Hur mycket tjänar en rörmokare?

Av Indeeds redaktionsteam

Uppdaterat 3 september 2022 | Publicerat 3 januari 2022

Uppdaterat 3 september 2022

Publicerat 3 januari 2022

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Hur mycket tjänar en rörmokare? - en fråga som givetvis dyker upp i huvudet hos den som är intresserad av yrket som rörmokare. I denna artikel tittar vi på några viktiga anledningar till att rörmokarlönen ser ut som den gör, och ringar in några metoder för att påverka den till det bättre:

 • Hur mycket tjänar en rörmokare? I relation till kön, utbildningsnivå, ålder och sektor?

 • Vad kan du göra åt lönen?

 • Högre lön tidigare, genom förkunskap eller snabbare utveckling.

 • Bli specialist, generalist eller ledare.

 • Lön genom företagande.

Hur mycket tjänar en rörmokare i Sverige?

Rörmokare eller VVS-montör – två namn på samma yrke, med samma lön. I Sverige tjänar en rörmokare i snitt 35 600 kronor i månaden. Men det finns mer än så att säga om vad lönen bygger på, och vad du själv kan göra åt den.

Rörmokare med relativt jämställda löner

I likhet med ett flera andra montörsyrken (som isoleringsmontör, stålmontör och takmontör) så präglas VVS-montörsyrket av bristen på kvinnor i lönestatistiken. Det betyder inte att det saknas kvinnliga rörmokare,  utan snarare på att underlaget är för litet för att vara statistiskt säkerställt och trovärdigt.

Om man jämför med närliggande montörsyrken, som t ex fordonsmontör, elmontör, montör av metall, gummi eller plast, där det finns ett tillräckligt stort underlag så finns det intressant statistik. Utgår man från att jämställdheten har hunnit lika långt, så framgår det att kvinnor har motsvarande 95 procent av den lön som männen har inom yrket. Spannet ligger mellan 92-98 procent och ger alltså snittvärdet 95 procent. Det i sin tur är bättre än det nationella snittet över alla yrken som visar på ca 9,8 procent i löneskillnad mellan könen.

Rörmokares lön i relation till utbildningsnivå

De rörmokare som har högst lön är de med lägst grundutbildning – 37 800 kronor för de med högst grundskoleutbildning och sedan en nedåtgående lönetrappa till 33 500 kronor för dem eftergymnasial utbildning som är mindre än tre år.

Siffrorna ska knappast tolkas som att det lönar sig bäst att utbilda sig minst, för det troligast är att de med högsta lönerna är de som varit längst i branschen, och kommit in i den under en epok då utbildningskraven var lägre eller VVS-utbildningarna var kortare.

Också värt att tänka på att mycket av rörmokarens kompetens kommer genom praktiserande och vidareutbildning under anställning. Betyder att lönespridningen kan vara stor pga. stor kompetensskillnad, men varken den ena eller andra syns i denna statistik.

Rörmokares lön i relation till ålder

Som i de flesta yrken så är lönen lägst för arbetstagare i lägsta åldrarna. För rörmokare innebär detta att 18–24-åringar har en snittlön på 32 500 kronor i månaden. Högst lön gäller för det äldsta åldersspannet 55–64 år, där snittlönen ligger på 37 800 kronor. Lönen ligger däremot mycket stabilt över det breda åldersspannet 25–54 år, på runt 36 000 kronor.

Sammantaget kan lönefördelningen tyda på att många har sin ingångslön (som tenderar av vara extra låg eftersom man saknar erfarenhet i yrket) i det lägsta åldersspannet men att ålder eller antal arbetsår därefter inte spelar någon direkt roll för löneutvecklingen. Eller sett på ett annat sätt: Man lär sig jobbet tillräckligt väl relativt tidigt för att kunna konkurrera med övriga rörmokare oavsett hur länge de varit i branschen.

