De 10 viktigaste kompetenserna i ett CV (med exempel)

Uppdaterat 27 oktober 2022

Kompetensavsnittet i ditt CV visar arbetsgivare att du har de färdigheter som krävs för att lyckas i rollen. Ofta lägger arbetsgivare extra fokus på kompetensavsnittet när de avgör om du ska gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.

I den här artikeln undersöker vi 10 viktiga kompetenser som CV:t bör innehålla, och ger tips om hur du bäst utformar kompetensavsnittet i ditt CV.

Relaterat: 6 allmänna regler för CV-skrivande

Utforska jobb på Indeed
Deltidsjobb
Visa fler jobb på Indeed

10 viktiga kompetenser i ett CV

Här är några viktiga typer av kompetenser som ett CV kan innehålla:

 • Aktivt lyssnande

 • Kommunikation

 • Datorkunskaper

 • Kundservice

 • Social kompetens

 • Ledarskap

 • Organisationsförmåga

 • Problemlösning

 • Tidshantering

 • Överförbara kompetenser

Hårda kontra mjuka kompetenser

Arbetsgivare vill rekrytera anställda som har den rätta kombinationen av två slags kompetenser: mjuka och hårda.

Med hårda kompetenser menas färdigheter som är specifika för jobbet och/eller branschen. I allmänhet handlar det om mer tekniska kompetenser som du får i skolan, på certifieringsprogram, i utbildningar eller genom erfarenheter på jobbet. Några exempel på hårda kompetenser är kunskaper inom:

 • Mjukvara

 • Främmande språk

 • Kvalifikationer att köra viss utrustning eller vissa maskiner

Mjuka kompetenser är däremot färdigheter som kan komma till nytta i alla jobb. De beskrivs ofta som ”förmåga att ta människor” eller ”social förmåga,” och avser kunskaper inom områden som:

 • Kommunikation

 • Kundservice

 • Problemlösning

 • Tidshantering

 • Ledarskap

Hårda kompetenser går vanligen att lära in medan mjuka kompetenser ofta är personlighetsdrag som är mycket svårare att utveckla, vilket också gör dem extra värdefulla för arbetsgivarna. I de flesta fall kan mjuka kompetenser framhäva en persons hårda kompetenser. Om du till exempel är en detaljorienterad mjukvaruutvecklare med kunskaper i ett visst programmeringsspråk, är du troligen bra på att se fel och rätta till problem i koden som du och ditt team skapar.

Som jobbsökare är det viktigt att lyfta fram dina bästa hårda och mjuka kompetenser för att positionera dig själv som en kandidat med bred kompetens. Det är också användbart att fundera på hur de båda typerna av kompetenser förhåller sig till varandra och jobbet, så att du kan prata om detta på din nästa intervju.

Så identifierar du dina främsta kompetenser

Om du inte är säker på vilka kompetenser du ska lyfta fram kan du börja med att tänka igenom dina tidigare erfarenheter. Var har du presterat extra bra? Vilka områden skulle dina kollegor säga att du är särskilt bra på? Här är några tips på hur du kan komma fram till vilka kompetenser som är bra att ta med i ditt CV:

Fundera över utmärkelser och prestationer

Har du någonsin blivit uppmärksammad för att du har nått ett visst mål eller varit särskilt framstående på något speciellt område? I så fall är det sannolikt dina kompetenser som gjort att du uppnådde detta. Tänk igenom vilka talanger eller egenskaper hos dig som gjorde det möjligt att uppnå den milstolpen.

Fråga tidigare kollegor eller studiekamrater

Ibland kan andra se starka sidor hos dig som du kanske inte själv är medveten om. Kontakta en tidigare chef eller kollegor som du har arbetat nära. Om det här är ditt första jobb, kan du kontakta studenter som du har samarbetat med, lärare som du känner väl eller någon som du ser som en mentor.

Prata med yrkesverksamma på området

Om du tycker att det är svårt att avgöra vilka kompetenser en arbetsgivare kan vara intresserad av, kan du fundera på att kontakta någon som redan är yrkesverksam inom branschen eller som har en tjänst som liknar den du ansöker till. Ta reda på vilka kompetenser de tycker är viktigast, och identifiera vilka som stämmer med dina egna.

När du sammanställer en lista över kompetenser till ditt CV är det viktigt att bara ta med sådana som du vet är dina styrkor. Om det finns ett område där du fortfarande har en del att lära, ska du inte känna dig pressad att ta med detta bara för att det finns med i platsannonsen. Om arbetsgivaren nämner en kompetens som du inte har tagit med under intervjuprocessen, har du möjlighet att då diskutera vad du gör för att bli bättre på den eller lära dig den.

