CV för konsult – så skriver du ett CV som ger dig drömjobbet

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 5 maj 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Hur får du som konsult ditt CV att nå hela vägen? I den här artikeln tittar vi på hur du som konsult bör tänka när du skriver ditt CV för att lyfta din kompetens. Men också för att ”passa in i gänget” och samtidigt sticka ut bland dina konkurrenter.

Skapa ett CV som gör skillnad

CV för alla slags konsulter – finns det? Nej. Men skiljer man ut det av CV:t som inte rör just expertisområdet så har vi ju konsultandet, tilltalet och dig som person kvar, och de bitarna påverkar nog så mycket. Det finns ju några olika varianter av CV:n man kan ge sig på. Det vi går igenom här är ett funktionellt CV, som inleds med fritext – vi kan kalla det presentation – och fortsätter med att lista arbetslivserfarenhet, utbildningar och kompetenser.

Din CV-profil är din öppningsscen

Profiltexten bör inte vara särskilt lång, men den behöver vara bra. Den ska öppna upp scenen för resten av hela ditt jobbsökande hos en och samma arbetsgivare. Det är nämligen ungefär här du får ge ditt första intryck. Och det påverkar hur mycket mer en arbetsgivare vill höra om dig.

I profiltexten har du en handfull meningar på dig att lyfta fram din mest relevanta spetskompetens. Samtidigt som du ska sticka ut i konkurrensen OCH visa förutsättningar för att passa in på arbetsplatsen. Du strävar alltså efter något som är både kärnfullt och konkurrenskraftigt. Vi ska närmast gå igenom dessa bitar i ett CV som passar för en konsult. Vi kan också rekommendera dig en mer allmän artikel kring CV-profilen: Hur skriver du en CV-profil

Visa din kompetens

En nyckel till ett framgångsrikt CV är att ta med information om dina tidigare arbetsuppgifter som direkt relaterar till precis den typen av konsulttjänst du siktar på.

Är du en erfaren konsult vinner du på att kort sammanfatta det bästa av det mesta som du gjort och åstadkommit inom ditt yrke eller din bransch. Du lyfter alltså bara höjdpunkterna. Är du en mindre erfaren konsult kan du istället lyfta fram mer av dina goda egenskaper och färdigheter. Och dina mål och ambitioner OM de ligger i linje med jobbet du ska söka.

Lästips: Målsättning i ditt CV - tips för att skriva ett övertygande CV

Oavsett vilken typ av konsult du är kommer kommunikation att vara A och O. Affärskonsulter kan till exempel utarbeta affärsdokument, närvara vid styrelsemöten och arbeta tillsammans med ledningen. Finansiella konsulter är mycket mer analytiska och kanske aldrig träffar någon anställd från kundföretaget personligen. Istället analyserar de siffror och lämnar in en skriftlig rapport. Alla typer av konsulter delar kommunikation som en viktig del av sitt ansvarsområde. Oavsett om kommunikationen sker muntligt eller skriftligt. Det betyder att kommunikation är en säker kompetens att fokusera på i ditt CV.

Passa in i gänget och i företaget

Ger du intrycket av att kunna vara en av dem du vill jobba med framöver? En annan nyckel är nämligen att signalera hur väl du passar in i sammanhanget du ska arbeta i. Och det gäller förstås även vid anställningsintervjuerna och din profil på sociala medier.

 • Företaget: Som konsult representerar du en konsultfirma. Vad vill den firman ge sina nuvarande och framtida kunder för intryck? Ta reda på det och gör det till en del av din egen profil (utan att göra alltför mycket våld på dig själv för då kanske du egentligen söker ett jobb som du inte lär trivas med). Om du lyckas förmedla en bild av dig som påminner om arbetsgivarens vision av dess bästa tänkbara konsult lär du fånga intresse.

