CV:n och personliga brev

Hur man skriver ett cv

Om du håller på och letar efter ett nytt jobb, bör du först och främst ha ett CV som visar alla dina färdigheter och förmågor. Detta dokument kommer dock inte att stå ut i sig självt, eller för att det innehåller mycket information. Det är nödvändigt att ha vissa egenskaper för att kunna presentera sig själv på ett effektivt sätt för rekryterarna. Därför ger vi dig här några tips om hur du skriver ett korrekt och uppmärksammat CV att skicka med din ansökan.

Varför och hur man skriver ett CV

Innan vi går in på hur man skriver ett CV, är det viktigt att du definierar vad ditt mål är med att skriva det. Ett CV är ett dokument som innehåller den mest relevanta yrkesmässiga och personliga informationen om en person, inklusive utbildning och erfarenhet från andra arbetsmiljöer. Syftet med detta dokument är att presentera kandidatens information på ett attraktivt och kortfattat sätt, för att fånga uppmärksamheten hos företagens rekryterare. Alla bör ha ett eget CV även när de inte söker jobb, men det är mest användbart när du börjar söka jobb.

Hur du skriver ditt CV i 10 steg

Det är enkelt att svara på frågan om hur man skriver ett CV. Det handlar mycket om att använda sunt förnuft och vara tydlig med vilka delar det ska innehålla. Genom att följa de 10 stegen nedan kan du skapa ett lämpligt CV.

1. Börja med att sammanfatta din erfarenhet och ditt mål

En bra idé när du börjar skriva ett CV är att i ett par meningar formulera vad ditt karriärmål är, och vilka tidigare erfarenheter som har förberett dig för att nå det målet. Det kan bli något som liknar en kort sammanfattning av ditt liv, ett sätt att på ett effektivt sätt visa upp dina intressen för att dra till sig uppmärksamhet genom att erbjuda rekryterare den mest relevanta informationen i en överblick. Detta bör också placeras högst upp i dokumentet, så att det blir lättillgängligt.

2. Glöm inte din kontaktinformation

Precis som i det lilla inledande stycket, bör du se till att alla dina kontaktuppgifter finns med i dokumentet så snart som möjligt. Ta med dina personuppgifter, till exempel ditt för- och efternamn, en e-postadress och ett telefonnummer där du lätt kan nås. Din avsikt bör vara att ge alla verktyg och möjligheter så att rekryterare kan kontakta dig om de vill det, så glöm inte att kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Försök också att placera dem på ett synligt ställe, och i den första delen av dokumentet.

3. Gör olika versioner av ditt CV

En bra idé är att göra olika versioner av ditt CV beroende på vilket jobberbjudande du svarar på. Det handlar inte om att ändra hela dokumentet, utan om att anpassa det och prioritera den information som du anser vara mest relevant för just det aktuella erbjudandet. På så sätt har du fler chanser att sticka ut bland dem som bara skickar en CV-mall. Prioritera och framhäv till exempel den arbetslivserfarenhet som är mest relaterad till den tjänst du söker.

4. Ange din erfarenhet i kronologisk ordning

När du lägger till din arbetslivserfarenhet, är det lämpligt att organisera informationen i kronologisk ordning och alltid börja med din senaste erfarenhet. Det viktiga är att rekryteraren först får tillgång till ditt senaste jobb, annars kan de tro att du har varit arbetslös under en längre tid. Försök också att inte ta med för många jobb, och fokusera på de jobb som verkligen är relevanta för det jobb du söker. Tänk på att i dessa fall är kvalitet viktigare än volym.

5. Ta med exempel på ditt arbete

Om det är möjligt, är det också lämpligt att ta med några exempel på arbetsuppgifter som du utfört i dina tidigare arbeten. På så sätt får rekryterarna en snabb uppfattning om dina färdigheter, vilken typ av projekt du har genomfört, och hur du har lyckats med dem. Naturligtvis är det inte alla jobb som lämpar sig lika bra för att kunna visa upp exempel, men försök att i möjligaste mån lägga till skriftliga exempel eller bilder för att illustrera din tidigare erfarenhet.

6. Gör en sammanfattning av dina studier och din utbildning

Det bör också finnas utrymme i ditt CV för en sammanfattning av din utbildning, studier du har gjort, workshops, och andra kurser som har gett dig de kunskaper som krävs för att du ska kunna arbeta inom området. Du bör också välja uppgifter som verkligen är relevanta, och inte lägga till information bara för att ”göda” ditt CV. En rekryterare kommer till exempel aldrig att vara intresserad av vad du har studerat i skolan.