Relaterat: Intervjufråga: ”Vilka är dina starka och svaga sidor?”

Så anger du kompetenser i ett CV

Granska jobbeskrivningen och ta reda på mer om företaget

Även om du har många starka sidor ska du bara ta med dem som är relevanta för jobbet. Eftersom rekryterare ofta har begränsat med tid när de granskar CV:n, är det bäst att göra kompetensavsnittet så konkret och kort som möjligt. När du väl är inne i intervjufasen, har du möjlighet att berätta mer om andra kompetenser som du inte har tagit upp i ditt CV.

Börja med att granska jobbeskrivningen och notera om det finns några krav på kompetenser eller färdigheter som stämmer med dina egna. Vid sidan av kraven för jobbet ska du också väga in beskrivningen av företaget och dess kultur.

I en jobbeskrivning som avser en mottagningssköterska kan det finnas krav på kunskaper i ett elektroniskt patientjournalsystem och ett bokningsprogram. Det kan också stå att företaget månar om bra teamwork och nöjda patienter. I detta fall kan de viktigaste kompetenserna att lägga in i sitt CV vara följande:

 • Elektroniska patientjournalsystem

 • Patientbokningsprogram

 • Ledarskap och teamarbete

 • Kommunikationsförmåga

 • Kundservice

Om du inte får några ledtrådar till företagskulturen när du läser jobbeskrivningen går du till Indeeds företagssidor eller till arbetsgivarens webbplats för mer information.

Bestäm formatet för ditt kompetensavsnitt

Det finns flera olika sätt att lägga in kompetenser i ett CV:

 • Ange dina kompetenser i ett funktionsorienterat CV. Det här är ett bra alternativ för dig som vill byta karriär eller för den som har liten eller ingen yrkeserfarenhet.

 • Ange dina kompetenser i ett separat kompetensavsnitt. Det här är ett bra alternativ för dem som har bred erfarenhet men som tydligt vill lyfta fram specifika kompetenser eller kvalifikationer som gör att de sticker ut.

 • Väv in dina kompetenser i avsnittet om yrkeserfarenhet. Vad du än väljer är det viktigt att ta med nyckelord från jobbeskrivningen när du anger tidigare erfarenhet.

Låt oss titta lite närmare på de olika alternativen innan du bestämmer vilket som är bäst för dig.

Ange dina kompetenser i ett funktionsorienterat CV

Om du byter karriär eller bransch och inte har någon längre yrkeserfarenhet, kan det vara lämpligt att lägga dem överst i ditt CV. Denna typ av CV kallas för funktionsorienterat.

När du lägger in kompetenser i ett funktionsorienterat CV skapar du ett separat kompetensavsnitt där du anger viktiga kompetenser som är relevanta för tjänsten du söker, tillsammans med vad du har uppnått. Lägg in yrkeserfarenhet under kompetensavsnittet.

Här följer ett exempel på hur du anger kompetenser i ett funktionsorienterat CV:

Kompetenser

Effektivisering av processer

Skapade e-postmanus för kundservice som användes över hela företaget i kontakt med kunder. Sammanställde på egen hand en utbildningshandbok för kundtjänstrepresentanter, vilket minskade introduktionstiden från åtta till sex veckor. Minskade den genomsnittliga tiden för ett samtal med kundrepresentanten med 90 sekunder tack vare en intuitivt utformad onlinekurs.

Hantering av klagomål

Besvarade i genomsnitt fler än 50 samtal per dag från missnöjda kunder avseende försenade leveranser, felaktiga beställningar och beställningar som kommit bort. Uppnådde en genomsnittlig kundnöjdhet på 97 % vilket översteg teamets mål med 12 %.

Servicebaserad försäljning

Resultat som ständigt överträffade målen med över 10 % tack vare innovativa merförsäljningsmetoder. Utvecklade ett system för förbättrad uppföljning med missnöjda kunder och minskade kundomsättningen med 6 %.

Ange dina kompetenser i ett separat kompetensavsnitt

Om du vill komplettera din yrkeserfarenhet med kompetenser som krävs av eller är relevanta för arbetsgivaren kan du ta med ett separat kompetensavsnitt där du lyfter fram nyckelorden från jobbeskrivningen. Om du har bred yrkeserfarenhet ska avsnittet med jobbhistoriken vara det som arbetsgivarna ser först. Du kan ange ytterligare kompetenser i ett separat avsnitt nära slutet av ditt CV eller allra sist.

