Vad är ett cv? Definition och exempel

Uppdaterat 21 juli 2022

CV är en förkortning för latinets curriculum vitae, vilket betyder ”livsflöde”, och är ett detaljerat dokument som lyfter fram din yrkesbakgrund och utbildning. Ett CV innehåller vanligen information som arbetslivserfarenhet, prestationer och utmärkelser, stipendier eller priser som du har fått, kurser, forskningsprojekt och publicerade arbeten. Du blir ofta ombedd att skicka in ett CV när du ansöker till ett jobb.

Om du inte vet hur du ska utforma ditt CV kan det vara praktiskt att använda sig av en mall. I den här artikeln ger vi lite mer bakgrundsinformation om dokumentet samt några CV-exempel som är enkla att följa så att du får ett slagkraftigt CV som sticker ut hos arbetsgivarna.

Utforska jobb på Indeed
Deltidsjobb
Visa fler jobb på Indeed

Hur man skriver ett cv

Ditt CV bör innehålla specifika uppgifter om din bakgrund och vara skräddarsytt för jobbet som du ansöker till, men det finns ett antal saker du kan göra för att se till att ditt CV är effektivt utformat. De flesta CV:n innehåller följande information:

 • Kontaktuppgifter

 • Högre utbildning

 • Yrkeserfarenhet

 • Kvalifikationer och kompetenser

 • Utmärkelser och priser

 • Publikationer

 • Branschorganisationer

 • Stipendier och forskarstipendier

 • Licenser och certifieringar

 • Volontärarbete

 • Personlig information (valfritt)

 • Hobbyer och intressen (valfritt)

Så här skriver du ett enkelt CV i sju steg:

 1. Lägg in kontaktuppgifter. Här anger du fullständigt namn, telefonnummer och e-postadress. Om du vill kan du ange bostadsadress.

 2. Ange din utbildning i omvänd kronologisk ordning. Den kan till exempel omfatta doktorandprogram, magisterexamen, grundnivå på universitetet och gymnasiet. Ta bara med de två senaste utbildningarna. Datum är valfritt.

 3. Dokumentera din yrkeserfarenhet. Ange företag eller organisation, jobbtitel och datum då du påbörjade anställningen på ditt senaste jobb. Nämn arbetsuppgifter, erfarenhet samt prestationer. Använd gärna siffror som mått på vad du har åstadkommit.

 4. Ta med relevanta kompetenser och kvalifikationer. Detta kan läggas in i ett separat avsnitt. Läs jobbeskrivningen en gång till och se till att lyfta fram de viktigaste kompetenserna som arbetsgivaren letar efter. Det kan vara både hårda och mjuka kompetenser som gör att du är den bästa kandidaten till jobbet.

 5. Ange utmärkelser och priser. I det här avsnittet kan du översiktligt beskriva dina prestationer på områden som är relevanta för din ansökan. Inled med utmärkelsens namn och ange sedan året, vilken organisation som utfärdade den samt ytterligare information om utmärkelsen som hur ofta den delas ut, hur många som får den osv.

 6. Ta med relevanta publikationer och presentationer. Ta med relevanta citeringar i presentationer, rapporter, studier, böcker eller andra publikationer som är viktiga för din yrkesbakgrund. För publikationer tar du med författare, utgivningsdatum, sammanfattning, volym, sida och DOI-nummer. För presentationer tar du med rubrik, datum och plats för presentationen.

 7. Ange branschorganisationer och andra medlemskap. Här tar du med namnet på organisationen, geografisk plats eller lokalavdelning och datum för aktiva medlemskap.

Arbetsgivare, i synnerhet institutioner på högre nivåer, kan ha egna CV-mallar och CV-exempel för att säkerställa att du får med all nödvändig information i det format som institutionen föredrar. Innan du skickar in din ansökan bör du kontrollera om arbetsgivaren har gett några särskilda riktlinjer för CV:n. En del institutioner kan till exempel kräva att du bara tar med relevanta kurser, fältarbeten, avhandlingar och yrkesmässiga referenser.

Mall med CV-exempel

Anna Larsson
Storgatan 1, 123 45 Stockholm
08-12 34 56
a.larsson@epost.com

Utbildning
Veterinärmedicine doktor, 2012
Sveriges lantbruksuniversitet

Yrkeserfarenhet
Sveriges lantbruksuniversitet
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, 2012-2018"

 • Undervisat på kandidat- och magisternivå i veterinärmedicin.

 • Arbetat för ett livslångt lärande och excellens inom den veterinärmedicinska utbildningen.

 • Studierådgivare till förstaårsstudenter inom veterinärutbildningen.
  Kompetenser och kvalifikationer

 • Teamledning

 • Seminarieundervisning

 • Talar engelska och spanska flytande

 • Specialiserad på forskning och utveckling av animalieproduktion
  Utmärkelser och priser

 • AVMA Advocacy Award, 2018

 • AVMA Animal Welfare Award, 2016

Publikationer och presentationer
Larsson, A., Sanchez, C., Patel, A., Johnson, L., (2017) ”Study of cocoa product component theobromine and danger to canines.” Journal of Modern Veterinary Medicine. 272: 1234-56789.

Branschorganisationer och medlemskap

 • Sveriges Veterinärförbund (2013–nu)

 • Veterinärmedicinska Föreningen (2011–nu)

Avslutande tankar

När du har övat på att skriva ett CV kan du bli frestad att korta ned ditt CV till en sida. Tänk dock på att ett CV innehåller så mycket information att det gärna kan ha flera sidor. Plocka inte bort viktiga uppgifter bara för att spara utrymme.

Innan du skickar in din jobbansökan ska du gå igenom ditt CV noga och se om det finns några fel eller motstridigheter. Be gärna en kollega eller mentor att granska det, i synnerhet om personen är verksam inom branschen som du ansöker till. Ett annat perspektiv kan vara användbart i arbetet med att skapa ett prydligt CV.

Dela
Utforska nya jobbmöjligheter på IndeedHitta jobb

Utforska fler artiklar

 • Optimera ditt CV som ekonomiassistent – mall och exempel
 • Personligt brev för jobb inom kundtjänst (med exempel)
 • CV-tips för sjuksköterskor – så skriver du ett proffsigt CV
 • Vad är en bra längd på ett personligt brev?
 • "Referenser lämnas på begäran" - När och hur du ska inkludera referenser i ditt CV
 • Hur ska ett cv se ut?
 • Personligt brev städare – guide, mall och bra exempel
 • CV för lagerarbetare: så skriver du ditt CV (med exempel)
 • Så skapar du en snygg portfolio – guide med exempel
 • CV för socionomer: Så skriver du ett CV som ger dig jobbet
 • Skriv en ”kort om mig”-text till ditt CV (med exempel)
 • Få jobbet som köksbiträde med ett vasst personligt brev