Hur gör man för att bli ambulanssjukvårdare?

Uppdaterat 27 augusti 2023

Om du vill veta hur man gör för att bli ambulanssjukvårdare ska du läsa den här artikeln där du får veta varför detta är ett intressant yrke. Ambulanssjukvårdare ett viktigt jobb där du gör stor nytta för både individer och för samhället. Som ambulanssjukvårdare arbetar du ofta med akuta insatser vid sjukdom eller olyckor, du kör ambulansen samt assisterar och samarbetar med en ambulanssjuksköterska som har det medicinska ansvaret under transporten.

Som ambulansteam ger ni bästa möjliga vård på en olycks- eller skadeplats, i en patients hem och under själva ambulanstransporten. I den här artikeln får du veta vad ambulanssjukvårdare gör, vilken utbildning som behövs och vilka krav som ställs på dig om du vill bli ambulanssjukvårdare.

Utforska jobb på Indeed
Deltidsjobb
Visa fler jobb på Indeed

Vad krävs för att bli ambulanssjukvårdare?

Om du har funderat på att bli ambulanssjukvårdare är du säkert intresserad av att få veta mer om yrket och vad som krävs. Arbetet går ut på att ta hand om skadade eller sjuka personer och föra patienter till sjukhus, ibland i mycket allvarliga, till och med livshotande situationer, där patientens tillstånd snabbt kan försämras. Du behöver vara lugn, effektiv och stöttande när du möter patienter, även när jobbet sker i högt tempo, och du måste kunna behålla lugnet vid brådskande transporter från och till sjukhuset.

Du kör ambulansen och arbetar i team med en legitimerad sjuksköterska, eller annan vårdpersonal i prehospital akutsjukvård, det vill säga sjukvård som utförs innan patienten anländer till sjukhuset. Som ambulanssjukvårdare har du även ansvar för att kommunicera snabbt och tydligt med SOS Alarm, räddningstjänst och polis.

Viktiga förmågor om du vill bli ambulanssjukvårdare

För att bli ambulanssjukvårdare behöver du ha vissa egenskaper och förmågor. Jobbet är ofta fysiskt krävande då en av arbetsuppgifterna är att bära patienter på bår. Du behöver därför ha bra fysik och vara vältränad. Vid anställningar görs fysiska tester av hand- och lyftstyrka.

Du måste också vara organiserad, ha förmåga att arbeta systematiskt under press och kunna kommunicera med både patient, anhöriga, kollegor, SOS Alarm, räddningstjänsten, polisen och akutmottagningen på sjukhuset. Kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga är därför mycket viktiga förmågor för ambulanssjukvårdare.

Du behöver även ha viss teknisk förmåga: Som ambulanssjukvårdare har du även ansvar för ambulansens medicintekniska utrustning samt kontinuerligt underhåll av fordonet. Eftersom ambulanssjukvårdaren oftast kör ambulansen krävs även god körvana och förmåga att hålla huvudet kallt när transporter måste gå fort.

Det är viktigt att du kan vara lugn och arbeta effektivt i stressiga och påfrestande situationer, till exempel vid större olyckor med många inblandade. Psykisk stabilitet är en viktig egenskap eftersom jobbet kan vara psykiskt och känslomässigt krävande. Som ambulanssjukvårdare närvarar du och hjälper människor vid olyckor och i vissa fall rena tragedier.

Vad gör en ambulanssjukvårdare?

En ambulanssjukvårdare arbetar i ambulansen vid utryckning, lägger förband, kontrollerar andning, puls och blodtryck, ger hjärt-lungräddning och assisterar ambulanssjuksköterskan vid behandling och undersökning av patienter.

Vid akuta transporter kör ambulanssjukvårdaren ambulansen och ambulanssjuksköterskan vårdar patienten, i andra fall turas ambulanssjukvårdarna om att köra ambulansen. I körningen ingår det att läsa kartor via GPS, hantera trafiken och köra på ett säkert sätt.

Som ambulanssjukvårdare har du ansvar för körning, kommunikation, medicinsk utrustning och teknik, och gör akuta insatser i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus. Ambulanssjukvårdaren är även ansvarig för sjukvårdsledningen i ambulansen och för kommunikationen under transporten.

En ambulanssjukvårdares arbetsuppgifter varierar mycket från dag till dag. Ibland är jobbet lugnare, till exempel då patienter ska köras mellan sjukhus eller andra vårdinrättningar, det vill säga lugnare transporter där patientens tillstånd inte är livshotande. Men även dessa transporter kan variera mycket, från avancerad intensivvårds- och kuvöstransport till mindre vårdkrävande transporter. Under rena sjuktransporter kan ambulanssjukvårdaren i vissa fall jobba ensam.

En ambulanssjukvårdare möter väldigt många olika patienter med olika tillstånd och varierande vårdbehov i helt olika miljöer. På förmiddagen kan du få hjälpa en förvirrad och multisjuk äldre person, på eftermiddagen kanske du får hjälpa till vid en förlossning. Vid akuta insatser vid svåra olyckor är du med och räddar liv. Vid en olycksplats är det ambulanssjukvårdarens uppgift att:

 • leda och samordna sjukvårdsarbetet

 • sköta kommunikationen med SOS Alarm

 • samordna insatser med akutläkare, sjukhus, polis och räddningstjänst.

Vi har samlat intressant information i den här artikeln om hur det är att jobba som ambulanssjukvårdare, vägen dit lite om arbetsuppgifter.

Utbildning för att bli ambulanssjukvårdare

Om du vill bli ambulanssjukvårdare och utbilda dig för arbete inom ambulans och akutsjukvård ska du ha erfarenhet av sjukvård och trivas i den miljön. Du kan börja med att gå Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och bli undersköterska. Kraven på utbildning kan variera lite från region till region vid anställning av ambulanssjukvårdare eftersom det inte finns särskilda nationella regler.

