Så skriver du ett proffsigt CV som förskollärare

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 2 juni 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Hur skriver man ett professionellt CV som förskollärare? Det ska vi svara på i den här artikeln. Vi ger dessutom ett konkret exempel på hur ett CV kan se ut.

Förskollärare

Förskollärare är ett yrke som genomgått en stor utveckling – från att tidigare ha kallats dagislärare eller dagisfröken har yrkets status höjts genom att bland annat utbildningen för förskollärare har förlängts till 3,5 års högskolestudier. Förskollärare blir man i dag genom att läsa lärarprogrammet med inriktning förskola eller fritids.

Som förskollärare jobbar du tillsammans med barnskötare med barnens pedagogiska utveckling samt ser till deras behov av mat, vila och lek. Barnen på förskola är i åldrarna ett till fem år, och när de fyller sex börjar de i förskoleklass, även kallat sexårsverksamhet.

Relaterad artikel: Vad tjänar en förskollärare?

Hur skriver man ett bra CV som förskollärare?

Din erfarenhet inom yrket och din utbildning är givetvis grundläggande, men det finns även andra saker som är viktiga när du skriver ditt CV.

För det första bör du ha en kort text som beskriver dig, en profiltext, som fångar läsarens intresse och ger ett gott intryck av dig. Du ska även se till att layouten i ditt CV gör det luftigt och lätt att läsa. Var dessutom noga med vilka ord du använder, använd ett aktivt språk och dynamiska meningar.

En miss många gör är att de inte korrekturläser sitt CV. Även om du är en fena på stavning och grammatik är det lätt hänt att fingrarna snubblar på tangentbordet och en felstavning kryper in i texten. Språkliga fel hör inte hemma i ett vinnande CV för en förskollärare – se därför till att allt blir snyggt, rätt och intressant. Kom ihåg du bara har en chans att göra ett gott första intryck.

Här går vi igenom de olika styckena som bör ingå i ett CV. Traditionellt skriver man sitt CV i omvänd kronologisk ordning, det vill säga att man börjar med att ange sin senaste arbetsplats, därefter den näst senaste, och så vidare.

Profiltext 

Kort om dig, profil, snabba fakta – kärt barn har många namn. Det vi menar är alltså presentationen eller sammanfattningen av dig själv, som är det första stycket i ditt CV. Detta är en kort text som visar vad du kan, vad du vill och vad du har gjort.

Detta är den perfekta hisspitchen i textform, som i några meningar sammanfattar dig på bästa möjliga sätt. Målet är att du ska få den som läser ditt CV att tycka att du är intressant och vilja läsa mer.

Läs mer: Så här skriver du en CV-profil

Arbetslivserfarenheter

I det här stycket anger man alltså sina arbetslivserfarenheter i omvänd kronologisk ordning. Tänk på att ta med de arbetslivserfarenheter som är relevanta för jobbet som förskollärare. Om du har lång arbetslivserfarenhet kan du inkludera de jobb du haft under de senaste cirka tio åren, såvida inte ännu tidigare jobb är specifikt relevanta för jobbet som förskollärare.

Det format som är vanligast är att man skriver namnet på organisationen/företaget där du har arbetat, eventuellt arbetsplatsens ort, vilken titel/befattning du hade och mellan vilka datum du arbetade där. Därtill kan du skriva några få men kärnfulla meningar om vilka ansvarsområden du hade, om du uppnådde några särskilda resultat eller drev specifika projekt.

Kunskaper

Ett av styckena i ditt CV bör vara vigt för särskilda färdigheter eller kunskaper. Det kan vara att du pratar ett visst språk utöver ditt modersmål, att du har utbildning i första hjälpen eller är duktig på att spela gitarr. Naturligtvis ska kunskaperna vara kopplade till jobbet som förskollärare.

Utbildning

Här listar du all utbildning från gymnasiet och vidare. Skriv vilken utbildning du har, den skola där du gick utbildningen och under vilka år. Inkludera även eventuella fortbildningar du gått på tidigare arbetsplatser, eller diplom och certifikat som du har.

Hur långt ska ett CV vara?

Hur långt ett CV är beror främst på hur lång arbetslivserfarenhet du har. Har du arbetat i 20 år eller är du nyutexaminerad från universitet? Om du är relativt ny förskollärare har du av naturliga skäl mindre att ta upp i ditt CV. Om du däremot har arbetat i många år är tumregeln att det räcker med information om de senaste tio åren i ditt CV. Ditt allra första jobb när du var ung eller dina första arbetsår är ofta inte relevanta för det jobb du söker i dag.

