Så här skriver du ett bra CV som undersköterska

Uppdaterat 9 juli 2022

CV undersköterska: Ditt CV är ofta den första kontakten mellan dig och rekryteraren/arbetsgivaren och då vill man såklart göra ett gott intryck och presentera ett välskrivet, snyggt utformat och träffande CV som sticker ut ur mängden. Som undersköterska tillhör du en eftertraktad grupp på arbetsmarknaden eftersom det råder brist på undersköterskor just nu och möjligheterna till jobb är många.

Men vill du öka dina chanser att landa ett särskilt jobb som du verkligen vill ha är det en god idé att lägga ner tid och omsorg på att ta fram ett intresseväckande CV som gör att din eventuella framtida arbetsgivare får ett bra första intryck av dig och blir nyfiken på dig. I den här artikeln ger vi dig tips på hur du skriver ett CV som undersköterska.

Utforska jobb på Indeed
Deltidsjobb
Visa fler jobb på Indeed

Tänk så här när du ska skriva ditt CV

Beroende på vad rekryteraren/arbetsgivaren vill ha in består en jobbansökan för det mesta av ett CV och ett personligt brev. I ditt personliga brev säljer du in dig själv och lyfter fram kompetenser och erfarenheter du har och som du tror kan vara viktiga för tjänsten.

Ditt CV, däremot, är en meritförteckning där du listar alla dina arbetslivserfarenheter, utbildningar, kompetenser, färdigheter och kunskaper som ska ge rekryteraren/arbetsgivaren en snabb överblick över vem du är, vad du har i ditt bagage och om du är relevant för jobbet i fråga.

Dela upp skrivandet i olika deluppgifter

Tanken på att behöva skriva ett riktigt bra CV som ska bana vägen för ditt drömjobb kan kännas överväldigande. Så behöver det inte vara. Prova att dela upp uppgiften i mindre deluppgifter. Då blir arbetet överskådligare och mer systematiskt och det blir enklare att få alla bitar på plats sedan. Känns det ändå svårt kan du alltid ta hjälp av en vän som kan fungera som bollplank.

 1. Skriv ner allt

Sätt dig ner och skriv ner allt du kan komma på som rör din karriär och personlighet.

Arbetslivserfarenhet

Skriv ner alla arbetsplatser du har jobbat på och vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden du har haft. Du kan berätta om bra saker du har gjort på tidigare arbetsplatser, vad du har gjort för dina patienter, vad du har bidragit till i teamet med undersköterskekollegor och sjuksköterskor, om du har haft särskilda ansvarsområden, vad du har lärt dig och hur du kan använda detta på din tilltänkta framtida arbetsplats. Om du precis är färdig med din utbildning och inte har så många arbetsplatser kan du t.ex. berätta om eventuell praktik du har gjort under din utbildning eller kanske sommarjobb.

Utbildningar

Skriv ner alla utbildningar du har. Detta gäller inte bara din huvudutbildning eller specialistutbildning utan även enskilda kurser och internutbildningar, utbildningsdagar eller föreläsningar som du har fått hos tidigare arbetsgivare. Var det några särskilda inslag i utbildningarna eller kurserna som kan vara användbart för just den tjänst du söker?

Särskilda kompetenser

Fundera över andra kompetenser du har. Har du kunskaper i hur man använder särskilda datorprogram, maskiner eller annan medicinteknisk utrustning? Kan du flera några andra språk än svenska? Det kan vara en tillgång att kunna andra språk inom vården om du jobbar med patienter som talar andra språk än svenska.

Övriga egenskaper

Din uppgift som undersköterska är inte bara att vara patientens eller brukarens förlängda arm och hjälpa dem med omvårdnaden och sköta andra medicinska uppgifter. Du är den som inger förtroende och ger trygghet och får dem att känna sig i säkra händer. Fundera på vilka bra egenskaper du har, kanske är du en extra bra lyssnare, har ett tålamod av guld eller har en alldeles unik förmåga att sprida glädje och positivitet omkring dig. Om du inte kommer på något kan du fråga en kollega eller studiekamrat om du har möjlighet. Fundera på om du kan få in detta i din profiltext eller under rubriken Övrigt i ditt CV.

