamen från högskola eller universitet. Audionomprogrammet omfattar vanligtvis anatomi, genetik, fysik, fysiologi, farmakologi och andra ämnen. En kandidatexamen tar vanligtvis tre år att slutföra och för den som vill är det möjligt att läsa vidare till en magisterexamen och därefter börja doktorera.

Studiemedelsberättigad utbildning

För studenter som är skrivna i Sverige är audionomprogrammet studiemedelsberättigat. Internationella studenter kan söka till utbildningen men de får betala en studieavgift och är inte berättigade till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Arbetsmiljö

Audionomer arbetar både på privata audiologiska kliniker, allmänna vårdcentraler och sjukhus. Deras vardag består av möten med många olika patienter och arbetsbelastningen kan därför variera. Precis som med alla andra vårdyrken kan det förekomma helgtjänstgöring. Över lag uppger audionomer att de trivs med sitt arbete och att det finns karriärmöjligheter, inom såväl privat som offentlig sektor.

Utsikter till arbete

I takt med att befolkningen blir allt äldre och pensionsavgångarna inom vården kommer att vara stora under de närmaste åren, finns det fler lediga tjänster än utbildade audionomer. För den som utbildar sig till audionom finns det med andra ord goda chanser till jobb över hela landet.

Lön

Den genomsnittliga ingångslönen för en nyutexaminerad audionom ligger på 27 300 kronor. Lönerna ökar i takt med erfarenhet och ålder och det kan även skilja i lön mellan en anställning på en privat klinik eller en allmän vårdcentral. Det är vanligt med förmåner som friskvårdsbidrag och olika typer av sjukförsäkringar.

Söka jobb som audionom

När du väl har tagit din examen behöver du ansöka om legitimation, då audionomyrket är en så kallad skyddad yrkestitel i Sverige. Därefter är det relativt enkelt att hitta ett jobb, och eftersom det finns en växande efterfrågan utökar kliniker och sjukhus sina audiologiska tjänster.

När du är redo att söka jobb behöver du ett bra CV och ett välskrivet personligt brev som får din ansökan att sticka ut.

Hur blir man audionom?

Om du funderar på att bli audionom har vi tre tips som kan hjälpa dig på traven:

1. Sök audionomprogrammet

Du måste utbilda dig på högskola eller universitet för att bli audionom. Välj det program som passar dig och din livssituation bäst. Det tar tre år att läsa in en kandidatexamen om du studerar på heltid. Det är även möjligt att studera på deltid, men då måste du vara medveten om att det tar längre tid att nå examen.

2. Sök efter möjligheter till arbetslivserfarenhet

Medan du läser kan det vara skönt att ha ett extra jobb eller sommarjobb att dryga ut studielånet med. All erfarenhet inom vården är bra och du kan även prova att söka sommarjobb på en hörselklinik. När du börjar närma dig examen är det klokt att börja söka jobb i de städer som du kan tänka dig att bo. Ju snabbare du får ett jobb, desto tidigare kan du börja betala tillbaka dina studielån.

3. Nätverk

Att ha ett brett nätverk är alltid användbart, och det gäller även för audionomer. En bra start är att försöka få en uppfattning om hur en audionoms vardag verkligen ser ut. Genom att ta kontakt med yrkesverksamma som du ser upp till, på olika arbetsplatser, kan du få ovärderliga lärdomar om hur du själv kan bli en bättre audionom.

Dessutom kan nätverkande öppna många dörrar för dig. Genom dina kontakter kan du hitta yrkesmöjligheter som du annars inte skulle ha hört talas om.

Ansvarsfriskrivning: Observera att inga av de företag som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Relaterat

Se mer 

Vad gör en COO? Ansvar, kompetens och lön

Ett framgångsrikt företag behöver en stark ledare. Men medan VD:n får mycket beröm och uppmärksamhet, finns en position som ofta glöms bort. Så vad gör en COO?

Vad gör en landskapsarkitekt och hur blir man en?

En guide till vad en landskapsarkitekt är och gör. Artikeln innehåller information om studievägar och annan vägledning för den som är nyfiken på yrket.