Att först utbilda sig till undersköterska och därefter gå en ettårig påbyggnadsutbildning till ambulanssjukvårdare på yrkeshögskola är den vanligaste vägen.

För att söka till ambulanssjukvårdsutbildning behöver du i de flesta fall ha minst ett års arbetslivserfarenhet på heltid, alternativt två år på halvtid, som undersköterska. För att bli antagen måste du dessutom ha B-körkort och god körvana, kunna simma och ha god fysik. Tester görs vid ansökan.

För att söka till yrkeshögskola behöver du grundläggande behörighet från gymnasiet och godkänt med lägsta betyg E i följande kurser:

 • Svenska 2/Svenska som andra språk 2

 • Etik och människans livsvillkor

 • Medicin 1

 • Psykologi 1

 • Vård och omsorgsarbete 1 och 2

Utbildningens innehåll

Utbildningar inom ambulanssjukvård innefattar föreläsningar, gruppövningar och enskilt arbete samt praktik. Utbildningens grundläggande kunskapsområden omfattar:

 • Akutsjukvård

 • Etik och etiska begrepp i ambulansen (kunskap om patientens medbestämmande samt dilemman som kan förekomma i relationen mellan vårdare och patient, vårdare och anhörig eller vårdare och åskådare, eller andra yrkesgrupper)

 • Kommunikation inom vården

 • Läkemedelskunskap relevant för ambulanssjukvård

 • Prehospital sjukvård (sjukvård som utförs mellan tidpunkten för vårdbehovets uppkomst och ankomsten till sjukhus)

 • Radiokommunikation – RAKEL (statligt system för radiokommunikation inom samhällsviktig verksamhet, exempelvis Polismyndigheten, räddningstjänsten, SOS Alarm och ambulanssjukvård med flera).

Kurser och specialinriktningar kan variera mellan olika utbildningsanordnare. Exempel på sådana kurser under en ambulanssjukvårdsutbildning är:

 • Akut och prehospital sjukvård barn/vuxna

 • Allmän medicin – smitta och hygien

 • Ambulanssjukvård vid katastrof

 • Dokumentation och journalhantering

 • Forskning och kvalitetsutveckling

 • Fordonskunskap och körteknik – utryckningskörning och kartläsning

 • Omvårdnadsvetenskap, bemötande och etik

 • Prehospital ergonomi

 • Prehospital farmakologi

 • Prehospital vård

 • Psykiatri och kommunikation

 • Radio, samband och medicinteknisk utrustning.

Yrket ambulanssjukvårdare rymmer alltså en mängd olika kunskapsområden, vilket gör det intressant på många sätt. Om du tror att det här jobbet passar dig kan en utbildning till ambulanssjukvårdare vara rätt väg och innebära en spännande och utvecklande karriär.

Vad har ambulanssjukvårdare i lön?

Ambulanssjukvårdare är anställda av regioner eller av privata företag som bedriver ambulanssjukvård på entreprenad. Lönen kan variera beroende på din erfarenhet, vilken arbetsgivare du har och var i landet du jobbar.

Enligt lönestatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) tjänar en ambulanssjukvårdare 32 700 kronor per månad. Detta är en genomsnittlig bruttolön enligt 2020 års lönestatistik. En ambulanssjuksköterska (utbildad specialistsjuksköterska) tjänar enligt samma källa i genomsnitt 40 500 kronor brutto per månad.

Relaterad artikel: Vad är bruttolön (definitioner och exempel)

Framtidsutsikter för dig som vill bli ambulanssjukvårdare

Om du vill bli ambulanssjukvårdare har du stora möjligheter att få jobb. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen finns det mycket goda framtidsutsikter de närmaste fem åren för dig som vill bli ambulanssjukvårdare.

Känner du att det här är rätt yrke och väljer att utbilda dig till ambulanssjukvårdare kan du börja förbereda ditt jobbsökande i god tid. Det är klokt att vara väl förberedd för att göra ett så gott intryck som möjligt hos de arbetsgivare du kontaktar. Se till att du har ett välformulerat personligt brev och ett bra CV.

Relaterad artikel: 6 allmänna regler för CV-skrivande

Söka jobb som ambulanssjukvårdare

Som färdigutbildad ambulanssjukvårdare är det dags att söka jobb. Eftersom ambulanssjukvårdare efterfrågas i hela landet kommer du med stor sannolikhet att hitta en passande anställning. Gör ordentlig research på arbetsmarknaden så att du hittar det bästa jobbet för just dig.

Relaterad artikel: Hitta de bästa jobben

Observera att inga av de företag, institutioner eller organisationer som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Uppgifter om löner är hämtade från källan som anges och visar de uppgifter som fanns tillgängliga när artikeln skrevs. Lönen kan komma att variera beroende på arbetsgivare och geografisk plats samt den sökandes erfarenhet och utbildningsbakgrund.

Dela
Utforska nya jobbmöjligheter på IndeedHitta jobb

Utforska fler artiklar

 • Vad gör en strategisk kommunikatör?
 • Jobba som fiskrensare i Norge – en guide
 • Inget jobb passar mig – vad kan jag göra?
 • Jobba med hundar – olika hundrelaterade yrken
 • Vilken utbildning krävs för att bli javautvecklare?
 • Hitta rätt utbildning för att bli produktutvecklare
 • Jobb inom Försvarsmakten – försvarar landets gränser
 • Hur blir man professor?
 • En guide till att jobba i Italien
 • Guide till att jobba som au pair i Frankrike
 • Jobb och arbetsplatser för barnmorskor
 • Jobba som skadedjurstekniker