Personligt brev sjuksköterska – tips and råd

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 3 januari 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Söker du jobb och står i begrepp i att skriva personligt brev för sjuksköterska? Då har du kommit rätt. I denna artikel delar vi med oss av såväl tips som steg-för-steg guide till ett effektivt personligt brev för jobbet som sjuksköterska. För det är inte bara ditt CV som behöver vara genomtänkt utan även din personliga introduktion.

Relaterat: Så skriver du ett personligt brev

Vad innebär ett personligt brev för sjuksköterska?

Som sjuksköterska gör du ett viktigt jobb inom hälso- och sjukvården, där du ansvarar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får rätt medicinsk omvårdnad. Yrket kräver inte minst legitimation från Socialstyrelsen. I ditt CV listar du givetvis dina kvalifikationer, som utbildning, legitimation och relevant arbetserfarenhet, men ditt personliga brev som sjuksköterska är ett viktigt komplement.

Ett personligt brev ger dig möjlighet att komplettera den fakta du presenterar i ditt CV med personliga fördelar eller särskilda färdigheter. Det är inte osannolikt att arbetsgivare kommer att läsa ditt personliga brev innan ditt CV granskas. Det är därför viktigt att det är genomtänkt och säljer in dig på ett kortfattat sätt. Ett engagerande personligt brev för dig som sjuksköterska kan vara det som får arbetsgivare att välja ut just dig för en arbetsintervju.

Personligt brev sjuksköterska: bra format

Ditt personliga brev ska givetvis upplevas som just det: personligt. Det ska förmedla din unika personlighet – vilket inte utesluter att det har ett etablerat format, en tydlig pedagogisk ordning. Här är ett format som fungerar väl i ett personligt brev för sjuksköterska:

 1. Rikta dig till en namgiven person

 2. Formulera en intressant inledning

 3. Ge exempel på relevant prestation

 4. Lista relevanta färdigheter

 5. Komplettera med fördjupande information

 6. Skriv en engagerande avslutning

1. Rikta dig till en namngiven person i personligt brev för sjuksköterska

Du bör rikta ditt personliga brev till en namngiven person, oavsett om det är en personalchef eller extern rekryterare. Att hälsa med namn, i jämförelse med att skriva ”till berörd person” visar att du läst på att du kan vara personlig även i en professionell relation.

2. Formulera en intressant inledning

I inledningen till ditt personliga brev som sjuksköterska ska du introducera dig och presentera varför du söker just denna tjänst och vad som gör dig relevant. Genom en engagerande öppning så gör du läsaren mer motiverad av att läsa resten av ditt personliga brev.

3. Ge exempel på relevant prestation som sjuksköterska

I följande avsnitt bör du nämna någon eller några av dina bästa prestationer som är relevanta för tjänsten du söker. I ditt personliga brev bör du ta chansen att marknadsföra dig själv, eftersom det syftar till att särskilja dig från alla övriga sökande som konkurrerar om samma tjänst.

Vad är då en prestation, kanske du undrar? Några ledtrådar är att börja lista framgångsrika projekt som du genomfört, utmärkelser du har fått, talanger och styrkor du äger eller positiv feedback du har fått. Därefter ser du över din lista och väljer ut den eller de prestationer som känns mest relevanta för tjänsten du söker. Avsnittet är ett sätt att lyfta dig och ge arbetsgivaren ett löfte om vad du kan bidra med till deras organisation. Dina mervärden kort sagt, och varför de bör anställa just dig.

4. Lista relevanta färdigheter som sjuksköterska

I det här avsnittet kan du lista några av dina huvudfärdigheter. Saker som hjälper dig att framgångsrikt utföra arbetsuppgifter samt ta ansvar för uppgifter som rör den position du söker. Exempelvis kunskap inom journalsystem, hjärt- och lungräddningsförmåga, organisationsförmåga, praktikanthandledning eller andra relevanta färdigheter.

5. Komplettera med fördjupande information

Ett avsnitt du kan använda om du känner att det finns relevant information som inte rymdes i ditt CV, eller en fördjupning till något du listat där.

6. Skriv en engagerande avslutning

Din avslutning ska ge ett gott intryck och väcka nyfikenhet. Du kan påminna om ditt engagemang för arbetsplatsen eller sammanfatta varför du passar bra för tjänsten. Dessutom kan du ange att du gärna träffar dem personligen för att få veta mer om tjänsten samt berätta mer om dig själv.

