Varför det fungerar att skapa flera versioner av ditt CV

Av Indeeds redaktionsteam

Uppdaterat 13 juli 2022 | Publicerat 28 oktober 2020

Uppdaterat 13 juli 2022

Publicerat 28 oktober 2020

Det stämmer att det inte finns ett CV som fungerar i alla situationer. I dagens teknikdrivna miljö med rekryteringssystem kombinerat med hård konkurrens inom många jobbområden är det nödvändigt att anpassa sitt CV till varje möjlighet.

Om du söker flera olika jobbtitlar som kräver olika färdigheter, egenskaper eller kvalifikationer kan det vara praktiskt att skapa flera grundversioner av ditt CV för varje jobbtitel och anpassa dem vartefter du ansöker. I den här artikeln diskuterar vi skillnaden på att anpassa ditt CV och att skapa flera versioner, hur du vet om du behöver flera versioner av ditt CV, och ger exempel på hur du skapar ytterligare en version av ditt CV.

Anpassa kontra olika versioner

Att ha flera versioner av ditt CV skiljer sig från att anpassa ditt CV till en specifik jobbansökan. Olika arbetsgivare kräver olika kvalifikationer, färdigheter och erfarenhet, till och med för samma jobbtitel. Att göra anpassningar av ditt CV baserat på information i platsannonsen gör det mer relevant för arbetsgivare och din chans att utmärka dig i kandidatpoolen ökar. Indeeds data visar att jobbsökare ägnar i genomsnitt en timme på att revidera eller uppdatera sitt CV innan de ansöker till en utannonserad tjänst.

Att ha flera versioner av ditt CV innebär att du skapar en grundversion av ditt CV för varje jobbtitel eller uppsättning färdigheter i din jobbsökning. Till exempel kan du vara öppen både för tjänster som programvaruingenjör och datavetare. Det är två olika roller som kräver olika kompetens och erfarenhet. I det här fallet ska du ha ett CV som programvaruingenjör och ett som datavetare. Sedan kan du revidera och anpassa den rätta grundversionen för att bättre passa in på jobbeskrivningen. Det gör jobbsökningen effektivare och du får bättre resultat snabbare.

Så vet du när du behöver fler än en version av ditt CV

Innan du skapar flera versioner av ditt CV är det viktigt att fundera på om det behövs för just din jobbsökning. Nedan följer några exempel på fall då det kan vara gynnsamt att ha flera versioner av ditt CV:

– Du har både jobbat som underordnad och chef, och är öppen för båda.
– Du har en delad tjänst där du arbetar med uppgifter för två olika tjänster. Du kanske till exempel är HR-medarbetare som även jobbar med hela rekryteringsprocessen. I det här fallet är du kvalificerad både som HR-medarbetare och rekryterare.
– Du har fått flera användbara kompetenser i din tjänst, och är öppen för andra relevanta roller. Till exempel är en kundservicemedarbetare kanske kvalificerad för en säljarroll baserat på överlappande mjuka kompetenser.
– Du söker en ny karriär vertikalt men är öppen för nya möjligheter inom både den nya vertikalen och din nuvarande jobbtitel.

Tips! En bra fråga som du kan ställa dig själv för att besluta om du behöver flera versioner av ditt CV är: ”Är jag kvalificerad för två olika roller och är jag öppen för båda?

Om du är ute efter en roll inom samma karriärspår är det viktigt att anpassa ditt CV för varje annons och det är inte nödvändigt att ha flera grundversioner av ditt CV.

Så här skapar du en annan version av ditt CV

När du har bestämt dig att det är lämpligt att ha flera versioner av ditt CV ska du läsa fyra till fem jobbeskrivningar för varje jobbtitel som du vill skapa en grundversion för. Det leder till att du får en bra förståelse av gemensamma krav, kvalifikationer och kompetenser.

I följande avsnitt kommer vi att utforska varje del av ditt CV och hur du kan fundera på att anpassa dem när du skapar nya grundversioner av ditt CV. I exemplet nedan kommer vi att använda en jobbsökare som för närvarande jobbar som kundservicemedarbetare men även är öppen för säljpositioner.

Justera din sammanfattning

En CV-sammanfattning är en tre meningar lång introduktion längst upp i CV:t som lyfter fram dina viktigaste kompetenser och erfarenheter. CV-sammanfattningen kan hjälpa arbetsgivare att snabbt se huruvida du har den kompetens och den bakgrund som de behöver.

I det här avsnittet ska du lyfta fram de kompetenser och kvalifikationer som är specifika och relevanta för tjänsten. Du kan ta reda på vilka av dessa arbetsgivaren uppskattar mest genom att noggrant studera jobbeskrivningarna för varje roll.

Exempel på CV för en kundservicemedarbetare:

kundservicemedarbetare med mer än tre års erfarenhet av att arbeta med kunder och att lösa komplicerade frågor och klagomål. Brinner för att hjälpa kunder navigera bland produkter och tjänster, för nöjdare kunder och ökad varumärkeslojalitet.

Exempel på CV för en försäljare:

Försäljnings- och kundservicemedarbetare som söker möjligheter inom försäljning. Mer än tre års erfarenhet av att lösa komplicerade kundfrågor, merförsäljning och korsförsäljning vid behov samt åtgärder för ökad kundlojalitet i en callcenter-miljö med högt tempo.