Kort och koncist

Det är bättre att hålla ditt CV kort och koncist, och ange information i punktform om det behövs, än att använda sig av långa och beskrivande meningar. Tänk på att ditt CV ska locka till att vilja veta mer om dig och att du inte behöver skriva ut precis allt. Målet är att informationen är relevant och att du ska få komma på intervju, där du sedan kan berätta mer om dig själv.

Luftig layout

Denna punkt är något som många bortser från. Det är vanligt att man försöker få med så mycket som möjligt på en så liten yta som möjligt i sitt CV, vilket resulterar i att det är svårt att läsa. Har du mycket relevant erfarenhet ska du hellre utforma ett längre CV med luft mellan de olika styckena, än att försöka trycka in allt på en eller två sidor. Sätt dig in i rollen hos den som ska läsa ditt CV och se till att det blir tydligt och överskådligt.

Välskrivet och grammatiskt korrekt

Ditt CV ska vara välskrivet och helt fritt från språkliga fel. Använd dig av ett aktivt språk bidrar till att hålla ditt CV kort och ger det mer pondus.

Skriv till exempel så här: Ansvarade för en grupp barn med särskilda behov.

Inte så här: Under min tid på Skola ABC hade jag ansvar för och ledde en grupp barn med särskilda behov.

Kom ihåg att använda dig av stavnings- och grammatikkontroller, och korrekturläs ditt CV ordentligt innan du skickar iväg eller skriver ut det.

Stick ut ur mängden

Det här kan vara knepigt med tanke på att arbetsgivare ofta får in mängder av ansökningar till en utlyst tjänst, och andra kandidater kan vara lika kvalificerade som du för jobbet.

Ett bra tips är att använda sig av en design och layout som sticker ut eller att du inleder eller avslutar med en mening som särskiljer dig från mängden. Har du en udda hobby eller ett kul intresse som du kan nämna? Om du till exempel är modist på fritiden kan det vara en detalj som arbetsgivaren kommer ihåg när de har läst ditt CV och personliga brev.

Kontaktuppgifter

Glöm inte att inkludera dina kontaktuppgifter i ditt CV. Det som bör finnas med är ditt för- och efternamn, din mejladress och ditt telefonnummer. Du kan även ange din postadress, men det är inte nödvändigt – telefon och mejl är de uppgifter arbetsgivaren behöver för att nå dig och kalla dig till intervju.

Exempel

Här presenterar vi ett exempel på hur ett CV för en förskollärare kan se ut.

Anna Andersson
070 12 345 67
anna.andersson@e-postdomän.se

Profil
Utbildad förskollärare med fem års erfarenhet av att undervisa barn i åldrarna tre till fem år.  Som förskollärare vid Skola ABC hjälpte jag till att utveckla specialresurser för barn med inlärningssvårigheter och ge föräldrar regelbundna uppdateringar. Jag trivs med att arbeta nära både barnen och föräldrarna.

Arbetserfarenhet
Skola ABC, Mora
Förskollärare, maj 2016 – nu
Utveckla och lära ut kreativa och interaktiva aktiviteter i ett klassrum med 15 till 20 elever i åldrarna tre till fem år.
Utveckla specialiserade resurser för elever med inlärningssvårigheter.
Kommunicera med föräldrar och vårdnadshavare angående elevernas allmänna beteende och hälsa samt deras sociala och utvecklingsmässiga framsteg.

Skola 123, Mora
Barnskötare, maj 2011 – november 2011
Vikariat på sex månader som barnskötare. Omvårdnad och pedagogiskt arbete med barn i åldrarna ett till två år på småbarnsavdelning. Aktivera, lära, leka med och ge omvårdnad till förskolans yngsta barn.

Relevanta kunskaper
Erfarenhet av läroplansutveckling, inklusive kreativ lektionsplanering ”lärande i lek”
Tålmodig, empatisk och välorganiserad
Utbildad i första hjälpen
Spelar gitarr och piano

Utbildning
Stockholms universitet
Förskollärarprogrammet 2012–2016

Tumba gymnasium
Humanistiska programmet 2007–2010

Språkkunskaper
Svenska – modersmål
Finska – flytande
Engelska – goda kunskaper i tal och skrift

Övrigt
B-körkort

Vi önskar dig lycka till med ditt CV och ditt jobbsökande!

Observera att inga av de företag, institutioner eller organisationer som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Exemplet som förekommer i artikeln anges endast som illustration. Det kan krävas ytterligare formatering för att uppnå önskad standard.

Utforska fler artiklar