Kalkylator lön: Hur mycket tjänar en kalkylator?

Av Indeeds redaktionsteam

Uppdaterat 29 april 2022 | Publicerat 3 januari 2022

Uppdaterat 29 april 2022

Publicerat 3 januari 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Yrket som kalkylator – lön och annat av vikt. Flera faktorer påverkar lönen på kort och lång sikt. Och även om du väljer yrket av helt andra skäl så spelar lönen roll för många av livets övriga områden. Här listar vi några viktigare områden som påverkar din lön, och några områden du själv kan påverka. Tanken är att hjälpa dig se var du själv kan göra mest för en högre lön. Så vi kommer att titta på:

 • Lön utifrån efterfrågan och utbud

 • Lön och kön

 • Lön och ålder

 • Lön och region

 • Lön och sektor

 • Lön och utbildning

 • Vad du som kalkylator kan göra för lönen

 • Pengarna är inte allt

Tänker dig jobb som kalkylator, lön som duger och balans i vardagen?

För dig som kalkylator – lön hör säkert till de viktigare faktorerna för dig. Att förstå byggstenarna som bygger lönen, och vilka av dem du kan påverka respektive inte kan påverka, gör det lättare för dig att planera din yrkeskarriär och livet i stort. Så härnäst tittar vi närmare på dessa lönens byggstenar.

Lön utifrån efterfrågan och utbud

Ifall du varit på marknad och prutat på någon vara så vet du att priset till slut hamnar någonstans där båda parter kan vara nöjda – du och säljaren har då nått fram till en slags jämvikt mellan ditt och säljarens behov.

Principen är alltså rätt enkel. Och även om en arbetsmarknad är mer komplex än att hitta rätt pris på gurkor e.dyl. så avgör den ändå mycket av din lön. Finns det gott om lediga kalkylatorplatser men få kandidater som söker dem så stiger arbetsgivarnas efterfrågan och därmed villigheten att erbjuda en högre lön. Och omvänt förstås.

Lön och kön

Snittlönen ligger på 42 500 kronor för hela nischen (där ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning ingår) ligger på 42 500 kronor. Kvinnor tjänar i snitt 38 900 kronor och män 43 500 kronor, vilket motsvarar ett könsrelaterat lönegap på elva procent. Det betyder att nischen har ett något mindre jämställda löner än arbetsmarknaden i stort, där lönegapet ligger på 8,9 procent.

Överlag minskar lönegapet mellan könen på arbetsmarknaden och sedan 2007 finns en tydlig utveckling mot jämställda löner. Mycket av förändring kan förklaras av att kvinnor och män allt mindre håller fast vis traditionellt kvinnliga och manliga yrken. Det har innebär en slags horisontell utjämning på en arbetsmarknad som historiskt sett varit mer polariserad där ”manliga jobb” överlag var bättre betalda än ”kvinnliga” jobb.

En annan förklaring hör samman med att ”glastaket” lyfts allt högre upp efterhand fler kvinnor får högre positioner och därmed högre löner – en vertikal utjämning, om man så vill. Glastaket kallas det fenomen där kvinnor inte kunde nå höga löner eftersom de var utestängda från högre positioner.

Lön och ålder

De yngsta kalkylatorerna, i åldern 18–24 år tjänar minst – där ligger lönen på runt 28 100 . Här har kvinnor faktiskt högre lön än männen (29 400 mot 27 800 kronor). Försprånget är dock borta i åldern 25–34, och i åldern 35–44 finns det inte tillräckligt med kvinnor i statistiken för att mäta skillnaderna. Däremot finns de representerade i åldersspannen 45–54 år och 55–65 år, med tydliga tapp i löneligan jämfört med männen.

Tendensen går igen på hela arbetsmarknaden, att kvinnors löneutveckling stannar av i åldern 25–44 år. En tänkbar förklaring är att kvinnorna i högre grad ägnar sig åt barn och familj medan männen ägnar sig åt sin karriär. På så vis får männen ett försprång både i karriär och löneutveckling, ett försprång som håller i sig.

Samtidigt blir det fel att läsa åldersspannen som en lönekurva. Vart spann motsvarar ju inte samma människor i olika livsskeden, utan olika människor. Om en yngre generation överlag är mer jämställd så är det fullt möjligt att jämställdheten följer med till framtidens övre åldersspann.

Lön och region

Lönerna är överlag högre i storstadsregioner – exempelvis skiljer det tio procent mellan Stockholms tio procent och Värmlands län. Samtidigt tenderar även bostäder och levnadskostnad vara högre i storstäderna. Så om du som t.ex. flyttar från Värmland till Stockholm kanske du får tio procent högre lön i som kalkylator, men du lär få betala mer för bostaden och maten och i slutänden ha blir mindre pengar över var månad.

Lön och sektor

Överlag betalar sig offentlig sektor bättre för kvinnor än för män – inom alla ålderssegment utom 55–64 år så har offentligt anställda kvinnliga kalkylatorer bättre betalt än privatanställda dito. I åldersspannet 18–24 år tjänar offentliganställda kvinnor mest (33 000 kronor) och privatanställda män minst (27 800).

Generellt har arbetsmarknaden rört sig mot en krympande löneskillnad mellan könen – extra snabb förändring på privata marknaden, vilket inneburit en tydlig rörelse mot jämställda löner.