Här följer ett exempel på ett kompetensavsnitt som avser en specialist på löneredovisning:

Relevanta kompetenser: Hanterar Quicken och Quickbooks på professionell nivå, administration av medarbetarförmåner, introduktion av nyanställda, löneredovisning på regional nivå, medarbetarrelationer.

Väv in dina kompetenser i avsnittet om yrkeserfarenhet

Många jobbsökare väljer visserligen att ange sina kompetenser i ett separat avsnitt i CV:t, men det är också viktigt att väva in dem i beskrivningarna under varje tidigare anställning. Det här är en möjlighet att komplettera ditt kompetensavsnitt med mer sammanhang och specifika exempel.

Om du till exempel tar med kompetenserna ”projektledning” och ”tidshantering” kan du illustrera detta genom att hämta exempel från verkligheten. Du kan till exempel skriva: ”Hanterade sex projekt i tre separata team under första halvåret 2018 med lyckat resultat, och samtliga leveranser gjordes inom deadline.”

Få ett jobbflöde anpassat för dig på Indeed
Bli den första som upptäcker nya jobb i ditt område

Exempel på kompetenser att lägga in i ett CV

Det är ofta lätt att avgöra hårda kompetenser utifrån uppgifterna i jobbeskrivningen, men det är inte alltid lika tydligt vilka relevanta mjuka kompetenser du ska välja. Du kan sålla fram vilka mjuka kompetenser som är bra att ta med i ditt CV genom att granska vilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och bestämma vilka av dina personliga styrkor som kommer till störst användning.

Nedan följer ett antal exempel på populära mjuka och hårda kompetenser som arbetsgivare ofta söker efter:

1. Förmåga att lyssna aktivt

Med aktivt lyssnande menas förmågan att fokusera helt på den som pratar, att förstå vad de säger, ta emot informationen och svara på ett genomtänkt sätt. Aktiva lyssnare använder verbala och icke-verbala tekniker för att visa att de lyssnar på den som pratar. Genom att utveckla och använda din kompetens inom aktivt lyssnande kan du visa dina kollegor att du är engagerad och intresserad av projektet eller uppgiften.

Exempel på relaterade lyssningskompetenser:

 • Ställa frågor

 • Anteckna

 • Organisation

 • Punktlighet

 • Verbal/icke-verbal kommunikation

2. Kommunikationskompetenser

Kommunikationskompetenserna kommer till användning när du ger och tar emot olika sorters information. Det kan handla om att förmedla idéer, känslor eller vad som händer runt dig. Kommunikationskompetenser är att kunna lyssna, tala, observera och visa empati. Att ha stark kommunikationsförmåga är viktigt i varje bransch och på alla karriärnivåer.

Exempel på relaterade kommunikationskompetenser:

 • Aktivt lyssnande

 • Konstruktiv kritik

 • Kommunikationsförmåga

 • Tala offentligt

 • Verbal/icke-verbal kommunikation

 • Skriftlig kommunikation

3. Datorkunskaper

Området datorkunskaper omfattar förmågan att lära sig och använda olika tekniska system. Hårdvarukompetensen gör att du fysiskt kan hantera en dator och det kan vara så enkelt som att veta hur du ska slå på och av en viss maskin. Mjukvarukompetenser hjälper dig att effektivt använda datorprogram och tillämpningar. Det finns en del mjukvarukompetenser som arbetsgivare kan betrakta som nödvändiga för en anställning, till exempel att kunna använda kalkylblad eller kunna ett visst kodningsspråk.

Exempel på relaterade datorkompetenser:

 • Maskinskrivning/ordbehandling

 • Kunskaper i kodningsspråk

 • Systemadministration

 • Kalkylblad

 • E-posthantering

4. Kompetenser inom kundservice

Kompetenser inom kundservice är egenskaper och metoder som hjälper dig att möta kundernas behov och skapa en positiv upplevelse. I allmänhet är kompetenser inom kundservice i hög grad beroende av personens förmåga till problemlösning och kommunikation. Kundservice betraktas ofta som en ”mjuk kompetens”, och innefattar sådant som aktivt lyssnande och förmåga att läsa av både verbala och icke-verbala ledtrådar.

Relaterade kompetenser inom kundservice:

 • Aktivt lyssnande

 • Empati

 • Social kompetens

 • Problemlösning

 • Pålitlighet

5. Social kompetens

Social kompetens är egenskaper som du förlitar dig på när du samverkar och kommunicerar med andra. De används i många scenarier där samarbete är centralt. Att utveckla sin sociala kompetens är viktigt för att arbeta effektivt tillsammans med andra, lösa problem och leda projekt eller team.

