Kirurg lön: vad har en kirurg i lön?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 18 augusti 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Bli kirurg och gör skillnad

Som kirurg gör du en avgörande skillnad i människors liv. Om någon har en medicinsk åkomma som behöver opereras, är det du som genomför ingreppet. Det är ett spännande yrke med stor variation, där du kan ändra en patients hela livskvalité. Att bli kirurg kräver tålamod, dedikation och ett brinnande intresse för människokroppen. När du väl är färdigutbildad är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden, och åtnjuter möjligheten till en väldigt fin lön. Så även om vägen till examen är lång, så kompenseras det alltså av en livstid dedikerad till ditt största intresse!

Vad har en kirurg i lön?

Som kirurg tjänar du väldigt bra. Det är ett av de bättre betalda yrkena du kan ha, eftersom det är ett så pass krävande karriärval. Specialistläkare i Sverige kan räkna med en genomsnittlig månadslön på omkring 75 000 kronor per månad. Denna siffra är inte skriven i sten utan är avsedd som en fingervisning om vad du kan vänta dig i lön. Den representerar ett genomsnitt för hela landet. Något som dock är säkert är att du som kirurg kan vänta dig en hög lön och en fin levnadsstandard!

Blir min lön olika beroende på var jag jobbar?

Var du jobbar kan påverka hur mycket du får i lön. Snittet är som sagt 75 000 kronor per månad, men det finns både högre och lägre lönenivåer runt om i landet. Som i alla yrken avgörs lönen av efterfrågan hos arbetsgivare och konkurrens om tjänster bland sökande. I regel är lönerna högre i storstadsregionerna.

Erfarenhet är uppskattat inom yrket, så om du har jobbat länge kommer din lön ofta ”i kapp” även om du jobbar i en mindre stad. Överlag är det vanligare med höga löner än låga som kirurg. De lägsta lönerna dyker upp om du är statsanställd och de högsta får du om du jobbar i kommunen.

Är det skillnad i lön mellan män och kvinnor?

Även om du ofta tjänar bra som kirurg, finns det fortfarande en skillnad i genomsnittslönen mellan män och kvinnor. Det rör sig om några tusenlappar per månad i fördel för manliga yrkesutövare. Manliga specialistläkare har en genomsnittslön på ungefär 77 000 och kvinnliga ungefär 74 000 kronor per månad.

Vad gör en kirurg?

Kirurger är de läkare som utför operationer på patienter. De hanterar sjukdomar eller åkommor som kräver att kroppen på ett eller annat sätt öppnas upp, för att kirurgen ska kunna åtgärda problemet som orsakar patienten smärta. Detta kan handla om sjuk vävnad som behöver avlägsnas, eller ett organ som inte fungerar som det ska. Det kan även handla om att laga en del av kroppen som inte fungerar som den ska, eller om att införa ett nytt element i kroppen, till exempel en pacemaker.

Långa arbetsdagar

Att vara kirurg är ett tidskrävande yrke, och ofta är ditt schema fullspäckat. Eftersom din expertis är så pass viktig för patienter, är mycket av din tid avsatt åt jobbet. Till skillnad från allmänläkare lägger du inte så mycket tid på diagnoser, utan ditt fokus är att manuellt gå in i och behandla patienternas kroppar. Det är inte ovanligt med obekväma arbetstider och övertid; överlag är det ju omöjligt att säga när någon blir sjuk och hur lång tid en operation kommer att ta.

Det mesta av din tid på jobbet tas upp av operationer. Med det sagt så har du även vissa andra sysslor, som till exempel administration. Du för journal över dina patientinteraktioner, och kan även skriva ut remisser och sjukintyg åt patienter.

Samarbete är nyckeln

Det är du som genomför operationen, men vägen till att den blir aktuell går ofta genom många steg. Det kan såklart hända att det behövs en akut operation, men oftast sker operationer först efter att patienten har blivit undersökt av en allmänläkare. Beroende på åkomma kan det även behövas röntgen, fysisk terapi eller andra åtgärder. Allt detta vägs in inför en operation, och du är i nära kommunikation med dina kollegor.

Även under operationen jobbar du såklart inte ensam! Du har med dig ett team i rummet som har hand om olika uppgifter som till exempel att sköta narkos och se över patientens tillstånd under operationen.

Var jobbar en kirurg?

