Hur är det att jobba som ambulanssjuksköterska?

Uppdaterat 27 augusti 2023

Ambulanssjuksköterskor gör fantastiska insatser när läget är kritiskt. Kanske har en olycka inträffat eller så har någon blivit allvarligt sjuk. Är du nyfiken på yrket och hur arbetsuppgifterna ser ut? Kan det vara något för dig?

I den här artikeln får du inblick i hur det är att jobba som ambulanssjuksköterska. Du får också veta vilken utbildning som krävs, hur arbetstiderna brukar se ut och vilken lön du kan förvänta dig.

Utforska jobb på Indeed
Deltidsjobb
Visa fler jobb på Indeed

Ambulanssjukvården

Ambulanser rycker ut i nödsituationer. Ett larm går till SOS Alarm som skickar en ambulans till platsen.

I ambulansen finns ett team som vanligtvis består av en ambulanssjuksköterska och en ambulanssjukvårdare och tillsammans försöker de lösa situationen. Ibland räcker det att hjälpa patienten på plats medan det andra gånger är bråttom att ta sig till ett sjukhus.

Ambulanssjuksköterska eller ambulanssjukvårdare

Medarbetarna i ambulansen har olika kompetenser och arbetsuppgifter. Ambulanssjuksköterskan har det övergripande patientansvaret och har hand om alla läkemedel. Ambulanssjukvårdaren utför grundläggande sjukvårdsarbete och fokuserar på säkerhet och teknik.

Ibland måste blåljus och sirener sättas i gång och färden gå snabbt till sjukhuset där det finns specialistläkare och avancerad utrustning. I de lägena är det ambulanssjukvårdaren som kör fordonet medan ambulanssjuksköterskan finns vid patientens sida.

Relaterade artiklar:

 • Hur gör man för att bli ambulanssjukvårdare?

 • Jobba som ambulanssjukvårdare.

Så är det att jobba som ambulanssjuksköterska

Som ambulanssjuksköterska arbetar du med akutsjukvård på olycksplatser, i hemmiljö och under ambulanstransporten till sjukhuset.

Det finns tillfällen då varje sekund är viktig. Dina insatser kan rädda liv, vilket kan vara en drivkraft och en huvudanledning till att du väljer detta yrke.

Andra gånger är arbetet betydligt lugnare. Du kan till exempel vänta på uppdrag eller köra patienter mellan olika sjukhus och vårdinrättningar utan att läget är akut.

Medicinskt arbete

Precis som andra sjuksköterskor utför du klassiskt sjukvårdsarbete och ger mediciner. Du undersöker patienten, gör en bedömning och ger sedan vård.

Om patientens hälsa är livshotande kan du ge hjärt-lungräddning (HLR). Du vårdar patienten innan du lämnar över ansvaret till läkarna och sköterskorna på sjukhuset.

Patienten kan vara allt ifrån ett barn till en fullvuxen människa. Vid vissa olycksfall behöver du och din kollega bära patienten på en bår, vilket betyder att tunga lyft ingår i jobbet. Du bör ha god fysik och hålla dig i fysisk form.

Köra ambulans

Ambulansen är din arbetsplats. Där finns den medicinska utrustning och de läkemedel som du använder i ditt arbete.

Ambulansen är också ditt arbetsfordon och det ingår i jobbet att du kör den. Som ambulanssjuksköterska behöver du vara en van och säker bilförare. Vid utryckning är det din kollega, ambulanssjukvårdaren, som sitter bakom ratten, men vid övriga transporter turas ni om att köra. Det är alltså ett stort plus om du gillar att köra bil.

Kommunicera och samarbeta

Som ambulanssjuksköterska är det en stor fördel om du är duktig på att kommunicera och samarbeta. Du och ambulanssjukvårdaren bildar ett team och behöver vara samspelta. Ni hjälps åt när ni är ute på uppdrag och ger vård till patienten.

