Vad tjänar en tandhygienist i Sverige?

Av Indeeds redaktionsteam

Uppdaterat 8 september 2022 | Publicerat 23 juni 2021

Uppdaterat 8 september 2022

Publicerat 23 juni 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Du som är intresserad av att arbeta som tandhygienist vill självklart veta hur lönen ser ut innan du påbörjar en längre utbildning inom oral hälsa. Tandhygienister kan tjäna olika mycket beroende på erfarenhet, klinik och vilket land de arbetar i. Överlag tjänar dock de allra flesta tandhygienister relativt bra. Det är dessutom ett yrke som lovar dig en lång karriär med mycket personlig kontakt och nya erfarenheter.

Hur ser lönerna ut mer konkret? Här nedan får du läsa om lönestatistik kring tandhygienistyrket, samt vad arbetet går ut på och vad som krävs av den som väljer detta yrkesområde.

Hur mycket tjänar en tandhygienist?

En tandhygienist kan tjäna olika mycket beroende på expertis, område samt antal år inom yrket. En erfaren tandhygienist får förstås en något högre lön jämfört med den som precis tagit examen och fått jobb. Här nedan hittar du information om medellönen för en tandhygienist.

Lönestatistik för tandhygienister

Medellönen för tandhygienister ligger på ungefär 31 000 kronor i månaden. Detta är nästan exakt lika högt som medellönen för alla svenskar. Det är alltså en riktigt bra lön, som ligger i linje med vad man kan förvänta sig i andra liknande yrken. Detta samtidigt som yrket är riktigt stabilt. Medellönen för kvinnor inom yrket ligger en aning högre, på 31 100 kronor, och en majoritet av alla tandhygienister är kvinnor. Det är dock självklart ett yrke som passar alla, oavsett kön!

Som tandhygienist kompenseras du som sagt i linje med din erfarenhet och hur länge du har arbetat inom branschen. De yngsta tandhygienisterna tjänar allra minst. Majoriteten av alla tandhygienister är dessutom äldre, vilket påverkar medellönen. Så här ser statistiken ut för olika åldersgrupper:

  • För tandhygienister mellan 18–24 år ligger medellönen på 24 900 kronor i månaden.

  • För tandhygienister mellan 25–34 år ligger medellönen på 27 700 kronor i månaden.

  • För tandhygienister mellan 35–44 år ligger medellönen på 30 900 kronor i månaden.

  • För tandhygienister mellan 45–54 år ligger medellönen på 32 200 kronor i månaden.

  • För tandhygienister mellan 55–64 år ligger medellönen på 33 700 kronor i månaden.

Erfarenhet spelar störst roll

Den allra största faktorn för din lön som tandhygienist är just hur mycket erfarenhet du har inom yrket. En mer erfaren tandhygienist är förstås mycket mer effektiv i sitt arbete, och kan sådant som de ”grönare” tandhygienisterna inte lärt sig ännu. Det är därför naturligt att deras lön reflekterar detta. Det bådar även gott för din egen framtid som tandhygienist!

Den erfarenhet som krävs för en högre lön är något som du erhåller med tiden. Du kan alltså räkna med en lön på över 30 000 kronor i månaden så småningom. Det är en stabil och bra lön som passar de flesta.

Område spelar roll

Var du arbetar påverkar också den lön du får som tandhygienist. Lönen för en tandhygienist i Norge är exempelvis mycket högre än vad som går att få i Sverige. Det kan bli upp till 30 % högre lön i grannlandet. Det kan därför vara rekommenderat att arbeta i Norge under några år när du precis har kommit igång som tandhygienist. Lönen blir högre, och det första året du arbetar i Norge betalar du dessutom mindre skatt som svensk medborgare!

Vad gör en tandhygienist?

Utöver lönerna vill du förstås veta vad en tandhygienist har för arbetsuppgifter, för att kunna avgöra om det är ett yrke som passar just dig. Tandhygienister står som grundpelare inom tandvården. De arbetar främst förebyggande, med tandrengöring. Detta säkerställer att patienter slipper tandbesvär i framtiden.

Det är ett yrke där du får arbeta på egen hand större delen av tiden; du anses dessutom vara egenföretagare med en självständig mottagning. Det innebär en del ansvar, men det är just det som gör yrket så attraktivt för många!

Hur ser arbetsuppgifterna ut för en tandhygienist?

Som tandhygienist arbetar du för en god munhygien och reducerad risk för munsjukdom hos dina patienter. Fokus ligger på en god munhälsa i samhället. En tandhygienist hanterar därför sådant som tandrengöring och grundläggande diagnostik. Tandrengöring är otroligt viktigt för patienternas munhälsa, eftersom det minskar risken för karies, parodontit och plack.

Tandhygienister agerar även som utbildare kring munhygien för allmänheten. De kan informera såväl patienter som samhället i stort om riskerna med sådant som sötad läsk eller tobak. Detta i syfte att främja en bättre munhälsa för alla medborgare.

