Hur mycket en läkare tjänar och vad som påverkar lönen

Av Indeeds redaktionsteam

Uppdaterat 3 september 2022 | Publicerat 11 juni 2021

Uppdaterat 3 september 2022

Publicerat 11 juni 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Att läkare tjänar bra är knappast någon hemlighet. Läkaryrket är bland de bäst betalda yrkena ute i samhället, vilket är förståeligt med tanke på vilket oerhört ansvar de har.

Lönerna kan dock skilja sig ganska mycket åt beroende på vilken typ av läkare det är vi pratar om. Överläkare har självklart högre lön än AT-läkare, men lönerna kan även skilja sig åt för de som i princip har samma yrkesroll, men som jobbar på olika arbetsplatser, har olika arbetstider, eller liknande.

Vad tjänar en läkare - 7 saker som påverkar lönen

Följande saker kan påverka hur mycket en läkare tjänar.

Arbetslivserfarenhet

En läkares lön stiger ganska avsevärt i takt med att de får erfarenhet inom branschen. Som AT-läkare är lönen relativt låg i jämförelse med de legitimerade läkare som har varit aktiva i 10, 15 eller 20 år. Lönetrappan är betydligt brantare jämfört med andra branscher. Det är inte ovanligt att specialistläkare tjänar dubbelt så mycket som de gjorde som AT-läkare, medan överläkare kan tjäna det tredubbla eller mer.

Specialitet

Inom läkaryrket finns det många specialistinriktningar att välja. Dessa olika inriktningar resulterar i olika hög lön. De som för närvarande tjänar högst i genomsnitt är de som jobbar med klinisk patologi. Efter detta hittar vi inriktningar som rättspsykiatri, klinisk genetik och allmänmedicin, samt ett flertal andra specialiteter. De som tjänar minst är de som jobbar med barn- och ungdomsmedicin.

Detta är dock endast genomsnittet. Lönerna kan variera baserat på många andra faktorer, vilket vi går igenom i de andra punkterna på den här listan.

Region

Läkare tjänar olika mycket beroende på i vilken region de arbetar. Här skiljer sig topplönerna beroende på om man är AT-läkare, specialistläkare, chefsläkare eller något annat. I Halland har exempelvis cheferna på mellannivå högst lön, medan AT-läkarna har högst medianlön på Gotland.

Här är det inte alltid de som jobbar i storstadsområden som tjänar mest, som det kan vara i andra yrken. Här är det istället de som är villiga att ge sig ut på landsbygden, och som har specialistkompetens, som får de lite högre lönerna. Men detta kan självklart variera från fall till fall.

Bemanningsföretag

De läkare som jobbar via bemanningsföretag har möjlighet att tjäna betydligt mer pengar per månad i jämförelse med de som är anställda direkt av till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral. Detta kallas ibland för hyrläkare, och betyder helt enkelt att bemanningsföretaget hyr ut läkaren till ett sjukhus eller en annan organisation under en viss tid. Hur lång denna tid är varierar beroende på situation, men allt från några dagar till flera år är vanligt.

Lönerna är betydligt högre än för de som är fast anställda direkt hos arbetsgivaren. De som jobbar via bemanningsföretag får dock vara beredda på att eventuellt behöva besöka olika arbetsplatser på regelbunden basis, och arbetstiden är betydligt osäkrare.

De som föredrar hög lön och är villiga att stå ut med ovanstående konsekvenser, kommer dock att passa riktigt bra som läkare via bemanningsföretag. Det är inte ovanligt att hyrläkare tjänar någonstans mellan 50-100% mer än de som är anställda via kommun eller region.

Arbetstider

Många läkare har jour och beredskapstjänstgöring. Detta kan påverka lönen ganska rejält. Ersättningen varierar beroende på tid på dygnet, dag i veckan och andra parametrar, men i regel är ersättningen högre ju mer “obekväm” arbetstiden är. Hur stor deras ersättning är i kronor varierar, men det har rapporterats att läkare kan tjäna så pass mycket som 15 000 kronor för ett pass när ersättningen är som högst.

Chefsbefattning

Överläkare eller andra läkare med chefsansvar har ofta högre lön än de som inte har denna form av ansvar. Skillnaden är ofta ganska avsevärd, inte sällan 25-75% högre än den lön som specialisterna får. Att bli överläkare tar dock lång tid. De som har dessa tjänster har ofta lång erfarenhet inom branschen, och därmed en högre lön redan innan de fick ett chefsansvar.

Även detta skiljer sig väldigt mycket åt beroende på andra faktorer, exempelvis de du hittar ovan.

Löner för olika typer av specialiteter

Nedanstående är exempel på löner hos några typer av specialistläkare:

Allmänmedicin

De läkare som jobbar inom allmänmedicin, och som även kallas för allmänläkare, arbetar ofta på vårdcentraler eller liknande mottagningar inom primärvården. De som är specialister inom allmänmedicin har genomgått ytterligare fem år av handledning utöver AT-tjänstgöringen. Därmed blir man inte allmänläkare bara för att man inte väljer någon specialitet, utan detta är en helt separat specialitet.

De som jobbar inom allmänmedicin ligger i toppskiktet inom läkaryrket vad gäller lön.