Du kommunicerar och samarbetar även med SOS Alarm, räddningstjänsten och polisen. Du får uppdrag från SOS Alarm och i vissa uppdrag behöver dina insatser samordnas med brandmän och poliser. Känns det spännande att samarbeta med andra yrkeskategorier och vara en viktig pusselbit i ett större sammanhang? Då kan yrket ambulanssjuksköterska vara rätt för dig.

Ambulanspersonalen har också ofta kontakt med anhöriga som kan vara mycket oroliga och stressade över vad som har hänt. Du ger saklig information och är ett stöd för de anhöriga även om ditt huvudsakliga fokus är patienten och det medicinska arbetet.

Relaterad artikel: Strategier för bra samarbete på arbetsplatsen

Hur blir man ambulanssjuksköterska?

För att få jobba som ambulanssjuksköterska måste du utbilda dig till specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. Nu är det dags att gå igenom hur vägen dit ser ut.

Sjuksköterskeprogrammet

Första steget är att du går sjuksköterskeprogrammet som är en treårig högskoleutbildning (180 högskolepoäng). Sjuksköterskeprogrammet erbjuds vid ett flertal lärosäten i Sverige och går även att studera på distans. Efter studierna har du en sjuksköterskeexamen och kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Observera att inga av de företag, institutioner eller organisationer som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Relaterad artikel: Vad gör en sjuksköterska?

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom ambulans

Det finns flera vidareutbildningar för sjuksköterskor. Specialistsjuksköterskeprogrammet inom ambulans är en av dessa och du måste alltså vara utbildad sjuksköterska för att kunna bli antagen.

Specialistutbildningen är på 60 högskolepoäng och förbereder dig för jobb som ambulanssjuksköterska. Du lär dig bland annat att vårda och bedöma sjuka och skadade barn och vuxna med livshotande tillstånd. Du förbereds också för större olyckor, så att du vet hur du ska agera om de inträffar. Utbildningen finns på flera håll i Sverige och även på distans.

Exempel på uppdrag

Som ambulanssjuksköterska har du ett variationsrikt jobb. Du utför medicinskt arbete, kör ambulans, är ett stöd och samverkar med andra samhällsviktiga funktioner.

Dessutom brukar det vara stor variation mellan själva uppdragen. Det är i högsta grad sant att varje arbetsdag innebär nya upplevelser. Nu har det blivit dags att titta närmare på några exempel på uppdrag.

Förlösa en gravid kvinna

Du och ditt ambulansteam kan rycka ut till en gravid kvinna som plötsligt fått förlossningsvärkar men inte kan ta sig till förlossningsavdelningen. Du kan vara ett praktiskt och emotionellt stöd och bli delaktig i ett av de största ögonblicken i föderskans liv. Kanske föder hon i sitt hem, i ambulansen eller så hinner ni in till sjukhuset.

Trafikolyckor

Vid svåra trafikolyckor kan flera personer behöva akutsjukvård. Du och dina kollegor kommer till en olycksplats som kan vara jobbig att ta in mentalt. Människor kan vara allvarligt skadade och sitta fastklämda i sina fordon.

I ett sådant läge gäller det att vara handlingskraftig och göra det du är tränad i, nämligen att lokalisera människorna, få ut dem ur fordonen och utföra den vård som situationen kräver.

Olycksfall i hemmet

Ambulanssjuksköterskor besöker och hämtar patienter i deras hemmiljö. Det kan röra sig om en gammal människa som fått hjärnblödning eller råkat ut för en fallolycka. Eller så kan det till exempel handla om ett olycksfall som drabbat ett barn.

Som ambulanssjuksköterska utför du akutvård precis som sjuksköterskorna på sjukhusets akutavdelning. Den stora skillnaden är att du gör detta i människors hemmiljö. Kanske tycker du precis som många yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor att detta tillför en ytterligare dimension till vårdyrket.

Hur är arbetstiderna?

Ambulanssjuksköterskor arbetar i skift. Hur skiften ser ut skiljer sig mellan olika regioner och arbetsplatser.

