Vad tjänar en arbetsterapeut och vilka arbetsuppgifter har den?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 23 juni 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Vill du ha ett jobb där du faktiskt gör skillnad i människors liv? Som arbetsterapeut hjälper du människor som har farit illa att komma tillbaka till självständigheten och en normal vardag. Det är ett mycket varierat jobb, där dina ansvarsområden inkluderar allt ifrån utvärdering av patientens boendesituation till fysioterapi. Du jobbar mycket nära människor, och får se resultatet av ditt arbete avspeglat i hur dina patienters tillstånd och inställning sakta men säkert förändras till det bättre. Genom noggrannhet, eftertanke och empati kan du hjälpa människor som har det svårt att få en enklare och friare vardag!

Vad tjänar en arbetsterapeut?

Hur mycket du än tycker om ditt jobb, vill du självklart veta att du kan räkna med en bra lön när du väl är ute i arbetslivet. Alla vill vi känna oss trygga i vår ekonomi, och veta att vi kommer att ha råd med det vi vill göra på fritiden. I jobbet som arbetsterapeut tjänar du som nyexaminerad i snitt 28 500 kronor per månad. När du har jobbat i ungefär tio år, ligger lönen ofta kring 32 200 kronor per månad.

Är lönen olika hög i olika sektorer?

I de flesta yrken så ser din lön olika ut beroende på var du jobbar. Även om detta är sant också för arbetsterapeuter, är skillnaden inte lika stor som i andra branscher. Lönen är ungefär lika hög oavsett var du jobbar, vilket kan vara skönt att veta när du ger dig ut på arbetsmarknaden. Oavsett vilken arbetsplats du väljer, ligger lönen per månad på mellan 30 000–35 000 kronor när du har jobbat i några år. Mest tjänar du som statligt anställd, där genomsnittslönen är 34 900 kronor per månad.

Är det skillnad i lön mellan män och kvinnor?

Precis som är fallet mellan olika sektorer, är balansen i lön rättvis och jämn mellan män och kvinnor. På det stora hela tjänar du lika mycket som arbetsterapeut, vare sig du är man eller kvinna. Med det sagt förekommer en viss skillnad, även om den jämfört med andra yrkesgrupper är relativt liten. I snitt tjänar kvinnor ungefär 800 kronor mer i månaden än sina manliga kollegor, enligt SCB.

Vad gör en arbetsterapeut?

Som arbetsterapeut hjälper du människor att komma tillbaka in i vardagen efter en skada eller sjukdom. Du vet hur kroppen och psyket fungerar, och använder din kunskap för att coacha och rehabilitera dina patienter. Du planerar och genomför deras återhämtningsprocess, och erbjuder kunskap och råd om hur de bäst går till väga för att nå sina mål. Du ser över alla delar av patientens liv, från arbetsplats och bostad till motionsvanor, med målsättningen att göra återhämtningen så snabb och genomförbar som möjligt. Du hjälper människor att hitta tillbaka till ett självständigt liv!

Se även: Vad gör en arbetsterapeut?

Ett mål, olika upplägg

Arbetsterapeut är ett mångsidigt och stimulerande yrke. Personer som behöver hjälp efter en skada eller sjukdom vänder sig till dig för att komma tillbaka till vardagen. Du hjälper även människor med en medfödd funktionsnedsättning, genom att stödja och coacha dem in i en hanterbar vardag. Ofta handlar det om att lösa och mildra komplikationer som kan uppstå efter en skada eller ett medfött tillstånd. Du hjälper alltså människor att komma tillbaka till självständigheten i livet genom att förutse och förebygga de problem som kan komma att uppstå, beroende på varje patients behov.

Ofta arbetar du inte ensam, utan i samverkan med människor med andra utbildningar. Alla patienters behov är unika, och det kan därför behövas olika tillvägagångssätt och lösningar från fall till fall. Om det till exempel finns ett behov av att skräddarsy patientens arbetsplats eller bostad, så jobbar du tillsammans med ingenjörer och tekniker. Ibland behövs en ramp bredvid trapporna, ibland en stol som patienten kan sitta på i stället för att ta trappan. Därför är det vanligt att samarbeta med andra yrkesgrupper, som har den tekniska kunskap som behövs i dessa fall.

Det är inte ovanligt att samarbeta med psykologer, socionomer, dietister och en rad andra yrkespersoner. Vilka du samarbetar med beror som sagt på den enskilda patientens behov. Eftersom ingen person är den andra lik, blir dina samarbetspartners olika beroende på vad ni anser är bästa sättet för patienten att nå sina mål. Detta avgör också huruvida du jobbar med patienten enskilt eller i grupp.

Självständigheten i fokus

Målet för alla dina patienter är att göra det möjligt för dem att leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta gör du till exempel genom att observera hur de kan röra sig i hemmet, för att sedan göra justeringar som underlättar. Det kan handla om att installera ett räcke på toaletten, eller en ramp i farstun.

