Så här skriver du ett personligt brev på engelska

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 6 maj 2021

Att skriva ett personligt brev på svenska kan vara knepigt redan som det är, och blir desto svårare om du dessutom ska skriva det på ett språk som inte är ditt modersmål. Därför finns det en hel del saker att tänka på när du ska skriva ditt personliga brev på engelska.

Det är viktigt att du är genuin i ditt uttryckssätt och förmedlar en fördelaktig bild av dig själv, samtidigt som du också lyfter fram dina kunskaper och erfarenheter på ett professionellt sätt. Att göra detta på ett språk som du kanske inte är helt bekväm med kan vara en utmaning. Därför är det extra viktigt att ditt språk är så bra och korrekt som möjligt, annars riskerar ditt dokument att hamna i papperskorgen på en gång.

Efter att du har läst den här artikeln kommer du att kunna utforma ett personligt brev på proffsnivå, även på engelska.

5 saker som alltid måste finnas med i ditt personliga brev på engelska

Ta med följande i din text, oavsett om du skriver på svenska, engelska eller något annat språk:

 • Inledningen bör omedelbart väcka intresse hos läsaren. Det här är onekligen en av de absolut viktigaste delarna av ditt personliga brev. Vissa arbetsgivare läser endast de första raderna, och därför är det viktigt att dessa är utformade på ett sätt som fångar arbetsgivarens intresse. Annars finns risken att de viktiga delarna lite längre ner i texten inte ens blir lästa.

 • Håll läsarens intresse vid liv, och beskriv dina erfarenheter och kunskaper på ett positivt sätt. Inled gärna med en beskrivning av din bakgrund, och var noga med att göra detta på ett sätt som är intressant för arbetsgivaren. Här kan det exempelvis vara relevant att nämna tidigare erfarenheter kring just det jobb du söker. Se till att du håller dig kortfattad och ta bara med de väsentliga delarna, annars finns risken att arbetsgivaren tycker att det är svårläst och tappar intresset.

 • Förklara varför just du är perfekt för jobbet. Om arbetsgivaren har läst såhär långt har du lyckats fånga dens intresse, och du bör därför lägga stort fokus på just den här delen av texten. Du kan med fördel koppla ihop den här delen med ovanstående punkt, men här finns det utrymme för att fördjupa beskrivningen av dina kunskaper och erfarenheter. Tänk särskilt på att relatera dem till arbetsbeskrivningen för just det här jobbet.

 • Lyft fram 3–5 konkreta punkter som beskriver din personlighet. Förmedla dina mest positiva egenskaper och karaktärsdrag. Lyft gärna fram saker som exempelvis samarbetsvilja, hög ambitionsnivå och att du inte är rädd för att testa nya saker och anta utmaningar. Se dock till att du håller dig till någonstans mellan 3–5 punkter, det räcker gott och väl.

 • Avsluta med en sammanfattning som kort och koncist förmedlar ditt budskap. Avslutningen är precis lika viktig som inledningen. Den är nämligen ofta det enda som rekryterare och arbetsgivare läser. De går igenom ofantliga mängder personliga brev varje dag, därför har de ibland varken tid eller ork att läsa igenom hela dokumentet. Därför är avslutningen mycket viktig, och du bör lägga mycket tid och eftertanke på att formulera den. Avslutet bör vara en sammanfattning av hela dokumentet, men se till att fokusera på de mest relevanta och positiva delarna.

Se till att dokumentet inte blir för långt, annars riskerar du att tappa läsarens intresse. En av de vanligaste sakerna som rekryterare och arbetsgivare klagar på är alldeles för omfattande personliga brev och CV:n, och därför är det viktigt att du håller dig kortfattad. Någonstans mellan 250–400 ord är att rekommendera.

3 ytterligare tips som får ditt personliga brev att sticka ut från mängden

När du söker jobb är det väldigt viktigt att sticka ut från mängden. Läs dessa tips för att lyckas med detta:

 • Fokusera på vad som gör dig unik. Vad gör just dig unik? Det vet du bättre än någon annan. Se till att du lyfter fram detta. Det finns ingen annan som har precis samma bakgrund, kunskaper och personlighet som du. Därför är det till din fördel att du visar upp en så autentisk och genuin bild av dig själv som möjligt. Lägg stort fokus på att beskriva din särskilda lämplighet för just det här jobbet, för att ha så stor chans som möjligt att stå ut från mängden.

 • Var så specifik och detaljerad som möjligt. Den här punkten hänger ihop mycket med ovanstående punkt. När du beskriver dina kunskaper, erfarenheter och karaktärsdrag bör du vara så specifik och detaljerad som möjligt, men på samma gång kort och koncis. Detta kan kännas knepigt, men lägg ner lite extra tid på just detta för att få ett personligt brev som verkligen står ut från mängden och fångar intresset hos läsaren, utan att det blir långrandigt.