Det förekommer skift som är 24 timmar långa. Ambulanssjuksköterskan arbetar ett helt dygn och en väsentlig del av arbetstiden tillbringas på ambulansstationen. Där utförs administrativa arbetsuppgifter och det finns också möjlighet till avkoppling och sömn. På stationen brukar det finnas gym, tv, soffor och sängar.

Sköterskor som jobbar 24-timmarsskift genomför vanligtvis ett par pass i veckan, alltså 48 timmar totalt. De måste vara lediga en viss tid mellan passen i enlighet med arbetstidslagen.

Det finns också ambulanssjuksköterskor som arbetar tvåskift, antingen dag eller natt. Ofta är schemat rullande, det vill säga att passen ligger på dagar, nätter och helger.

Hur mycket tjänar en ambulanssjuksköterska?

Statistikmyndigheten SCB presenterar lönestatistik för olika yrken. I skrivande stund är medellönen för ambulanssjuksköterskor 41 300 kr per månad. Precis som i många andra yrken påverkas lönen av din erfarenhet. Medellönen för åldersspannet 35-44 år ligger under 40 000 kr medan ambulanssjuksköterskor som är 55-64 år tjänar omkring 45 000 kr i genomsnitt.

Uppgifter om löner är hämtade från källan som anges och visar de uppgifter som fanns tillgängliga när artikeln skrevs. Lönen kan komma att variera beroende på arbetsgivare och geografisk plats samt den sökandes erfarenhet och utbildningsbakgrund.

Relaterade artiklar:

 • Ambulanssjuksköterska lön: hur mycket tjänar en ambulanssjuksköterska?

 • Hur mycket tjänar en sjuksköterska och vad påverkar lönen

Tillägg för obekväm arbetstid

När du jobbar kväll, natt och helg får du extraersättning utöver din grundlön. Det kallas ersättning för obekväm arbetstid (ob).

Ob-ersättningen styrs av gällande kollektivavtal och andra överenskommelser mellan dig och din arbetsgivare. Ersättningen brukar vara högre på natten än på kvällen. Under storhelger som jul, nyår, påsk och midsommar är ersättningen allra högst.

Relaterade artiklar:

 • Vad är obekväm arbetstid och vilken ersättning kan du få?

 • Hur många timmar är heltid inom vården?

Goda framtidsutsikter

I den här artikeln har du fått veta vad en ambulanssjuksköterska gör på jobbet. Det är ett omväxlande yrke där varje dag innebär nya upplevelser och där du hjälper människor att överleva olyckor och akuta sjukdomsfall. I några situationer är det omöjligt att rädda patientens liv, men som ambulanssjuksköterska kan du ändå göra stor skillnad för de människor du möter.

Känns det som ett yrke för dig? Då gör du klokt i välja en karriär som ambulanssjuksköterska. Enligt Arbetsförmedlingen har ambulanssjuksköterskor mycket stora möjligheter att få jobb. Så ser det ut idag och jobbprognosen ser likadan ut för år 2026.

Se lediga jobb för ambulanssjuksköterskor på Indeeds webbplats.

Dela
Utforska nya jobbmöjligheter på IndeedHitta jobb

Utforska fler artiklar

 • Jobb i Spanien för svensktalande – så fungerar det
 • Jobb och arbetsplatser för barnmorskor
 • Så här beskriver du din arbetslivserfarenhet i ditt CV
 • Ta steget att jobba i Kanada
 • Socialpedagogens utbildning: Hur blir man socialpedagog?
 • Vad gör en VVS-montör?
 • Jobba som kontaktperson – guide till uppdraget
 • Jobba som sjuksköterska – hur väl passar du för det?
 • 6 områden där du kan jobba med hälsa och friskvård
 • Jobb som kostvetare: detta kan du jobba med och så utbildar du dig
 • Kan man jobba som väktare utan utbildning?
 • Vilken utbildning har en webbredaktör?