Hur blir man snickare?

Uppdaterat 26 januari 2023

Är du händig, vill jobba med trä och undrar hur man blir snickare så har du kommit rätt. Denna artikel ger en god inblick i möjliga utbildningsvägar, arbetsuppgifter och vad en snickare tjänar. Förhoppningsvis får du dina frågor kring yrket snickare/träarbetare besvarade – för att därefter kunna bedöma om du vill satsa på att bli snickare.

Snickare kallas också träarbetare

Snickare är ett hantverksyrke som idag benämns som träarbetare. Snickaryrket passar dig som är händig, kreativ, gillar fysiskt arbete och stimuleras av att arbeta i olika slags miljöer.

Vad gör en snickare?

Som snickare/träarbetare utför du många olika typer av träarbeten. Du arbetar brett med allt från renoveringar, nybyggnationer och anläggningsarbete till finsnickeri. Snickare är inte minst byggbranschens största yrkesgrupp, med arbetsuppgifter under hela byggprocessen. För snickare/träarbetare inom byggbranschen fokuseras arbetet kring att bygga hus, byggnader och stommar. Det finns också snickare/träarbetare specialiserade inom kategorin hantverk med finsnickeri som specialitet, exempelvis möbelsnickare och inredningssnickare. Här listar vi exempel på vanliga ansvarsområden för den som utbildat sig till snickare:

 • Ritningsläsning
  Ritningsläsning är en viktig del av arbetet för en snickare eftersom större delen av allt byggarbete utgår ifrån en ritning

 • Formsättning för betonggjutning

 • Stomresning av bärande väggar och ytterväggar
  Vid nyproduktion av hus och byggnader monterar snickaren ofta färdiga byggdelar som förtillverkas i fabrik.

 • Montering av väggbeklädnader som gipsskivor, spånskivor eller panel

 • Montering av skåp, köksinredning och andra snickerier (interiört snickeri)

 • Montering av dörr- och fönsterkarmar (exteriört snickeri)

 • Bygge med lösvirke
  Det förekommer att småhus tillverkas med lösvirke. Då är det snickarens uppgift att få väggar, golv etc på plats.

 • Platsbyggnation
  Vid renovering och ombyggnation är tillverkning på plats vanligt. Detta arbete kräver snickare med hög hantverksskicklighet.

 • Finsnickeri, t.ex. möbelsnickeri eller inredningssnickeri
  Som finsnickare tillverkar du specialbeställda möbler eller möbler i små serier, ofta från ritning till färdig möbel. En möbelsnickare kan också reparera äldre möbler, då kunskap i äldre hantverkstekniker är önskvärt.

Vägar till att bli snickare

Hur blir man snickare? Det finns en rad möjliga vägar att ta sig in i yrket, utöver att gå rätt gymnasieutbildning. Här listar vi de vanligaste sätten att bli snickare/träarbetare.

 1. Gymnasieutbildning

Grundutbildning – Snickare/träarbetare
Inom gymnasieskolan väljer du bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad. Detta ger grundutbildning till yrket som träarbetare/snickare.

Lärlingsanställning
Efter gymnasieexamen söker du lärlingsanställning på ett företag där du arbetar i cirka 2 år.

Yrkesbevis
När du har jobbat som lärling i cirka 2 år är du redo för ett yrkesteoretiskt prov. När det blir godkänt erhåller du ditt yrkesbevis och är utbildad träarbetare/snickare.

Alternativ:
Hantverksprogrammet – Finsnickare

Väljer du istället att bli finsnickare studerar du inom gymnasieskolan på hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri. I utbildningen ingår praktik på företag (APL). Efter gymnasiet kan du läsa vidare inom önskat område på yrkeshögskola eller högskola.
Exempel på yrken: inredningssnickare, möbelsnickare, båtbyggare

 1. Företagsförlagd utbildning

En alternativ utbildningsväg för att bli snickare/träarbetare är att kombinera distansutbildning med företagsförlagd praktik. Utbildningen är uppdelad i två tydliga fokus:

Distansutbildning
BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) anordnar den teoretiska delen via distansutbildning.

Företagspraktik
Ett företag står för den praktiska utbildningen.

 1. Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Grundutbildningen bedrivs i detta fall via en av BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) godkänd utbildningsgivare. Arbetsförmedlingen har all information om denna möjliga väg för att bli snickare/träarbetare.

Så blir man snickare som vuxen

Det kan också vara så att du senare i livet kommer på att du skulle vilja jobba som snickare/träarbetare. För yrket snickare/träarbetare finns vuxenutbildningar runtom i landet, men tillgängligheten skiljer sig åt mellan kommunerna.
Som vuxen söker du detta program för att bli snickare:

Vuxenutbildningens bygg- och anläggningsprogram med inriktning mot husbyggnad.

Efter utbildningen arbetar du som lärling under två år följt av ett yrkesteoretiskt prov. Efter godkänt resultat får du ditt yrkesbevis som träarbetare/snickare.

