Betalning och lön

Hur mycket tjänar en arkitekt i Sverige?

Få yrken är så spännande som arkitektyrket. Det är svårt att tänka sig ett annat jobb där du har större chans att påverka miljön du bor i på ett så märkbart sätt. En idé du har kan bli ett hyllat landmärke, eller hela stadens favoritpark. Det är ett yrke som har fina löneförutsättningar, och som utlovar en stor variation i vardagen. Kombinationen av estetik och funktion genererar en helhetsbild av varje projekt, och en mångsidighet som återfinns i få andra jobb.

Om du är nyfiken på arkitekturens värld, och kanske vill ge dig in i den själv, så ta en titt här nedan.

Hur mycket tjänar en arkitekt?

Som arkitekt kan du räkna med att ha en stabil och bekväm levnadsstandard. Men hur mycket tjänar en arkitekt? De flesta fleråriga utbildningar för med sig förutsättningar för fina löneanspråk, och arkitektyrket är inte annorlunda. I genomsnitt tjänar du som arkitekt 40 300 kronor per månad.

Siffrorna varierar en del beroende på vilket kontor du jobbar på och hur länge du har jobbat. Du kan få allt mellan som lägst runt 32 000 och som mest runt 53 000 kronor per månad. Självklart är dessa siffror inte skrivna i sten, utan är avsedda att ge dig ett hum om vad du kan räkna med om du funderar på att bli arkitekt.

Är lönen olika hög beroende på arbetsplats eller kön?

Arkitektyrket har fördelen att lönen håller sig på en jämn nivå över alla arbetsplatser. Det är inga dramatiska skillnader i lön för dig som jobbar i privat eller offentlig sektor, även om du i regel tjänar lite mer som statsanställd än som privat företagare inom arkitektyrket. Oavsett vilken sektor du väljer, kan du alltså vara trygg i att du kan vänta dig en fin lön som är jämförbar med dina kollegors. En uppmuntrande aspekt med arkitektyrket är att det statistiskt sett råder relativt stor jämvikt i lön mellan män och kvinnor.

Hur blir jag arkitekt?

Som i de allra flesta yrken, börjar vägen till anställning som arkitekt i skolbänken. Att vara arkitekt innebär mycket mer än att designa; du har koll på fysik, rörledningar och mycket annat. För att få den kunskap som behövs för att leva ut ditt drömyrke, behöver du alltså en gedigen och utförlig utbildning. Att bli arkitekt kräver en utbildning på 300 högskolepoäng, vilket motsvarar fem års studier. Utbildningen finns på universitet runt om i landet, främst på tekniska högskolor.

Beroende på vilken typ av arkitekt du vill bli, ser upplägget för dina studier lite olika ut. Som byggnads- eller landskapsarkitekt går du ett arkitektprogram på fem år. Vill du bli planeringsarkitekt eller inredningsarkitekt är utbildningen uppdelad i två faser. Först går du ett kandidatprogram i tre år, vilket du sedan följer upp med ett tvåårigt mastersprogram. Värt att ha i åtanke är att din utbildning kan komma att bli längre än fem år, oavsett vilken inriktning som intresserar dig. Det är nämligen inte ovanligt att ta ett studieuppehåll i ett år eller två för att göra praktik.

Ett populärt yrke

Arkitektyrket är väldigt spännande, vilket betyder att det är många som söker till dessa utbildningar varje år. Det råder ganska rejäl konkurrens om platserna, så det är en bra idé att söka till fler än en skola när du vill sätta i gång med dina studier. Utbildningarna är så pass populära, att det ibland kan vara så många som fyra sökande för varje ledig plats som finns. För att komma in behöver du grundutbildning från gymnasiet, och du kan också göra något som kallas arkitektprovet för att öka dina chanser.

Många skolor att välja bland

Arkitektutbildningar är som sagt väldigt populära. Därför har du som aspirerande student fördelen att ha många skolor att välja bland när du planerar din framtid. Skolorna finns på många olika platser i landet:

  • Chalmers
  • Konstfack
  • Blekinge Tekniska Högskola
  • Lunds Tekniska Högskola
  • KTH
  • SLU Alnarp
  • Arkitekthögskolan i Umeå
  • Högskolan för Design och Konst
  • SLU Ultuna

Vill du bli planeringsarkitekt är det Blekinge Tekniska Högskola du ska fokusera på. Det är nämligen bara den skolan som erbjuder en utbildning till just planeringsarkitekt.

Vad gör en arkitekt?

Om man ska koka ner arkitektyrket till dess kärna, handlar det inte oväntat om att rita byggnader. Genom att samarbeta med byggherrar och uppdragsgivare, tar du fram en vision av hur en ny byggnad ska se ut. Du lägger samtidigt fokus på den framtida byggnadens omgivning och hur det nya huset smälter in i sin miljö. Du skapar en helhetsbild av din och arbetsgivarens vision, som sedan förverkligas i fysiskt material. Det är ett väldigt tillfredställande yrke, som mer än många andra låter dig se din fantasi förverkligas. Läs mer om hur du gör ett bra intryck här .