En kirurg arbetar, inte oväntat, på sjukhus. Ditt yrke som kirurg är så pass viktigt och kräver så pass mycket utrustning för att kunna genomföras, och det är oftast bara sjukhus som kan erbjuda rätt förutsättningar för en trygg och säker kirurgi. De flesta sjukhus drivs av sjukvården, och det är även vanligt att vara anställd av regionen. Andra möjliga arbetsgivare finns inom den privata sektorn, med exempelvis plastikkirurgi, kliniker och vårdinrättningar. De allra flesta jobbar dock på vårdcentral och sjukhus. Så många som 77 % av alla kirurger i Sverige är anställda av kommuner och regioner.

Hur ser mina framtidsutsikter ut som kirurg?

Är du utbildad kirurg har du fina arbetsutsikter. Det finns alltid ett behov av kirurger på sjukhusen runt om i landet, och du behöver inte oroa dig för att gå arbetslös när dina studier är färdiga. Det är dock bra att vara medveten om att du under din utbildning kommer att få ha vassa armbågar i din jakt på tjänstgöring. Innan du blir utbildad läkare måste du nämligen söka tjänst som AT-läkare på något av landets sjukhus. Mer om detta nedan.

Hur blir jag kirurg?

Om du är intresserad av kirurgyrket, är första steget att söka in till läkarprogrammet. Kirurgi är alltså inte ett separat yrke, utan en specialinriktning inom läkaryrket. Det finns program vid flera lärosäten i Sverige, och alla följer samma upplägg. Det börjar med en fem och ett halvt år lång utbildning (330 högskolepoäng) som sedan följs av en AT-tjänst på minst 18 månader.

När du har genomfört din AT-tjänst blir du legitimerad, och kan i det här fallet söka en specialistutbildning för att bli kirurg. Denna utbildning är även den ungefär fem år lång. Att bli kirurg kräver alltså stor dedikation, men ger mycket tillbaka!

Vad behöver jag tänka på innan jag söker?

Att vara kirurg är mycket givande. Få andra yrken gör en så stor skillnad i patienters liv; du är bokstavligt talat den som tar bort det som gör folk sjuka! Att genomföra operationer på människor är självklart också ett stort ansvar. Yrket är mycket tidskrävande, så det är viktigt att du är beredd att avsätta mycket tid för jobbet. Att vara stresstålig och tålmodig är också av yttersta vikt, då operationer kan vara både akuta och utdragna. För att vara en bra kirurg behövs alltså ett huvud på skaft, och en förmåga att tänka på fötterna.

Vad är en AT-tjänst?

AT står för allmäntjänstgöring, och avser den kortare period av anställning som du får vid ett sjukhus efter att du har läst klart läkarprogrammet. Syftet är att ge dig den praktiska erfarenhet du bara kan få genom att faktiskt jobba på ett sjukhus. För att få jobba som läkare räcker det alltså inte med en examen från läkarprogrammet; du behöver också ha gjort din AT-tjänst. Man kan se det som en fortsättning, eller utveckling av din utbildning. Den sker under översikt av en läkare på det sjukhus du får plats på.

Vilka skolor erbjuder läkarprogrammet?

Läkarprogrammet erbjuds på sju lärosäten i Sverige:

  • Umeå universitet

  • Lunds universitet

  • Karolinska Institutet

  • Göteborgs universitet

  • Uppsala universitet

  • Örebro universitet

  • Linköpings universitet

Att bli läkare är ett mycket populärt karriärval, och det råder stor konkurrens om platserna. För att ha en god möjlighet att bli antagen krävs ofta höga betyg i så gott som alla ämnen. En annan väg in är högskoleprovet, och även här krävs höga poäng för att bli antagen. Om du har fina betyg men ändå känner att det behövs en extra knuff, kan det vara värt att höra av sig till lärosätet du sökt till och fråga om de erbjuder möjligheten till intervju i kombination med dina betyg.

Kan jag studera till läkare utomlands och sedan jobba i Sverige?

Det är möjligt att ta din läkarexamen i ett annat land än i Sverige. Konkurrensen om platser vid lärosätena här är som sagt stor, så vissa letar sig ut i världen för att få sin utbildning. Om din plan är att sedan jobba i Sverige, är det viktigt att du har koll på vilka eventuella kompletteringar du måste genomföra för att få din svenska legitimation. Utbildningen är inte uniform i olika länder, och det kan därför hända att det finns områden som svenska sjukhus vill att du läser upp innan du kan börja jobba här hemma.

Om du väljer denna väg är det också viktigt att ha koll på att du måste betala din utbildning själv. Ofta måste du betala terminsavgifter om du väljer att studera i andra länder, även om dessa är med i EU. Det är fortfarande möjligt att få CSN, men då dessa terminsavgifter kan vara ganska höga är det bra att ha koll på hur mycket det kostar att bli läkare utomlands.

* Observera att inga av de företag som nämns i den här artikeln är anslutna till Indeed.

Utforska fler artiklar