Retroaktiv lön – vad menas med det?

Av Indeeds redaktionsteam

Uppdaterat 29 april 2022 | Publicerat 3 januari 2022

Uppdaterat 29 april 2022

Publicerat 3 januari 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Retroaktiv lön är lika vanligt förekommande som lönesamtal, men vet du vad det innebär? Retroaktiv lön är en ersättning som utbetalas till dig i efterhand. Den rör oftast lön som avtalats fram i en löneförhandling och där löneökningen börjar gälla ett datum tillbaka i tiden. Vilket betyder att du under en viss period fått för lite utbetald lön. I den här artikeln reder vi ut hur retroaktiv lön fungerar samt hur den beräknas och utbetalas.

Detta är retroaktiv lön

Kollektivavtal ger dig oftast rätt till årlig lönerevision och annars finns det ofta skrivet i ditt anställningsavtal när dina löneförhandlingar ska ske. Retroaktiv lön utbetalas alltså för arbete utfört tillbaka i tiden, före tidpunkten då avtal om ny lönenivå bestämdes.

Lönerevision är en förändring av nivån på din lön. Ett vanligt scenario om du har kollektivavtal: i ett löneavtal som sluts den 1 september fastslås att nya löner för de anställda ska gälla redan från den 1 maj samma år. Det får konsekvensen att din löneökning för maj till augusti ska betalas ut i efterhand, som retroaktiv lön.

Då kan retroaktiv lön vara aktuellt

Retroaktiv lön är en ersättning som betalas ut i efterhand. Ofta föreligger en löneförhandling, kollektiv eller individuell, men inte alltid. Som anställd kan retroaktiv lön bli aktuell i främst tre fall:

  1. Löneökning som betalas ut retroaktivt efter nytt avtal i löneförhandling.

  2. Ersättning om det visat sig att anställd under en period tillbaka i tiden fått för låg lön eller gått miste om viss ersättning som var avtalad.

  3. En arbetsgivare kan också ha retroaktiv löneförhöjning som ett erbjudande. Detta som ett sätt att visa uppskattning för väl utfört arbete, som belöning eller som en strategi för att behålla anställda.

Beräkning av retroaktiv lön

När du har fått ändrad månadslön eller timlön med en startpunkt som ligger bakåt i tiden så ansvarar företaget för att mellanskillnaden utbetalas till dig. När retroaktiva löner ska beräknas så tittar den löneansvarige tillbaka på din historik av lönebesked och beräknar utifrån den hur mycket timlön, månadslön, sjuklön och övertidsersättning etc som du, enligt den nya förhandlade lönenivån, har rätt till.

Utbetalning av retroaktiv lön

Här finns tydliga regler och rutiner. Som anställd ska du inte behöva vänta på pengar som företaget är skyldigt dig. Retroaktiva löner ska därför betalas ut i den ordinarie löneutbetalning som närmast följer efter att nya lönen trätt i kraft. Då måste ansvarig för lön hos din arbetsgivare ha hunnit beräkna de nya retroaktiva lönerna. Din retroaktiva lön beräknas som kontant bruttolön och betalas ut till dig med ett engångsbelopp. Retroaktiv lön kan i vissa fall vara semesterlönegrundande lön.

Mellanskillnaden mellan tidigare och ny lön

Vi hoppas att artikeln gav dig svar på vad som menas med retroaktiv lön - det vill säga mellanskillnaden mellan tidigare lön och ny, aktuell lön. Helt enkelt den lön som en arbetsgivare är skyldig en anställd för arbete som redan är utfört. Nu vet du även att utbetalningen kommer som engångsbelopp. Som anställd är du skyldig att betala skatt på din retroaktiva lön, precis som för all annan lön och det som är kvar utgör din nettolön. När du fått din retroaktiva lön utbetald är det din nya lön som gäller.

Utforska fler artiklar