7. Lämna en liten del för andra färdigheter

Det är möjligt att du med tiden och erfarenheten har förvärvat färdigheter som inte hör till din utbildning, men som är viktiga att ta med i ditt CV. Lämna ett litet avsnitt där du nämner dem, så att rekryterarna också vet vilken typ av uppgifter du kan hantera vid behov. Detta är också ett av de avsnitt som du bör anpassa mest beroende på vilket jobberbjudande du skickar in dokumentet till, eftersom de mest relevanta färdigheterna för en tjänst kanske inte är relevanta för en annan.

8. Lägg till nyckelord för att optimera dokumentet

Med tanke på att de flesta rekryterare numera tar emot och hanterar CV:n via elektroniska enheter, är det ingen dålig idé att lägga till några nyckelord som hjälper dig att optimera dokumentet och klara den första granskningen av tekniker som använder skanningssystem. Dessa program letar upp vissa ord som är relaterade till jobbet enligt rekryterarens konfiguration, och väljer direkt bort de dokument som inte innehåller dem. Därför är det här ett mycket viktigt steg.

9. Ta hand om den övergripande utformningen av ditt CV

Det är viktigt att skriva ett CV, men det räcker inte att skriva det bra och lägga till nödvändig information. Hur det ser ut är lika viktigt som innehållet, så det rekommenderas att du lägger ner tid och kraft även på den estetiska utformningen. Ta hand om typografin och använd ett rent typsnitt i lämplig storlek, lägg till grafiska element som ger ett bättre visuellt utseende, och ordna det så att det blir lättare att läsa. I det här läget kan det vara bra att använda några av de verktyg som kan hjälpa dig att skapa ett mer attraktivt CV. Dessutom finns det många sidor på internet där du kan hitta mallar som kan inspirera dig när du ska utforma ditt eget dokument.

10. Kontrollera stavning och grammatik

När du har fullbordat hela dokumentet, kan du gå tillbaka till dina steg och kontrollera stavning och grammatik. Du kan säkert hitta uttryck som du kan förbättra eller mer formella synonymer, och det är alltid ett bra tillfälle att se över eventuella stavnings- och interpunktionsfel. Ett CV utan fel kommer att uppfattas mycket bättre än ett CV med fel, så var uppmärksam på denna punkt för att fullborda dokumentet på bästa möjliga sätt.

Hur skriver man ett CV på rätt sätt?

När du skriver ett CV måste du tänka på vilken stil som är bäst. Det är inte ett brev till en vän, och det bör inte heller vara alltför formellt. Det innebär att tonen ska vara formell, men undvik att använda uttryck eller ord som är för komplicerade för att vara begripliga. En rekryterare kan uppfatta dokument med en komplicerad stil på ett negativt sätt. För att göra rätt och ha större chans att bli anställd, bör du också ta hänsyn till hur ditt CV ser ut när det tas emot.

Det kan vara bra att försöka sätta sig in i en rekryterares situation. Tänk på vilken typ av dokument du skulle vilja få, så kan det bli lättare för dig att förstå vilken ton du ska använda när du börjar skriva ditt CV.

Hur skapar man ett CV år 2021?

I den nuvarande situationen kan man förvänta sig att du inte lämnar in ditt CV fysiskt, utan skickar det via e-post. När du skriver det bör du därför ta hänsyn till att den mest relevanta informationen bör placeras överst, så att rekryteraren kan se den vid första anblicken. Ditt CV bör inte vara längre än två sidor, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, eftersom ett längre dokument kan förlora rekryterarens intresse genom att innehålla för mycket irrelevant information. Och naturligtvis ska du alltid se till att du skickar det i ett format som är tillgängligt och lätt att öppna med alla vanliga programvaror, annars kan det avvisas.

Med dessa uppgifter, och genom att följa de tio steg som du redan har sett, får du ett kompetent CV som kan väcka uppmärksamhet när du skickar det till jobberbjudanden. Glöm inte att det här dokumentet är nyckeln som öppnar dörrarna till alla anställningsintervjuer, så investera så mycket tid och engagemang som behövs till dess att du är nöjd med resultatet.

Relaterat

Relaterat

Se mer 

Hur ur skriver man referenser i CV?

Hur man skriver referenser i sitt CV. Du bör exempelvis ta med namn, telefonnummer och mejladress, samt en förklaring på varför de finns med på ditt CV.

Hur skriver man en jobbansökan

Jobbansökan består av ditt CV och personliga brev, och de är viktiga för dina jobbchanser. Det är därför bra att du lär dig hur man skriver en jobbansökan.