 1. Välj ut vad som ska vara med

Ett CV ska helst inte vara mer än två A4-sidor och det ska vara luftigt och enkelt att läsa. Välj därför bara ut det som är relevant och träffande för just den tjänsten du söker. Se efter vilka nyckelord, egenskaper eller kvalifikationer som står i jobbannonsen och försök matcha det med det du har skrivit ner utan att använda exakt samma ord som i annonsen.

 1. Välj en layout

Generellt lägger en rekryterare inte särskilt lång tid på att läsa igenom ett CV och därför har du inte så lång tid på dig att väcka rekryterarens uppmärksamhet. Det vi människor reagerar först på är ofta det visuella så därför kan det vara en god idé att lägga ner lite omsorg på utformningen av CV:t. Det finns flera olika färdiga mallar på nätet du kan använda när du skriver ditt CV som du antingen kan använda direkt eller som kan ge dig inspiration med olika färger, grafiska element, rubriker, olika typsnitt och möjlighet att ladda upp eller lägga till en bild på dig själv.

 1. Skriv en profiltext

Ofta tittar rekryteraren/arbetsgivaren först på CV:t och sedan ditt personliga brev så därför är det bra att ge en bra bild av vem du är, vad du vill, vad du drivs och motiveras av.

 1. Dela upp innehållet

Dela upp innehållet i olika textrutor och listor så att det blir enkelt överblickbart. Lägg in profiltexten och dina kontaktuppgifter som t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress. Du kan även lägga till en länk till en LinkedIn-profil om du har en sådan och tycker det är relevant. Skriv arbetslivserfarenheter och utbildningar i omvänd kronologisk ordning så att det senaste kommer överst.

 1. Läs igenom

Kontrollera gärna stavningen i Word eller annat rättstavningsprogram men låt slutformatet vara en PDF-fil. Låt gärna någon annan läsa igenom ditt CV så att det inte finns några stavfel eller grammatiska fel. Fråga gärna om feedback om layouten, färger, typsnitt och hur du har skrivit.

Ladda upp ditt CV på Indeed
Låt arbetsgivare hitta dig när du skapar ett Indeed-CV

Exempel på CV för undersköterska

Så här skulle ett CV för en specialistundersköterska som söker jobb med inriktning på vård av äldre kunna se ut.

Kontaktuppgifter
Svetlana Persson
Skogsvägen 5
266 88 Skogsbyn
Telefon: 0705 444 XXX
E-postadress: XXX@mail.com
[Länk till LinkedIn-profil]

Profil

Jag är specialistundersköterska inom geriatrisk omvårdnad. För några år sedan valde jag att vidareutbilda mig för att jag ville göra mer för våra äldre i samhället för att de ska få en så bra livskvalitet som möjligt – friska som sjuka.

I mitt arbete är jag noga med att se till att allt jag observerar om mina patienters hälsotillstånd dokumenteras ordentligt och att alla rutiner följs noggrant. Förutom patientnära omvårdnad av multisjuka äldre har jag flera andra ansvarsområden på arbetsplatsen. I mitt nuvarande arbete är jag bl.a. handledare i verksamhetssystemet Treserva och är lokalkoordinator för Senior Alert.

Med ett positivt synsätt kommer man långt är det jag har lärt mig under mina år som undersköterska inom äldrevården. Glädje smittar av sig på såväl patienter som kollegor. Det viktigaste för mig är mina äldre vårdtagares trygghet och att de känner att de får den omvårdnad och vård de behöver och som de har rätt till. Det är här jag gör verklig skillnad och det går att göra mer!

Arbetslivserfarenhet
2017 – pågående
Specialistundersköterska, Solgården i Skogsbyn.