Relaterade sociala kompetenser:

 • Kommunikation

 • Empati

 • Flexibilitet

 • Ledarskap

 • Tålamod

6. Ledarskapskompetenser

Du använder dina ledarskapskompetenser när du vill få andra människor att arbeta mot ett gemensamt mål. Vare sig du har en chefstjänst eller leder ett projekt, är det dina ledarskapskompetenser som sätts på prov när en serie arbetsuppgifter ska slutföras, ofta enligt ett visst schema.

Relaterade ledarskapskompetenser:

 • Förmåga att lära ut och fungera som mentor

 • Flexibilitet

 • Risktagande

 • Gruppbyggande

 • Tidshantering

7. Organisationsförmåga

Med organisationsförmåga avses egenskaper som hjälper dig att styra såväl arbetsuppgifter som människor. En bra chef är välorganiserad, empatisk och kan kommunicera tydligt till sitt team eller inom ett projekt. Chefer bör ha både mjuka kompetenser och vissa tekniska kompetenser som är relevanta för deras bransch.

Kompetenser relaterade till organisationsförmåga:

 • Beslutsfattande

 • Projektplanering

 • Delegering av uppgifter

 • Kommunikation i gruppen

 • Ledarskap och teamarbete

8. Problemlösningskompetens

Problemlösningskompetens hjälper dig att fastställa källan till ett problem och snabbt hitta en effektiv lösning. Denna kompetens är högt uppskattad inom alla roller oavsett bransch. För att kunna lösa problem i din roll kan du behöva vissa bransch- eller jobbspecifika tekniska kompetenser.

Relaterade problemlösningskompetenser:

 • Detaljorientering

 • Samarbetsförmåga

 • Kommunikation

 • Tålamod

 • Forskning

9. Tidshantering

Med tidshanteringskompetens kan du slutföra arbetsuppgifter och projekt inom deadline utan att förlora balansen mellan arbete och privatliv. Med bra organisation kan du prioritera dina uppgifter rätt under arbetsdagen. När du förstår både dina egna, gruppens och företagets mål på djupet har du också en bra startpunkt för planeringen av din tid.

Kompetenser relaterade till tidshantering:

 • Delegera uppgifter

 • Fokusera

 • Målsättning

 • Organisation

 • Prioritering

10. Överförbara kompetenser

Med överförbara kompetenser menas egenskaper som är användbara för alla arbetsgivare oavsett om du byter jobb eller yrkesbana. Det handlar ofta om mjuka kompetenser, till exempel flexibilitet, organisationsförmåga, samarbetsförmåga eller andra egenskaper som arbetsgivare söker efter bland starka kandidater. Överförbara kompetenser kan användas för att presentera dina tidigare erfarenheter när du söker nytt jobb, i synnerhet i en annan bransch.

Relaterade överförbara kompetenser:

 • Ambition

 • Kreativitet

 • Empati

 • Ledarskap

 • Teamarbete

Vilka kompetenser som är bäst att lägga in i ett CV varierar efter jobbtyp, karriärnivå, utbildning med mera. Vilka kompetenser som är viktigast för en yrkesförare skiljer sig till exempel från de som är viktigast för en marknadsföringschef. Innan du ansöker till ett jobb, bör du ta dig tid att gå igenom vilka kompetenser som är mest värdefulla för arbetsgivaren och skräddarsy ditt CV utifrån vilka av dina personliga kompetenser som stämmer med deras krav.

Målet med listan över kompetenser i ditt CV är att visa rekryteraren eller rekryterande chef att du är den bästa kandidaten för rollen, och att du har ett specifikt värde att tillföra teamet. Genom att vara uppmärksam på vilken typ av kandidat en arbetsgivare letar efter och göra kopplingar till dina egna styrkor, kan du snabbt sticka ut i konkurrensen.


Dela
Utforska nya jobbmöjligheter på IndeedHitta jobb

Utforska fler artiklar

 • Så här skriver du ett personligt brev som undersköterska
 • Tips på hur du skriver ett CV som ungdom
 • Hur ska ett cv se ut?
 • Skriva personligt brev – exempel för säljare
 • Så här skriver du CV för byggarbetare
 • Hur långt ska ett CV vara och vad ska det innehålla?
 • Hur man skriver ett proffsigt CV som grundskollärare (med exempel)
 • CV för projektledare: Skriv ett cv som leder till intervju
 • Så här skriver du ett personligt brev som student (med exempel)
 • 10 exempel på saker som gör ett CV dåligt – och hur du undviker misstagen
 • Hur skriver man en jobbansökan
 • Personligt brev för jobbet som administratör – tips och exempel