 • Gänget: Att ”passa in i gänget” är hos de flesta arbetsgivare en fråga om att passa in i teamet eller avdelningen där du ska jobba. Så förutom att du bör lyfta fram en profil för det utåtriktade arbetet behöver den också passa in på hemmaplan, där teammedlemmar var för sig och tillsammans sätter en viss prägel på teamet. Och skapar en lagkultur. Kan du på något sätt få lite grepp om den så kan du lyfta fram något som ”gänget” kan acceptera, gilla och vilja ha mer av i ditt CV och under intervjuer.

Sticka ut lagom mycket

En tredje nyckel handlar om att sticka ut. Men bara lagom mycket. Och avvägningen är inte helt enkel där. Här ger vi ett par vaga och osynliga gränser som du kan försöka förhålla dig till:

 • Ju mer auktoritetet du har (förmodligen genom dina meriter), desto mer utrymme har du att sticka ut.

 • Stick ut i något som kan gynna verksamheten.

 • Stick inte ut så pass mycket att du slutar passa in.

 • Stick ut i något som inte hotar chefens auktoritetet.

 • Håll dig inom säkra zonen och riskera hellre att sticka ut för lite än för mycket.

Det går knappt att ge en exakt definition av svängrummet här, men du bör ändå få ungefärlig uppfattning. Som du anar mellan raderna bygger svängrummet på att du har ett hum om vilken slags människor som ska ta ställning till din fortsättning.

Exempel på CV

Dags att ta det hela till en mer konkret nivå. Här följer några exempel som på ett eller annat sätt väver in några sätt att lyfta kompetens, passa in och sticka ut. Exemplen visar hur en marknadsföringskonsult skulle kunna inleda sin CV-profil. Men andemeningen bör kunna genomsyra ett CV även för andra slags konsulter.

Lästips: Hur ska ett CV se ut?

Exempel 1

Exemplet visar hur en konsult som varit med ett tag lägger sina prestationer i förgrunden och bakar in lite humor mot slutet för att sticka ut lite extra (men ändå passa in). Att skoja lite kan signalera en säkerhet:

”Erfaren marknadsföringskonsult med vana att utveckla prisbelönta strategier för en mångfaldig kundkrets. Över fem års branscherfarenhet med säljande kampanjer, uppmärksammad webbdesign och unik varumärkesutveckling.

I mig har ni också en marknadsförare som sällan missar chansen när det bjuds in till event (med tilltugg), där jag bara måste mingla mig fram till nyheter och nya samarbeten.”

Exempel 2

Inledningen i detta CV speglar en konsult med mindre erfarenhet, som då lägger mer av sina allmänna färdigheter, mål och ambitioner i förgrunden.

”Motiverad marknadsföringsspecialist söker konsulttjänst för att tillämpa ledarskaps- och marknadsföringsförmåga och förbättra företagets intäkter och marknadsexponering. Erfaren inom bevakning av konkurrenter, identifiering av trender och troliga scenarier. Skicklig i WordPress, Facebook Ads Manager, Photoshop.

I mig har ni någon med stark drivkraft. Som sällan släpper ett mål ur sikte.”

Efter inledningen: din arbetslivserfarenhet

Rekryterare behöver lita på att du kommer att utföra jobbet. Det enklaste sättet att skapa detta förtroende hos dem är genom din arbetslivserfarenhet. Om du nu har sådan. Välj ut det som är relevant för uppdraget när det kommer till exempelvis ledarskap, resultat, verksamhetsutveckling eller annat. Gå rakt på sak och skippa långa omskrivningar.

Så här kan du strukturera din arbetserfarenhet:

 • Arbetstitel

 • Företagsnamn

 • Datum

 • Ansvar och prestationer

För att sticka ut från de andra konsulterna bör du fokusera på vad du uppnått hittills i din karriär istället för på dina uppgifter och ditt ansvar. Istället för att säga:

”Jag ansvarade för implementering av nya driftregler”

kan du säga:

”Jag strömlinjeformade verksamheten och drog kostnaderna med en halv miljon kronor.”

Så vad är skillnaden mellan de två påståendena?