Lön och utbildning

Högst betalt (55 000 kronor) har kalkylatorer med forskarutbildning, medan närmast därunder är lönen för dem som gått högst två-årigt gymnasium och sjunker sedan med stigande utbildning.

En tolkning kan vara att det inte lönar sig med en högre utbildning (bortsett från doktorsgraden då) för att få en god lön i yrket. Men en annan och mer sannolik tolkning är att de med låg utbildning och hög lön är de som gått den långa vägen – de är äldre och har jobbat sig upp under många år, medan de med hög utbildning och låg lön är de som precis börjat i branschen.

Vad du som kalkylator kan göra för lönen

Av genomgången här ovan har du säkert redan fått stoff till din planering, och här nedan ger vi några konkreta tips. Och det finns förstås mer jobbrelaterat för dig att sen fördjupa dig på vår hemsida i allt från att hantera stress på jobbet till de tio viktigaste kompetenserna i ett CV.

Förhandla bättre, och inte bara om din lön

Vill höja lönen med minsta möjliga ansträngning och risk? Lär dig då förhandlingsteknik. Och inte bara för att prata upp lönen utan också för att tekniken är en färdighet du kan ha nytta av i flera sammanhang och som i vissa fall man motivera arbetsgivaren att ge dig några kronor extra.

Även om man inte ska tro att det är enkelt att prata upp sin lön så är det viktigt att förstå minsta lilla positiva effekt från en god förhandling ger alla dina andra förtjänster större avkastning.

Skaffa kompetens som ger arbetsgivaren mervärde

Har du utbildning och erfarenhet som väldigt väl passar arbetsgivarens behov så lär du erbjudas mer i lön än om något saknas på kompetensfronten. Så långt kan du påverka ingångslönen. Väl i tjänst så räcker det inte med att du håller kompetensen uppdaterad för att höja lönen, även om du lägger nit och flit på uppdaterandet – du har redan betalt för den biten och ägnar dig bara åt att bevara ursprungsvärdet.

Kompetens som ger mervärde handlar om något utöver din kärnkompetens som kalkylator, som att lära dig något så att du kan ta dig an en ny typ av uppgifter eller mer ansvar. Leda ett projekt kanske? Hålla i en planeringsdag? Arrangera kalkylatorevent?

Byta eller nästan byta arbetsgivare

Att byta arbetsgivare kan ge ett ordentligt lönelyft. Du har ju då med dig uppdaterad och beprövad kalkylatorkompetens.
Men om du trivs med din arbetsgivare då? Faktum är att du kanske inte ens behöver byta jobb för att få till det där lyftet. Så här kan det gå till:

 1. Sök andra jobb diskret för att inte skapa problem med nuvarande arbetsgivare.

 2. Blir du erbjuden ett jobb hos någon annan arbetsgivare så tacka för det generösa erbjudandet och be om lite betänketid innan du tackar ja.

 3. Använd tiden till att lägga fram läget för nuvarande arbetsgivare och fråga om denne vill bjuda mot.

Håll god ton mot båda parter här, så du inte skadar förutsättningarna för ett gott samarbete längre fram.

Pengarna är inte allt

Kronorna är lätta att räkna på, och därför lätta att stirra sig blind på. Tänk dock på andra värden som kommer eller inte kommer med jobbet du har i tankarna, som löneförmåner, semester och förändrade restider och andra värden. I slutänden handlar väl lönen ändå om vad du kan få för pengarna?

Jobbrelaterade förmåner

Mycket kan räknas som förmåner men till de vanligast hör nog friskvårdsbidrag – en sådan förmån är ju liksom en vinst åt både arbetsgivaren och arbetstagaren. Fria måltider eller rabatterade måltider, subventionerade läkemedel, tjänstebil, barnpassning finns också. Och fler därtill.

Troligtvis ingår ett förmånspaket redan från start, men förmåner kan också vara något du förhandlar dig till. Tänk bara på att vissa löneförmåner beskattas, andra inte.

Mer semester och mindre lön, eller omvänt

Mer pengar, eller mer fritid? Semesterlagen sätter den nedre gränsen för hur lite semester man kan får ha. Och kollektivavtal sätta ytterligare gränser. Men därinom kan du förhandla om mängden semester du ska ha, mot att lönen anpassas så att arbetsgivaren får en nollsummelösning.

Värt mer än pengar

Jobbet som kalkylator är eller kommer förhoppningsvis att vara belönande i sig. För att välja ett yrke blott för pengarna kan kosta mer än du har tänkt dig, i andra värden än pengar. Å andra sidan kan ett jobb med lite lägre lön vara tillräckligt belönande, särskilt om du även väger in värden som inte räknas i kronor.

Tidigt i livet kanske reda pengar väger tyngst, så man kan köpa sin egen bostad snarast möjligt. Längre fram kanske arbetets innehåll väger tyngre. Och ännu längre fram att ha mer fritid över åt annat än arbete. Vad väger tyngst för dig närmaste tiden?

Uppgifter om löner är hämtade från källan som anges och visar de uppgifter som fanns tillgängliga när artikeln skrevs. Lönen kan komma att variera beroende på arbetsgivare och geografisk plats samt den sökandes erfarenhet och utbildningsbakgrund.

Utforska fler artiklar