Lägg till relevant kompetens

Kompetensavsnittet i ditt CV visar arbetsgivare att du har de kvaliteter och de tekniska färdigheter som krävs för att lyckas i rollen. Ofta har arbetsgivare ett extra fokus på kompetensavsnittet när de avgör om du ska gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.

Det här är en möjlighet att betona mjuka och hårda färdigheter som är specifika för jobbtiteln som du söker. Du kan fundera på att ta med all utbildning som du har gått vid sidan av jobbet, som utbildningar eller kurser, i det här avsnittet.

Exempel på CV för en kundservicemedarbetare:

Färdigheter inom kundservice: Anpassningsbarhet | Effektiv problemlösning | Tålamod | Pålitlighet | Skriftlig och muntlig kommunikation
Tekniska färdigheter: JIRA | HTML | Salesforce

Exempel på CV för en försäljare:

Färdigheter inom försäljning: Lead-kvalificering | Förmåga att slutföra försäljning | Säljpresentationer och -demonstrationer | >Relationsbyggande | Kritiskt tänkande | Självdisciplin
Tekniska färdigheter: JIRA | HTML | Salesforce
Kurser: The Art of Sales: Mastering the Selling Process (2019), Framgångsrik förhandling: Grundläggande strategier och färdigheter (2020)

Anpassa din arbetslivserfarenhet

Avsnittet om arbetslivserfarenhet i ditt CV visar den rekryterande chefen om du har de färdigheter och den erfarenhet som krävs för att lyckas i rollen som du söker till. Det här avsnittet ska lyfta fram dina främsta ansvarsområden och prestationer som skiljer dig från andra sökande. Avsnittet är även en möjlighet för dig att visa upp den skillnad som du har gjort i dina föregående roller.

När du skapar erfarenhetsavsnitten för dina CV:n ska du tänka på att betona den erfarenhet som är mest överförbar till varje position. Eftersom rekryterare vanligen endast ägnar några sekunder åt att läsa CV:n är det viktigt att de tar till sig informationen som kommer att vara mest relevant för rollen.

Exempel på CV för en kundservicemedarbetare:

TRADELOT, kundservicemedarbetare Januari 2017 till idag
Löser över 300 kundklagomål per vecka på telefon och e-post, med resultat som ständigt överträffar målen
Utvecklade ett system för förbättrad uppföljning med missnöjda kunder och minskade kundbortfallet med 6 %
Utbildade och var mentor för fyra nya medarbetare när det gällde konfliktlösning, JIRA och Salesforce CRM
Föreslog ett effektivare manus för att minska den genomsnittliga kundhanteringstiden, vilket togs emot väl och implementerades av ledningen
Når 97 % genomsnittlig kundnöjdhet fram till idag, vilket överträffar teammålet med 12 %

Exempel på CV för en försäljare:

TRADELOT, kundservicerepresentant. Januari 2017 till idag
Kommunicerar med över 300 kunder per vecka och skapar en relation som en vänlig och trovärdig representant
•- Når konsekvent 120 % månatlig merförsäljning, genererar ~100 K i årsintäkter
Använde marknadsundersökningar för att framgångsrikt generera nya leads för merförsäljning med kalla samtal (~25/dag) och e-postutskick (~50/dag)
Deltar i säljutbildningsevenemang och konferenser för att ständigt utveckla färdigheter och få produktkunskap
Utbildade och var mentor för fyra nya medarbetare när det gällde konfliktlösning, JIRA och Salesforce CRM

Ytterligare CV-tips

Inkludera relevanta projekt

Om du har genomfört några personliga projekt som hjälper dig att sticka ut från konkurrensen kan du lägga till ett avsnitt ”Projekt” i ditt CV. Detta avsnitt kan du använda för att visa upp kompetenser som ligger utanför din arbetslivserfarenhet. Om det exempelvis krävs fler tekniska kompetenser för en av rollerna du ansöker till och du har utvecklat dessa på fritiden, visar du upp dem i ditt projektavsnitt.

Mall:

[Projektnamn], [Slutförandedatum]
[Kompetenser som använts i projektet]
• [Beskrivning av projektet]
• [Resultat av projektet, om tillämpligt]
• [Länk till projektet, om tillämpligt]

Håll ordning

Det kan krävas mer tid och ordning för att ansöka till fler än en jobbtitel/roll. Prova att skapa bättre ordning genom att söka efter och ansöka till en roll i taget, i stället för att leta efter olika slags möjligheter samtidigt. Om du till exempel är intresserad av jobb inom programvaruutveckling och produkthantering, kan du avsätta en timme till att söka efter och ansöka till roller inom programvaruutveckling, och en timme till att söka efter och ansöka till roller inom produkthantering. Detta kan göra att din jobbsökning känns mer fokuserad och strukturerad.

Prova att göra en lista över företagen och tjänsterna som du har ansökt till. På detta sätt vet du vilken roll det gäller om en rekryterare kontaktar dig för en intervju.

Utforska fler artiklar

 • Hur blir man fastighetsmäklare?
 • Varför passar du för tjänsten - exempel på hur du kan svara
 • Utbildning till fotograf – hur blir man fotograf?
 • Vilken utbildning behövs för att bli gymnasielärare?
 • Vad gör en landskapsarkitekt och hur blir man en?
 • Transkribering | Jobb, utbildning och tips
 • Vad gör en civilingenjör?
 • Hur blir man revisor?
 • Vad gör en arbetsterapeut?
 • Vilken utbildning behöver du för att bli ordningsvakt?
 • Hur blir man mäklare?
 • Vad gör en logoped?