Vad gör och vad är en lektor – karriär inom utbildning

Uppdaterat 29 augusti 2023

Du som är intresserad av den akademiska världen och av undervisning kanske är nyfiken på vad en lektor gör. Som lektor arbetar du med forskning och undervisning samt i vissa fall handledning av doktorander. En lektor kan arbeta med undervisning på lägre nivå i gymnasieskolan, eller på universitet och högskola med forskning, undervisning och forskarutbildning. I den här artikeln får du veta vad jobbet innebär och en utveckling av svaret på frågan – vad är en lektor?

Utforska jobb på Indeed
Deltidsjobb
Visa fler jobb på Indeed

Vad är en lektor och vad innebär yrket?

Ordet lektor kommer från latinets lector, som betyder föreläsare. Titeln lektor är gammal och har anor som sträcker sig tillbaka så långt som till 1600-talet då lektorer började förekomma vid svenska gymnasier. Lektorsbefattningar fanns ursprungligen inom klassiska ämnen som filosofi, teologi, grekiska, latin, hebreiska, historia och matematik. här kan du läsa mer om hur man blir en bättre föreläsare.

Idag är lektor en titel för forskare och lärare vid högskolor, universitet, eller gymnasieskolor. För att få yrkestiteln lektor krävs det att du är legitimerad lärare och att du har avlagt en doktors- eller licentiatexamen, det vill säga en examen på forskarnivå. Du ska även ha minst fyra års erfarenhet som lärare med dokumenterad, pedagogisk skicklighet.

Doktors- eller licentiatexamen som lektor

För att bli lektor krävs en av följande två examina på forskarnivå:

 • Licentiatexamen – omfattar studier och egen forskning som resulterar i en vetenskaplig uppsats, motsvarande två års heltidsstudier (120 högskolepoäng). En licentiatexamen kan antingen vara en slutexamen eller ett första steg mot en doktorsexamen.

 • Doktorsexamen – omfattar kurser och egen forskning som resulterar i en doktorsavhandling, motsvarande fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Som lektor är det övergripande målet att föra ämnesundervisningen framåt, i syfte att öka kunskapsnivån inom ditt särskilda ämne. En av dina viktigaste uppgifter som lektor är att göra ett ämne angeläget och intressant för dina elever genom din specialkunskap och förmåga att undervisa på ett engagerande sätt. Du kan undervisa som lektor på universitets- och högskolenivå, på gymnasiet eller kombinera båda nivåerna.

Relaterad artikel: Vilken utbildning behövs för att bli gymnasielärare?

Vad är en lektor på gymnasiet?

Sedan slutet på 1990-talet är gymnasielektorer ganska ovanliga, även om titeln har högt anseende. Eftersom lektorer, tack vare sin högre utbildning, är berättigade till högre lön har antalet lektorer minskat då många kommuner av ekonomiska skäl har varit obenägna att rekrytera gymnasielärare med doktors- eller licentiatexamen.

Idag finns dock ett växande behov av kvalitetshöjning inom gymnasieskolan. I den nya skollagen från 2010 återinfördes lektorstjänsterna för att öka lärarnas karriärmöjligheter. Det finns således ett växande intresse för att anställa åtminstone en disputerad lärare – lärare med licentiat- eller doktorsexamen – i de centrala ämnena på gymnasiet, där lektorn har ämnesansvar i det aktuella ämnet. Detta profilerar skolan då kunskapsnivån ökar genom högre kvalitet på undervisningen i den enskilda gymnasieskolan.

Vad är en lektor på universitet och högskola?

För att bli lektor på universitets- eller högskolenivå ska du ha doktorerat. Det innebär att du ska ha studerat på avancerad nivå och därefter genomgått en forskarutbildning för att fördjupa dig i ditt ämne och driva ett eget forskningsprojekt.

Syftet med kravet på forskningsutbildning är att generera ny kunskap och bidra till lärosätets forskningsverksamhet. Som doktorand är din avhandling ett viktigt bidrag till forskningsverksamheten vid det universitet eller den högskola du har valt att doktorera på. När du har doktorerat blir ditt arbete ett viktigt bidrag till forskningen i allmänhet, och som lektor till undervisningen av studenter i synnerhet.

Som universitetslektor tillsätts du av en lokal nämnd inom den aktuella fakulteten där dina pedagogiska och vetenskapliga meriter granskas med hjälp av två sakkunniga.

Vad är en lektor inom konstnärliga ämnen?

Om du är specialiserad inom ett konstnärligt ämne kan du få en lektorstjänst utan att ha en doktorsexamen. Du ska då ha mycket goda kunskaper och erfarenheter inom ditt ämne genom annan eller motsvarande utbildning och genom avsevärda erfarenheter från yrkeslivet.

Vad är en lektor i utlandet?