 • Var inte rädd för att vara dig själv. Var inte rädd för att vara annorlunda. Våga visa vem du är. Det är faktiskt en stor fördel, även om du kanske inte tror det. Försök att styra bort lite från det formella och opersonliga som ofta dominerar i personliga brev. Ta istället med genuina fakta som verkligen beskriver din unika person.

3 saker ditt personliga brev absolut inte bör innehålla

Nedanstående bör ALDRIG finnas med i ditt personliga brev:

 • Skriv inget negativt om din tidigare arbetsplats eller arbetsgivare. Om du tar upp någonting dåligt eller negativt om en tidigare arbetsplats eller arbetsgivare hamnar din ansökan i papperskorgen omedelbart. Detta bör du aldrig ha med i ett personligt brev eller CV.

 • Håll dig borta från lögner och överdrifter. Lögner och överdrifter är tyvärr vanliga i personliga brev och CV:n, men det betyder inte att det är okej. Om du blir påkommen med att ljuga finns risken att du blir bannlyst från arbetsplatsen för all framtid, eller värre.

 • Åsikter om politik eller religion. Dina politiska eller religiösa åsikter bör du inte nämna i ditt personliga brev. Du har ingenting att vinna på att ta med dem, utan de kan istället orsaka stor skada om arbetsgivaren exempelvis är av motsatt åsikt. Det finns helt enkelt ingen anledning överhuvudtaget att inkludera den här typen av information i ett professionellt dokument till en potentiell arbetsgivare.

Använd ditt omdöme när du skriver ditt personliga brev. Tänk logiskt, du har säkert koll på vad som är rimligt att ta med. Undvik onödig eller olämplig information, och fokusera istället på de delar som vi lyfter i denna guide.

Vad du bör tänka på när du skriver ett personligt brev på engelska

Gör precis likadant som när du skriver ett personligt brev på svenska, fast på engelska. Du kan även skriva det på svenska först om det känns enklare så. Översätt sedan dokumentet, antingen själv eller med hjälp av någon annan.

Det finns inte särskilt mycket som skiljer svenska och engelska personliga brev från varandra, förutom språket då såklart. De har egentligen samma utformning. Därför är det viktigt att ditt språk är så bra och korrekt som möjligt.

Nedan följer tips på hur du kan säkerställa att språket och tonen i ditt personliga brev är så felfritt som möjligt:

 • Be någon som är riktigt duktig på engelska att läsa igenom dokumentet. Det kan vara svårt att få till språket 100 % korrekt när du skriver på ett främmande språk. Därför bör du be eller anlita någon som är proffs på engelska för att läsa igenom dokumentet. Det här är väldigt värdefullt om du vill att ditt personliga brev ska ha en så professionell framtoning som möjligt.

 • Använd mjukvara som kontrollerar stavning. Vissa dokumenthanterare har detta inbyggt i sitt system, annars kan du enkelt ladda ner en mjukvara eller ett tillägg som kontrollerar stavningen i ditt dokument. Det här gäller såklart även för texter skrivna på svenska, men det blir extra viktigt när du dessutom skriver på ett språk som du kanske inte behärskar lika bra som svenskan.

3 snabba tips för ett bättre personligt brev

Här är våra 3 bästa exempel på hur du gör ditt brev unikt och personligt:

 • Be någon läsa igenom dokumentet. Det här bör du alltid göra, oavsett vilken typ av dokument det handlar om. Men det blir ännu viktigare när du skriver på ett språk som inte är ditt modersmål. Be någon som är riktigt duktig på engelska att läsa igenom brevet, det är väldigt lätt hänt att man strukturerar meningar eller ord på fel sätt.

 • Behåll texten kort och koncis. En för kort text är inte bra, men det är precis lika illa med ett för långt brev. De flesta rekryterare och arbetsgivare verkar tycka att någonstans mellan 250–400 ord är lagom. Det gör säkerligen inte särskilt mycket om du går över den siffran en aning, men se till att det inte är kortare än så.

 • Satsa på en professionell framtoning. Det här är ett professionellt dokument, därmed bör det ha en professionell framtoning. Använd inte färgade texter eller okonventionella teckensnitt. Du bör heller inte använda dig av en bild som inte är tagen i en professionell miljö och inte har en professionell framtoning. Du bör alltså inte bifoga en bild från sol- eller skidsemestern.

Kort sagt, att utforma ett personligt brev på engelska fungerar egentligen på samma sätt som när du gör det på svenska. I ditt personliga brev lyfter du fram dina kunskaper, kompetenser och personliga egenskaper, och förklarar varför just du är rätt person för jobbet. Om du skriver på engelska så behöver du ägna extra uppmärksamhet åt språket, och gärna ta hjälp av någon som är duktig på engelska.

Utforska fler artiklar