Dessutom har tandhygienister behörighet att skriva ut viss medicin vid behov. Vid lindrigare munsjukdomar är det alltså en tandhygienist du går till, inte en tandläkare. De kan nämligen diagnosticera dig och skriva ut den medicin du behöver. En tandhygienist skiljer sig alltså från en tandsköterska.

Tandsköterskor arbetar vanligtvis som assistenter till tandläkare, och hjälper dem att behandla patienter. Som tandhygienist arbetar du ofta självständigt med patienter. Du ser till att patienterna slipper ett tandläkarbesök i framtiden, genom att med god munhygien och tandrengöring förebygga tand- och munsjukdomar.

Var hittar man tandhygienister?

Tandhygienister ser du oftast i tandläkarkliniker, men de kan arbeta inom många olika organisationer. Några exempel är företag med fokus på tandvård eller farmakologi, till exempel i rollen som säljare. Tandhygienister har alltså en stor flexibilitet vad gäller typen av arbete de utför samt typen av organisation som de arbetar för.

Vilka färdigheter behöver man som tandhygienist?

Det är inte alla som är naturliga tandhygienister. Ibland krävs det en del extra personlig utveckling. Tandhygienister behöver nämligen en hel del färdigheter utöver det som de får genom utbildningen. Här följer några exempel.

  • Medkänsla. Detta är förstås otroligt viktigt för tandhygienister, eftersom du i arbetet som tandhygienist dagligen har en nära patientkontakt. Du behöver därför kunna sätta dig in i en patients situation och förklara saker på ett vänligt sätt, utan fördomar.

  • Motorik. Likt en kirurg arbetar du som tandhygienist med små instrument. Till skillnad från en kirurg arbetar du dock i patientens mun. Utrymmet är alltså väldigt begränsat; det krävs därför god motorik i fingrar och händer om du vill bli en skicklig tandhygienist!

  • Flitighet. Som tandhygienist måste du vara flitig. Även de minsta detaljerna kan vara tecken på framtida munsjukdomar, och därför är det otroligt viktigt att arbetet utförs grundligt. Det är patienters hälsa det handlar om, så flitighet är förstås ett måste!

  • Uthållighet. När du arbetar inom tandvård förblir du ofta på dina fötter genom dagens gång. Du behöver därför kunna hantera detta utan några större problem.

  • Sociala färdigheter. Eftersom du har nära och personlig kontakt med patienter i ditt arbete, så behöver du ha goda sociala färdigheter. Det är alltså viktigt att lära sig kommunicera på rätt sätt som tandhygienist. Om du är glad och social i bemötandet av patienterna, blir det lättare för både dig som tandhygienist och för dem som patienter!

Jobbutsikter som tandhygienist

Idag finns det strax under 4 000 aktiva tandhygienister i Sverige. Det kommer dock behövas många fler tandhygienister inom en snar framtid. Jobbprognosen för tandhygienister ser riktigt bra ut, både inom det närmsta året och under en längre period framöver. Detta beror på flera saker. Det arbete som tandhygienister utför är otroligt viktigt inom tandvården. Genom att förebygga seriösa munsjukdomar gör tandhygienister det enklare för tandläkare att klara den tuffa arbetsbördan, och sparar både patienter och samhället pengar. En annan anledning är att medelåldern inom yrket är relativt hög, och att många tandhygienister därmed snart kommer att gå i pension.

Det är dessutom inte många som läser till att bli tandhygienister just nu. Detta beror till stor del på en brist på information kring yrket och dess lönepotential. Och med tanke på den växande befolkningen, är det rimligt att anta att behovet av tandhygienister bara kommer att öka i framtiden. Lönen kan eventuellt komma att öka om bristen på tandhygienister blir större om några år. Vissa skillnader förekommer beroende på var i landet du vill arbeta, men generellt sett är marknaden alltså otroligt bra för tandhygienister.

Utbildning för tandhygienister

För att kunna praktisera som tandhygienist, behöver du legitimeras av Socialstyrelsen. Detta efter att du avklarat en utbildning på högskolenivå. Det finns olika utbildningar du kan välja för att bli legitimerad. Det allra vanligaste är tandhygienistexamen, som endast tar två år att läsa klart. Med denna examen specialiserar du dig som tandhygienist, och kan direkt komma igång med arbetet så fort examen är avklarad. Det här kan dock kännas som en något begränsad utbildning.

Du som är intresserad av att läsa vidare kan därför fundera över en kandidatexamen i oral hälsa. Precis som alla kandidatexamina ligger denna på tre års studier (180 högskolepoäng). Då kan du också läsa vidare till en master om du vill. Du får då också fler möjligheter vad gäller arbete.

Du kan självklart börja arbeta som tandhygienist direkt efter examen även här. Du lär dig nämligen allt du behöver för att hantera arbetet på rätt sätt, även med den längre utbildningen. Under utbildningen måste du även praktisera innan du kan legitimera dig. Du får på så vis lära dig om yrket från en erfaren tandhygienist. Det garanterar att du känner dig redo inför din framtida karriär!

* Observera att inga av de företag som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Utforska fler artiklar