Hur mycket en barnmorska tjänar och vad som påverkar lönen

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 11 juni 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Barnmorskor kan jobba med många olika saker. De arbetar exempelvis med förlossningsarbete, graviditeter, preventivmedelsrådgivning och abortvård. Titeln är skyddad och är endast tillgänglig för den som har studerat till sjuksköterska, för att sedan vidareutbilda sig till barnmorska. De klassificeras som sjuksköterskor, och är bland de bäst betalda av dessa.

Vad tjänar en barnmorska - 6 olika faktorer som påverkar

Följande faktorer kan påverka barnmorskans lön.

Erfarenhet

Den rekommenderade ingångslönen för en nyutexaminerad barnmorska ligger på 33 800 kronor enligt Saco. När barnmorskan har arbetat en tid och fått mer erfarenhet, så höjs lönen. Den rekommenderade lönen efter 10 år är 37 900 kronor, medan de som har 20 års erfarenhet har en rekommenderad lön på 40 400 kronor. Notera att detta endast är vad Saco rekommenderar. Din lön som barnmorska kan påverkas av många faktorer, vilket kan göra att dessa siffror ser annorlunda ut.

Arbetsplats/område

En barnmorska kan arbeta på många olika arbetsplatser. Den som arbetar på en mödravårdscentral eller barnmorskemottagning sysslar med en viss typ av arbetsuppgifter, medan den som arbetar på en förlossningsavdelning eller BB har delvis annorlunda uppgifter, trots att grundutbildningen är densamma.

Även om lönerna är ungefär lika höga för de flesta barnmorskor, kan lönen skilja sig mellan dessa olika typer av arbetsplatser.

Bemanningsföretag

De barnmorskor som jobbar via bemanningsföretag är de som tjänar överlägset bäst. Bemanningsföretagen är kända för att betala ut betydligt högre löner än vid andra typer av anställningar, inte minst inom vården.

Det är inte ovanligt att de som jobbar hos bemanningsföretag får dubbelt så hög lön som de som är fast anställda på sjukhus, barnmorskemottagning eller liknande, och det har till och med rapporterats om att lönen i vissa fall kan bli tre gånger så hög. De som jobbar via bemanningsföretag har dock helt andra förutsättningar för sin anställning. De får ofta byta arbetsplats, ibland med väldigt kort varsel, och har inte samma anställningstrygghet som de som är fast anställda direkt ute i vården.

Region

Olika regioner och kommuner betalar ofta aningen olika lön, vilket även stämmer för företag på olika platser i landet. I regel brukar man säga att de som jobbar i ett storstadsområde tjänar mer än de i mindre orter och på landsbygd, bland annat eftersom man i storstäder ofta har högre levnadsomkostnader. I storstadsregionerna betalar man även mindre skatt, vilket resulterar i en högre nettolön.

Vidareutbildning

Trots att de som är utbildade till barnmorska redan har en form av specialistutbildning, går det att utbilda sig ännu mer. Det går att bli doktorand och sedan arbeta med forskning, eller så kan man läsa ytterligare kurser eller program som är relaterade till ämnet på annat sätt. Oavsett vilket alternativ man väljer, är sannolikheten hög för att de som vidareutbildat sig tjänar mer än de som inte gör det.

Arbetstider

En barnmorskas arbetstider kan se ganska olika ut beroende på arbetsplats. Vissa barnmorskor har relativt normala arbetstider, exempelvis de som jobbar på barnmorskemottagningar och mödravårdscentraler. De som jobbar på förlossningen eller BB har å andra sidan helt andra arbetstider. De som arbetar med förlossningsarbete har ofta skiftgång, vilket betyder att de kan arbeta i princip när som helst på dygnet och vilka dagar som helst i veckan.

De som jobbar obekväma arbetstider får självklart en hel del tillägg, exempelvis OB-tillägg. Detta kan resultera i många tusenlappar extra per månad.

Vilka barnmorskor som tjänar mest

De barnmorskor som tjänar bäst är utan tvekan de som är anställda via bemanningsföretag. Här är det inte ovanligt att lönen är dubbelt så hög, och som vi tidigare nämnt har den ibland kunna vara så mycket som tre gånger den lön som fast anställda barnmorskor har.

Utöver de som jobbar inom bemanningssektorn finns det en annan grupp av barnmorskor som tjänar aningen bättre än de andra i genomsnitt. Vi pratar självklart om de som jobbar på obekväma arbetstider. I och med alla tillägg så kan det bli mycket pengar i slutändan, och hur mycket det blir har att göra med hur ofta man jobbar på de obekväma arbetstiderna. Om vi även bortser från tilläggen, är det de med längst erfarenhet som i regel har bäst lön tack vare den lönetrappa som barnmorskorna har.

3 saker att göra för att höja lönen

Följande saker är exempel på vad du som barnmorska kan göra för att få högre lön:

  • Byt arbetstider. Om du som barnmorska vill ha högre lön kan du överväga att byta arbetstider (gäller dock endast om du jobbar vanliga tider nu). Om du jobbar kväll, natt eller helg istället för kontorstider under vardagar, kommer tilläggen att resultera i många tusenlappar mer per månad. Det är här därmed ett enkelt och effektivt sätt att få en högre lön.