Barn- och ungdomsmedicin

Dessa läkare jobbar vanligtvis på olika typer av barnmottagningar. Enligt statistik är det de som jobbar inom denna specialitet som har lägst lön av specialistläkarna. Genomsnittslönen ligger några tusen under de flesta specialister, och den ligger nästan 10 000 kronor under de specialister som tjänar mest, nämligen de som jobbar med klinisk patologi.

Detta kan skilja sig åt en hel del mellan olika kliniker, sjukhus och vårdcentraler, beroende på många olika faktorer.

Kärlkirurgi

De som jobbar med kärlkirurgi arbetar med sjukdomar i exempelvis vener och artärer. Läkare inom kärlkirurgi tjänar någonstans mitt emellan de som jobbar med allmänmedicin och de som jobbar med barn- och ungdomsmedicin, åtminstone i genomsnitt. Ungefär 5000 kronor mer i genomsnitt per månad i jämförelse med ovanstående specialitet kan dessa läkare förvänta sig.

Vilka läkare som tjänar bäst

Det är ganska knepigt att säga vilka läkare som tjänar bäst. De som jobbar med klinisk patologi tjänar bäst i genomsnitt, medan de som jobbar med barn- och ungdomsmedicin tjänar sämst i genomsnitt, men trots detta kan de inom den senare kategorin tjäna mer än de inom den första kategorin i många fall. Hur då? Med hjälp av jour och beredskap, chefsbefattning, andra arbetstider, och mycket mer.

I regel kan man dock säga att de läkare som tjänar bäst är de med chefsbefattning och som samtidigt jobbar med jour, alternativt de som är anställda av bemanningsföretag. Detta kan dock variera ganska mycket, beroende på många andra aspekter.

Topp 5, de bäst betalda specialiteterna

Följande är de fem bäst betalda specialiteterna just nu.

  1. Klinisk patologi. Högst upp på listan hittar vi klinisk patologi. De som jobbar inom detta område undersöker och analyserar förändringar i vävnads- och cellprover. Detta kan exempelvis vara i syfte att karakterisera och hitta olika typer av tumörer.

  2. Neuroradiologi. Läkare som har detta som specialitet ligger på plats nummer två på lönelistan och jobbar med radiologisk diagnostik av sjukdomar som exempelvis finns i huvudet och ryggen.

  3. Neurokirurgi. Inom specialområdet neurokirurgi ligger lönen på plats nummer 3 på listan. Här arbetar läkarna bland annat med att åtgärda problem i det centrala nervsystemet .

  4. Rättspsykiatri. Det här är ett område som behandlar överlappningen mellan juridik och psykiatri. De som jobbar inom den här sektorn har en genomsnittslön som ligger strax under de som jobbar med neurokirurgi.

  5. Nukleärmedicin. Denna typ av specialitet används för diagnostik av olika slag, och är den femte och sista specialiteten på vår lista.

Hur du blir läkare

Om du vill bli läkare måste du först genomföra följande steg.

  1. Genomföra läkarprogrammet. Det första du måste göra är att genomföra 5,5 års studier på läkarprogrammet. Programmet finns på ett flertal orter i Sverige, exempelvis Linköping, Uppsala och Lund, och är ett av Sveriges mest respekterade och ansedda universitetsprogram. Läkarlinjen är för närvarande ett av de allra svåraste programmen att komma in på, vilket betyder att konkurrensen är enorm för den som vill utbilda sig till läkare.

  2. Genomföra AT-tjänst. När du är klar med dina 5,5 års studier väntar en AT-tjänstgöring. Denna typ av tjänst fungerar som en upplärning i det praktiska, och varar vanligtvis mellan 18-24 månader. Här är det tänkt att de blivande legitimerade läkarna ska få tillräckligt med erfarenhet innan de får sin legitimation, alternativt studerar till specialistläkare. Denna typ av tjänstgöring görs på sjukhus runt om i landet.

  3. Ansöka om läkarlegitimation. När AT-tjänstgöringen är klar, är det dags att ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Utan denna legitimation får du inte arbeta som läkare. Därför är det oerhört viktigt att ordna med detta innan du accepterar och påbörjar din anställning hos arbetsgivaren.

  4. Hitta arbetsgivare. När samtliga ovanstående steg är genomförda, är det dags att ge sig ut på jakt efter ett jobb. Detta kan exempelvis vara som läkare på sjukhus, vårdcentral eller privat mottagning, men även företag, skolor eller bemanningsföretag. Det är helt och hållet upp till dig att avgöra vilken av dessa organisationer du vill söka anställning hos.

  5. Bonus - ST-tjänst - specialisttjänstgöring. Om du sedan vill bli specialistläkare, väntar ytterligare minst 5 år av utbildning. Den här delen är dock valfri, och behöver inte påbörjas omedelbart efter de andra delarna.

Utöver detta måste du sedan som läkare hålla dig uppdaterad om nya diagnoser, mediciner och metoder, för att kunna ge dina patienter så bra vård som möjligt. Det är ditt eget ansvar som läkare att detta genomförs.

Framtidsutsikter för läkare

Idag råder det brist på utbildade läkare. Det betyder att efterfrågan är större än tillgången, vilket skapar en obalans på arbetsmarknaden. Enligt undersökningar kommer även detta vara ett faktum inom de närmaste åren, men på sikt kommer det förmodligen att stabiliseras.

Därmed kan du som nyexaminerad läkare förvänta dig att det finns arbete, och att framtidsutsikterna ser goda ut.

Utforska fler artiklar