Målet är att du i slutändan ska behövas så sällan som möjligt. Det är inte ovanligt att du gör hembesök hos dina patienter, just av den här anledningen. Där kan du få bästa möjliga bild av vilka förändringar och anpassningar som behövs.

Du kan även rekommendera vissa hjälpmedel till dina patienter. Om en person till exempel har svårt med rörligheten, kan en rullstol vara en bra idé. Har personen svårt att äta, utvärderar du hur processen kan förenklas. Genom att ta bort de små problemen, skapar du en mer strömlinjeformad och positiv helhetsbild. Vad som än behövs för att patienten ska få tillbaka största möjliga självständighet!

För att få en bra bild av vilken hjälp en patient behöver, är det viktigt att du är en god kommunikatör. Det är viktigt att din patient alltid vet vilka förändringar som görs, och varför de görs, från första början. Det är alltid patientens välmående som är i fokus, så därför är det avgörande att du alltid är tydlig i din kommunikation. Även om du är en naturbegåvning på detta, så finns det alltid sätt att bli ännu bättre! Du kan hitta bra tips på hur du förbättrar din kommunikation genom att klicka här.

Social förmåga

Att vara empatisk och att vara en god kommunikatör är grundläggande egenskaper hos en arbetsterapeut. De flesta yrken underlättas av att ha en god social förmåga, men som arbetsterapeut är det extra viktigt. Då ditt arbete är så pass intimt både fysiskt och mentalt för dina patienter, är det avgörande att du har god hand med människor.

Personer som behöver en arbetsterapeut kan befinna sig i en mycket tuff situation, och därför är det empatiska förhållningssättet ett avgörande element i din yrkesroll. Allt blir enklare, särskilt för patienterna, om du har ett tålmodigt och vänligt tillvägagångssätt med dem.

En trygg punkt i återhämtningen

Personer som är i behov av en arbetsterapeut kan känna sig överväldigade av den situation de befinner sig i. Genom att redan vid första mötet vara uppmuntrande och lyhörd, kan du ge dem den skjuts de behöver för att hänge sig åt sin rehabilitering.

Inte helt olikt en coach, ser du till att de anar mållinjen i slutet av sin rehabiliteringsprocess. För många är det väldigt skönt att veta att det finns en person som har koll på deras utveckling och behov, och som kan deras fall utan och innan. Du blir en trygg punkt för personer som befinner sig i en svår situation!

Så blir du arbetsterapeut

Vägen till din legitimation börjar, som för så många andra yrken, med utbildning. För att bli arbetsterapeut går du ett program på universitet eller högskola. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års studier. Efter utbildningen behöver du bli legitimerad av Socialstyrelsen vilket du ansöker om efter det att du har avlagt din arbetsterapiexamen. När du har fått din legitimation, är du redo att börja jobba!

Utbildningen erbjuds på många lärosäten i Sverige, till exempel Lunds universitet, Linköpings universitet, Luleå universitet, Karolinska Institutet, Örebro universitet, Umeå universitet, Hälsohögskolan i Jönköping och Sahlgrenska.

Många arbetsterapeuter väljer även att plugga vidare och få en masterexamen. Det är ett roligt och lärorikt sätt att fortsätta utvecklas inom ditt yrke. Detta behöver du inte göra direkt i samband med din kandidatutbildning. Det är helt upp till dig om och när du väljer att plugga vidare! Skulle du välja att göra det, öppnar sig fina möjligheter till specialutbildning.

En varierad utbildning

Som du säkert har märkt vid det här laget, är arbetsterapeut ett varierat yrke. Det är lika viktigt att veta hur nervsystemet fungerar och hur kosten avgör hur du mår, som att ha ett grepp om grundläggande psykologi. Eftersom jobbet ofta innebär träningsmetoder såväl som motivation, så coachar du inte bara en aspekt av patienten utan ofta hela individen.

Av den anledningen är utbildningen till arbetsterapeut mångsidig, och täcker in många olika ämnen. Ditt huvudämne är arbetsterapi, men du kommer också att studera psykologi, anatomi och fysiologi, vilka kompletteras med medicin och samhälls- och beteendevetenskap. Allt som behövs för att kunna ge bästa möjliga vård till dina patienter!

Var jobbar jag som arbetsterapeut?

Som arbetsterapeut kan du jobba på många olika arbetsplatser. Efterfrågan är så pass bred att du kan jobba på de flesta platser där någon typ av rehabilitering erbjuds. Dessa inkluderar men är inte begränsade till:

  • akutvården

  • äldreomsorgen

  • psykiatrin

  • skolan

  • kriminalvården

Den absolut vanligaste arbetsgivaren är kommuner eller regioner. Så många som 80 % av alla arbetsterapeuter i Sverige är anställda av någon av dessa två. Vare sig du jobbar på sjukhus, äldreomsorg eller vårdcentral har du nämligen ofta en av dessa två som arbetsgivare.

* Observera att inga av de företag som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Utforska fler artiklar