Personligt brev för sjuksköterska – mall

Att använda sig av en mall för personligt brev när du jobbar med din ansökan säkerställer både att du får med viktig information samt att du följer ett bra format. Här är ett exempel på en mall för personligt brev som du kan ha nytta av när du söker jobb som sjuksköterska:

\[Ditt namn]
\[Din e-postadress] | \[Din adress] | \[Ditt telefonnummer]
\[Datum]
\[Namn på personen du tilltalar]
\[Företagets namn]
\[Företagets adress]

Hej \[Namn på personen du tilltalar],
Jag är glad att se att \[Företagets Namn] har en öppning för tjänsten som \[position]. Under min vårdutbildning gjorde jag en längre yrkespraktik på just den avdelning som tjänsten rör. Då satte jag upp som mål att skaffa mig de meriter som krävs för att jobba där. Nu har jag yrkeserfarenhet och även de specialistkurser som meriterar mig för att söka. \[Lägg till varför du passar bra för tjänsten.]

\[Beskriv några av dina professionella prestationer som är relevanta för tjänsten du söker.]

Några färdigheter som är till min fördel för tjänsten:

 • \[Lista relevanta färdigheter]

Jag söker en tjänst där jag kan tillämpa min yrkeskunskap mer riktat samt fördjupa mig inom det område som ni praktiserar. Jag är därför mycket motiverad att få chansen att jobba som sjuksköterska hos er. Jag träffas gärna för att höra mer om tjänsten samt berätta mer om mig själv. Jag ser fram emot att höra från dig.

Med vänlig hälsning,
\[Ditt namn]

Exempel på ett personligt brev för sjuksköterska

Här är ett exempel på ett personligt brev för sjuksköterska som inspiration till ditt eget:

Anna Karlsson
anna@exempel.se | Exempelgatan 4, 111 11 Bystad | 0777-100 100

18 okt. 2021
Erik Eriksson
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm

Hej Erik,

Det gör mig glad att se att Karolinska Universitetssjukhuset nu har en öppning för tjänsten som anestesisjuksköterska på intensivvårdsavdelningen. Under min vårdutbildning gjorde jag en längre yrkespraktik på just den avdelningen. Då satte jag upp som mål att skaffa mig de meriter som krävs för att jobba där. Nu har jag både den specialistutbildning som krävs samt yrkeserfarenhet, vilket väl meriterar mig för en anställning.

För närvarande jobbar jag som anestesisjuksköterska på Mellansjukhuset i Småstad, på en avdelning för planerad sjukvård. I min tjänst är jag bland annat ansvarig för att söva och ge patienter lokalbedövning inför operation. I arbetet ingår att övervaka, bedöma och behandla patientens tillstånd under operationsingreppet. Jag är specialiserad på blodtransfusioner, och är den sjuksköterska som bär huvudansvaret för detta.

Jag skulle beskriva mig själv som en mycket engagerad och ambitiös person. Jag brinner för mitt yrke. Utöver min specialistutbildning studerar jag meriterande ämnen vid sidan av mitt arbete. Mina färdigheter och mitt engagemang vill jag använda och utveckla inom Karolinskas intensivvård, och på så sätt bidra till en kvalitativ sjukvård.

Några färdigheter som är till min fördel för tjänsten:

 • Stor vana vid flertal journalsystem: RixData, Klara, Cosmic

 • Uppdaterad på första hjälpen och lungräddning

 • Van handledare av praktikanter

 • Stor organisationsförmåga och stresstålighet

Jag ser fram emot att få tillämpa min yrkeskunskap mer riktat samt fördjupa mig inom intensivvård. Jag är därför mycket motiverad att fylla rollen som anestesisjuksköterska på Karolinska. Jag träffas gärna för att höra mer om tjänsten samt berätta mer om mig själv. Jag ser fram emot att höra från dig.

Med vänlig hälsning,
Anna Karlsson

Tips innan du skickar ditt personliga brev som sjuksköterska

Här är några användbara tips att tänka på innan du skickar iväg ansökan som sjuksköterska med ditt personliga brev:

 • Se till att all information är korrekt: Riktar du brevet till rätt person? Har du gjort research kring arbetsplatsen: kultur, värderingar och annat så att du kan skräddarsy ditt personliga brev därefter?

 • Korrekturläs ditt personliga brev: Läs noga igenom några gånger för att säkerställa att det är fritt från formaterings-, stavnings- och grammatiska fel, inte minst särskrivningar. Kom ihåg att ditt personliga brev kan vara det första intryck en potentiell arbetsgivare får av dig.

 • Håll personliga brevet kortfattat: det ska vara lättläst och kortfattat. Med lagom djupgående och detaljerad information och inte upplevas som komplext. Se till att ditt personliga brev inte är längre än en sida.

Exemplet som förekommer i artikeln anges endast som illustration. Det kan krävas ytterligare formatering för att uppnå önskad standard.

Utforska fler artiklar