Det är ett yrke som utan tvekan gifter samman två världar: den estetiska och den funktionella. Att ha en vision om byggnadens utseende är en sak, men minst lika viktigt är ju att visionen är praktiskt möjlig att genomföra i den fysiska världen. Svaret på huruvida ett projekt är möjligt eller inte får du genom att samarbeta med ingenjörer, rörläggare, glasmästare och en uppsjö andra samarbetspartners. Ditt uppdrag är att hjälpa din arbetsgivare driva igenom sitt projekt genom att vara lyhörd, fantasifull och medveten om din framtida byggnads omgivning.

Detaljer som bildar en helhet

Som arkitekt jobbar du med helhetsbilder. Du erbjuder en total vision av hur byggnaden ska se ut, både utvändigt och invändigt. Förutom att avgöra byggnadens storlek och utseende, så tar du fram en detaljerad bild av byggnadens insida. Det är du som designar våningsplan, garage, trappor, entréhall och allt annat du kan tänka dig. Byggnaden blir en helhet genom din näsa för detaljer och ditt engagemang för den nya byggnaden.

Ett socialt yrke

Många har nog bilden av en arkitekt som någon som sitter ensam vid sitt skissbord och arbetar i stillsamhet. Sanningen är att det snarare är det motsatta som gäller. Som tidigare nämnts är en avgörande komponent i yrket just samarbete med andra yrkesgrupper. Inte ens ritandet gör du ensam. Det är du som håller i pennan, men designen tas fram i samförstånd med din uppdragsgivare. Varje steg av vägen, från idé till färdig byggnad, definieras alltså av lagarbete och kommunikation. Man skulle faktiskt kunna säga, att en arkitekt som jobbar ensam är en väldigt sällsynt varelse.

Kommunikation är nyckeln

Ska du bolla förslag och infallsvinklar från många olika människor, är det avgörande att vara en god kommunikatör. Att bygga ett nytt hus kräver fokus, och självklart är det en fördel att veta vad som gäller vid varje moment i projektet. För att alltid veta vad du vill ha gjort och vad andra kan förvänta sig av dig, måste du vara rak och tydlig i din kommunikation. Sitter minsta skruv fel, kan hela projektet påverkas. Se alltså alltid till att inget du säger kan misstolkas. Vill du träna mer på din kommunikation, kan du ta en titt här.

Olika typer av arkitekt

Alla delar av en stad behöver en arkitekt. Från imponerande fasader till behagliga arbetsrum, parker till boulevarder; överallt behövs individer som vet hur man anpassar miljöer till de människor som ska bebo och använda dem. Beroende på vilken miljö det handlar om, behövs olika typer av arkitekter för att få fram det bästa ur platsen. Det finns fyra huvudinriktningarna som arkitekter jobbar inom.

Byggnadsarkitekt

Detta är den inriktning de flesta tänker på när de hör ordet ”arkitekt”. Här sysslar du främst med att planera och rita byggnader. Det är ett jobb där du måste tänka på allt ifrån fönsterplacering till ledningsplacering, så det krävs stor noggrannhet och en bra planeringsförmåga för att ro projekten i hamn. Du har alltid kundens behov längst fram i prioriteringslistan, eftersom det ju är de som har beställt projektet. Det kan röra sig om privatpersoner såväl som företag.

Inredningsarkitekt

I denna arbetsroll ger du dig in i rummen. Som inredningsarkitekt är skalan på ditt arbete visserligen mindre, men minst lika viktig. Du formger de miljöer och interiörer som utgör byggnadens insida, alltså de platser där människor faktiskt kommer att röra sig. Du har ett öga för sammanhang, och har alltid helhetsbilden i huvudet när du designar minsta detalj. Fokus är att skapa en trivsam och sammanhängande helhet i byggnadens interiör.

Landskapsarkitekt

Som landskapsarkitekt jobbar du med utomhusmiljöer. Vare sig det handlar om en park eller en skolgård, är det du som håller i spakarna. Du arbetar ofta i stadsmiljöer. Till exempel kan du få i uppdrag att rusta upp ett gammalt torg, eller designa ett helt nytt.

Planeringsarkitekt

Här jobbar du i större skala. Ditt fokus ligger på att planera och designa områden, städer och regioner. Ibland handlar det om att rusta upp redan existerande platser, ibland får du vara med och ta fram en helt ny urban miljö. Du jobbar ofta med kommuner, eftersom ditt arbete oundvikligen har stor inverkan på människor som bor i området samt miljön runt omkring.

Relaterat

Se mer 

Hur mycket tjänar en programmerare i Sverige?

Hur mycket en programmerare tjänar. Lönen för programmerare varierar beroende på många olika faktorer, och lönen kan skilja sig åt rejält från fall till fall.

Hur mycket tjänar en mäklare i Sverige?

Vad tjänar en mäklare i Sverige? Svaret beror förstås på mäklarens erfarenhet samt mäklarföretaget ifråga. Med provision kan lönerna bli väldigt höga!