Arbetsuppgifter:
Specifik och allmän patientnära omvårdnad av multisjuka äldre vårdtagare med sjukdomar som bl.a. demens, hjärtsvikt, Parkinsons, nedstämdhet, diabetes och cancer.

Särskilda ansvarsområden:
Handledare i Treserva.
Lokalkoordinator för kvalitetsregistret Senior Alert.
Elev- och studenthandledare.
Läkemedelsadministration enligt delegering.

Så här har jag utvecklats:
Jag har utvecklat mitt kunnande inom åldersrelaterade sjukdomar och kliniska bedömningar av hälsotillstånd. Jag handleder elever och studenter och introducerar dem i vårt team som lagspelare. Jag har mycket goda kunskaper i våra dokumentationssystem och instruerar kollegor i hur man ska använda dem.

2016 – 2017
Undersköterska, Solgården i Skogsbyn.

Arbetsuppgifter:
Omvårdnad av multisjuka äldre vårdtagare.
Katetersättning, sårvård, provtagningar.

Särskilda ansvarsområden:
Läkemedelsadministration enligt delegering.
Kontaktperson och god man med regelbunden kontakt med anhöriga.

Så här har jag utvecklats:
Jag har fått fördjupade kunskaper i sårvård och katetersättning och -spolning, samt hur man använder förflyttningshjälpmedel. Jag har även fått utveckla samarbetet med anhöriga för bästa omvårdnad av vårdtagaren.

Utbildning
2017
Internutbildning i verksamhetssystemet Treserva.

2017
Internutbildning i kvalitetsregistret Senior Alert.

2017 – 2019
Specialistundersköterska – äldre med inriktning geriatrisk omvårdnad – halvfart, Skogsbyns Yrkeshögskola.
Examensarbete – Geriatrisk omvårdnad i praktiken.

2016
Internutbildning i sårvård.

2016
Internutbildning i förflyttningshjälpmedel såsom taklyft, golvlyft, glidbräda och gåbord.

2013 – 2016
Vård- och omsorgsprogrammet på Skogsbyns gymnasium
Fördjupande kurs i vård av äldre.

Särskilda kompetenser

Mycket goda kunskaper i verksamhetssystemet Treserva och kvalitetsregistret Senior Alert. Mycket goda kunskaper i Microsofts Office-paket.

Språkkunskaper

Serbokroatiska (modersmål), svenska (flytande i tal och skrift) och engelska (flytande i tal och skrift).

Övrigt

På fritiden hoppar jag in ibland och jobbar i receptionen på ett gym där vi även har ett samarbete med en ideell organisation som hjälper äldre hemlösa människor med rörelse och aktiviteter. I övrigt älskar jag att gå ut i skogen och ta promenader med min familj och vår hund.

Referenser lämnas på begäran.

Låt gärna ditt CV vila några dagar och återgå till det för att ta en titt. Behöver du ändra något? Lägga till eller ta bort? Omformulera kanske? Glöm inte att kontrollera stavning och grammatik innan du skickar ditt CV. Kanske bär dina ansträngningar frukt och du får komma på intervju till det där jobbet du verkligen vill ha!

Lycka till!

Observera att inga av de företag som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Dela
Utforska nya jobbmöjligheter på IndeedHitta jobb

Utforska fler artiklar

 • Personligt brev som telefonförsäljare – tips och exempel
 • Skriva personligt brev för att få praktikplats (med exempel)
 • Personligt brev för serviceyrken
 • Personligt brev för jobb inom kundtjänst (med exempel)
 • Hur ska man visa sina datorkunskaper i sitt CV?
 • Anställningsintyg säger mycket om dig – vad det ska innehålla
 • Skriva ett CV under covid-19-krisen
 • CV för tandsköterska – tips om hur du skriver ett bra CV
 • Så skriver du ett proffsigt CV som förskollärare
 • Vad är en bra längd på ett personligt brev?
 • Så skapar du en snygg portfolio – guide med exempel
 • De 10 viktigaste kompetenserna i ett CV (med exempel)