Så skriver du ditt CV på engelska

Av Indeeds redaktionsteam

Uppdaterat 28 augusti 2022 | Publicerat 6 maj 2021

Uppdaterat 28 augusti 2022

Publicerat 6 maj 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Idag blir det allt viktigare att skriva sitt CV på engelska, och det finns goda anledningar till detta. I takt med att de internationella gränserna suddas ut allt mer och arbetsmarknaden blir global i allt större utsträckning, så är det allt vanligare att företag i Sverige har sin rekryteringsavdelning i ett helt annat land. Därför är det viktigt att du alltid har en engelsk version av ditt CV redo för att maximera dina jobbmöjligheter.

Nedan går vi igenom allt ifrån i vilka situationer du bör skriva ditt CV på engelska, till vad du bör ta med i din ansökan och vad du bör undvika att skriva. Vi kommer dessutom med en hel del värdefulla tips om hur du får ditt CV att glänsa och stå ut från mängden.

När du bör skriva ditt CV på engelska

Du bör exempelvis skriva ditt CV på engelska när någon av följande parametrar uppfylls:

 • När jobbannonsen är skriven på engelska. En grundregel är att om jobbannonsen är skriven på engelska, bör även ditt CV vara det. Du kan självklart även skicka med ett svenskt CV om du vill det, men den engelska varianten bör alltid inkluderas, oavsett vad.

 • Om det är ett internationellt företag med kontor i Sverige. Här är det lite mer av en gråzon, men om du vill vara på den säkra sidan bör du överväga att skicka med den engelska versionen vid dessa tillfällen. Rekommendationen här är helt enkelt att skicka med både en engelsk och en svensk version av ditt CV.

Använd ditt omdöme. Tror du att sannolikheten är stor att någon som inte behärskar det svenska språket kommer vilja ta sig en titt på ditt CV? Skicka med det engelska dokumentet också.

Lästips: Så här skriver du ett personligt brev på engelska.

4 viktiga saker att tänka på när du skriver ditt CV på engelska

Du bör tänka på följande saker när du skriver ditt CV på engelska:

 • Ordet “Resume” används ibland istället för “CV” på vissa platser i världen. Vissa länder, regioner och internationella företag använder sig av ordet Resume istället för CV. Du bör kolla upp vad som föredras i just den region eller bransch där du ansöker. Detta kan tyckas vara en bagatell, men att använda sig av lämpliga ord och uttryck är viktigt för att du ska ge ett professionellt intryck.

 • Översätt din jobbtitel på rätt sätt. Du bör helst inte använda din svenska jobbtitel i ditt CV. De som inte talar svenska har förmodligen ingen aning om vad den betyder. Försök att hitta den engelska motsvarigheten istället.

 • Använd verktyg för att kontrollera stavning. De flesta dokumenthanterare har inbyggda verktyg för detta, exempelvis Google Docs eller Microsoft Word. Om det program du använder dig av inte har någon sådan mjukvara kan du använda dig av fristående tjänster som exempelvis Grammarly.

 • Kom ihåg att använda rätt format för datum. Om du söker jobb hos exempelvis en amerikansk arbetsgivare, bör du vara medveten om att deras format för datum inte ser likadant ut som det svenska. Den 19 juli 2020 skrivs inte enligt 20-07-19, utan skrivs istället som månad-datum-år, exempelvis 07-19-20. Det här är ännu en viktig detalj som kommer få din ansökan att se mer professionell och genomtänkt ut.

Hur skiljer sig ett engelskt CV från ett svenskt?

I utlandet tenderar rekryterare och arbetsgivare att lägga mer fokus på tidigare erfarenhet och prestationer, snarare än karaktärsdrag. När du skriver ditt engelska CV bör du därför lägga ditt fokus på att beskriva just detta, för att informationen ska vara så relevant som möjligt för arbetsgivaren.

En grundregel kan vara att utforma ditt engelska CV ännu mer professionellt än ditt svenska. Detta främst gällande språkbruk och formalia, men det är heller inte rekommenderat att infoga en bild på dig själv, oavsett hur professionell framtoning bilden har. Enligt internationell standard anses bilder onödiga eftersom att de varken beskriver erfarenheter, kunskaper eller utbildning.

4 saker som alltid bör finnas med i ditt engelska CV

Följande saker bör alltid finnas med, oavsett språk:

 • Arbetslivserfarenhet. Eftersom internationella arbetsgivare lägger stort fokus på dina tidigare erfarenheter och bedrifter, är det här den viktigaste punkten på ditt engelska CV. Lyft fram dina tidigare arbetslivserfarenheter, och var noga med att översätta tidigare titlar och yrken på ett korrekt sätt.

 • Utbildningar. Dina utbildningar är en annan väldigt viktig punkt på ditt engelska CV. Det kan vara lite klurigt att översätta dina svenska utbildningar till engelska, och därför är det viktigt att du kollar upp vad den engelska motsvarigheten är. Vissa universitet och kurser tillhandahåller korrekta översättningar på sin hemsida eller i utbildningsplanen. Det är viktigt att vara medveten om att den korrekta benämningen på en utbildning dessutom kan skilja sig åt mellan olika engelskspråkiga länder.