Det första uttalandet visar att du implementerade nya driftsregler, men det visar inte om dina nya regler var framgångsrika eller ett fullständigt misslyckade. Dessutom kan ju även många av dina konkurrenter haft liknande uppgifter, och då kan du inte sticka ut med en sådan sak. Men det andra uttalandet visar att du kunde minska kostnaderna. Det visar hur din kompetens omsatts i faktiska resultat. Och ifråga om att sticka ut så lär ju ingen kunna visa precis samma resultat. De är förmodligen inte ens särskilt jämförbara. Men ditt resultat gör just ditt CV unikt.

Tänk på att du inte behöver lista alla dina erfarenheter, utan bara dem som är relevanta för tjänsten du söker. Vill du undvika tidsglapp kan du nämna meriterna emellan också, men mycket kort. Och ju äldre meriter, desto lägre meritvärde har de. Ta bara med dem i den mån meritvärdet hålls uppe av andra faktorer.

Utbildning

Här kan du lista dina utbildningar. Både din akademiska examen, dina certifierade utbildningar, diplomkurser och övriga kurser.

Skriv gärna vad dessa utbildningar handlade om och vilket målet var. Exempelvis kan projektledarutbildningar vara av många slag, som du kanske har gått flera stycken av. Lyft fram skillnaden. En kanske var att leda komplexa projekt, en annan var certifierande och en tredje fokuserad runt projektekonomi.

Färdigheter

Du vill säkert lyfta fram vad som är unikt med dig, vilka dina färdigheter är. Du kanske är en bra förhandlare, eller någon som snabbt ser problem och kommer på lösningar. Kom ihåg att inte bara rada upp orden. Istället väver du in dem i korta exempel, så att du ger dem mer trovärdighet. Det här avsnittet är desto viktigare för den som är rätt ny som konsult och inte har så mycket arbetslivserfarenhet att skylta med. Poängen är ju alltjämt att visa/bevisa din förmåga att klara av jobbet.

Språk

Att kunna flera språk är alltid en bra merit, så kom ihåg att ta med dessa. Nämn gärna vilken nivå du ligger på i tal respektive skrift inom vardera.

CV-modell

[Ditt namn]
[Adress]
[Telefon]
[Mejl]

[Rubrik: Kort och inte för offensiv men som gärna hjälper rekryteraren att komma ihåg CV:n, exempelvis:]
CV för ITC-konsulten Anna

[Profiltexten: Den löpande texten, på högst en sida:]
Ditt CV som öppnar upp med något som fångar läsarens intresse, kort lyfter fram din främst spetskompetens samt särskiljer dig från konkurrenterna. Det är också här som du, gärna lite indirekt, visar hur väl du passar in och samtidigt sticker ut lagom mycket. Få även med din ambition här (så långt den stämmer med arbetsgivarens ambition.]

[Meriterna: Erfarenheter först (endast om du saknar erfarenhet så redovisar du utbildningen först), och sedan utbildning etc. Inom varje kategori redovisar du i omvänd kronologisk ordning, så att det senaste hamnar överst. Håll även detta på högst en sida:]

Arbetslivserfarenhet

 • Yrkestitel 1, företagsnamn, period.
  Ansvar och prestationer*

 • Yrkestitel 2, företagsnamn, period.
  Ansvar och prestationer*

Utbildning
Kurs/program 1, utbildningsanordnare, period
Kurs/program 2, utbildningsanordnare, period

Färdigheter
[Vad du än lärt dig utanför arbete och studier, men ändå är högst relevant för tjänsten. Här finns chansen att sticka ut lite med lite exotiska erfarenheter, utan att det hotar att ställa dig utanför. Men håll dig kort.]

Språk
[Exempelvis ”Engelska: Flytande i tal, medelgod i skrift”]

Exemplet som förekommer i artikeln anges endast som illustration. Det kan krävas ytterligare formatering för att uppnå önskad standard.

Utforska fler artiklar