6 allmänna regler för CV-skrivande

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 7 januari 2021

För upptagna rekryterande chefer är ditt CV en sammanfattning av din karriär och ofta det som avgör om du får komma på en intervju. Om jobbsökandet är en resa, är ett lysande CV ditt pass.

De grundläggande principerna för CV-skrivande har varit desamma i generationer, men den tekniska utvecklingen innebär att fler delar av ansöknings- och rekryteringsprocesserna sker online än någonsin tidigare. Om du håller dig uppdaterad om de bästa metoderna, kommer du också att kunna utforma ett CV som fungerar för dig. I den här artikeln diskuterar vi sex allmänna regler som du kan ha i åtanke när du skapar eller uppdaterar ditt CV.

 1. Ta med all grundläggande information

 2. Hämta inspiration från andra CV:n

 3. Använd så få ord som möjligt

 4. Kvantifiera om möjligt dina prestationer

 5. Använd nyckelord som arbetsgivarna använder i sina jobbeskrivningar

 6. Korrekturläs flera gånger för att upptäcka skriv- och stavfel.

Så här skriver du ett CV

Observera att du kan använda dessa regler oavsett format, men eftersom olika typer av programvara kommer att läsa ditt CV är det bäst med ett enkelt format med en spalt och ett professionellt teckensnitt.

1. Ta med all grundläggande information

Målet med ett CV är att på bästa sätt visa dina relevanta kompetenser och prestationer, och det finns en rad sätt att lyckas med detta. Varje CV måste dock innehålla vissa grundläggande delar:

 • Relevant utbildning eller certifieringar och/eller licenser. Hur viktig din utbildningsbakgrund är beror på jobbet eller branschen som du är intresserad av. Om du har många utbildningsmässiga meriter räcker det att du tar med dem som är mest relevanta för jobbeskrivningen.

 • Relevant arbetslivserfarenhet och erfarenhet som volontär. De flesta väljer att börja med sitt senaste jobb när de räknar upp sina erfarenheter. Ta inte med allt du gjorde på tidigare jobb. Fokusera på prestationer hellre än ansvarsområden.

 • Kontaktinformation. Ditt fullständiga namn, staden du bor i, din e-postadress och ditt telefonnummer. Eftersom den här personliga informationen är känslig bör du vara försiktig med vem du delar ditt CV. Läs igenom dessa riktlinjer för säker jobbsökning för att skydda dig själv.

 • Relevanta kompetenser och din kunskapsnivå. Till exempel ”kan konversera på spanska” eller ”erfarenhet av Microsoft Excel” jämfört med ”flytande spanska” eller “expert på Microsoft Excel”.

Observera att den grundläggande informationen i ett CV inte brukar omfatta referenser. Det bästa är att inte ta med dem på CV:t. Det sparar plats och skyddar dina professionella kontakters integritet.

Relaterat: De 10 viktigaste kompetenserna i ett CV (med exempel)

 1. Hämta inspiration från andra CV:n
  Det kan hjälpa att se hur andra har skrivit om sina kompetenser och erfarenheter. Detta är ett mycket bra sätt att upptäcka mer effektiva sätt att beskriva dina meriter och undvika klyschor.

Du kan också få en känsla för det interna språk som används i en viss bransch eller på ett visst företag. Du kanske har erfarenhet som inte är direkt kopplad till tjänsten du söker, men som ändå är högst relevant, och vill ta med den i ditt CV. Någon annans CV kanske visar en liknande bakgrund och kan ge ett exempel på hur du kan presentera din erfarenhet på ett övertygande sätt.

###3. Använd så få ord som möjligt
Arbetsgivare behöver snabbt kunna få en bild av din arbetslivserfarenhet. Utforma avsnittet om din erfarenhet som en lista med korta, lättlästa punkter snarare än att skriva långa paragrafer. Till exempel:

För ordrikt: Tillämpade mina expertkunskaper inom budgethantering för att åstadkomma en 20-procentig minskning av avdelningens utgifter genom en noggrann analys där en betydande ineffektivitet identifierades.

Mer koncist: Minskade avdelningens utgifter med 20 % genom att eliminera ineffektivt arbete.

Det typiska CV:t är max två sidor så var noga med att bara ta med den viktigaste informationen. Om du har svårt att avgöra vad som är viktigt kan du fråga dig själv om det du tar med är relevant för det som arbetsgivaren efterfrågar i jobbeskrivningen.

Det är också viktigt att fundera på vilken typ av jobb som du verkligen vill bli rekryterad till. Med andra ord, ta inte med tidigare erfarenheter av uppgifter som du inte alls trivdes med. Behåll erfarenheterna som du vill fortsätta att bygga på och matcha dem med det som arbetsgivaren letar efter. Det är den här typen av information som du bör ta med i ditt CV.

 1. Kvantifiera om möjligt dina prestationer
  Siffror och data ger liv åt din erfarenhet och hjälper rekryterande chefer att föreställa sig vad du skulle kunna bidra med i deras organisation. Backa upp dina prestationer med verkliga data när det går för att stärka din trovärdighet, och lägg till informativa detaljer i ditt CV. Till exempel:

Icke-kvantifierat: Förbättrade leadsgenereringen genom strategiska initiativ till innehållsmarknadsföring.

Kvantifierat: Åstadkom en leadsutveckling på 180 % varje år genom strategiska initiativ till innehållsmarknadsföring.

###5. Använd nyckelord som arbetsgivarna använder i sina jobbeskrivningar
Rekryterande chefer vill se att du kan tala deras språk och känner till språket som brukar användas i branschen. När de ser sina egna nyckelord återspeglas i ditt CV ökar deras övertygelse om att du är en stark kandidat till rollen. Och om ditt CV ska publiceras i en onlinedatabas som Indeed CV, är de rätta nyckelorden avgörande för att du ska bli upptäckt av arbetsgivare.

Ett sätt att bli bekant med de olika nyckelorden är att experimentera med olika söktermer på se.indeed.com eller i Indeed-appen. Läs platsannonserna som intresserar dig noga och notera termerna och fraserna som arbetsgivare använder. Du kanske börjar upptäcka sådant som är gemensamt och kan ta med några av dessa ord eller begrepp i ditt CV om de är relevanta för din bakgrund.

6. Korrekturläs flera gånger för att upptäcka skriv- och stavfel

Tyvärr räcker det ibland med ett enda skriv- eller stavfel för att ditt CV ska sorteras bort tidigt under processen. Korrekturläs ditt CV flera gånger och gör en noggrann redigering rad efter rad, ord efter ord. Genom att läsa innehållet baklänges kan du, även om det känns konstigt och tidskrävande, upptäcka små fel som du kanske hade missat annars. Det är alltid en god idé att få en utomståendes perspektiv. Be en vän, mentor eller familjemedlem att gå igenom ditt CV innan du börjar skicka det till arbetsgivare.

Ett starkt CV kan effektivisera din jobbsökningsprocess, hjälpa dig att visa upp dina styrkor och komma ett steg närmare drömjobbet. Med lite noggrant förarbete, och genom att följa de här sex reglerna, kan du förvandla det här grundläggande jobbsökningsdokumentet till en av dina starkaste professionella tillgångar.

Använd de här kunskaperna och skapa ditt Indeed-CV.

Utforska fler artiklar