  • Vidareutbilda dig. Du kan även välja att vidareutbilda dig om du vill ha en högre lön. Du behöver inte nödvändigtvis läsa långa program eller utbildningar. Ibland räcker det med några få enstaka kurser för att kunna få ett bra förhandlingsutrymme inför nästa lönesamtal. Alla kurser som är relevanta för yrket kommer att ge dig en fördel, samt att du även får högre kompetens, vilket gör att arbetet både blir lättare och roligare.

  • Förbered dig inför lönesamtalet. En av de viktigaste punkterna för att få högre lön är att förbereda sig inför lönesamtalet. Ta fram allt det underlag som behövs, och träna gärna tillsammans med en kollega, familjemedlem eller vän för att hitta eventuella brister och andra saker som kan förbättra ditt kommande lönesamtal med chefen.

Hur du blir barnmorska

För att bli barnmorska genomför du följande steg.

  1. Studera till sjuksköterska. En barnmorska är sjuksköterska i grunden. Det betyder att om du vill bli barnmorska måste du först bli sjuksköterska, åtminstone på papperet. Du behöver inte nödvändigtvis jobba som sjuksköterska, men du måste studera det treåriga sjuksköterskeprogrammet. Detta program finns på skolor runt om i Sverige, både på universitet och högskolor.

  2. Ansök om legitimation. När din grundläggande utbildning är klar, är det dags att ansöka om att bli legitimerad sjuksköterska. Ansökan skickas till Socialstyrelsen, och när ansökan är godkänd kan du titulera dig själv som sjuksköterska. Det är nu även fritt fram att börja jobba som sjuksköterska, eller söka vidare till barnmorskeprogrammet.

  3. Vidareutbilda dig till barnmorska. Den slutliga utbildningen är ett 1,5 år långt barnmorskeprogram. Detta är obligatoriskt om du vill kunna arbeta som barnmorska, och ska ses som en förlängning på den grundläggande sjuksköterskeutbildningen.

  4. Ansök om legitimation - denna gång som barnmorska. När du är färdig med utbildningen måste du återigen ansöka om en legitimation, men denna gång för titeln barnmorska. Även denna ansökan skickas till Socialstyrelsen, och när din ansökan är godkänd kan du titulera dig som barnmorska och börja jobba inom branschen.

  5. Sök anställning. Det slutliga steget är att söka anställning hos en arbetsgivare. Detta kan exempelvis vara på förlossningen, BB, mödravårdscentral eller någon annan arbetsplats där barnmorskor behövs. Du kan skicka en spontanansökan, använda ditt kontaktnät för att få in en fot genom dörren, eller vänta tills arbetsgivare själva lägger ut platsannonser.

Exempel på arbetsuppgifter

Följande är exempel på saker som barnmorskor arbetar med:

Graviditetsvård

En vanlig arbetsuppgift för barnmorskor är graviditetsvård. De som är gravida kommer oftast på regelbundna kontroller hos barnmorska, och de här besöken börjar vanligtvis redan vid vecka 8-12. Barnmorskan kontrollerar hur graviditeten går, exempelvis om barnet rör sig tillräckligt, hur mycket det växer i längd och i vikt, samt andra liknande saker.

Denna typ av graviditetsvård bedrivs oftast på mödravårdscentraler och barnmorskemottagningar.

Förlossningsarbete

När det är dags för bebisen att komma ut lämnar barnmorskorna på barnmorskemottagningen över ansvaret till de barnmorskor, läkare och undersköterskor som arbetar på förlossningsavdelningen. Här arbetar dessa yrkesmänniskor tillsammans, men det är främst barnmorskan som tar hand om själva förlossningen, med assistans av undersköterska och ibland även läkare om det behövs.

Preventivmedelsrådgivning

En lite mer okänd arbetsuppgift för barnmorskan är preventivmedelsrådgivning. Detta kan exempelvis vara rådgivning om vilket preventivmedel som passar för en viss situation, eller om att sätta in en kopparspiral. Barnmorskan kan även ha i uppgift att skriva ut preventivmedel eller andra relaterade mediciner som kan behövas för den sexuella hälsan. Även dessa barnmorskor jobbar ofta på mödravårdscentraler eller barnmorskemottagningar.

Efterkontroller av barn

Efter förlossningen och tiden på BB är det vanligt att mamman och barnet kommer på efterkontroller hos barnmorska. Detta kan exempelvis vara för att mäta barnets vikt och längd, kontrollera att allting fungerar som det ska, samt andra hälsorelaterade undersökningar. Här hjälper man även mamman med tips och råd för hur de ska få barnet att äta och sova, och annat. Besöken sker i regel med jämna mellanrum, och intervallerna blir längre och längre med tiden.

Dessa barnmorskor arbetar bland annat på mödravårdscentraler och barnmorskemottagningar.

Framtidsutsikter för barnmorskor

Många regioner och kommuner har brist på barnmorskor, vilket är en av anledningarna till att det är så populärt att arbeta på bemanningsföretag just nu. Enligt undersökningar förväntas situationen se någorlunda liknande ut under de närmaste åren, vilket betyder att det kommer att finnas en brist på barnmorskor.

Varför finns det en brist? Delvis på grund av pensionsavgångar, men det finns även många andra faktorer bakom detta. Hur som helst ser arbetsmarknaden positiv ut för blivande barnmorskor i nuläget, och inom den närmaste framtiden.

Utforska fler artiklar