Rörmokares lön i relation till sektor

Rörmokares löner syns främst i privata sektorn i åldersspannet 35–64 år, där lönerna mellan privata och offentliga sektorn är påfallande lika i de yngre åldrarna men skiljer sig mycket för den äldsta åldersgruppen 55–64 år där man i offentliga sektor har 32 800 kronor men i privata 37 900.

Vad kan du göra åt lönen?

Lönerna vi gått igenom ovan signalerar en generell lönestruktur på marknaden för rörmokare/VVS-montörer, en struktur som du kan förhålla dig mer eller mindre klokt till. Här närmast tittar vi på vad du därutöver kan göra åt din lön.

Högre lön tidigare genom förkunskap eller snabbare inlärning

Yrket har två vägar in: en genom teoretisk genom VVS-utbildning på gymnasiet; en praktisk genom ett lärlingsprogram. Det lärlingsprogrammet är i grunden hundratals år gammalt och utvecklades inom flera yrkesgemenskaper (s.k. skrån). Programmet erbjuder en långa väg in i yrket – kan ta flera år innan man är färdig. VVS-utbildning är kortare men även efter krävs normalt en viss lärlingsperiod.

Lärlingsperioden sker i steg/nivåer och mäts i timmar, där timersättningen börjar lågt men höjs för varje nivå. Mängden timmar som krävs per nivå beror på vilka kunskaper och färdigheter du tar med dig inför starten. Och däri ligger dina möjligheter att påverka lönen:

 • Antingen skaffar du dig kunskaper och färdigheter innan du påbörjar lärlingsbanan, för att kunna börja på en högre nivå direkt, med högre lärlingslön.

 • Eller så kombinerar du lärlingsarbetet med andra sätt plocka på dig kunskaper och färdigheter, för att avancera snabbare genom nivåerna.

 • Eller så gör du både och - både förbereder dig inför programmet men också fyller på med VVS-kompetens vid sidan av lärlingsprogrammet.

Dessa varianter förutsätter att du har förmåga och vilja att ge det lilla extra under några år. Och vara beredd på att sätta av del av din fritid för att lyckas. Värdet ligger i att du snabbare når en marknadsmässig lön, och därmed också får fler år i arbetslivet med god lönenivån. Och inte att förglömma: Att hamna på en god lönenivå hänger på om du gör ett gott intryck under jobbintervjun.

Bli specialist, generalist eller ledare

Väl på inne i branschen, och kanske med ett par års erfarenhet av grunderna, så kan du vidareutveckla dig och därigenom förtjäna en högre lön. I huvudsak kan du välja en eller flera av tre vägar:

 • Bli specialist: Utveckla dig mer inom ett eller flera specifika VVS-områden, som marknaden har stor efterfrågan på.

 • Bli generalist: Stärk den breda VVS-kompetensen – gör dig allmänt gångbar för alla möjliga projekt.

 • Bli ledare: Antingen som projektledare eller i fasta ledarroller. Och får du personalansvar, budgetansvar och utvecklingsansvar så har du ännu mer lön att hämta.

Bli din egen arbetsgivare - sätt din egen lön

Efter några år och tillräcklig erfarenhet av yrket och branschen så kan du välja att starta egen firma och därmed äga mer av förutsättningarna att hantera både dina intäkter och kostnader, och därmed också din lön.

Att bli sin egen arbetsgivaren är dock inget riskfritt steg och kan kräva ett par magra år innan det bär sig. Men medan du är anställd så kan du välja att parallellt förbereda dig på detta steg, exempelvis genom att ta kvällskurser i ekonomi, marknadsföring och annat som rör företagande.

Rörmokaryrket verkar inte helt rätt för dig? I så fall kan du vinna på att ta ett steg tillbaka och fråga dig: - Vilket jobb passar mig? Om inte rörmokare så kanske något annat inom hantverk, eller något helt annat.

Uppgifter om löner är hämtade från källan som anges och visar de uppgifter som fanns tillgängliga när artikeln skrevs. Lönen kan komma att variera beroende på arbetsgivare och geografisk plats samt den sökandes erfarenhet och utbildningsbakgrund.

Utforska fler artiklar