 • Kontaktuppgifter. Här är det viktigt att du använder dig av ett internationellt format. Ange de vanliga kontaktuppgifterna, samt gärna vilket land du är medborgare i. Du bör dock undvika annan typ av information, exempelvis rörande din religion, hälsa, politiska åsikter eller liknande.

 • Referenser. Ta med referenser till dina tidigare arbetsplatser eller utbildningar. Hierarkisystemet i andra länder skiljer sig från Sveriges, och därför bör du främst ange högt uppsatta personer som referenser, exempelvis tidigare chefer, lärare eller liknande. Se till att du informerar dina referenser om att de kan behöva ta emot e-post eller samtal på engelska.

Behåll dokumentet professionellt, kort och koncist. Ta inte med onödig eller överflödig information, och se till att du håller dig till de viktigaste punkterna.

Lästips: Inför din arbetsintervju på engelska.

2 viktiga punkter att kontrollera innan du skickar ditt CV till arbetsgivaren

Kontrollera följande innan du skickar in ditt CV:

 • Att allting är korrekt vad gäller stavning, meningsuppbyggnad och format. Stavning är lätt att kontrollera med hjälp av mjukvara, antingen en inbyggd i den dokumenthanterare du använder dig av, eller med hjälp av en fristående mjukvara som t.ex. Grammarly. Meningsbyggnad kan vara lite klurigare, be gärna någon med engelska som modersmål att läsa igenom texten. Format är lättare att kontrollera, se till att det är korrekt gällande tid och datum.

 • Att du inte har glömt något. Kontrollera att du inte har missat att inkludera någonting viktigt, exempelvis start- och slutdatum för tidigare anställningar eller utbildning. Dubbelkolla att allting stämmer en extra gång.

 • Bonus: be någon läsa igenom dokumentet. Det här är väldigt viktigt. Det är lätt att bli blind inför sin egen text, vilket är anledningen till att det är så viktigt att någon utomstående läser igenom texten. Det bästa är såklart om du låter en person med engelska som modersmål att korrekturläsa, men det viktigaste är att korrekturläsaren åtminstone talar språket flytande.

3 saker du inte ska ha med på ditt engelska CV

Här följer tips på vad du inte bör inkludera i ditt engelska CV:

 • Ljug eller överdriv inte. Du bör aldrig ljuga eller överdriva i ditt CV. Förr eller senare kommer någon att upptäcka detta, vilket kan resultera i bannlysning från företaget för all framtid, eller värre. Istället för överdrifter, var helt och hållet sanningsenlig och fokusera på att lyfta fram dina mest positiva egenskaper.

 • Dela inte med dig av irrelevant information. Internationella CV:n ska vara så professionella som möjligt, och därför bör du inte ta med för mycket information som inte är relevant för det jobb du söker. Dina personliga åsikter om politik eller region är exempel på saker som är helt irrelevanta i jobbsammanhang.

 • Håll dig borta från oprofessionella färger eller typsnitt. Använd dig inte av okonventionella typsnitt eller färger i ditt CV. Lite färg som ramar in ditt CV är okej, men inte i texten.

Strukturera upp ditt CV

Här följer ett exempel på hur du kan strukturera upp ditt CV. Ett bra tips är att använda dig av någon form av CV-mall. Nedanstående punkter är endast en grov uppställning över information du bör ta med:

 • Kontaktuppgifter. Inled med dina kontaktuppgifter. Dessa bör inkludera för- och efternamn, telefonnummer, adress, medborgarskap, e-post osv.

 • Arbetslivserfarenhet. Lyft fram dina tidigare anställningar och förtroendeuppdrag. Ange start- och slutdatum, vilken tjänst du hade, vilka dina huvudsakliga arbetsuppgifter var, samt annat som kan vara relevant för arbetsgivaren att känna till.

 • Utbildning och relevanta kurser. Dina utbildningar tillsammans med din arbetslivserfarenhet är det som bör vara centralt och i absolut fokus i ditt CV. Se till att du gör en korrekt översättning av dina program och kurser. De flesta utbildningar tillhandahåller en korrekt engelsk översättning på sin hemsida eller i utbildningsplanen.

 • Språkkunskaper och tekniska färdigheter. Det är viktigt att du anger vilka språk du behärskar, samt i vilken omfattning. Här kan du även inkludera dina datorkunskaper, exempelvis Excel eller Python.

 • Övriga färdigheter. Här kan du exempelvis skriva vilka typer av körkort du har, om du har vunnit priser inom arbetslivet, eller liknande.

 • Referenser. Här listar du dina referenser. Se till att kontaktuppgifterna är i rätt format, exempelvis +46 istället för 0 om det är ett svenskt mobilnummer. Du bör även informera dina referenser om att de mycket väl kan få ett samtal från en engelsktalande arbetsgivare.


Utforska fler artiklar