Hitta jobb som snickare

Att jobba som snickare är ett praktiskt yrke, vilket också speglar de olika utbildningsvägarna där praktik alltid ingår och är en viktig del i helheten. Praktik ger ofta en direkt snabbfil in på arbetsmarknaden. En snickare som fått sitt yrkesbevis har redan varit yrkesverksam i flera år, och har ofta ett yrkesmässigt kontaktnät. Men eftersom yrkesområdet för en snickare är enormt brett finns det många områden att upptäcka. Att skapa ett bra CV där utbildning, arbetserfarenhet och meriter listas är en självklarhet när du vill hitta rätt jobb som snickare.

Som snickare/träarbetare kan din arbetsgivare vara stat, kommun eller privata företag. Byggbranschen är yrkesgruppens främsta tillhörighet. Många snickare är egenföretagare, kanske med en specifik nisch. Som finsnickare med hantverk som inriktning väljer vissa att starta eget företag för att styra och utveckla sin kreativitet åt ett önskvärt håll. Med kunskap och praktiska erfarenheter har du som yrkesfärdig snickare alla möjligheter att leta jobb inom de områden som är mest intressanta för dig. Snickare är efterfrågade med en stor marknad och många företag som söker din kompetens.

Vem passar för att bli snickare?

För att passa i jobbet som snickare krävs en rad egenskaper och förmågor. Vilka som är prioriterade beror på var du arbetar som snickare och vad som ingår i dina arbetsuppgifter.

Praktiskt lagd. En snickare använder en mängd olika verktyg och måste kunna hanera dem med precision och noggrannhet.

Matematisk förmåga. Snickare använder grundläggande matematik varje dag, t. ex för att beräkna byggmaterial samt få till rätt storlek.

God fysik och uthållighet. Snickare kan behöva arbeta många timmar och hantera tunga verktyg och byggmaterial som kan behöva förflyttas.

Självständighet. Snickare behöver ofta arbeta självgående och måste då kunna ta egna initiativ samt kunna upptäcka fel och brister.

Samarbetsförmåga. Snickare arbetar ofta i arbetslag med andra träarbetare samt andra yrkesgrupper. Då är förmåga att samarbeta avgörande för att slutresultatet ska bli bra.

Problemlösningsförmåga. Byggprojekt går inte alltid enligt plan. En snickare måste kunna förebygga potentiella problem och åtgärda dem när de uppstår.

Affärskunskaper. Många snickare är egenföretagare och då underlättar det att utöver sina yrkeskunskaper även ha förmåga att hantera service samt marknadsföring.

Hur är arbetsmiljön för en snickare?

Vanligast är att snickare är anställda hos bygg- och anläggningsföretag. Snickare/träarbetare arbetar därmed både inne och ute – och ibland på höga höjder. Arbete pågår i alla väder och i alla temperaturer. Arbetet kan vara tungt och förenat med tunga lyft men självklart är lagstadgade lyftdon och kranar en del av vardagen. Eftersom arbetet ofta är platsbestämt byter en snickare ofta fysisk arbetsplats, vilket ger en skiftande vardag. Som snickare jobbar du vanligtvis heltid och övertid är inte ovanligt.

Löner för snickare

Enligt Statistiska Centralbyrån är medellönen inom yrkesområdet snickare/träarbetare 34 300 kronor/mån före skatt, i ett spann där månadslönen varierar från 27 900 kronor till 35 200 kronor. Som utövare av ett yrke i byggbranschen har du som lärling rätt till lön enligt kollektivavtalens olika lärlingssteg. Det finns också olika typer av tillägg som kan påverka din slutlön, exempelvis tidlön, prestationslön, ackord, rörlig lön och resultatlön.

Framtidsutsikter för snickare

Det finns idag cirka 55 700 anställda snickare/träarbetare i Sverige, varav cirka 1 procent är kvinnor. Inget tyder på att marknaden är mättad. Yrket snickare har tvärtom en mycket god prognos i Sverige, där Arbetsförmedlingen bedömer att det finns stora möjligheter till arbete nu och de kommande fem åren. Det finns inget som tyder på att detta kommer att ändras. Det byggs mycket nytt och dessutom renoverar och bygger de svenska hushållen ut mer än någonsin tidigare. Detta ger ett förmodat underlag för fler yrkesverksamma träarbetare som både har ett intresse för att både bygga och för att vidareutveckla sig själva och samhället.

Uppgifter om löner är hämtade från källan som anges och visar de uppgifter som fanns tillgängliga när artikeln skrevs. Lönen kan komma att variera beroende på arbetsgivare och geografisk plats samt den sökandes erfarenhet och utbildningsbakgrund.

Dela

Utforska fler artiklar

 • Vad gör en betongarbetare och vilka typer av jobb kan man få?
 • Drömjobb: Hur blir man programledare
 • Vad krävs för att utbilda sig till pilot?
 • Vad gör en fastighetstekniker och hur ser en arbetsdag ut?
 • Hur blir man trafiklärare?
 • Ekonomiassistentutbildning – en guide
 • Vad gör en fysioterapeut: arbetsuppgifter och arbetsplatser
 • Vad gör en ergonom?
 • Jobba med böcker – 9 jobbtips
 • Vad gör en industridesigner?
 • Vad är en marknadsförare och vilka jobb kan man få?
 • Jobba i Barcelona som svensk medborgare – så kan du göra verklighet av drömmen