Som lektor med svenska som huvudämne kan du via Svenska institutet få anställning vid ett universitet utomlands som lärare i svenska. Då är din titel svensklektor eller utlandslektor, och din uppgift är dels att undervisa i svenska, dels att fungera som kulturambassadör för Sverige i det aktuella landet.

Vad gör en lektor – arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som lektor är du en viktig del i utvecklingen av ämnesundervisning på gymnasiet eller universitetet. Du arbetar parallellt med ren undervisning samt med utveckling och förbättring av undervisningen. Med din forskarutbildning i ryggen hjälper du dina elever och studenter att utveckla sin problemlösningsförmåga inom ett visst ämne samt låter dem träna på specifika färdigheter, beroende på vilket ämne det gäller.

En annan viktig uppgift är att fungera som coach för andra lärare. Många lärare upplever att de saknar tid och möjligheter att få bolla problem och idéer med varandra. Lektorn fungerar här både som ämnesansvarig och som ansvarig för det kollegiala utvecklingsarbetet.

Hur blir man lektor – utbildning och karriärmöjligheter

Som utbildad lärare med en licentiat- eller doktorandexamen i bagaget kan du söka en lektorstjänst. Tjänsten kallas ibland även för karriärtjänst, en av Skolverket finansierad och särskilt inrättad tjänst som är tänkt att ge skolor och lärosäten större möjlighet att bidra till lärares karriärutveckling. Med kompetensutveckling och högre löner blir läraryrket mer attraktivt, något som är viktigt för Sverige. Lektorers högre utbildning bidrar till att öka kunskapsnivån och kvaliteten generellt.

Efter lärarutbildningen, och kanske ett antal års erfarenhet i yrket, söker du till en forskarutbildning. För att bli doktorand ska du uppfylla vissa villkor för att ha grundläggande behörighet. Du behöver antingen ha avlagt en magister- eller mastersexamen, eller ha tagit 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng ska ha varit på avancerad nivå.

Relaterad artikel: Hur blir man doktorand och var ansöker man?

Du kan även söka en lektorstjänst om du har motsvarande kunskaper i ditt forskningsämne, till exempel från ett utländskt universitet. I ansökningsförfarandet bedöms också om du har förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. I vissa fall ställs krav på särskild behörighet och yrkeserfarenhet, beroende på vilket huvudämne du har.

Individuellt formulerade uppdrag för lektorer

Som lektor har du möjlighet att tillsammans med din arbetsgivare påverka innehållet i ditt uppdrag och dina arbetsuppgifter. Du bör du ha ett personligt formulerat uppdrag där både arbetsuppgifter och syfte finns tydligt och skriftligt formulerade. Detta är viktigt inte minst för att legitimera din roll gentemot dina lärarkollegor eftersom en stor del av ditt arbete handlar om ämnesansvar och att handleda medarbetare.

Vad är en lektors framtidsutsikter?

Tidigare har den enda karriären för lärare varit att bli rektor eller biträdande rektor. Med möjligheten att vidareutbilda sig till lektor öppnas fler dörrar och yrkesrollen som lärare blir mer attraktiv. Skolverkets tillsättande av fler lektorstjänster är också ett sätt att få fler lärare att stanna kvar inom skola och undervisningsväsende, och locka fler att söka sig till yrket.

Framtidsutsikterna för lektorer är således goda. Fackförbundet Saco, Sveriges akademikers centralförbund, presenterar årligen prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att se ut på fem års sikt, i syfte att underlätta för dig som står i begrepp att välja högskoleutbildning.

Har du ett stort undervisningsintresse och brinner för ett visst ämne kan rollen som lektor vara intressant för dig. Att först utbilda sig till lärare och därefter få möjlighet att djupdyka i sitt ämne i en forskarutbildning kan vara en väldigt intressant resa och en investering för livet. Yrkesrollen lektor ger stora möjligheter till fortsatt karriärutveckling.

Relaterad artikel: Vad har en professor i lön – och var tjänar de bäst?

Observera att inga av de företag, institutioner eller organisationer som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Dela
Utforska nya jobbmöjligheter på IndeedHitta jobb

Utforska fler artiklar

 • Vad är en trainee?
 • Hur blir man grävmaskinist?
 • Jobba utomlands utan utbildning – en komplett guide
 • Hur gör man för att jobba som ambulanssjukvårdare?
 • PA-konsult – utbildning, arbetsuppgifter och möjligheter
 • Här finns framtidens jobb
 • Hur du blir samordnare – utbildning och bakgrund
 • Bli kapten och ha världen som arbetsplats
 • Jobba med naglar: Vad krävs för att lyckas?
 • Jobb som HR-assistent: ansvar, utbildning, lön
 • Vad gör en doula – och vilka är vägarna till yrket?
 • Hur blir man politiker?