Fastighetsförvaltare lön: hur mycket tjänar en fastighetsförvaltare?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 16 november 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Vad har en fastighetsförvaltare i lön? Vill du ha koll på marknadslönen, eller vill du kanske veta mer om vad yrket innebär och vilken utbildning du behöver för att bli fastighetsförvaltare?

Då har du kommit rätt. I den här artikeln ger vi dig en presentation av såväl yrket som vad du kan förvänta dig att tjäna.

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Fastighetsförvaltare – är det samma sak som vaktmästare eller fastighetsskötare? Nej, yrkena är relaterade, men som förvaltare är det du som sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande mark. Det är förvaltaren som planerar underhåll, till exempel reparationer av olika slag, och hen är ofta ansvarig för fastighetens ekonomi. I ditt arbete ingår att ha kontakter med hyresgäster, driftspersonal och entreprenörer, men även med myndigheter när det kommer till att exempelvis söka någon form av tillstånd eller dispens. Personalansvar kan ingå i arbetet. Då leder och fördelar du som fastighetsförvaltare arbetsuppgifterna.

Vill du arbeta som fastighetsförvaltare bör du vara intresserad av teknik eller ekonomi, beroende på vilken inriktning av förvaltning du vill arbeta med. Du måste vara proaktiv och hitta de bästa lösningarna för kunden. Det är viktigt att kunna förutse och åtgärda saker innan det händer något. Det är också viktigt att du är social och har en bra dialog med kunder, uppdragsgivare och leverantörer.

Olika typer av förvaltning

Du kan välja att arbeta med flera olika typer av förvaltning. Följande är de områden som är vanligast:

  • Teknisk förvaltning

  • Ekonomisk förvaltning

  • Fastighetsservice

  • Energiförvaltning

  • Renovering och ombyggnad

Teknisk förvaltare

Kanske har du någon gång kommit i kontakt med yrkesbenämningen teknisk förvaltare. Är det samma sak som fastighetsförvaltare? Inte riktigt – som yrkestiteln antyder handlar det mer om teknik. En teknisk förvaltare kan beskrivas som fastighetsägarens förlängda arm. Den tekniska förvaltaren är den som har koll på fastighetens skick och renoveringsbehov. Hen upprättar underhållsplaner och stödjer fastighetsägaren, ofta en bostadsrättsförening, när det dyker upp tekniska frågor. I arbetat ingår ofta att se till att lagar och regler följs och att ta hand om försäkringsfrågor och störningsärenden. Andra uppgifter kan vara att se till att kunden får beställda leveranser i utlovad tid och att myndighetsbesiktningar planeras och genomförs i rätt tid och med nödvändig dokumentation. Andra ansvarsområden är att sköta tekniska installationssystem som värme och ventilation samt styr- och reglersystem.

Ekonomisk förvaltare

Den ekonomiska förvaltaren ansvarar för budget och budgetuppföljning. Hen förhandlar om lokalhyror och skriver hyreskontrakt. Frågor och ansvarsområden kopplade till bokföring och skattefrågor ingår också i arbetet.

Vilken utbildning krävs?

För dig som vill bli fastighetsförvaltare kan du redan till gymnasiet välja program som VVS- och fastighetsprogrammet eller El- och energiprogrammet. För att utbilda dig till fastighetsförvaltare behöver du sedan läsa en utbildning inom Yrkeshögskolan (YH) eller på högskola/universitet.

Studietiden vid en YH-utbildning varierar beroende på program och skola, men tar normalt cirka 2–2,5 år med undantag för distansutbildningar. Om du utbildar dig inom fastighetsförvaltning på YH ingår oftast praktik. Det betyder att du får jobba som fastighetsförvaltare redan under studieperioden och får en möjlighet att komma in i branschen, vilket kan leda till en anställning efter avslutad utbildning.

Väljer du att studera vid högskola eller universitet kan du ta ut en kandidatexamen (cirka 3 års studier) inom fastighetsekonomi, vilket också öppnar dörrar för dig som vill jobba med fastighetsförvaltning på en högre nivå.

Framtidsutsikter

För dig som vill arbeta med fastighetsförvaltning, oavsett om det är inom teknik eller ekonomi, ser framtiden ljus ut. I takt med att det byggs i allt större utsträckning och stadsdelar omvandlas finns det ett behov av utbildade och erfarna fastighetsförvaltare. Behoven finns över hela landet, så vill du flytta och bygga en framtid i en annan del av landet passar det utmärkt att kombinera sådana planer med ditt nya jobb som fastighetsförvaltare.

Vad tjänar en fastighetsförvaltare?

Så har vi kommit till den inledande frågan – lönen. För fastighetsförvaltare redovisar SCB:s lönestatistik en genomsnittslön på 41 000 kronor i månaden före skatt.

Arbetar du som förvaltningschef är lönen lite högre beroende på tjänstens specialisering. Genomsnittslönen för en förvaltningschef på nivå 1 ligger på 50 300 kronor i månaden, och för motsvarande på nivå 2 är den 79 000 kronor.

Lönen varierar även beroende på var i landet du arbetar, vad du har för utbildning och din erfarenhet och kompetens.

Uppgifter om löner är hämtade från källan som anges och visar de uppgifter som fanns tillgängliga när artikeln skrevs. Lönen kan komma att variera beroende på arbetsgivare och geografisk plats samt den sökandes erfarenhet och utbildningsbakgrund.

Utforska fler artiklar