Ambulanssjukvårdare lön: hur mycket tjänar en ambulanssjukvårdare?

Av Indeeds redaktionsteam

Publicerat 16 november 2021

Indeeds redaktionsgrupp består av skickliga skribenter, researchers och ämnesexperter med olika bakgrund som använder Indeeds data för att vägleda dig och ge dig värdefulla karriärtips.

Vad har en ambulanssjukvårdare i lön? Förutom lönen kommer vi i den här artikeln att titta närmare på vad yrket innebär, hur du utbildar dig till ambulanssjukvårdare och hur framtidsutsikterna ser ut.

Vad gör en ambulanssjukvårdare?

Ambulanssjukvårdare arbetar med akutinsatser när någon blivit sjuk eller råkat ut för en olycka. Du arbetar i ambulansen vid utryckning och har ansvar för körning, kommunikation, medicinsk utrustning och teknik och att assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinsk personal i prehospital akutsjukvård.

I yrket träffar du människor från vägen till förlossning, genom olyckor, hämtningar och till livets slutskede. Ingen dag är den andra lik och du möter människor från hela samhället när de behöver sjukvårdens lugn och kompetens som mest – vid det akuta olycks- eller sjukdomsförloppet.

Team- och pararbete

I en ambulans jobbar man alltid minst i par. Socialstyrelsen kräver dessutom att minst en person i besättningen är legitimerad sjuksköterska. Den person som är legitimerad sjuksköterska har rätt att ge läkemedel till patienten, vilket vanligtvis sker genom injektioner.

Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret, medan du som ambulanssjukvårdare till exempel lägger förband, kontrollerar andning, puls och blodtryck, ger hjärt- och lungräddning och defibrillerar, det vill säga ger elstötar till en patient med hjärtstillestånd.

Ambulansteamet samarbetar med räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner för att rädda liv och hjälpa allmänheten vid olycksfall och sjukdom. Vid en olycksplats är det ambulanssjukvårdaren som leder och samordnar sjukvårdsarbetet. Hen sköter kontakten med SOS Alarm, andra ambulanser samt sjukhus och övrig räddningspersonal.

Köra ambulans

Som ambulanssjukvårdare ska du kunna köra ambulansen på ett säkert och professionellt sätt. Vid de tillfällen när situationen är akut eller brådskande är det alltid sjuksköterskan som vårdar patienten medan ambulanssjukvårdaren kör. I andra fall, som vid sjuktransport eller under lugnare omständigheter, turas man vanligtvis om att köra.

Tekniken i ambulansen

Det är bra att vara både intresserad och kunnig när det kommer till teknik, eftersom det är du som ambulanssjukvårdare som ser till att ambulansens teknik alltid fungerar som den ska.

Utbildning till ambulanssjukvårdare

Det finns inga nationella regler för vad som krävs för att bli ambulanssjukvårdare. Undersköterskeutbildning från Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och därefter vidareutbildning i ambulanssjukvård är vanligt. Det finns även högskoleutbildning på två orter i Sverige. B-körkort krävs, ofta även C- eller C1-behörighet.

Yrkeshögskolan finns det flera utbildningar att välja mellan. Du kan gå utbildning på hel- eller deltid och nu finns det även möjlighet att genomföra vissa delar på distans.

Eftersom yrket är fysiskt krävande är en god fysik något som starkt rekommenderas för att ha chans till anställning.

Vad tjänar en ambulanssjukvårdare?

För en ambulanssjukvårdare är den genomsnittliga månadslönen före skatt 32 700 kronor. Denna uppgift kommer från SCB:s lönestatistik och avser 2020 års lönestatistik.

Hur mycket du tjänar varierar beroende på var i landet du bor, och faktorer som utbildning och erfarenhet har också stor betydelse. Vill du ha mer exakta uppgifter kan du kontakta en regions HR-avdelning eller ett fackförbund som organiserar ambulanssjukvårdare.

Framtidsutsikter

Det är stor efterfrågan på yrken inom omsorg och sjukvård. Detta gäller även för ambulanssjukvårdare.

Väljer du att utbilda dig till detta yrke kan du räkna med att hitta en anställning, men du kan behöva vara beredd på att flytta för att få en tjänst.

Uppgifter om löner är hämtade från källan som anges och visar de uppgifter som fanns tillgängliga när artikeln skrevs. Lönen kan komma att variera beroende på arbetsgivare och geografisk plats samt den sökandes erfarenhet och utbildningsbakgrund.

Utforska fler artiklar